eTwinning i STEM

Segurament, a hores d’ara, has sentit més d’una vegada el terme STEM, fins i tot pot ser que t’hi hagis familiaritzat. Però, saps de quina manera pots integrar aquest enfocament amb eTwinning?

Vivim en una societat en la qual la ciència, la tecnologia i les matemàtiques juguen un paper fonamental. La societat valora aquesta importància, tal com es recull als Informes sobre Percepció Social de la Ciència i la Tecnologia a Espanya que la FECYT ha dut a terme des de l’any 2002. En concret, en els sis últims anys, s’ha produït un augment del 60% en l’interès que generen els temes de caràcter científic i tecnològic. De la mateixa manera, la majoria de la ciutadania percep la ciència i la tecnologia de forma positiva. No obstant això, aquests informes també recullen que gairebé la meitat dels entrevistats consideren la seva formació científica baixa o molt baixa. A més, en els últims anys, s’ha produït una disminució en el nombre d’alumnes que trien carreres científiques. D’altra banda, els grans reptes (i els no tan grans) del món són complexos i impliquen relacionar i adoptar diferents tipus de coneixement de diferents àmbits. O dit d’una altra manera, són problemes interdisciplinaris que, conseqüentment, necessiten un plantejament i una resolució interdisciplinària.

Totes aquestes circumstàncies –ciència present al nostre dia a dia i valorada per la ciutadania, formació científica inadequada, disminució en el nombre d’alumnes i alumnes que trien una carrera científica i problemes interdisciplinaris– posen de manifest la necessitat d’enfocar l’educació científica des d’una nova perspectiva.

etwinning_stem_3
Designed by Freepik

En aquest context neix l’enfocament STEM (Ciència, Tecnologia, Enginyeria i Matemàtiques, per les seves sigles en anglès). Sorgeix davant de la necessitat de desenvolupar diferents matèries des d’un enfocament integrador; davant de la necessitat no només de formar futurs científics i científiques, sinó de formar una ciutadania capaç d’enfrontar-se als desafiaments d’una societat cada vegada més complexa. Donar resposta a aquesta necessitat és una de les principals prioritats de les polítiques educatives de molts països i, com a conseqüència, es duen a terme nombroses propostes i iniciatives destinades a  treballar la competència STEM dins de l’aula.

Ciència, Tecnologia, Enginyeria, Matemàtiques… No hi falta alguna cosa? És clar que sí! La creativitat! Aquest enfocament no es podria desenvolupar sense la capacitat inventiva i la imaginació que calen per dissenyar un experiment, o un projecte, o una aplicació… Per això, últimament, a l’hora de dur a terme i desenvolupar aquestes propostes i iniciatives ja no es parla de STEM, sinó de STEAM, on la A suposa la incorporació de l’enfocament artístic tan necessari en qualsevol procés d’innovació.

etwinning_steam
Designed by Freepik

Estem parlant de matèries amb molts punts en comú, en què l’enfocament integrador entre totes sembla lògic. No obstant això, dins de l’ensenyament formal aquestes matèries s’imparteixen de forma separada. Aleshores, com es pot treballar la competència STEAM a l’aula? La resposta és clara, oi? eTwinning!! Són moltes i variades les opcions que eTwinning ofereix (grups de treball, desenvolupament de projectes, kits…) i molts els docents i les docents que les estan aprofitant. Des d’educació infantil fins a batxillerat, les alternatives són nombroses. Entre tots els projectes, volem destacar aquests:

  • Young scientists. Projecte guanyador del Premi Marie Skłodowska Curie. Sòcies fundadores: Fina Vendrell Vila (Catalunya) i Natasha Djurkova (Bulgària).
  • ¡Química hasta en la sopa! Projecte guanyador del premi en Llengua Espanyola. Sòcies fundadores: Ángela Lupo (Itàlia) i Carmen Hernández (França).
  • AIMS Alternatives for Innovative Math Study. Projecte guanyador del premi en Llengua Anglesa. Socis fundadors: Irina Vasilescu (Romania) i Nicolas Houpert (França). Coordinadora del projecte: Valentina Cuadrado Marcos.
  • We run, we learn. Projecte guanyador del premi Nacional eTwinning Itàlia. Socis fundadors: Florenci Sales Vilalta (Espanya) i Enrica Maragliano (Itàlia).
  • Physical awareness. Socis fundadors: Florenci Sales Vilalta (Espanya) i Enrica Maragliano (Itàlia).

L’enfocament STEM està irrompent amb força al món educatiu. Sembla lògic ja que, en el dia a dia, el coneixement, les situacions i els problemes als quals hem de fer front no es troben separats en matèries. Des d’eTwinning s’ofereixen nombroses opcions per treballar aquest enfocament a l’aula, ja sigui a través de projectes de col·laboració enfocats a fomentar el protagonisme de l’alumnat, a motivar-lo, a despertar-ne la curiositat, que es plantegin preguntes… o als grups de temàtica STEM. Des de l’SNA us convidem a descobrir tots aquests recursos, a agafar les idees que considereu oportunes i a començar a treballar en eTwinning-STEM.

etwinning_stem_2
Designed by Freepik

Font de les imatges:

Comparte esta noticiaTweet about this on Twitter
Twitter
Share on Facebook
Facebook
Share on LinkedIn
Linkedin
Recomanacions
Reglamento de protección de datos (información básica)

En cumplimiento de la normativa de protección de datos personales, le informamos de que sus datos serán incorporados al tratamiento denominado “eTwinning participación”, cuya finalidad es la participación en el proyecto de colaboración europeo eTwinning.

Puede usted ejercitar los derechos de acceso, rectificación, oposición, supresión (“derecho al olvido”), limitación de tratamiento y portabilidad y a no ser objeto de decisiones individuales automatizadas que sean de aplicación de acuerdo a la base jurídica del tratamiento. Podrá hacerlo en la sede electrónica del ministerio (http://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo/educacion/varios/proteccion-datos.html), presencialmente en las oficinas de registro o por correo postal.

Al rellenar y enviar este formulario usted concede su consentimiento inequívoco para el almacenamiento de sus datos en nuestros ficheros tal y como se especifica en nuestras normas de privacidad.

Dejar un comentario

Your email address will not be published. Required fields are marked *