Interesteen T.E.A.M.

Interesteen T.E.A.M.

Interesteen T.E.A.M és un projecte premiat en la convocatòria de premis nacionals 2016 en la categoria 16-19 anys. Consisteix en la creació d’una revista digital europea en anglès sobre l’actualitat nacional i internacional realitzada entre centres socis d’Espanya, Itàlia, Grècia i Turquia. L’objectiu principal és desenvolupar la competència comunicativa en llengua anglesa a través un treball de recerca i anàlisi de l’actualitat dins d’un context històric i geogràfic. Carmen Mellado, coordinadora del projecte a l’IES Albert Einstein (Sevilla) ens descriu les diferents fases de desenvolupament del projecte.

L’octubre del 2014 tres professors d’àrees lingüístiques i no lingüístiques de l’IES Albert Einstein de Sevilla vam iniciar un nou projecte integrat per a alumnes de 1r i 2n de Batxillerat. En aquest projecte hi van participar activament alumnes d’entre 14 i 18 anys i 8 professors de cinc centres de secundària. El nostre objectiu principal era fomentar la comunicació, el diàleg intercultural i l’ús de les eines digitals necessàries per a la recerca i la recollida d’informació, l’anàlisi de dades, l’elaboració i la publicació d’articles en una revista digital. El resultat final va ser la publicació de dos números de la revista digital Interesteen T.E.A.M., escrita en anglès i creada per equips de treball d’alumnes de cinc països europeus. En aquesta revista vam comparar les cultures dels diferents països europeus participants i vam donar a conèixer problemes que afecten el nostre món des de diferents perspectives. Comptàvem amb els socis europeus i l’experiència en el nostre projecte anterior Interesteen: an on-line magazine for cultural exchanges, que va ser premiat com a finalista dels premis europeus de l’any 2015 en la categoria de 12 a 15 anys. Això va facilitar la nostra tasca. Els alumnes van treballar més motivats i el treball en equip va estar més ben organitzat.

magazine 2 interesteen

Aquest projecte es basa en els principis del treball per tasques, la col·laboració activa en la resolució de problemes i l’aprenentatge significatiu, en què els veritables protagonistes són els alumnes guiats en tot moment pels seus professors. Vam intentar que l’aprenentatge fos autèntic, relacionar-lo amb els interessos del nostre alumnat i que tingués lloc fora i dins de l’aula. Els alumnes es van veure involucrats en el procés de preses de decisions com ara la selecció d’articles, fotografies i temàtiques que podíem incloure en la revista, comptant amb la seva opinió a través d’enquestes i fòrums dins de l’entorn virtual que ens ofereix la plataforma de treball col·laboratiu eTwinning, orientats pels professors que els van suggerir l’enfocament que havien de donar als seus articles, perseguint sempre l’originalitat, la creativitat, el desenvolupament del pensament crític i el reconeixement dels drets d’autor.

Amb aquest projecte vam aconseguir donar un enfocament comunicatiu a la nostra classe d’anglès i a les àrees no lingüístiques impartides en aquesta llengua estrangera, tot afavorint l’autonomia i la llibertat d’expressió, facilitant l’aprenentatge de l’idioma en un context real dins i fora de l’aula. En definitiva, aquest enfocament metodològic va desenvolupar en gran mesura en els nostres alumnes les competències claus per formar-se com a ciutadans del segle XX.

 

 

Les principals destreses integrades en el nostre currículum que vam treballar són:

  • Comunicació en llengua estrangera: els alumnes van millorar les seves habilitats lingüístiques en anglès pel que fa a comprensió, llegint opinions i els articles d’altres companys; i expressió escrita, escrivint opinions, organitzant i redactant articles per a la revista d’una manera dinàmica i interactiva dins de l’àrea estrangera i del projecte integrat de Batxillerat.
  • Competència digital: Es van manejar aplicacions del web 2.0, eines de comunicació i publicació de l’entorn virtual de Twinspace (fòrums, wikis, blog, xat). Amb aquest projecte vam fomentar l’habilitat per investigar, recollir, processar, analitzar i usar la informació a través de les eines digitals d’una manera crítica.
  • Competència social i cívica: Els alumnes es van comunicar en un context significatiu i real, mostrant respecte per les opinions d’altres companys formulant crítiques constructives. Van ser conscients de les diferències i similituds d’aspectes culturals construint d’aquesta manera entre tots una identitat europea.
  • Aprendre a aprendre: Els alumnes van treballar temàtiques que els eren properes i es van sentir els veritables protagonistes d’aquest projecte, fet que els va fer guanyar en autonomia, confiança, expressió d’opinions personals i habilitat per al treball en equip, planejant, negociant i col·laborant per aconseguir uns objectius en comú. També van poder avaluar el projecte, la seva contribució i el treball dels companys i fer propostes de millores.
  • Sentit d’iniciativa i esperit emprenedor: Vam desenvolupar en els alumnes el pensament crític, la creativitat, la iniciativa, la presa de decisions i la resolució de problemes.
  • Competència artística i cultural: També vam dur a terme diverses tasques prèvies per familiaritzar els alumnes amb els mitjans de comunicació, en què els vam mostrar l’estructura i el llenguatge propi dels textos periodístics. Van aprendre l’estructura de diferents gèneres periodístics: entrevistes, reportatges, informes, notícies, enquestes i ressenyes; les seccions, el disseny gràfic i rols en una revista. A més, van tenir també l’oportunitat de conèixer diverses maneres de vida, festes i costums.

Interesteen interior revista

El principal assoliment d’aquest projecte en comú ha estat la participació activa dels nostres alumnes aconseguint una major confiança en si mateixos, iniciativa personal, motivació, expressió i curiositat per conèixer altres cultures. Van aprendre d’aquesta manera a treballar en equip, a compartir responsabilitats, a solucionar problemes i a negociar a l’hora de prendre decisions conjuntes. Van treballar en grups col·laboratius en què cada alumne va participar segons les seves habilitats atenent a la diversitat amb una gran varietat de tasques a diferents nivells. Van millorar també el nivell de la llengua estrangera d’una manera més comunicativa i divertida. Els professors vam tenir també l’oportunitat de treballar en equip dins del nostre centre i amb altres professors europeus compartint diferents enfocaments metodològics, idees, recursos i eines. Els diferents centres escolars van tenir l’oportunitat de desenvolupar vincles amb altres escoles europees per a l’intercanvi de bones pràctiques docents.

Aquest projecte es va renovar en aquest curs com a part del nostre currículum per a 4t d’ESO i Batxillerat integrant-lo en els diferents projectes integrats que s’ofereixen al centre. S’hi ha incorporat un nou centre i més professorat d’altres àrees no lingüístiques, com ara història i ètica.

Per als professors implicats en aquest projecte, rebre els segells de qualitat i especialment aquest màxim reconeixement a escala nacional ha suposat una enorme satisfacció personal i un incentiu per seguir treballant en la mateixa línia amb més il·lusió i entusiasme, si és que això és possible, en un projecte motivador creat per i per a joves europeus.

Aquest és l’enllaç als dos números de la nostra revista:

https://madmagz.com/magazine/418515

https://madmagz.com/magazine/560760

Aquest és l’enllaç al nostre Twinspace: https://twinspace.etwinning.net/894/home

Carmen Mellado Álvarez

Comparte esta noticiaTweet about this on Twitter
Twitter
Share on Facebook
Facebook
Share on LinkedIn
Linkedin
Premis eTwinning 2015:]
Reglamento de protección de datos (información básica)

En cumplimiento de la normativa de protección de datos personales, le informamos de que sus datos serán incorporados al tratamiento denominado “eTwinning participación”, cuya finalidad es la participación en el proyecto de colaboración europeo eTwinning.

Puede usted ejercitar los derechos de acceso, rectificación, oposición, supresión (“derecho al olvido”), limitación de tratamiento y portabilidad y a no ser objeto de decisiones individuales automatizadas que sean de aplicación de acuerdo a la base jurídica del tratamiento. Podrá hacerlo en la sede electrónica del ministerio (http://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo/educacion/varios/proteccion-datos.html), presencialmente en las oficinas de registro o por correo postal.

Al rellenar y enviar este formulario usted concede su consentimiento inequívoco para el almacenamiento de sus datos en nuestros ficheros tal y como se especifica en nuestras normas de privacidad.

Dejar un comentario

Your email address will not be published. Required fields are marked *