Premi Nacional eTwinning 2019 “Traditional clapping games as a cultural bridge”

Premi Nacional eTwinning 2019 “Traditional clapping games as a cultural bridge”

El projecte eTwinning sorgeix de la necessitat d’educar en valors de respecte i tolerància, de pensar en el que ens uneix i de deixar de banda l’individualisme, per aprendre a treballar en equip i a col·laborar per assolir uns objectius comuns. A través del treball amb jocs tradicionals de picar mans, hem aconseguit crear llaços d’unió entre el professorat de diferents centres europeus i de diferents àrees curriculars. Ha estat molt satisfactori veure com l’alumnat gaudia del projecte, aprenia a col·laborar en grups internacionals i aconseguia transmetre a la comunitat educativa els beneficis de la cooperació.

“Traditional clapping games” uneix sis centres educatius de 5 països (Grècia, Turquia, França, Espanya i dos centres educatius d’Itàlia), 126 alumnes d’edats compreses entre els 6 i els 12 anys i 18 mestres, dels quals 9 són del nostre centre.

Equip multidisciplinari participant en el projecte: José Ramón Lozano, mestre de Religió; Margarita Mateos i Francisco Barroso, d’Educació Física; Juani Ciudad i Esperanza Carreño, mestres de Primària; M. Trinidad Pérez, mestra d’Anglès; Esther Labadiño, mestra de Música, i Juan Antonio Rincón i Luis Moreno, mestres de Primària.

L’objectiu d’aquest projecte és fer les classes més interessants i motivadores utilitzant les eines web 2.0 per treballar diferents àrees curriculars a través dels jocs de picar mans.

A l’alumnat li encanten les cançons interactives, que els van servir per aprendre i millorar la coordinació, l’expressió corporal i el ritme. A més a més, van fer les tasques en equips internacionals, la qual cosa va fomentar la cooperació i col·laboració entre iguals. És un projecte multidisciplinari que ha treballat les àrees de música, plàstica, educació física i anglès. Totes les competències clau hi han intervingut; en destaquen la competència digital, la competència en comunicació lingüística en llengua estrangera, la competència aprendre a aprendre i la competència en consciència i expressions culturals. A partir d’unes tasques bàsiques i unes línies generals, el projecte ha donat cabuda a la creativitat dels grups. Ells han decidit com organitzar les tasques, com elaborar els treballs manuals i quins moviments realitzar en les creacions de jocs de picar mans, entre d’altres. Les mans i tot el que es pot fer amb elles han estat l’eix de la iniciativa: han ajudat a conèixer obres d’art i artistes famosos, i la creativitat ha estat un mitjà d’interacció entre els grups.

https://www.thinglink.com/scene/1047506556788146178

El professorat ha introduït la tecnologia a l’aula d’una forma natural: hi han fet sessions innovadores i han convertit l’aprenentatge en una activitat contínua, no fragmentada en àrees curriculars aïllades. En definitiva, el treball en equip de professorat i alumnat fomenta la creativitat i la innovació pedagògica.

El punt de partida van ser les propostes de millora d’un projecte anterior, on també treballàvem diferents àrees curriculars de manera interdisciplinària. Cada soci va aportar-hi les propostes de millora de les seves respectives agències nacionals i, després d’un treball col·laboratiu desenvolupat durant l’estiu passat, es va fundar aquest projecte. Els resultats han estat fins i tot millors del que s’esperava.

El material elaborat per l’alumnat es pot treballar en qualsevol nivell educatiu i servir d’inspiració per a la creació de nou material. Es va crear una web del projecte, destinada a la difusió i utilització de les activitats desenvolupades: https://sites.google.com/portogaribaldi.istruzioneer.it/traditionalclapping/activities/traditional-clapping-games
A més, al blog eTwinning del centre, http://euromontijanos.blogspot.com/search/label/etwinning2017%2F2018, es poden veure el desenvolupament de les activitats i l’avaluació del projecte.

L’avaluació és molt important per a la millora de projectes futurs i per valorar si hem assolit els objectius plantejats. En aquest vídeo, podem sentir l’opinió dels alumnes espanyols membres dels grups internacions, minut 0.56.

 https://youtu.be/0tmoNLS6XmA

Per al nostre centre, eTwinning és font d’inspiració. Hi hem anat avançant a poc a poc. Pel camí hem millorat i descobert amb eTwinning que el col·legi no té quatre parets, sinó que està obert a Europa i a tot aquell que vegi en la col·laboració i la cooperació el futur per a una societat més justa i igualitària. Els reconeixements rebuts en aquests anys han motivat més mestres a contagiar-se d’eTwinning, han servit per donar prestigi a l’escola, cada vegada més valorada a la comunitat autònoma i, sobretot, han ajudat a desenvolupar les competències clau de l’alumnat d’una forma motivadora i innovadora.

Visiteu el Twinspace per conèixer millor les nostres activitats en grups transnacionals: https://twinspace.etwinning.net/46569/home

CONTAGIA’T D’ETWINNING!!

Article redactat per l’equip multidisciplinari participant en el projecte.

Font de les imatges: elaboració propia

Comparte esta noticiaTweet about this on Twitter
Twitter
Share on Facebook
Facebook
Share on LinkedIn
Linkedin
Uncategorized
Reglamento de protección de datos (información básica)

En cumplimiento de la normativa de protección de datos personales, le informamos de que sus datos serán incorporados al tratamiento denominado “eTwinning participación”, cuya finalidad es la participación en el proyecto de colaboración europeo eTwinning.

Puede usted ejercitar los derechos de acceso, rectificación, oposición, supresión (“derecho al olvido”), limitación de tratamiento y portabilidad y a no ser objeto de decisiones individuales automatizadas que sean de aplicación de acuerdo a la base jurídica del tratamiento. Podrá hacerlo en la sede electrónica del ministerio (http://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo/educacion/varios/proteccion-datos.html), presencialmente en las oficinas de registro o por correo postal.

Al rellenar y enviar este formulario usted concede su consentimiento inequívoco para el almacenamiento de sus datos en nuestros ficheros tal y como se especifica en nuestras normas de privacidad.

Dejar un comentario

Your email address will not be published. Required fields are marked *