La competència digital en els alumnes

La competència digital en els alumnes

Els centres educatius estan en un procés d’implementació de diferents dispositius amb connexió a Internet per tal de desenvolupar la competència digital dels alumnes.

D’altra banda, els nostres alumnes estan utilitzant tots aquests dispositius des d’edats cada vegada més primerenques tant en l’horari escolar com en la seva vida quotidiana i els centres educatius, juntament amb les famílies, tenen la responsabilitat de desenvolupar la competència digital dels alumnes.

En aquest sentit, s’ha identificar quins són els diferents aspectes que cal cobrir perquè els nostres alumnes adquireixin la competència digital que el món actual requereix. El projecte europeu sobre competències digitals (EU Digital Competences Project) assenyala en el seu estudi que hi ha 5 àrees en les quals se centra la competència digital: Informació, Comunicació, Creació de continguts, Seguretat i Resolució de problemes. Aquestes són les competències que hauran d’adquirir els nostres alumnes al llarg del període d’escolarització.

El Marc Comú de Competència Digital Docent, publicat a l’INTEF (http://educalab.es/intef/tecnologia/competencia-digital/competencia-digital-docente), estableix una referència per identificar les diferents àrees i nivells de competència digital per als docents.

Avui volem presentar l’esquema que ha elaborat Netsafe (http://www.netsafe.org.nz/), organització establerta a Nova Zelanda, que pot ser de gran ajuda per establir un pla de desenvolupament de la competència digital dels alumnes durant la seva escolarització (http://www.thegrid.org.nz).

En aquest esquema s’estableixen 4 nivells de competència que es desenvolupen al llarg de la vida escolar: principiant (beginner), aprenent (apprentice), usuari (practitioner) i usuari avançat (master)

En cadascun dels nivells s’estableixen tres àrees:

  • La connexió, que implica comprendre l’impacte i el potencial de l’ús de les TIC tant a nivell personal com dins de la societat.
  • La seguretat suposa desenvolupar estratègies personals per a un ús segur d’Internet.
  • La responsabilitat, enfocada a comprendre, aplicar i promoure les directrius del bon ús d’Internet per afavorir les bones relacions entre els usuaris.

En aquest esquema es poden trobar també idees i activitats per realitzar a l’aula amb els alumnes en cadascun dels diferents nivells i àrees, que considerem d’interès per a docents i centres educatius.

Font de les imatges: Banc d’Imatges de l’INTEF

Comparte esta noticiaTweet about this on Twitter
Twitter
Share on Facebook
Facebook
Share on LinkedIn
Linkedin
Recomanacions
Reglamento de protección de datos (información básica)

En cumplimiento de la normativa de protección de datos personales, le informamos de que sus datos serán incorporados al tratamiento denominado “eTwinning participación”, cuya finalidad es la participación en el proyecto de colaboración europeo eTwinning.

Puede usted ejercitar los derechos de acceso, rectificación, oposición, supresión (“derecho al olvido”), limitación de tratamiento y portabilidad y a no ser objeto de decisiones individuales automatizadas que sean de aplicación de acuerdo a la base jurídica del tratamiento. Podrá hacerlo en la sede electrónica del ministerio (http://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo/educacion/varios/proteccion-datos.html), presencialmente en las oficinas de registro o por correo postal.

Al rellenar y enviar este formulario usted concede su consentimiento inequívoco para el almacenamiento de sus datos en nuestros ficheros tal y como se especifica en nuestras normas de privacidad.

Dejar un comentario

Your email address will not be published. Required fields are marked *