Exemples eTwinning – associació escolar Erasmus+ KA229

Exemples eTwinning – associació escolar Erasmus+ KA229

Presentem en aquest article exemples de projectes eTwinning que s’han desenvolupat de manera simultània a una associació d’intercanvi escolar Erasmus+ KA229. Les sinergies que s’estableixen entre aquests dos programes, eTwinning i Erasmus+, són cada vegada més necessàries i estretes, i la millora de la qualitat dels projectes n’és el fruit.

En aquests exemples es tracten temes com la desigualtat social, el racisme, la xenofòbia, la discriminació per raó de gènere, la religió, l’edat i la discapacitat, el patrimoni cultural, la tirania en el món de la moda i la bellesa, la literatura, el desenvolupament sostenible de l’Agenda 2030, la història d’Espanya, l’ús adequat de la tecnologia… Tots els projectes seleccionats han estat guardonats amb Segell de Qualitat eTwinning i el seu desenvolupament, planificació, materials i resultats es poden veure en l’enllaç que dona accés al TwinSpace del projecte.

En tots ells s’hi observa com eTwinning ha facilitat la col·laboració entre els socis, l’organització de les mobilitats i la comunicació, així com el desenvolupament de la competència digital, el treball en equip i la realització de les activitats del projecte tant per part dels docents com de l’alumnat. Són treballs que poden servir d’inspiració i model per a futurs interessats.

Fes clic a la imatge. En cada fitxa de projecte, a la part inferior hi ha l’enllaç al TwinSpace, l’espai de treball en col·laboració en el qual s’allotja el contingut del projecte.

 

Bones pràctiques KA229

A la guia del programa Erasmus+ 2019, eTwinning apareix com una de les principals recomanacions per als docents que desitgin participar en la convocatòria anual, i especialment per a aquells docents que participaran en una associació d’intercanvi escolar KA229, ja que eTwinning els ofereix —i també a l’alumnat— una plataforma en línia segura que permet desenvolupar accions dins del marc d’un projecte Erasmus+ abans, durant i després de la finalització d’aquest. 

Per primera vegada, en la convocatòria Erasmus+ 2019, eTwinning apareix inclòs en els criteris d’avaluació de les candidatures d’associacions estratègiques. En l’apartat qualitat del disseny i execució del projecte, es valora l’ús d’eTwinning com a plataforma de treball en línia, amb un potent cercador de socis i eines de comunicació en l’etapa prèvia a l’inici del projecte, un entorn de treball en comú per als socis i un espai per a la difusió durant el desenvolupament del projecte i després de finalitzar-lo, la qual cosa assegura un gran impacte i permet a tota la comunitat educativa fer un seguiment de les relacions que s’estableixen i de les activitats realitzades. Així mateix, es valora que els projectes candidats es basin en projectes eTwinning anteriors o en curs, i que utilitzin eTwinning en combinació amb la mobilitat física.

Està previst que en la convocatòria Erasmus+ 2020, la rellevància d’eTwinning sigui encara més gran. Participa-hi ja!

Enllaços d’interès: 

Altres exemples d’integració eTwinning-Erasmus+

Bones pràctiques eTwinning i Erasmus+ (KA2) 

Guia breu de participació eTwinning-Erasmus+ 

Guia Erasmus+: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/erasmus-programme-guide-2019_es

Portal europeu eTwinning: www.etwinning.net

Portal SEPIE: www.sepie.es

Erasmus+: www.erasmusplus.gob.es 

School Education Gateway: https://www.schooleducationgateway.eu/en/pub/index.htm

Font de les imatges:

Imatge destacada: imatge d’ELLE RITTER a Pixabay 

Imatge del document central: la portada ha estat dissenyada amb imatges de Freepik.com

 

Comparte esta noticiaTweet about this on Twitter
Twitter
Share on Facebook
Facebook
Share on LinkedIn
Linkedin
Uncategorized
Reglamento de protección de datos (información básica)

En cumplimiento de la normativa de protección de datos personales, le informamos de que sus datos serán incorporados al tratamiento denominado “eTwinning participación”, cuya finalidad es la participación en el proyecto de colaboración europeo eTwinning.

Puede usted ejercitar los derechos de acceso, rectificación, oposición, supresión (“derecho al olvido”), limitación de tratamiento y portabilidad y a no ser objeto de decisiones individuales automatizadas que sean de aplicación de acuerdo a la base jurídica del tratamiento. Podrá hacerlo en la sede electrónica del ministerio (http://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo/educacion/varios/proteccion-datos.html), presencialmente en las oficinas de registro o por correo postal.

Al rellenar y enviar este formulario usted concede su consentimiento inequívoco para el almacenamiento de sus datos en nuestros ficheros tal y como se especifica en nuestras normas de privacidad.

Dejar un comentario

Your email address will not be published. Required fields are marked *