Ebaluazioa eTwinning proiektuetan

Ebaluazioa eTwinning proiektuetan

“Askotan onartzen da ebaluazioa proiektu baten amaieran egiten dela, zerbait frogatzeko, baina kontuan izan behar dugu prozesuaren zati gisa txerta daitekeela eta txertatu behar dela. Ebaluazioa edozein proiekturen funtsezko zatia da, eta, beraz, bat martxan jartzea erabaki dugun unetik bertatik hartu behar da kontuan. Ebaluazioak zentzua du erabakiak hartzeko, prozesua eta programa hobetzeko baliagarria bada; uneoro egin ahal izango da, prestakuntza alderditik hasi eta batutzaileraino eta amaieraraino doan continuum batean; hori guztia hartzaileak eta entzuleak kontuan hartuta”(Luis Miguel Miñarro López, eTwinning enbaxadorea, Evaluar para aprender y mejora en un proyecto eTwinning).

“Non gauden eta zer behar dugun diagnostikatzeko balio digu ebaluazioak. Hezkuntza-ebaluazioa etengabeko berrikuspen- eta balorazio-prozesua da, eta 4 zutabetan oinarritzen da:

    1. Planifikazio ona
    2. Informazio esanguratsua eskuratzea
    3. Emaitzen azterketa eta interpretazio baloratiboa
    4. Erabakiak hartzea ikaskuntza hobetze aldera”

(Ángel Luis Gallego Real, eTwinning enbaxadorea, NOOC evalúa y difunde tu proyecto eTwinning)

“Ebaluazioa irakaskuntza- eta ikaskuntza-prozesu osoa baldintzatzen duen hezkuntza-fenomenoa da. Ez da fenomeno nagusiki teknikoa, fenomeno etikoa baizik “(Miguel Ángel Santos Guerra, Una flecha en la diana: la evaluación como aprendizaje).

Hori kontuan hartuta, hezkuntza-proiektu bat hasi aurreko fasean –non garapena arrakastatsua izan dadin kontuan hartu beharreko alderdiak planifikatzen diren–, ebaluazioak alderdi nabarmena izan behar du, eta hausnarketa eskatzen du.

Proiektuaren plangintzak –eTwinning-en kalitate-irizpideetan oinarritutakoa–, besteak beste, honako hauek jasoko ditu: jardueren proposamena, lan-prozesua eta erabili beharreko metodologia, lortu nahi diren emaitzak, zereginak gauzatzeko tresna egokienak, eta abar. Horrek guztiak ebaluazio-mota baldintzatuko du. Proiektuaren kide diren irakasleek ebaluazio-mekanismoak definitu behar dituzte, eta, horretarako, eredu tradizionalak birplanteatu eta ebaluazio alternatiborako estrategiak ezartzeko beharra baloratu behar dute.

Artikulu honetan, Luis Miguel Miñarro Lópezek eta Ángel Luis Gallego Realek aztertzen dituzte ebaluazioaren garrantzia, ebaluazio-motak, ebaluazioa zein unetan egitea komeni den, zer erabiltzailek parte hartzen duten, ebaluazio-tresna batzuk, ebaluatzeko modu sortzaileak eta beste batzuentzat eredu izan daitezkeen eTwinning proiektu batzuen ebaluazio-adibideak.

Dokumentu horien azken helburua da erakustea zein garrantzitsua den proiektuak ebaluatzea ikasle zein ikasleek gehiago eta hobeto ikas dezaten. Egin klik irudi horietako bakoitzean.

Ebaluazioa

Ebaluazioa prestatzen

Ebaluazio-tresnak 

Ebaluazio-errubrika

Ebaluazio-jarduerak eta adibideak  

Ebaluaziorako web tresnak

Dokumentu osoa

Gomendatutako testua

eTwinning como proyecto de transformación: la evaluación para la mejora 

 

Irudien iturria: Pixabay eta elaborazio propioa

 

Comparte esta noticiaTweet about this on Twitter
Twitter
Share on Facebook
Facebook
Share on LinkedIn
Linkedin
Uncategorized
Reglamento de protección de datos (información básica)

En cumplimiento de la normativa de protección de datos personales, le informamos de que sus datos serán incorporados al tratamiento denominado “eTwinning participación”, cuya finalidad es la participación en el proyecto de colaboración europeo eTwinning.

Puede usted ejercitar los derechos de acceso, rectificación, oposición, supresión (“derecho al olvido”), limitación de tratamiento y portabilidad y a no ser objeto de decisiones individuales automatizadas que sean de aplicación de acuerdo a la base jurídica del tratamiento. Podrá hacerlo en la sede electrónica del ministerio (http://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo/educacion/varios/proteccion-datos.html), presencialmente en las oficinas de registro o por correo postal.

Al rellenar y enviar este formulario usted concede su consentimiento inequívoco para el almacenamiento de sus datos en nuestros ficheros tal y como se especifica en nuestras normas de privacidad.

Dejar un comentario

Your email address will not be published. Required fields are marked *