Errors freqüents en el desenvolupament d’un projecte eTwinning

Errors freqüents en el desenvolupament d’un projecte eTwinning

Recomanacions Uncategorized

Hem tancat el curs 2018-2019 superant la xifra rodona de 1.000 sol·licituds de segell de qualitat nacional, tal com es pot veure en el gràfic 1.

     Gràfic 1

Al mateix temps que creix el nombre de sol·licituds any rere any, també creix el percentatge de projectes que aconsegueixen el reconeixement de segell de qualitat (vegeu el gràfic 2; hi ha un factor identificat el curs 2016-2017 que millora fins i tot la tendència). Això ens indica que la metodologia basada en els criteris de qualitat eTwinning va assentant-se entre els docents membres dels projectes.  Des del Servei Nacional de Suport felicitem a tots els docents que han aconseguit el segell de qualitat per la bona feina duta a terme.

Gràfic 2

D’altra banda, després de revisar els comentaris fets per l’equip avaluador dels projectes, tant en aquells que obtenen el segell de qualitat com en els que no, l’SNA ha observat que hi ha errors reiterats que es cometen durant el desenvolupament d’aquests. A la taula de sota destaquem els més freqüents, així com idees per esmenar-los; tenim la certesa que amb una mica d’ajuda i assessorament per part de l’SNA es poden superar en futurs projectes. Una regla d’or que cal tenir en compte és que la planificació prèvia del projecte garanteix una alta probabilitat d’èxit.


                                                                                                                  Planificació

                                                                                                                   Exemple 

                                                                                                                   Fòrums                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                   Col·laboració

                                                                                                                 

                                                                                                                  Avaluació

                                                                                                                 

 Difusió

Per tal evitar alguns errors, ja siguin els assenyalats aquí a dalt o altres, és recomanable tenir present en totes les etapes de desenvolupament del projecte la rúbrica d’avaluació del segell de qualitat https://etwinning.es/es/materiales-de-ayuda/ayuda-etwinning/rubrica-sello-de-calidad-etwinning/.

A més, és aconsellable fer ús de les targetes de projecte; un membre de l’SNA assessorarà el docent que el sol·liciti. Com utilitzar-les? Fes clic en aquest enllaç  https://etwinning.es/es/materiales-de-ayuda/ayuda-etwinning/tarjetas-de-proyecto-habla-con-tu-sna/ 

Parla amb els teus socis, tracteu junts d’identificar possibles errors com els assenyalats més amunt i  reflexioneu sobre la conveniència  de canviar el rumb.

Ajuda eTwinning

Font imatge: Pixabay