Els perfils possibles al TwinSpace són 5:

  • Professor administrador
  • Professor membre
  • Alumne administrador
  • Alumne
  • Visitant

En aquestes taules trobaràs les possibles accions que poden dur a terme els usuaris en cadascuna de les seccions del TwinSpace segons el perfil que tinguin: