La qualitat en projectes d’Educació Infantil i Primària

La qualitat en projectes d’Educació Infantil i Primària

Exemples de bones pràctiques en Educació Infantil i Primària per a cadascun dels 6 criteris d’avaluació existents a l’hora de concedir el Segell de Qualitat a projectes eTwinning.

La primera idea que és fonamental ressaltar és la següent: tots els projectes de col·laboració escolar emmarcats dins de l’acció eTwinning, a més de comportar un gran esforç i treball per part dels implicats (especialment professorat i alumnat), ajuden i reforcen el procés d’ensenyament-aprenentatge que es desenvolupa a l’aula, a més de ser un important factor motivador per als docents i alumnes participants.

Amb l’objectiu d’identificar aquells projectes que destaquen especialment per diversos motius (treball, esforç, col·laboració, ús de les TIC, innovació, etc.) existeix el denominat Segell de Qualitat: un reconeixement dels projectes eTwinning que compleixen amb els 6 criteris de qualitat preestablerts i comuns per als 41 països que formen part d’aquesta acció. Tota la informació sobre aquests criteris d’avaluació es pot revisar aquí.

Cada etapa del sistema educatiu espanyol té les seves pròpies característiques, amb les seves corresponents fortaleses, reptes i dificultats. Per a les etapes d’Educació Infantil i Primària, com a avançament a una sèrie d’articles més extensos i específics, en el present document es va a exposar una breu llista de projectes i idees que poden servir de referència o inspiració per a cadascun dels 6 criteris d’avaluació dels Segells de Qualitat i que poden resultar d’aplicació en futurs projectes eTwinning. Així mateix, per a cada criteri s’inclou un enllaç a un article relacionat ja existent a la pàgina web del Servei Nacional de Suport eTwinning d’Espanya, amb la finalitat d’aportar la major quantitat d’informació possible sobre cada criteri.

1. Innovació pedagògica i creativitat

2. Integració en el pla d’estudis

3. Comunicació i interacció entre centres socis

4. Col·laboració entre centres escolars associats

5. Ús de la tecnologia

6. Resultats, impacte i documentació

Comparte esta noticiaTweet about this on Twitter
Twitter
Share on Facebook
Facebook
Share on LinkedIn
Linkedin
Recomanacions
Reglamento de protección de datos (información básica)

En cumplimiento de la normativa de protección de datos personales, le informamos de que sus datos serán incorporados al tratamiento denominado “eTwinning participación”, cuya finalidad es la participación en el proyecto de colaboración europeo eTwinning.

Puede usted ejercitar los derechos de acceso, rectificación, oposición, supresión (“derecho al olvido”), limitación de tratamiento y portabilidad y a no ser objeto de decisiones individuales automatizadas que sean de aplicación de acuerdo a la base jurídica del tratamiento. Podrá hacerlo en la sede electrónica del ministerio (http://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo/educacion/varios/proteccion-datos.html), presencialmente en las oficinas de registro o por correo postal.

Al rellenar y enviar este formulario usted concede su consentimiento inequívoco para el almacenamiento de sus datos en nuestros ficheros tal y como se especifica en nuestras normas de privacidad.

Dejar un comentario

Your email address will not be published. Required fields are marked *