Recoñecemento

Desde eTwinning recoñécese de distintas formas o traballo que realizan os profesores:

  • Selo de Calidade Nacional
  • Selo de Calidade Europeo
  • Premio Nacional
  • Premio Europeo
  • Créditos de formación
  • Publicación e difusión