Rúbrica per a un projecte de qualitat: 4. Col·laboració

Rúbrica per a un projecte de qualitat: 4. Col·laboració

Reprenem la nostra sèrie d’articles sobre elscriteris de qualitat a eTwinning amb la que probablement sigui la més important de la llista: la col·laboració.

Les eines, els consells, les propostes de projecte i, en general, tot el suport i inspiració que pots trobar a eTwinning tenen com a objectiu principal que es generin contextos de col·laboració entre els centres associats. És el criteri al voltant del qual s’articulen i cobren sentit els altres.

Comencem establint el que NO és col·laboració. Per descomptat, no totes les activitats d’un projecte tenen per què ser col·laboratives, però d’alguna manera almenys han de preparar, facilitar o aportar elements perquè aquesta col·laboració tingui lloc. Analitzàvem en l’article anterior la comunicació entre els participants. La col·laboració requereix una comunicació eficient, però cal fer un pas més. Col·laborar no és únicament comunicar-se, de la mateixa forma que tampoc és que els centres treballin per separat i que al final es limitin a sumar els resultats del seu treball, sigui acumulant arxius en una carpeta comuna o unint-los en un arxiu més gran. Perquè una activitat sigui col·laborativa, la comunicació ha de tenir un objectiu operatiu relacionat amb un objectiu concret (per exemple, videoconferències per decidir el millor format de presentació d’un treball, o carpetes comunes per pujar-hi documents que els companys necessitin). Cal substituir el treball en paral·lel ha per treball conjunt, coordinat, en equip. Finalment, el producte final no ha de ser una simple suma, sinó el resultat d’aportacions entremesclades, en el qual sigui difícil determinar quines parts han estat elaborades per qui, perquè totes estan estretament relacionades.

Precisament, el producte final és clau per al disseny d’una activitat col·laborativa. Si pretenem fer un llibre organitzat en capítols per països, ja estem posant des d’aquest plantejament límits al nivell de col·laboració que podrem aconseguir; en tenim prou amb una simple suma de treballs parcials. Hem d’aspirar a productes que obliguin a la comunicació, la interacció i la transmissió de coneixements entre els components del grup. La divisió de tasques no hauria d’organitzar-se per països, sinó a partir de la varietat de destreses i habilitats dins d’un grup, els components del qual han de recolzar-se en la necessitat mútua. Bàsicament, es tracta tan sols de canviar un paràmetre: quan iniciem un projecte a eTwinning, ja no som en dues classes diferents, amb un professor i 30 alumnes en cadascuna. El que tenim a eTwinning és una única aula, amb dos docents i 60 alumnes. L’espai ja no el determinen les parets, ni la distància física: l’aula és la xarxa. Si hem de dividir els alumnes en grups, no hi ha motiu perquè els seus membres hagin d’estar asseguts en taules contigües; n’hi ha prou que puguin comunicar-se entre ells. Pots veure una explicació més detallada en elvídeo següent.

Vegem els descriptors dels diferents nivells de qualitat per al punt “4. Col·laboració entre els centres participants.”

0. No es proposa ni existeix cap mena de col·laboració.

1. No es proposen activitats o productes col·laboratius però n’existeixen intents, encara que fallits.

2. Igual que el punt anterior, però no tots els intents són fallits i existeix alguna col·laboració esporàdica.

3. Existeixen mostres clares d’activitats col·laboratives. Aquesta col·laboració se’ns mostra en un TwinSpace, blog o una altra eina de comunicació ben organitzada, que mostri el treball dels alumnes (classificat per temes, per exemple), conferint una idea clara dels intercanvis i de la col·laboració entre ells.

4. Les activitats de col·laboració han donat com a resultat un treball o un producte final realitzat utilitzant eines especialment adequades (wiki, per exemple).

5. Igual que el punt anterior, però amb una qualitat especialment alta; les produccions són originals, el treball internacional és rigorós…

De vegades, ens sembla que els nivells de col·laboració més alts únicament es poden aconseguir amb alumnes grans. Tanmateix, no és així. Tenim un bon exemple d’un projecte de Primària amb activitats col·laboratives de gran qualitat a Booky’s Books for you, de la professora Maite Elejalde, del CEP Virgen de la Guía, a Portugalete, Premi Nacional eTwinning 2015.

Font de les imatges: SNA eTwinning.

Reconocimientos eTwinning
Reglamento de protección de datos (información básica)

En cumplimiento de la normativa de protección de datos personales, le informamos de que sus datos serán incorporados al tratamiento denominado “eTwinning participación”, cuya finalidad es la participación en el proyecto de colaboración europeo eTwinning.

Puede usted ejercitar los derechos de acceso, rectificación, oposición, supresión (“derecho al olvido”), limitación de tratamiento y portabilidad y a no ser objeto de decisiones individuales automatizadas que sean de aplicación de acuerdo a la base jurídica del tratamiento. Podrá hacerlo en la sede electrónica del ministerio (http://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo/educacion/varios/proteccion-datos.html), presencialmente en las oficinas de registro o por correo postal.

Al rellenar y enviar este formulario usted concede su consentimiento inequívoco para el almacenamiento de sus datos en nuestros ficheros tal y como se especifica en nuestras normas de privacidad.

2 comments

 1. Carme Tena says:

  La lectura de esta Rúbrica me ha hecho pensar en que además del conocimiento del vocabulario referente a lugares i personas destacadas de mi ciudad, también mis alumnos aprenderán las de los alumnos con los que trabajaremos la propuesta de trabajo.
  Así mismo he entendido que debería seleccionar, de los profesores que están interesados, al que más se asemeje a la propuesta.
  Es correcto lo que he expuesto?

 2. Ignacio Casado says:

  Buenas Carme,
  Es correcto, tus alumnos aprenderán con los alumnos socios del proyecto.
  En cuanto a los profesores que deberías seleccionar, como hay proyectos interdisciplinares, depende del proyecto que se va a desarrollar, por eso los socios fundadores tienen que tener claro los objetivos del proyecto, luego se puede ir añadiendo, modificando…
  Un saludo
  El equipo eTwinning

Dejar un comentario

Your email address will not be published. Required fields are marked *