Dissenya un pla de difusió per al teu projecte

Dissenya un pla de difusió per al teu projecte

Des de l’SNA et donem unes pautes i recomanacions de com elaborar un bon pla de difusió per al teu projecte eTwinning:

 1. Dona a conèixer el teu projecte
 • Incrementa l’impacte del teu projecte donant-ne a conèixer els resultats.
 • El teu projecte podrà servir d’inspiració a altres docents europeus.
 • Serà un reconeixement a l’esforç del centre escolar.
 1. Dissenya el teu pla de difusió

L’elaboració del pla de difusió haurà de ser una tasca compartida per tots els socis de projecte, ateses les característiques de cada centre escolar, durant tot el període de desenvolupament del projecte i després. Acordeu tasques realistes, tant dins del vostre centre escolar com fora (en altres mitjans), que responguin a les set preguntes clau d’una notícia:

qui?, què?, on?, quan?, com?, quant?, per què? 

 1. A més dels resultats tangibles i intangibles, difon altres continguts
 • L’estratègia de comunicació entre socis, docents i alumnes.
 • El pla de seguretat: etiqueta, permisos familiars, imatges lliures, llicències d’ús. 
 • El pla d’avaluació:
  • Instruments: portafolis, formularis i enquestes, escala Likert
  • Moments d’avaluació
  • Rúbriques
 1. Grups destinataris i com difondre
 • Presenteu el projecte a estudiants, docents, famílies, inspectors, altres agents de la comunitat educativa, altre personal, autoritats, altres centres educatius, institucions d’educació i formació del professorat, mitjans de comunicació (ràdio i TV local, premsa local o regional, segons l’abast que es pugui).
 • Adapteu la forma i el contingut del missatge a cada grup destinatari. Utilitza més d’una llengua, si és el cas. 
 • Utilitzeu els mitjans i recursos al vostre abast: TwinSpace, contactes a eTwinning Live, racó eTwinning al centre escolar, reunions, xarxes socials, congressos, seminaris, xerrades, jornada de portes obertes, dies temàtics, butlletins, fullets, blog de classe, pàgina web del centre, premsa, etc.
 1. Temporalització 
 • Abans de l’inici del projecte: pla de difusió. Feu que sigui més digital, més verd, i més inclusiu.
 • Durant el desenvolupament del projecte: racó eTwinning, claustre, consell escolar, pàgina institucional, xarxes socials, etc.
 • Després: resultats, avaluació de l’impacte.
 1. Protecció de dades i llicències
 • Feu ús de llicències obertes. D’aquesta manera, altres usuaris podran utilitzar els recursos i materials que hàgiu generat.
 • Deixeu accés obert a totes les pàgines amb activitats que no comprometin la privadesa dels participants.
 1. Recursos
 • Publicacions del Servei Nacional de Suport eTwinning.
 • Vídeos.
 • Butlletí nacional, butlletí europeu.
 • Llibre eTwinning.
 • Les eTwinning Weeks (setmanes eTwinning).
 • Infografies: Canva, Genially, Piktochart, Easel, Parchment.
 • Fullets i publicacions, pòsters.
 1. Espais per difondre bones pràctiques

Podeu fer difusió als vostres canals de comunicació del centre escolar: correu electrònic, blog, pàgina web, xarxes socials, etc.

Des dels comptes oficials de l’SNA de Twitter, Facebook i Youtube es fa difusió de les bones pràctiques i projectes destacats. Posa’t en contacte amb nosaltres:

 Twitter @eTwinning_es

Facebook: @eTwinning.esp

YouTube: eTwinning España

Comparte esta noticiaTweet about this on Twitter
Twitter
Share on Facebook
Facebook
Share on LinkedIn
Linkedin
Recomanacions
Reglamento de protección de datos (información básica)

En cumplimiento de la normativa de protección de datos personales, le informamos de que sus datos serán incorporados al tratamiento denominado “eTwinning participación”, cuya finalidad es la participación en el proyecto de colaboración europeo eTwinning.

Puede usted ejercitar los derechos de acceso, rectificación, oposición, supresión (“derecho al olvido”), limitación de tratamiento y portabilidad y a no ser objeto de decisiones individuales automatizadas que sean de aplicación de acuerdo a la base jurídica del tratamiento. Podrá hacerlo en la sede electrónica del ministerio (http://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo/educacion/varios/proteccion-datos.html), presencialmente en las oficinas de registro o por correo postal.

Al rellenar y enviar este formulario usted concede su consentimiento inequívoco para el almacenamiento de sus datos en nuestros ficheros tal y como se especifica en nuestras normas de privacidad.

Dejar un comentario

Your email address will not be published. Required fields are marked *