SOS Planet. Robotics project

SOS Planet. Robotics project

SOS Planet és un projecte de mobilitat Erasmus + eTwinning entre centres escolars de Grècia, Eslovàquia, Polònia, Turquia i Espanya, en el qual participen alumnes amb edats compreses entre 9 i 18 anys. El projecte persegueix el desenvolupament de competències lingüístiques en llengua estrangera (anglès) en l’alumnat, al mateix temps que aprenen programació, robòtica i aborden temes mediambientals. La metodologia de treball és l’aprenentatge basat en la resolució de problemes. El projecte es duu a terme de forma cooperativa a través d’equips internacionals de 5 alumnes que plantegen reptes i desafiaments a la resta. S’equilibra la formació teòrica amb l’aprenentatge manipulatiu amb robots que són programats pels mateixos alumnes perquè efectuïn la tasca o el repte plantejat.

Spanish mobility in SLOVAKIA. from Proyecto SOS on Vimeo.

Aquest projecte s’emmarca dins del pla d’estudis de Secundària en l’àmbit de Tecnologia i Anglès. D’una banda, l’anglès és la llengua vehicular de treball per explicar els processos, relacionar-se, intercanviar idees i comunicar-se. De l’altra, des de l’àrea de tecnologia programen, expliquen processos i resolen els problemes presentats construint els mecanismes necessaris. Aquests processos estan documentats amb vídeos i tutorials presentats pels mateixos alumnes.

tablero robots

El desenvolupament de projecte ha permès fins a 4 reunions transnacionals. Alumnes i docents han pogut comunicar-se per correu electrònic, grup de WhatsApp, fòrum TwinSpace i a través de butlletins de notícies mensuals. També s’han dut a terme videoconferències entre els centres participants. El projecte integra activitats diverses, com ara vídeos de presentació d’escoles, presentació d’alumnes a través de taulers en línia (Padlet), concurs d’idees i votació de logo de projecte (Tricider) i enquestes entre alumnes per proposar activitats mitjançant formularis de Google Drive.

En la col·laboració han aprofitat els punts forts de cada centre escolar: Espanya (Fundació Institució Cultural Domus-Godella, València) els seus coneixements de robòtica, Grècia els seus coneixements de WordPress i robòtica, Eslovàquia la seva experiència en mobilitats, coneixements informàtics i disseny de butlletins en línia (newsletter) i Polònia pel seu coneixement del TwinSpace i experiències en anteriors projectes. Cada mes, els responsables en cada centre envien un resum de les tasques dutes a terme al coordinador per fer el butlletí mensual que es comparteix al TwinSpace amb la resta de socis.

Lego Mindstorm Proyecto SOS Planet

Els reptes proposats es presenten en el format d’una missió fictícia en la qual l’alumnat explica a través de videotutorials com cal programar el robot perquè pugui exercir la tasca programada. Els desafiaments es plantegen als diferents països on té lloc la mobilitat. Una vegada finalitzat el repte l’alumnat avalua la feina feta a través de rúbriques. També hi ha reptes sobre ecologia, com ara descobrir l’acció de les plantes en la captació del CO2.

Spain : Mission 1task 1 from Proyecto SOS on Vimeo.

La tecnologia està molt present en el desenvolupament de projecte, tant en la temàtica triada (programació robòtica) com en el seu disseny i la seva difusió. Els alumnes treballen amb el maquinari i programari de Lego Mindstorm. Es fan videotutorials que es comparteixen mitjançant Vimeo i es comparteixen els butlletins digitals (newsletters) amb l’eina Spark Adobe. El projecte inclou a més un blog en WordPress per donar visibilitat i difusió als resultats finals i un grup al Facebook. Utilitzen taulers Padlet per compartir missatges i imatges, Tricider per a l’elecció del logo, les newsletters les han realitzat a través de Spark Adobe https://spark.adobe.com/page/80F05/ i també han creat el blog SOS Planet Erasmus en la plataforma WordPress. https://sosplaneterasmus.wordpress.com

grupo Facebook de proyecto

Felicitem docents i alumnes participants per haver conduït amb encert un projecte que promou la col·laboració europea i el desenvolupament de competències lingüístiques i digitals. Els animem a seguir participant en futurs projectes i seguir abordant amb èxit nous reptes.

Enllaç al TwinSpace de projecte: https://twinspace.etwinning.net/11157/home

Comparte esta noticiaTweet about this on Twitter
Twitter
Share on Facebook
Facebook
Share on LinkedIn
Linkedin
Projectes destacats
Reglamento de protección de datos (información básica)

En cumplimiento de la normativa de protección de datos personales, le informamos de que sus datos serán incorporados al tratamiento denominado “eTwinning participación”, cuya finalidad es la participación en el proyecto de colaboración europeo eTwinning.

Puede usted ejercitar los derechos de acceso, rectificación, oposición, supresión (“derecho al olvido”), limitación de tratamiento y portabilidad y a no ser objeto de decisiones individuales automatizadas que sean de aplicación de acuerdo a la base jurídica del tratamiento. Podrá hacerlo en la sede electrónica del ministerio (http://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo/educacion/varios/proteccion-datos.html), presencialmente en las oficinas de registro o por correo postal.

Al rellenar y enviar este formulario usted concede su consentimiento inequívoco para el almacenamiento de sus datos en nuestros ficheros tal y como se especifica en nuestras normas de privacidad.

Dejar un comentario

Your email address will not be published. Required fields are marked *