Reading in Community

Reading in Community

Reading in Community és un projecte d’animació a la lectura i desenvolupament de la competència lingüística centrat en l’obra d’Antoine Saint-Exupéry El Petit Príncep. El projecte ha estat realitzat entre centres escolars de França i Espanya i va dirigit a alumnes d’Educació Infantil. Destaquem una acurada planificació d’activitats i un alt nivell de coordinació i comunicació entre les docents participants pel que fa als temes i les activitats desenvolupades. El projecte proporciona múltiples oportunitats perquè els alumnes entrin en contacte amb les produccions dels seus companys i aprenguin a valorar i emetre judicis sobre la feina feta pels centres socis. Hem de destacar també la implicació de les famílies, a les quals se’ls informa del projecte des del principi i són partícips en diverses activitats. També és ressenyable l’avaluació dels alumnes, que identifiquen els continguts preferits del projecte. Gracia Moya, docent participant al CEIP Gloria Fuertes de Jaén, ens descriu l’estructura bàsica de planificació del projecte i ens en proporciona enllaços als resultats.

El projecte Reading in Community gira al voltant de la lectura compartida en família i al centre educatiu de l’obra d’obra d’Antoine de Saint-Exupéry El Petit Príncep. S’ha desenvolupat durant tot el curs escolar a Espanya i a França amb alumnat 4 i 5 anys. En la posada marxa vam sentir la necessitat d’apropar-nos a una segona llengua i gaudir amb l’intercanvi de produccions, inquietuds, coneixements, regals, videoconferències…, de manera que s’ha produït un enriquiment personal que ens ha portat a conèixer una altra cultura, sentir-nos europeus des de la proximitat que ens ha fet sentir el desenvolupament del projecte. Viure l’experiència i la complicitat entre l’alumnat ha estat un moment especial en el qual tots han col·laborat en l’aprenentatge dels seus nous companys. L’activitat ha resultat molt gratificant per a l’alumnat i professorat, ja que hi ha hagut un enriquiment mutu.

actividad creativa 2 reading community

Objectius:

 • Conèixer altres cultures, altres formes de veure el món.
 • Desenvolupar les competències comunicatives, creatives i artístiques a través d’una obra literària.
 • Crear el desig de comunicar a través de diversos llenguatges de forma lúdica, constructiva i significativa.
 • Valorar la literatura com a mitjà d’expressió i intercanvi de pensaments.
 • Fomentar l’interès per aprendre l’idioma dels països participants en el projecte.
 • Integrar les famílies en les propostes del projecte.
 • Donar vida a la biblioteca i espais del centre, obrint les portes a les famílies.

Àrees curriculars i continguts abordats:

actividades creativas 1 reading in community

Coneixement de si mateix i autonomia personal.

 • El cos i la pròpia imatge: identificació de característiques pròpies, esquema corporal, sentits, emocions, empatia…
 • L’activitat i la vida quotidiana: autonomia, iniciativa, esforç, atenció, constància, cooperació, afectivitat…

Coneixement de l’entorn.

 • Medi físic: elements, relacions i mesura: exploració d’objectes, numeració, temps.
 • Acostament a la naturalesa: curiositat, respecte, cura, relació… amb els animals i plantes.
 • Cultura i vida en societat: família, relacions afectives, la ciutat, identitat cultural, relacions respectuoses i afectives amb altres nens i nenes, Europa, interès per altres cultures.

Llenguatges: comunicació i representació.

 • Llenguatge verbal: escoltar, parlar i conversar en espanyol i francès, Aproximació a la llengua escrita, acostament a la literatura.
 • Llenguatge audiovisual i tecnologies de la informació i la comunicació: ordinador, càmera, videoconferència, tauleta…
 • Llenguatge artístic: expressió plàstica, música, teatre…
 • Llenguatge corporal: expressió i dramatització corporal, joc simbòlic, dansa.

trabajo con tablet reading community

Fases del projecte:

Inici:

Activitats per conèixer-se i desenvolupar l’empatia entre l’alumnat dels centres participants (cartes, dibuixos, fotografies… sobre la seva identitat i aficions).

Desenvolupament: (vegeu el TwinSpace)

 • Presentem els socis als nostres alumnes mostrant-los una presentació amb les seves fotos, interessos…
 • PowerPoint de la classe, del col·legi, de la seva ciutat, de les creacions de l’alumnat…
 • Intercanvi d’idees i investigacions sobre l’obra: El Petit Príncep.
 • Disseny de pistes que es resoldran amb la lectura de fragments del text a casa i al col·legi.
 • Creació de noves històries a partir dels personatges, escenes de l’obra, altres planetes…
 • Tertúlies de dialògics de fragments seleccionats per a l’edat del nostre alumnat.
 • Instal·lacions de joc simbòlic amb diferents objectes relacionats amb l’obra literària.
 • Jocs dramàtics, de representació i creació de diàlegs dels personatges de l’obra i incorporació d’altres d’imaginats per l’alumnat.

videoconferencia proyecto Reading Community

Avaluació:

Metodologia escollida per al desenvolupament del projecte.

Aprenentatge basat en projectes, creativitat, treball cooperatiu, enfocament comunicatiu, ús de les TIC, intel·ligència emocional, implicació de les famílies, intervencions cooperatives intercentres (institut i col·legi)… S’han anat documentant tots els esdeveniments fotografiant, filmant i anotant idees que s’han organitzat en llibres digitals i vídeos (vegeu el TwinSpace).

Avaluació i difusió del projecte.

L’avaluació es va dur a terme per a tots els sectors de la comunitat educativa que han participat en el projecte (vegeu el TwinSpace) i es va difondre a través de la premsa local dels dos països, el web Hilos para Educar i el TwinSpace.

Beneficis per al centre, els docents i l’alumnat.

Un projecte compartit en què la implicació de les famílies ha estat un motor emocional primordial en el seu desenvolupament. Amb la lectura i el treball cooperatiu naixien noves idees creatives sorgides de la vida dels dos centres.

evaluacion_familias_proyecto_reading_in_community

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Font de les imatges: TwinSpace del projecte Reading in Community

Comparte esta noticiaTweet about this on Twitter
Twitter
Share on Facebook
Facebook
Share on LinkedIn
Linkedin
Projectes destacats
Reglamento de protección de datos (información básica)

En cumplimiento de la normativa de protección de datos personales, le informamos de que sus datos serán incorporados al tratamiento denominado “eTwinning participación”, cuya finalidad es la participación en el proyecto de colaboración europeo eTwinning.

Puede usted ejercitar los derechos de acceso, rectificación, oposición, supresión (“derecho al olvido”), limitación de tratamiento y portabilidad y a no ser objeto de decisiones individuales automatizadas que sean de aplicación de acuerdo a la base jurídica del tratamiento. Podrá hacerlo en la sede electrónica del ministerio (http://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo/educacion/varios/proteccion-datos.html), presencialmente en las oficinas de registro o por correo postal.

Al rellenar y enviar este formulario usted concede su consentimiento inequívoco para el almacenamiento de sus datos en nuestros ficheros tal y como se especifica en nuestras normas de privacidad.

One comment

 1. Mª del Pilar Martínez Cuervo says:

  Cada día estoy más convencida de la necesidad de un trabajo cooperativo. El trabajo en grupo es muy enriquecedor y de él nacen nuevas ideas creativas. Es más motivante para los alumnos/as y posiblemente para los profesores/as.

Dejar un comentario

Your email address will not be published. Required fields are marked *