AIMS

Títol del Projecte: AIMS (Alternatives for Innovative Math Study)

Coordinadora del projecte: Valentina Cuadrado Marcos

Centre: IES Alonso de Madrigal (Castella i Lleó)

Categoria d’edat: de 12 a 15 anys

AIMS és un projecte eTwinning-Comenius que té com a objectiu fonamental motivar els alumnes en l’estudi de les Matemàtiques investigant sobre Intel·ligències Múltiples (MI) de Howard Gardner. El projecte està dissenyat per treballar en la secció bilingüe d’anglès del centre escolar a través d’una metodologia AICLE en la qual s’integra l’àrea de matemàtiques.


Destaquem l’intens treball desenvolupat per alumnes i docents en el projecte que resulta en un extens catàleg de productes finals que es presenten, l’originalitat i diversitat de les activitats i els diferents formats i suports usats. També subratllem la creativitat desenvolupada pels alumnes en la resolució de problemes, la creació de poemes, l’estètica de les presentacions, les representacions teatrals, les revistes, la producció pràctica, etc.

Donem la paraula a Valentina Cuadrado Marcos, coordinadora del projecte a l’IES Alonso de Madrigal (Àvila) perquè sigui ella la que ens expliqui com ha anat el desenvolupament d’aquest projecte i l’impacte que ha tingut al seu centre escolar:

“AIMS és un eTwinning-Comenius dut a terme per 7 centres de Secundària: Romania, centre coordinador, França, Holanda, Itàlia, Polònia, Grècia i Espanya. No és la primera vegada que els equips de professors treballen junts, la qual cosa suposa un valor positiu per al projecte pel que fa al nivell d’exigència i compromís.

partners_AIMS

Malgrat no haver acabat, ja ha generat nombrosos productes finals i una gran varietat d’activitats que es troben al Twin Space.

Descripció, objectius, resultats i implicació

AIMS, tal com indica el seu títol, treballa en la recerca d’Alternatives Innovadores per a l’Estudi de les Matemàtiques explorant la teoria sobre Intel·ligències Múltiples de Howard Gardner amb la finalitat de descobrir i desenvolupar els interessos, necessitats i habilitats particulars dels estudiants.

En aquest sentit, l’equip de professors diferencia i adapta el seu sistema metodològic a aquestes particularitats.

flower_AIMS

L’objectiu principal del projecte és augmentar la motivació i l’interès per l’estudi de les Matemàtiques entre els participants, especialment entre aquells els resultats dels quals estan per sota de la mitjana.

[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=7l6Cpr9PynU#action=share[/youtube]

D’altra banda, es tracta d’estimular la curiositat i l’esperit investigador dels participants connectant les Matemàtiques amb la vida real, treballant en col·laboració amb equips transnacionals i utilitzant una gran varietat d’eines TIC. Es busca promoure l’autonomia i les habilitats d’aprenentatge independents, de manera que es genera un clima d’autoestima entre els estudiants.

Els encerts principals es fonamenten en el disseny d’activitats específiques per a cadascuna de les intel·ligències i en la distribució de tasques entre els centres associats. Tots els centres realitzen activitats per a cadascuna de les intel·ligències, com ara mots encreuats, trencaclosques, vídeos, cançons, recerques del tresor, mapes conceptuals, flipped lessons, gràfiques, fotos amb elements de matemàtiques, etc.

D’altra banda, cada centre assumeix una tasca central dins del projecte. Espanya s’encarrega de la creació d’un DVD que forma part d’un Kit o Guia per a Professors, on s’inclou una selecció de les activitats que des del punt de vista dels resultats i de la metodologia es consideren més útils per a cada intel·ligència. Aquest material està publicat al blog.

blog_AIMS

La major dificultat del projecte rau en la gran varietat de subtemes que treballa, ja que cadascuna de les intel·ligències requereix un tractament diferent. Atesa la diversificació d’activitats, no és fàcil que totes tinguin el mateix nivell d’acceptació i participació entre els participants, encara que es constata que, tal com Gardner proposa atendre els diferents tipus d’intel·ligència, afavoreix l’aprenentatge. Aquesta possibilitat de diferenciar sistemes serveix per superar els obstacles.

El nivell d’implicació i participació activa entre els participants, tant estudiants com professors, és molt positiva. Es treballa als Tallers d’Anglès de la Secció Bilingüe d’Anglès, en classes de Matemàtiques i Tecnologia impartides en Anglès. Per això els resultats no només són positius en Matemàtiques sinó també en Anglès. El caràcter multidisciplinari del projecte suposa un increment tant de les col·laboracions entre els departaments implicats directament com amb altres que són col·laboradors necessaris. Per exemple, el Departament de Llengua i Literatura des del Taller de Publicitat i el Departament de Dibuix.

museo_di_metaponto_AIMS

Els materials elaborats al Kit del producte final Guia per a Professors amb el seu DVD, publicats al blog juntament amb els que es mostren al TS es poden adaptar perquè els utilitzin altres centres. A més, en pujar també al portal d’EST tenen un ús més generalitzat.

Reconeixement personal

En l’àmbit professional, el reconeixement de la feina feta en el projecte AIMS amb aquest Premi Nacional 2015 és per a mi molt entranyable, especialment en aquest any en el qual eTwinning fa 10 anys.

He estat treballant amb eTwinning des del seu naixement i ja en una altra ocasió vaig esmentar que el viratge que estava fent la meva carrera docent suposava un èxit en la meva recerca de noves metodologies. 

D’altra banda, i atès que AIMS és un treball de Matemàtiques, ha suposat per a mi, professora d’Anglès, un gran repte. Només superat amb el treball col·laboratiu de tots els meus companys i estudiants de l’IES Alonso de Madrigal i dels professors dels centres associats, especialment de la coordinadora Comenius Irina Vasilescu.

ICMAT_AIMS

El nostre centre ja ha aconseguit diversos premis nacionals i un d’Europeu, dels quals em sento molt orgullosa. No obstant això, aquest Premi Nacional 2015 té un valor especial, ja que se’m concedeix l’any en el qual dono per acabada la meva carrera docent.

Moltes gràcies pel suport i les oportunitats.”

Font de les imatges: TwinSpace i blog del projecte.

Comparte esta noticiaTweet about this on Twitter
Twitter
Share on Facebook
Facebook
Share on LinkedIn
Linkedin
Projectes destacats
Reglamento de protección de datos (información básica)

En cumplimiento de la normativa de protección de datos personales, le informamos de que sus datos serán incorporados al tratamiento denominado “eTwinning participación”, cuya finalidad es la participación en el proyecto de colaboración europeo eTwinning.

Puede usted ejercitar los derechos de acceso, rectificación, oposición, supresión (“derecho al olvido”), limitación de tratamiento y portabilidad y a no ser objeto de decisiones individuales automatizadas que sean de aplicación de acuerdo a la base jurídica del tratamiento. Podrá hacerlo en la sede electrónica del ministerio (http://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo/educacion/varios/proteccion-datos.html), presencialmente en las oficinas de registro o por correo postal.

Al rellenar y enviar este formulario usted concede su consentimiento inequívoco para el almacenamiento de sus datos en nuestros ficheros tal y como se especifica en nuestras normas de privacidad.

Dejar un comentario

Your email address will not be published. Required fields are marked *