Reconeixement

Des d’eTwinning es reconeix de diferents maneres la tasca que realitzen els professors:

  • Segell de Qualitat Nacional
  • Segell de Qualitat Europeu
  • Premi Nacional
  • Premi Europeu
  • Crèdits de formació
  • Publicació i difusió