Rúbrica para un proxecto de calidade: 2. Integración Curricular

Rúbrica para un proxecto de calidade: 2. Integración Curricular

O artigo anterior sobre os criterios de calidade dun proxecto tratou sobre a innovación e a creatividade en eTwinning.  Pica aquí para chegar ó artígo. 

Neste artigo desenvolveremos o segundo criterio: a integración do proxecto no plan de estudos. (Podes ver os 6 criterios de calidade picando aquí)

eTwinning é un programa flexible que permite ós docentes socios construír o proxecto que se adapte ás circunstancias reais e as necesidades  de aprendizaxe dos seus alumnos.  Non existen vetos respecto ós contidos educativos, pero sí é conveniente que o desenvolvemento do proxecto sexa unha actividade integrada no entorno de aprendizaxe;  non alonxado do que está ocurrindo na aula. Un proxecto de calidade é aquel que serve como outra estratexia máis de aprendizaxe  no plan de estudos dos nosos alumnos.

 É recomendable  que os alumnos realicen o proxecto ou gran parte do proxecto en horario escolar, nunca basealo “únicamente” no traballo levado a casa como “deberes” ou en actividades extra escolares. Converter o proxecto nunha sobrecarga nas tarefas escolares dos alumnos  ten un efecto contrario ó desexable.

Ademais do uso das TIC,  ¿que competencias debo desenvolver?  Iso vai depender do deseño do proxecto: os contidos, obxectivos  e actividades planificadas polos socios. A integración de diferentes tipos de competencias  nun mesmo proxecto eTwinning  é outro factor de calidade.  Esa  integración  permite que os nosos alumnos se acheguen  ás diferentes áreas/materias do currículo a través dos distintos tipos de aprendizaxes: aprendizaxe formal (aprendizaxe segundo obxectivos didácticos relacionado con materias e etapa escolar),  aprendizaxe non formal (aprendizaxe a través de axentes externos á comunidade escolar: especialistas, profesionais, membros da Comunidade onde viven…), aprendizaxe informal (a través da propia interacción con compañeiros, familiares, profesores; autoaprendizaxe; socialización; xogos…)

Outro factor de calidade no teu proxecto eTwinning é facer posible o traballo interdisciplinar. Isto implica incorporar diferentes materias do currículo nun mesmo proxecto, ampliando as vantaxes que cada unha ofrece e favorecendo o achegamento ó obxecto de estudo desde distintos campos  perspectivas. Ademais, o traballo interdisciplinar contribúe a desenvolver unha cultura colaborativa entre profesores de distintas áreas, onde a súa tarefa non está limitada a impartir a docencia de forma aislada, senón a consensuar os obxectivos, contidos, actividades  xunto ó resto dos docentes do proxecto.

Estes son os indicadores de calidade ordenados do mínimo ó máximo grao  para o criterio de “Integración curricular” ¿Tes pensado iniciar un proxecto en eTwinning? ¿Tes algún proxecto en marcha? Aplica estes indicadores a túa idea e úsalos como unha rúbrica ¿En que posición estás?

0.  Non se traballa ningún aspecto curricular.

1.  Trabállase polo menos unha competencia curricular de maneira pobre, aínda que só sexa  no referido ó uso das TIC.

2.  O proxecto desenvólvese de maneira extracurricular mediante talleres, con alumnos voluntarios. A integración curricular non é unha prioridade. Os obxectivos teñen un carácter máis educativo que pedagóxico. A pesar diso, puede ser un proxecto excelente, creativo e orixinal no que os alumnos se implican enormemente, o que lle permitiría obter boas puntuacións noutros criterios de avaliación de calidade.

3.  Presenta unha integración curricular obvia pero non queda explícita na descrición do proxecto, nin nas actividades dos alumnos.

4.  A integración curricular está moi clara: o proxecto basease claramente na metodoloxía de aprendizaxe por proxectos, cuxos obxectivos permiten que os alumnos desenvolvan destrezas e adquiran as aprendizaxes curriculares das áreas/materias traballadas.

5.  Ademais do anterior, o marco pedagóxico no que se basea o proxecto está claramente explicado, por exemplo,  describindo os obxectivos que se perseguen coas actividades propostas.

Un ejemplo de calidad en este aspecto es el proyecto “A table en Méditerranée!” coordinado por la profesora, María José Rodríguez de la Cueva, del IES “RUIZ GIJÓN” en Utrera, Andalucía. El proyecto está integrado en varias áreas de aprendizaje: la lengua extranjera (francés), la historia, la literatura, el latín, las matemáticas, la biología  y otras. Ha habido participación de docentes de varios departamentos didácticos y se ha llevado a cabo en horario lectivo en su mayoría. Los alumnos han desarrollado las competencias lingüísticas, de tratamiento de la información y competencia digital, la competencia social y ciudadana y otras. Puedes ver un artículo sobre este proyecto, incluyendo enlaces a sus resultados, pinchando aquí.

Conclusión: integra tu proyecto eTwinning en el entorno de aprendizaje de tus alumnos. ¿Cómo? Con la flexibilidad que caracteriza a eTwinning y dando cabida a todo tipo de aprendizajes. Diseña objetivos, contenidos  y actividades que favorezcan el desarrollo de las competencias, destrezas y aprendizajes curriculares de las materias y etapa de los alumnos.  Recuerda, no lo conviertas en una carga extra para profesores y alumnos y, si es posible, dota a tu proyecto de un enfoque interdisciplinar.

 Fuente de las imágenes: SNA eTwinning.

Reconocimientos eTwinning
Reglamento de protección de datos (información básica)

En cumplimiento de la normativa de protección de datos personales, le informamos de que sus datos serán incorporados al tratamiento denominado “eTwinning participación”, cuya finalidad es la participación en el proyecto de colaboración europeo eTwinning.

Puede usted ejercitar los derechos de acceso, rectificación, oposición, supresión (“derecho al olvido”), limitación de tratamiento y portabilidad y a no ser objeto de decisiones individuales automatizadas que sean de aplicación de acuerdo a la base jurídica del tratamiento. Podrá hacerlo en la sede electrónica del ministerio (http://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo/educacion/varios/proteccion-datos.html), presencialmente en las oficinas de registro o por correo postal.

Al rellenar y enviar este formulario usted concede su consentimiento inequívoco para el almacenamiento de sus datos en nuestros ficheros tal y como se especifica en nuestras normas de privacidad.

Dejar un comentario

O teu enderezo electrónico non se publicará Os campos obrigatorios están marcados con *