Els espais de treball a eTwinning

Els espais de treball a eTwinning

Des que un professor entra en contacte per primera vegada amb eTwinning fins que conclou un projecte, va completant una sèrie de fases, amb eines i utilitats que tenen diferents funcions i nivells de privadesa.

Tres són els nivells o plataformes:

  • els portals europeu i espanyol: públics
  • eTwinning Live: accés restringit. És només per a docents.
  • TwinSpace: accés restringit. És només per als membres participants en un projecte (docents, alumnat, altres agents).

edificio     L’edifici públic: el portal europeu i el portal espanyol

En primer lloc, trobem els portals, tant el del Servei Central de Suport (http://www.etwinning.net/) com el del Servei Nacional de Suport (http://www.etwinning.es/). Són públics, amb accés per a qualsevol usuari, estigui o no registrat a eTwinning.

Els portals tenen tres objectius bàsics: la informació, l’assessorament i la visibilitat. En aquests es publiquen notícies i novetats relacionades amb eTwinning, per tal de mantenir els usuaris al dia del que ocorre al programa. També s’ofereixen documents, guies i idees que puguin servir d’orientació i ajuda per als professors que vulguin iniciar o estiguin treballant en projectes eTwinning, així com mitjans de contacte amb el Servei Central i Nacional. Així mateix, els projectes que acrediten cert nivell de qualitat es publiquen als portals: projectes amb premis nacionals o europeus, segells de qualitat, altres projectes que val la pena difondre… A més, hi ha entrevistes a professors, blogs, etc. Tant les bones pràctiques de projectes com les opinions dels usuaris serveixen per donar visibilitat a les bones pràctiques i són una font d’inspiració i idees per a altres professors.

Recorda que a través del portal europeu (http://www.etwinning.net/) es fa el registre a eTwinning i es pot accedir a altres plataformes utilitzant les claus d’accés.

freepik       La sala de professors: eTwinning Live

Una vegada inscrit a eTwinning, el docent té accés a un espai virtual denominat eTwinning Live, un espai fonamentalment social. Hi podrà actualitzar la seva informació i la del seu centre, i trobarà eines per contactar amb professors de la resta d’Europa (cercador de socis, agenda de contactes, gestor de projectes, fòrum, missatgeria interna, eina de videoconferència…). En definitiva, és la nostra finestra a la resta d’Europa. eTwinning Live es pot personalitzar; i des d’aquí, el docent pot gestionar els seus projectes.

Les funcions bàsiques que es poden realitzar des de l’escriptori eTwinning Live són:

  • Gestionar el nostre perfil. Podrem modificar les dades utilitzades en la inscripció a eTwinning, tant les referents a nosaltres com les referents al nostre centre de treball.
  • Cercar un soci. Es tracta de trobar un o més docents europeus que tinguin el perfil que desitgem per iniciar un projecte d’eTwinning.
  • Gestionar els projectes existents. Podrem veure novetats sobre aquests, accedir al seu entorn de treball col·laboratiu, utilitzar les targetes de projecte, afegir socis, etc.
  • Organitzar i formar part d’esdeveniments i comunitats de docents (grups).
  • Participar en oportunitats de desenvolupament professional.
  • Aquest vídeo us proposa una breu passejada virtual per aquest espai amb l’objecte de presentar-vos i descobrir-vos les seves eines i funcionalitats:

 

 

aula         L’aula de treball amb alumnes: TwinSpace

Una vegada aprovat un projecte, els professors i alumnes participants, disposen d’un espai segur de treball (TwinSpace) on dur a terme totes les activitats. Es tracta de l’aula de treball virtual compartida per tots els membres participants en el projecte.

El TwinSpace és el lloc de treball dels centres socis d’un projecte, l’espai on es desenvolupen les activitats planificades. Alumnes i professors són els principals usuaris del TwinSpace; hi poden participar depenent del perfil d’accés de cadascun.

El TwinSpace és un espai privat, al qual només poden accedir aquelles persones que hagin estat donades d’alta pels administradors. Està pensat perquè també inclogui entre els seus membres persones que no estan registrades a la plataforma eTwinning, fet que permet que alumnes, pares o altres professors treballin en el projecte o vegin el que hi succeeix.

 

 

Comparte esta noticiaTweet about this on Twitter
Twitter
Share on Facebook
Facebook
Share on LinkedIn
Linkedin
Reglamento de protección de datos (información básica)

En cumplimiento de la normativa de protección de datos personales, le informamos de que sus datos serán incorporados al tratamiento denominado “eTwinning participación”, cuya finalidad es la participación en el proyecto de colaboración europeo eTwinning.

Puede usted ejercitar los derechos de acceso, rectificación, oposición, supresión (“derecho al olvido”), limitación de tratamiento y portabilidad y a no ser objeto de decisiones individuales automatizadas que sean de aplicación de acuerdo a la base jurídica del tratamiento. Podrá hacerlo en la sede electrónica del ministerio (http://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo/educacion/varios/proteccion-datos.html), presencialmente en las oficinas de registro o por correo postal.

Al rellenar y enviar este formulario usted concede su consentimiento inequívoco para el almacenamiento de sus datos en nuestros ficheros tal y como se especifica en nuestras normas de privacidad.

One comment

Dejar un comentario

Your email address will not be published. Required fields are marked *