Els projectes eTwinning i AICLE (Aprenentatge Integrat de Continguts i Llengües Estrangeres)

Els projectes eTwinning i AICLE (Aprenentatge Integrat de Continguts i Llengües Estrangeres)

Loli Iglesias, assessora d’Educació Secundària al Berritzegune de Getxo (centre d’orientació pedagògica del Govern basc) ens exposa els beneficis que aporten els projectes eTwinning a l’enfocament CLILL o AICLE (Aprenentatge Integrat de Continguts i Llengües Estrangeres).

Els projectes eTwinning van sorgir l’any 2005 com a iniciativa de la Comissió Europea per animar els centres educatius europeus a formar associacions de col·laboració utilitzant diverses eines TIC. Al llarg d’aquests deu anys, ha quedat palès que els centres que desenvolupen aquests projectes aconsegueixen impulsar no només l’ús de les TIC sinó també la consecució de les competències bàsiques i una metodologia que facilita l’aprenentatge cooperatiu i la col·laboració entre docents.

Des de la meva experiència com a assessora en metodologia per a la impartició d’àrees i matèries a través de la llengua estrangera, m’agradaria compartir les meves conclusions sobre els beneficis que els projectes eTwinning aporten a l’enfocament CLIL (Content and Language Integrated Learning) o AICLE (Aprenentatge Integrat de Continguts i Llengües Estrangeres). D’una banda, cap lingüista dubta que l’enfocament comunicatiu és la millor manera d’aprendre una llengua.

scrable_CLILL

La col·laboració entre centres de diferents països europeus permet a l’alumnat emprar la llengua per comunicar-se i així aconseguir dur a terme tasques que s’han acordat entre els participants en el projecte. És a dir, es facilita l’ús real de la llengua que podríem definir com aquell que té lloc en un context significatiu, en un entorn social i per adquirir informació que interessa al parlant, així com per conèixer cultures diferents de la pròpia.

D’altra banda, la ineludible col·laboració entre docents d’un mateix centre per a la consecució d’un treball col·laboratiu amb altres centres d’altres països potencia projectes interdisciplinaris, la qual cosa afavoreix el treball en equip, el debat i el consens al mateix centre per a benefici tant del professorat com de l’alumnat. Això és així per a qualsevol etapa educativa i per a qualsevol àrea o matèria.

Entre els 130.000 centres que estan participant en projectes eTwinning, hi ha opcions curriculars molt diverses, des dels projectes centrats en hàbits alimentaris i tradicions culinàries de diferents països fins a aquells en els quals l’alumnat transfereix els coneixements adquirits en matèries com Física i Matemàtiques a la classe d’Educació Física.

(Aquest és el cas de Physical Awareness, projecte que ha rebut el segell de qualitat del mes de gener). Accés al TwinSpace del projecte.

Physical_Awareness_wordcloud

Crec important ressenyar que la pràctica de CLIL a les aules és un repte ambiciós i un procés complex que pot resultar més fàcil de portar a la pràctica si es complementa amb projectes atractius per a l’alumnat que incideixen de manera clara en la motivació per a l’aprenentatge de l’àrea o les àrees que el centre ha decidit desenvolupar en llengua estrangera. És veritablement motivador per als participants poder utilitzar les innombrables eines tecnològiques que formen part de la seva vida quotidiana, dur a terme sessions de xat, videoconferències, etc. per realitzar tasques relacionades amb matèries diverses.

Els centres educatius amb els quals desenvolupo la meva tasca com a assessora que s’han animat a participar en projectes eTwinning ho han resumit dient que l’experiència ha estat molt gratificant perquè han pogut veure com el seu alumnat “aprèn divertint-se”. Hi ha res més encoratjador per a un docent?

Il·lustrem aquest article amb altres exemples de projectes eTwinning per a Primària i Secundària.

Climb a hill with CLIL (Educació Primària)

Un projecte en el qual els alumnes comparteixen aspectes socioculturals diversos referits a les seves vides diàries, el seu entorn i la seva cultura, en què empren el correu electrònic, el xat, l’àudio i el vídeo, presentacions de PowerPoint i àlbums de fotos.

Es divideix els alumnes en 5 grups de nacionalitat mixta que competeixen en diferents jocs i activitats durant tot l’any escolar. Cada equip ha de pujar un turó virtual, una representació de la muntanya més alta de cada país. Els equips eslovacs pugen per la banda est (ja que és un país de l’Europa de l’Est), i els equips espanyols pugen per la banda oest (ja que és un país de l’Europa occidental). Com més punts es guanyen, més de pressa pugen. El guanyador és l’equip que fa el cim. Els temes dels jocs i activitats es basen en continguts AICLE impartits a l’aula i compartits pels docents participants.

Accés al TwinSpace del projecte.

Mountain_climb_hill_CLIL

Spirit of Hope (Educació Secundària)

A través de la literatura dels països socis, els alumnes investiguen i interpreten tradicions comunes trobant similituds i celebrant la diversitat que troben al seu pas. El projecte es presenta en un format a l’estil dels Contes de Canterbury en el qual els alumnes es converteixen en pelegrins europeus que recorren diferents regions i èpoques.

Els alumnes es reuneixen i relacionen troballes en els àmbits de la literatura, l’art, la tecnologia, la cultura i l’esport. El projecte proporciona d’aquesta manera als alumnes l’oportunitat de desenvolupar les seves idees de forma creativa, millorar competències digitals i lingüístiques i els ensenya a treballar en equip fomentant un sentiment de ciutadania europea.

Accés al TwinSpace del projecte.

Voltaire_Spirit_Hope

Font de les imatges: Fotocomposicions a partir d’imatges d’ús lliure de Freepik.com i imatges de TwinSpace dels projectes eTwinning ressenyats.

Comparte esta noticiaTweet about this on Twitter
Twitter
Share on Facebook
Facebook
Share on LinkedIn
Linkedin
Entrevistes
Reglamento de protección de datos (información básica)

En cumplimiento de la normativa de protección de datos personales, le informamos de que sus datos serán incorporados al tratamiento denominado “eTwinning participación”, cuya finalidad es la participación en el proyecto de colaboración europeo eTwinning.

Puede usted ejercitar los derechos de acceso, rectificación, oposición, supresión (“derecho al olvido”), limitación de tratamiento y portabilidad y a no ser objeto de decisiones individuales automatizadas que sean de aplicación de acuerdo a la base jurídica del tratamiento. Podrá hacerlo en la sede electrónica del ministerio (http://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo/educacion/varios/proteccion-datos.html), presencialmente en las oficinas de registro o por correo postal.

Al rellenar y enviar este formulario usted concede su consentimiento inequívoco para el almacenamiento de sus datos en nuestros ficheros tal y como se especifica en nuestras normas de privacidad.

Dejar un comentario

Your email address will not be published. Required fields are marked *