eTwinning a Erasmus +

 Des del llançament del programa Erasmus+ el gener del 2014, són moltes les consultes que hem rebut sobre diferents aspectes d’eTwinning i d’Erasmus+. En algunes s’observa certa confusió dels usuaris en assignar característiques d’una acció a l’altra i viceversa. Encara que són iniciatives relacionades (eTwinning forma part d’Erasmus+, Guia del programa Erasmus+), tenen característiques que es diferencien.

eTwinning es va llançar el gener del 2005 i va començar sent part del programa eLearning. Posteriorment es va integrar al Programa Comenius com una mesura d’acompanyament,  era l’acció 10 [COM10]. Actualment, en l’estructura del programa Erasmus+, eTwinning està enclavat en l’Acció Clau 2 (CA2): cooperació per a la innovació i l’intercanvi de bones pràctiques.

Així mateix, la guia del programa Erasmus+ es refereix al Servei Nacional de Suport eTwinning com una de les organitzacions implicades en la implementació d’aquest programa.

En la taula que mostrem aquí sota, desgranem alguns detalls diferenciadors d’eTwinning i altres accions Erasmus+, que lluny de separar-les, generen precisament interaccions que les enriqueixen i les complementen.

 

   Altres accions Erasmus+  eTwinning
 Organisme responsable  SEPIE

(Servei Espanyol per a la Internacionalització de l’Educació)

http://www.sepie.es

 SNA

 

Tipus de gestió

Descentralitzades

A Espanya, coordinat pel SEPIE

 

Centralitzada

Coordinada a Europa pel Servei Central de Suport, i a Espanya, pel Servei Nacional de Suport (SNA, MECD)

Localització

 

c/Gustavo Fernández Balbuena,13 28002 -Madrid

 

c/Torrelaguna, 58

28027-Madrid

 

Contacte

sepie@sepie.es

 

Telèfon: (+34) 915506718

asistencia@etwinning.es

 

Telèfon: (+34) 913778377

Focus

 

 • Dimensió europea
 • Mobilitat i Cooperació entre institucions per a la innovació i l’intercanvi de bones pràctiques

 

 • Dimensió europea
 • Competència digital
 • Treball en col·laboració a través de les TIC

 

Accions

Organitzades en tres blocs coneguts com a Accions clau.

 • Acció Clau 1 (KA1)
 • Acció Clau 2 (KA2)
 • Acció Clau 3 (KA3)

 

 

 • eTwinning s’emmarca en l’Acció Clau 2 (CA2): Cooperació per a la innovació i l’intercanvi de bones pràctiques. Associacions estratègiques escolars.
 • eTwinning és més que projectes escolars

 

 

Finançament

No

Mobilitat de socis docents i alumnes en associacions escolars

És possible

No

Àmbit de treball

Engloben totes les iniciatives d’educació, formació, joventut i esport

  Iniciatives d’Educació

Nivells educatius

 

Inclouen tots els nivells: escolar, formació professional, ensenyament superior i formació de persones adultes, així com altres institucions relacionades amb el món educatiu i laboral

Inclou els nivells educatius      no universitaris

Nombre de socis d’un projecte o associació escolar

 

Mínim: tres socis de dos països diferents. 

Dos socis en el cas d’associacions només entre centres escolars i entre regions.

 

Mínim: dos socis fundadors de dos països diferents.

Sol·licitud d’associació/

projecte

Segons la convocatòria anual publicada pel SEPIE Convocatòria 2015

 

En línia. Des de l’Escriptori personal del docent, pestanya PROJECTES

Data de sol·licitud

Segons la convocatòria anual publicada pel SEPIE Convocatòria 2015

 

 

No hi ha data. Durant tot l’any

Durada del projecte

2 o 3 anys. (Es pot ampliar)

No hi ha límit, si bé es recomana, “no més de 2 cursos” escolars.

Qui sol·licita la participació

Consulteu institucions elegibles en cada sector en convocatòria 2015

Un docent

Aprovació del projecte o associació escolar

El projecte és o no seleccionat i finançat segons els criteris establerts en la convocatòria anual.

 

 

L’aprovació del projecte depèn únicament de la comprovació i validació de les dades i que els objectius i continguts tinguin cabuda en la pràctica docent.

 

Suport, ajuda i assessorament als docents

A través del correu electrònic

sepie@sepie.es

Consulteu correus de cada sector en web.

Twitter: @sepiegob

Portal nacional Sepie: www.sepie.es

Facebook

 

A través del correu electrònic   asistencia@etwinning.es

Twitter: @eTwinning_es

Portal nacional eTwinning www.etwinning.es

Portal europeu eTwinning

www.etwinning.net
Facebook: eTwinning España

A través de les Targetes de projecte

 

 

 

 

Avaluació i memòria

 

 

 • Sol·licitud
 • Informes de progrés i final.

 

 • Sol·licitud en línia*
 • Memòria voluntària

*Un projecte s’avalua si el professor sol·licita Segell de Qualitat o Premi.

Si el docent sol·licita reconeixement en crèdits/hores de formació/innovació, el projecte l’avaluen les autoritats educatives competents de la comunitat autònoma corresponent.

 

Reconeixement

Crèdits de formació, establerts al BOE

Fira de Valoració

Premis

 

Segons cada comunitat autònoma

Premis Nacionals

Premis Europeus

 

Visibilitat

Fira de Valoració

Gateway

Plataforma de difusió

 

Galeries

Portal nacional

Portal europeu

Gateway

 

 

Tal com es recull en el document oficial Erasmus+ guia del programa, eTwinning és la plataforma virtual recomanada per a les associacions escolars perquè:

. Facilita i permet la recerca de potencials socis de projecte o associació escolar abans de la sol·licitud amb l’objectiu de millorar la qualitat i l’impacte dels projectes futurs. L’Escriptori eTwinning ofereix l’eina “Cercador de Socis” i fòrums, un dels quals específic per a la recerca de socis per a Erasmus+.

. Ofereix un espai virtual únic per a cada projecte amb eines de comunicació i col·laboració.

Un projecte eTwinning i una associació escolar Erasmus+ es complementen. Les eines de comunicació i l’espai de col·laboració que ofereix eTwinning són instruments excel·lents per planificar i debatre tots els aspectes relatius a una associació escolar, dur a terme activitats que utilitzin un suport tecnològic, compartir documents i informacions relatives a cada país i anar mostrant resultats, i fins i tot per continuar el contacte entre els socis una vegada que l’associació hagi conclòs.  

 

Font de les imatges: SNA eTwinning.

 

Comparte esta noticiaTweet about this on Twitter
Twitter
Share on Facebook
Facebook
Share on LinkedIn
Linkedin
Ambaixadors
Reglamento de protección de datos (información básica)

En cumplimiento de la normativa de protección de datos personales, le informamos de que sus datos serán incorporados al tratamiento denominado “eTwinning participación”, cuya finalidad es la participación en el proyecto de colaboración europeo eTwinning.

Puede usted ejercitar los derechos de acceso, rectificación, oposición, supresión (“derecho al olvido”), limitación de tratamiento y portabilidad y a no ser objeto de decisiones individuales automatizadas que sean de aplicación de acuerdo a la base jurídica del tratamiento. Podrá hacerlo en la sede electrónica del ministerio (http://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo/educacion/varios/proteccion-datos.html), presencialmente en las oficinas de registro o por correo postal.

Al rellenar y enviar este formulario usted concede su consentimiento inequívoco para el almacenamiento de sus datos en nuestros ficheros tal y como se especifica en nuestras normas de privacidad.

Dejar un comentario

Your email address will not be published. Required fields are marked *