Premi Nacional eTwinning 2019 “Stayin´alive-First Aid for Everyone”

Premi Nacional eTwinning 2019 “Stayin´alive-First Aid for Everyone”

El projecte “Stayin’ Alive First Aid for everyone” ha estat guardonat amb el Premi Nacional eTwinning 2019, en la categoria 4 de majors de 15 anys, Modalitat B Novell. Tot el professorat participant ha rebut el Segell de Qualitat Nacional i el Segell de Qualitat Europeu.

El curs acadèmic 2017-2018 vam participar en el programa europeu eTwinning, amb el projecte “Stayin’ Alive First Aid for Everyone”. Les docents participants vam ser: Alicia Sánchez Ortiz, Carmen Suárez Algar i María Mercedes Martínez Garriga, del CIPFP Ciutat de l’Aprenent (València). Les nostres sòcies eren Jasna Sojer, Josipa Bajan i Sasa Lautenbach, de l’escola d’obstetrícia “School of Midwifery”, de Zagreb (Croàcia).

L’origen d’aquest projecte sorgeix de la invitació de Jasna Sojer, professora i bibliotecària del centre “School of Midwifery” de Zagreb (Croàcia), a Alicia Sánchez, cap d’estudis i professora del Departament de Sanitat del CIPFP Ciutat de l’Aprenent, València. Ella de seguida ens en va fer partícips, i vam acceptar la invitació.

Vam decidir treballar conjuntament la temàtica dels primers auxilis, ja que tots dos centres educatius imparteixen formació sanitària. Amb el projecte vam tractar de conscienciar joves i adults sobre la importància dels primers auxilis, i ensenyar els protocols d’actuació en diferents situacions, com ara aturades cardiorespiratòries, ennuegades i atacs epilèptics. Per aplicar correctament aquests protocols hem d’actuar ràpid i amb calma, partint de la premissa Primum, no nocere —el primer és no fer mal—, si volem ajudar a salvar una vida o reduir les possibles conseqüències derivades d’un accident.

Quant al títol del projecte, “Stayin’ Alive First Aid for Everyone”, es correspon amb el títol d’una cançó molt coneguda als anys vuitanta, del grup Bee Gees. S’utilitza per marcar el ritme de les compressions en la tècnica de la reanimació cardiopulmonar (RCP), per aplicar-les correctament.

Hem fomentat la interacció entre tots dos centres educatius, amb la consecució dels objectius específics i generals plantejats abans de posar en marxa el projecte, amb l’anglès com a llengua vehicular.

Aquests objectius estan plenament justificats per l’índex actual de mortalitat i accidentabilitat, especialment la mortalitat en edats compreses entre 1 i 14 anys. El 15% d’aquests accidents infantils tenen lloc en centres escolars. Per això és de vital importància que els primers auxilis formin part del contingut curricular des del començament de la formació acadèmica.

Els objectius específics s’han satisfet del tot. Els nois i noies han explorat la història dels primers auxilis i se n’han convertit en investigadors. A més a més, l’alumnat ha elegit per votació la cançó més idònia per marcar el ritme de les compressions; el guanyador ha estat el tema espanyol “La Macarena”. Han après a diferenciar entre les formes d’actuació correctes i incorrectes en diferents escenaris on calia aplicar tècniques de primers auxilis, com en el cas de pèrdua de la consciència, hemorràgia, cremades, traumatismes, ennuegades, convulsions o epilèpsia, així com en al·lèrgies o anafilaxis.

Quant als objectius generals assolits, han estat de tipus acadèmic, lingüístic, informàtic i social. Hem afavorit l’aprenentatge interdisciplinari i dinàmic entre els equips educatius dels centres participants, ja que l’alumnat ha après d’una manera dinàmica (per ex., amb la preparació de vídeos, l’emplenament de qüestionaris, la fotografia i l’elaboració d’un glossari de conceptes relacionats amb els primers auxilis). Han utilitzat l’anglès per redactar un llibre electrònic, amb la qual cosa han millorat el vocabulari específic de primers auxilis i les destreses lingüístiques i comunicatives, amb caràcter general.

A més a més, s’han familiaritzat amb l’ús de noves apps i dispositius TIC que abans no utilitzaven (Padlet, Movie Maker, Socrative, Book Creator, etc.) i han ampliat l’ús de les ja conegudes a l’àmbit educatiu (edició de vídeos de presentació (Movie Maker), missatgeria al TwinSpace, collages (PicCollage), presentacions (Google Slides), etc.).

De manera simultània, hem fomentat el treball en equip de manera col·laborativa i cooperativa. Implícitament, s’hi han desenvolupat habilitats socials i comunicatives com l’assertivitat, l’empatia, l’escolta activa i la millora de l’autoconcepte. I no podem oblidar el foment de la creativitat, la participació solidària, l’aprenentatge sense fronteres físiques ni multiculturals, l’esforç personal, la paciència, la disciplina i la importància de proposar-se objectius personals.

El professorat dels centres educatius croat i espanyol ens hi vam implicar des de l’inici del projecte. Calia un consens previ quant als objectius i els continguts conceptuals i procedimentals per treballar i, per tant, en els diferents mòduls o assignatures dels currículums de tots dos centres.

També van ser molt necessàries, però, les competències adquirides amb cada assignatura o mòdul del cicle formatiu d’Emergències Sanitàries. Per exemple, al mòdul de FOL l’alumnat treballa la unitat “Els primers auxilis”; al d’Anglès, consolida el vocabulari específic d’emergències sanitàries; al d’Evacuació i trasllat de pacients, practica les tècniques més adequades per manejar, mobilitzar i traslladar els pacients a les lliteres, cadires, etc. i al d’Assistència sanitària inicial adquireix les tècniques de reanimació que més tard apareixen als vídeos.

En el nostre cas, però, la col·laboració ha anat més enllà del professorat d’un curs acadèmic que pertany a departaments diferents com Sanitat, FOL i Anglès. Ha implicat altres departaments aliens al CFGM d’Emergències Sanitàries, com el d’Imatge Personal, que hi ha contribuït amb el maquillatge i la caracterització de l’alumnat per fer els vídeos de presentació o els dels protocols d’actuació en diferents situacions d’emergència (cremades, fractures, etc.); i el d’Arts Gràfiques, que ens ha ajudat a fer el pòster, el roll-up i els fulls de mà —presentats en diferents jornades de difusió—, així com a imprimir els diplomes eTwinning per a l’alumnat i els certificats per al professorat participant en el projecte. A més, l’equip directiu ens ha assistit especialment en la difusió del projecte al centre educatiu: ens va deixar la sala d’actes i ens va facilitar la tasca en la mesura possible. Per això el nostre centre ha obtingut recentment el reconeixement d’eTwinning School.

L’alumnat hi ha participat de forma activa i satisfactòria. D’una banda, les seves actuacions han estat imprescindibles, dins i fora de l’aula, per fer vídeos, fotos, qüestionaris, glossaris, presentacions a Google Slides, etc. Han estat els veritables protagonistes durant el desenvolupament de tot el projecte. També ho han estat a les jornades de difusió celebrades al CIPFP Ciutat de l’Aprenent, dins del programa Erasmus+, i a la I Jornada d’Erasmus+: experiències a la Comunitat Valenciana, organitzada pel CEFIRE de València, a l’Auditori de Paiporta, on van atendre el públic assistent.

Durant la jornada de convivència van informar l’alumnat interessat a realitzar nous projectes eTwinning durant el curs actual. A més a més, la sala d’actes va acollir l’acte de lliurament de diplomes eTwinning a l’alumnat i de certificats al professorat participant.

Arran dels seus testimoniatges, s’ha incrementat el nombre d’escolars i de docents interessats a participar en els propers projectes eTwinning.

Pel que fa als beneficis generats per la nostra participació al projecte “Stayin’ Alive First Aid for everyone”, han superat amb escreix les expectatives inicials. A més, han estat molt notoris i diversos, tant per a l’alumnat com per al professorat i el centre.

Per a l’equip docent que hi hem participat, ha suposat un canvi en els criteris metodològics. Ha implicat una coordinació constant entre equips educatius per assolir els objectius en els terminis consensuats i en la impartició dels continguts adequats; el reconeixement de l’eficàcia de la comunicació formal i informal entre docents; la necessitat de les TIC en el procés d’ensenyament-aprenentatge; un intercanvi de rols constant a l’aula, ja que l’elaboració de materials converteix l’alumnat en instructor de destreses i habilitats per atendre persones que pateixin ennuegades, aturades cardiorespiratòries, fractures, talls, cremades, al·lèrgies, atacs epilèptics, etc., i el foment dels valors en el procés d’ensenyament-aprenentatge (col·laboració, respecte, companyonia, etc.).

D’altra banda, hem obtingut un resultat tangible i uns recursos educatius o materials didàctics de qualitat excel·lent, que es poden reutilitzar i estan disponibles al Twinspace i al web de l’institut.

Per l’alumnat, ha suposat l’adquisició de destreses de caràcter professional, lingüístic, social i personal. A més d’aprendre tècniques o habilitats necessàries per exercir l’activitat professional, s’han conscienciat dels beneficis de la superació de les fronteres físiques; i també de la ciutadania europea, la multiculturalitat i les oportunitats que brinda el coneixement d’un altre idioma.

D’altra banda, la participació en eTwinning ha permès a l’alumnat prendre part en altres programes europeus. Diversos estudiants han fet algunes de les pràctiques formatives a Vasto (Itàlia), amb una beca de mobilitat del programa Erasmus+.

Per al centre educatiu, ha suposat una major conscienciació sobre l’aplicació correcta dels procediments de primers auxilis en casos d’emergència. Els resultats es reflecteixen en un producte final o llibre electrònic, que pot utilitzar tota la comunitat educativa i fins i tot docents i alumnat d’altres centres.

L’experiència ha sumat en positiu. Ho vam comunicar a altres col·legues mitjançant la presentació del pòster del projecte al II Congreso Red Interdidac, celebrat a IFEMA, Madrid, al llarg de la Setmana de l’Educació. El 29 de març de 2019, amb la presència del nostre director Juan Cuenca Adam, vam explicar les nostres experiències a eTwinning. Ha suposat un reconeixement públic del treball de tots els participants.

En el terreny personal, coincidim que la participació en el projecte ha significat un major esforç en la tasca diària. Aquest treball s’ha vist recompensat amb els resultats obtinguts, la implicació positiva que ha sorgit entre l’alumnat i les docents, i els premis obtinguts, especialment el Premi Nacional eTwinning 2019, del qual ens sentim molt orgulloses. Aquesta experiència ens ha impulsat a involucrar-nos en un nou projecte eTwinning, “Good communication improves your well-being”, durant el curs acadèmic 2018-19.

Enllaç al Twinspace del projecte: https://twinspace.etwinning.net/50290

Article redactat per: Alicia Sánchez Ortiz, Carmen María Suárez Algar i María Mercedes Martínez Garriga.

Font de les imatges: elaboració propia

Comparte esta noticiaTweet about this on Twitter
Twitter
Share on Facebook
Facebook
Share on LinkedIn
Linkedin
Premios eTwinning 2019 Premios Nacionales Uncategorized
Reglamento de protección de datos (información básica)

En cumplimiento de la normativa de protección de datos personales, le informamos de que sus datos serán incorporados al tratamiento denominado “eTwinning participación”, cuya finalidad es la participación en el proyecto de colaboración europeo eTwinning.

Puede usted ejercitar los derechos de acceso, rectificación, oposición, supresión (“derecho al olvido”), limitación de tratamiento y portabilidad y a no ser objeto de decisiones individuales automatizadas que sean de aplicación de acuerdo a la base jurídica del tratamiento. Podrá hacerlo en la sede electrónica del ministerio (http://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo/educacion/varios/proteccion-datos.html), presencialmente en las oficinas de registro o por correo postal.

Al rellenar y enviar este formulario usted concede su consentimiento inequívoco para el almacenamiento de sus datos en nuestros ficheros tal y como se especifica en nuestras normas de privacidad.

Dejar un comentario

Your email address will not be published. Required fields are marked *