Cyberdiscovery

Títol del projecte: Cyberdiscovery

Coordinadora del projecte: María del Carmen Rodríguez

Centre: IES Viera y Clavijo

Categoria d’edat: 12 a 15 anys

Enllaç als materials del projecte: Blog del projecte

TwinSpace

Cyberdiscovery és un projecte eTwinning amb un original plantejament en el qual alumnes/as dels centres escolars IES Viera y Clavijo (Tenerife), el Zespół Szkół Gimnazjum n. 6 Szkoła Podstawowa n. 13 w Zawierciu (Zawiercie, Polònia) i Heinrich-Böll-Gesamtschule (Oberhausen, Alemanya) han centrat la seva investigació en l’ús de robots i la possibilitat d’habitar el planeta Mart.

El projecte destaca per un ús variat de les TIC. Els alumnes investiguen i experimenten amb la robòtica i a la vegada aprenen programació. Com a resultat, el projecte presenta un vast catàleg d’activitats i materials originals i innovadors.

Es tracta, sens dubte, d’una enriquidora forma d’ensenyament-aprenentatge en la qual es combina hàbilment el treball plàstic, els càlculs, l’ús d’una llengua estrangera, el disseny, l’activitat investigadora, i, sobretot, el treball en equip.

María del Carmen Rodríguez i Martín Brandon Díaz Arvelo, els docents participants a l’IES Viera y Clavijo ens resumeixen com s’ha dut a terme tot el desenvolupament d’aquest projecte.

cyberdiscovery_planetas

Objectius del projecte

L’alumnat d’Espanya, Polònia i Alemanya va crear una ciutat virtual a Mart on els robots coexisteixen i col·laboren amb els humans, investiguen i utilitzen les tecnologies més avançades. Com una corporació internacional de científics i tecnòlegs, utilitzen el programa dissenyador Lego Digital Designer (CAD – ComputerAidedDesign) per dissenyar sensors de color, muntar les peces, comprovar-ne l’assemblatge en 3D, i fins a crear el robot, dirigint-lo amb telèfons intel·ligents smartphone, per mitjà de Bluetooth o seguint instruccions des d’Alemanya fins a Espanya, Polònia o viceversa per Skype.

Els alumnes van investigar i van exposar els resultats en mapes conceptuals i pluges d’idees (brainstorming), representacions en còmics, vokis, diapositives, pòsters, etc. Van realitzar enquestes d’opinió, per a les quals van entrevistar la resta de l’alumnat, pares, professorat, astrònoms, científics i empresaris sobre la cibernètica, l’ús de robots i les noves tecnologies, l’ús de programes informàtics a les seves vides diàries i professions i com serien els futurs robots, el seu ideal de ciutat virtual a Mart, l’Univers, etc.

[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=ZH39zAgFIfU[/youtube]

Fases del projecte

En primer lloc, van enviar un robot pilot per explorar el planeta vermell i veure les possibilitats d’assentament i preparar el territori per a futures missions. Per mitjà de les matemàtiques, van triar la millor ubicació per a l’aterratge, van crear una màquina del temps i  una estació transmissor-receptor entre la Terra i Mart per transportar robots, dispositius o gent per un forat de cuc a una velocitat més gran que la llum, travessant les barreres de l’espai-temps des de la Terra.

A poc a poc, es van enviar altres robots i elements necessaris, per a la construcció d’una ciutat (turbines eòliques, grues, cintes transportadores, materials per a la construcció de la ciutat).

Posteriorment, van enviar un grup d’enginyers per preparar la ciutat i habitar-hi, van proporcionar llars amb electricitat i aigua, connectant-los a la xarxa de clavegueram.

Com a empleats, van participar en la construcció de fàbriques de productes necessaris per a la vida a la ciutat còsmica. Com a enginyers, van dissenyar edificis en 3D, incloent-hi hivernacles, carrers, etc., amb el programa Google SketchUp 8.

Fases del proyecto cyberdiscovery

Com a científics, van estudiar el clima i l’atmosfera dins i fora dels edificis i del planeta vermell realitzant experiments. Els nostres alumnes es van convertir en els primers habitants del nou planeta. Van crear una Constitució i van elegir-ne la presidenta. El famós cantautor de Tenerife Cristo Manuel Guerra Sánchez i exalumne de l’IES Viera y Clavijo, va crear l’himne nacional de Mart per al nostre projecte amb la seva cançó She’s Electric. Es va crear una comunitat marciana que utilitzava els seus propis diners, mètodes innovadors per obtenir aigua i aliments sans, etc.

Finalment, van concloure el projecte amb la conquesta d’altres planetes del Sistema Solar i de l’Univers com ara Kepler 186f, llançant coets i naus espacials des de Mart.

En resum, l’alumnat va utilitzar la imaginació i la creativitat per dissenyar un món virtual sostenible i diferent de la Terra.

Lego – The Lift

Metodologia de treball

El tema de la conquesta de l’espai i la colonització de Mart requeria un coneixement de la Física, l’Astronomia, detalls del planeta i l’anàlisi dels fenòmens que s’hi produeixen. Així doncs, van entrevistar astrònoms i científics, van establir debats, van investigar en fàbriques i van resumir els resultats en diagrames i gràfiques. La comunicació entre els socis va ser intensa. Es revisava minuciosament el material elaborat abans de publicar-lo. Es van usar formularis d’avaluació amb un disseny especial, es van analitzar i van estudiar errors i es van desenvolupar estratègies d’aprenentatge, per resoldre problemes.

fotos proyecto cyberdiscovety

Beneficis per als alumnes

Els alumnes no només van arribar a conèixer els dispositius moderns, i les futures oportunitats que ofereixen aquestes meravelles tecnològiques, sinó que també es van enfrontar a la necessitat de reflexionar sobre les qüestions relatives als problemes del nostre planeta i sobre nosaltres mateixos. També van aprendre a ser tolerants, acceptant diferents creences i actituds, comprenent millor les regles del món i el seu funcionament, aprenent el respecte mutu, però al mateix temps, justificant els seus punts de vista i triant les millors propostes, dirigides a tot el grup.

Beneficis per als docents participants

El projecte ha promogut el desenvolupament de metodologies pedagògiques creatives i innovadores que han afavorit l’intercanvi d’experiències i idees entre els docents participants.

Beneficis per al centre

El projecte ha servit per millorar la cooperació i comunicació entre les escoles associades i la comunitat educativa de cada centre. Destaca especialment la col·laboració entre departaments i la participació dels pares dels alumnes. El projecte també ha comptat amb l’ajuda d’agents externs, empreses i institucions diverses. El projecte ha millorat la convivència escolar i ha facilitat la promoció i difusió del treball realitzat al centre escolar.

Encerts

  • La integració del projecte al currículum escolar dels tres països participants.
  • L’experimentació amb la robòtica (Lego Mindstorm ev3) i el disseny de programes per a dispositius mòbils, que han proporcionat a l’alumne l’oportunitat de conèixer millor diferents dispositius tecnològics innovadors.
  • El fet de combinar en el desenvolupament de projecte la dimensió humanista amb les Matemàtiques, la Física i la Tecnologia.

Dificultats trobades

  • Problemes tècnics en el disseny i assemblatge de robots, ubicació de sensors, així com l’elecció del millor model de telèfon intel·ligent per dirigir-los.

Sobre el reconeixement de premi nacional eTwinning 2015

Aquest premi ha suposat un reconeixement al centre i a la nostra tasca professional tant per a mi com per al meu company de Tecnologia, Martín Brandon Díaz Arvelo, fomentant una metodologia més dinàmica, interactiva i innovadora no només en Anglès sinó en totes les assignatures amb l’ús variat de les TIC i la Robòtica. L’alumnat aprèn dissenyant materials i realitzant treballs originals. Això m’anima a treballar en més projectes d’aquesta mena. L’alumnat ja no reprodueix el que se li ensenya, sinó que investiga, experimenta, analitza, debat, resol problemes, és autònom, crea i gaudeix del que està aprenent.

Promou que tota comunitat educativa i agents externs s’adonin que la seva participació contribueix a dissenyar una escola més moderna i futurista que va més enllà de les nostres fronteres, de les barreres dels exercicis de classe i dels esquemes escolars.

L’alumnat s’adona que la robòtica i l’ús innovador de les TIC són essencials en la seva vida diària i en el seu futur professional, la ciutat de Mart és la seva nova Europa.

Us incloem el simpàtic vídeo de tancament de projecte en el qual els alumnes simulen la seva sortida del planeta Mart.

[youtube]https://youtu.be/IyYCKVTfe5M?list=UU4lObVyc3ut84oOZFkQMSoQ[/youtube]

Font de les imatges: Blog del projecte Cyberdiscovery.

Comparte esta noticiaTweet about this on Twitter
Twitter
Share on Facebook
Facebook
Share on LinkedIn
Linkedin
Projectes destacats
Reglamento de protección de datos (información básica)

En cumplimiento de la normativa de protección de datos personales, le informamos de que sus datos serán incorporados al tratamiento denominado “eTwinning participación”, cuya finalidad es la participación en el proyecto de colaboración europeo eTwinning.

Puede usted ejercitar los derechos de acceso, rectificación, oposición, supresión (“derecho al olvido”), limitación de tratamiento y portabilidad y a no ser objeto de decisiones individuales automatizadas que sean de aplicación de acuerdo a la base jurídica del tratamiento. Podrá hacerlo en la sede electrónica del ministerio (http://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo/educacion/varios/proteccion-datos.html), presencialmente en las oficinas de registro o por correo postal.

Al rellenar y enviar este formulario usted concede su consentimiento inequívoco para el almacenamiento de sus datos en nuestros ficheros tal y como se especifica en nuestras normas de privacidad.

Dejar un comentario

Your email address will not be published. Required fields are marked *