eTwinning, èxit escolar per a tothom

eTwinning, èxit escolar per a tothom

Va dir Albert Camus que “L’èxit és fàcil d’obtenir però difícil de merèixer”. La societat actual no s’entén sense èxit, però fins a quin punt aquest èxit és merescut? Si ens atenim a l’educació actual, per aconseguir un enfocament escolar integral que tingui com a resultat uns ciutadans d’èxit, hem d’implementar noves pedagogies que facilitin aquest objectiu principal.

Cada vegada ens allunyem més de la identificació d’èxit escolar associat al rendiment acadèmic i a les qualificacions de l’alumnat. Actualment, aquest concepte es relaciona amb altres aspectes com el de saber adaptar-se i estar preparats per a la societat en què vivim i els canvis que se succeeixen. En aquest sentit, eTwinning ofereix una estratègia metodològica que facilita eines de creixement personal i d’integració de l’alumnat en la comunitat. Això ens porta a considerar aspectes tant individuals com col·lectius, que estimulin el desenvolupament mental i emocional i ens duguin a l’èxit, primer personal i després col·lectiu.

Sabem que eTwinning juga un paper fonamental, ja que conjumina tots els ingredients per garantir la seva consecució:

  • Inclusió:tot l’alumnat participa en els projectes, i es parteix d’un disseny en què es tenen en compte les necessitats personals de cada estudiant. 
  • Creativitat:eTwinning fomenta futurs ciutadans creatius, ja que estimula l’emprenedoria i l’autonomia de l’alumnat. 
  • Motivació: els diversos recursos que s’ofereixen des del Twinspace permeten a l’alumnat treballar de manera diferent, fent ús de metodologies actives que el converteixen en centre del procés d’aprenentatge. Així mateix, aquests recursos, permeten la personalització, de manera que es facilita el treball al seu propi ritme.

 

En el moment del disseny del projecte hem de tenir en compte el perfil d’aprenentatge del nostre alumnat, ja que aquest adquireix protagonisme com a peça clau del projecte, se sent empoderat i legitimat. La seva aportació és clau en l’engranatge. I això el fa especial. És aquí on l’alumnat és conscient del seu propi talent i potencial, veu el seu propi reflex en positiu, assaboreix els seus assoliments, augmenta l’autoestima i fa un pas segur cap a l’èxit escolar i personal. En aquest aspecte, eTwinning és el motor que promou el canvi que ens condueix a la proactivitat i permet al nostre alumnat aprendre a partir de les seves necessitats i interessos. D’aquí la importància d’implicar les famílies i el professorat per tal d’aconseguir-ho. 

L’escola i la família són els nous fonaments sobre els quals es recolza l’educació dels nostres fills. El vincle que es crea entre el professorat i les famílies és la clau de l’aprenentatge del nostre alumnat. 

És un fet —i cada vegada més present als nostres centres— que el suport i la confiança que ha d’existir entre professorat i famílies ajuda a pal·liar les dificultats amb les quals es troba l’alumnat, tant a l’escola com a la família. Els nostres centres continuen sent un reflex dels valors socials, familiars i culturals, però en aquesta societat canviant i demandant de nous coneixements encara més, de manera que el suport mutu es fa encara més necessari.

Els nostres centres es presenten ara com un espai on tots els agents han de participar per un bé comú. Un espai on el treball col·laboratiu marqui els senyals d’identitat dels nostres centres i on es trobin motius per superar dificultats i resoldre els problemes propis del nostre entorn més proper.

Les transformacions dels nostres centres passen per convertir les seves necessitats en reptes compartits per tota la comunitat educativa. Un treball entre escola i famílies que permeti més cohesió en l’organització dels nostres centres i una millor relació i comunicació entre tots els sectors de la comunitat.

La participació de les famílies en projectes d’aprenentatge és el millor exemple cap a la innovació educativa. Cada vegada hi ha més centres espanyols inscrits en projectes eTwinning, que busquen en el treball col·laboratiu amb altres centres europeus un ensenyament d’acord amb les seves necessitats i interessos. Uns projectes que inclouen la diversitat com un valor afegit i la inclusió com una riquesa a l’aula. D’aquesta manera, les dinàmiques de treball que permeten la participació de les famílies dins de les nostres aules, com poden ser els grups interactius o les tertúlies dialògiques, contribueixen a definir quin tipus d’ensenyament volem oferir i cap a on volem anar. Un fet fonamental per aconseguir l’èxit educatiu i la transformació dels nostres centres.

L’èxit escolar no s’entén si no és el resultat d’un treball col·laboratiu i compartit per tota una comunitat educativa. Cada vegada és més necessari que els centres educatius responguin a les necessitats i interessos d’una comunitat que busca en l’educació la transformació de la seva pròpia realitat, del seu propi entorn.

El treball per projectes eTwinning en els quals s’impliqui tota la comunitat educativa és el millor escenari per transformar la realitat dels centres. Per aquest motiu, eTwinning juga un paper fonamental. El clima de treball que es crea en cadascun dels projectes en què participen els nostres centres traspassa fronteres i permet que centres amb realitats i cultures diferents comparteixin unes experiències d’aprenentatge que tenen com a únic propòsit assolir l’èxit escolar. Un èxit que permet fer realitat els somnis de tota la comunitat educativa.

Comparte esta noticiaTweet about this on Twitter
Twitter
Share on Facebook
Facebook
Share on LinkedIn
Linkedin
Uncategorized
Reglamento de protección de datos (información básica)

En cumplimiento de la normativa de protección de datos personales, le informamos de que sus datos serán incorporados al tratamiento denominado “eTwinning participación”, cuya finalidad es la participación en el proyecto de colaboración europeo eTwinning.

Puede usted ejercitar los derechos de acceso, rectificación, oposición, supresión (“derecho al olvido”), limitación de tratamiento y portabilidad y a no ser objeto de decisiones individuales automatizadas que sean de aplicación de acuerdo a la base jurídica del tratamiento. Podrá hacerlo en la sede electrónica del ministerio (http://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo/educacion/varios/proteccion-datos.html), presencialmente en las oficinas de registro o por correo postal.

Al rellenar y enviar este formulario usted concede su consentimiento inequívoco para el almacenamiento de sus datos en nuestros ficheros tal y como se especifica en nuestras normas de privacidad.

One comment

  1. Inma Haya says:

    Verifico todo lo reflejado en este artículo.Soy afortunada ,desde hace unos diez años lo experimento cada curso

Dejar un comentario

Your email address will not be published. Required fields are marked *