eTwinning i l’orientació professional

eTwinning i l’orientació professional

Ambaixadors Projectes destacats

Entre les accepcions del terme orientar que recull el DIEC en destaquem dues: “Indicar (a algú) la direcció, el camí, que ha de seguir” i “informar (algú) de l’estat d’un afer, d’un negoci, etc., perquè sàpiga manejar-s’hi”.

Cada dia, el professorat implicat en els equips educatius de la Formació Professional informem, aconsellem, dirigim, encaminem. Segons les referències citades, orientem. Fem orientació professional. 

Sabem que és molt important formar l’alumnat perquè pugui desenvolupar habilitats per a la gestió de la seva pròpia carrera professional (HGC). Per aquest motiu, l’aprenentatge en competències relacionat amb la identificació de les seves habilitats, el desenvolupament de metes d’aprenentatge professional i la millora de la seva carrera personal i professional són aspectes clau en aquesta orientació professional.

eTwinning, a través dels seus projectes, permet i facilita a l’alumnat integrar els valors fonamentals de la UE, conèixer estratègies d’autoconeixement, identificar oportunitats formatives i explorar nous horitzons professionals. La implicació en els projectes i la participació de manera proactiva en les activitats, els acosten a la seva futura realitat professional. 

A través de diverses experiències d’aprenentatge, l’alumnat aconsegueix:

  • Adquirir destresa en competències digitals.
  • Augmentar el seu interès i adquirir fluïdesa en l’ús de llengües estrangeres per poder comunicar-se amb companys i professorat d’altres països.
  • Millorar l’autonomia i altres habilitats personals, socials, de relació i comunicació, ja que la col·laboració és un dels pilars fonamentals a eTwinning.
  • Adquirir hàbits de treball relacionats amb la seva especialitat professional.
  • Viure l’emprenedoria a través de projectes emprenedors que poden servir per promoure la seva pròpia iniciativa empresarial.
  • Trencar les fronteres en els seus horitzons professionals.
  • Identificar oportunitats de formació i d’inserció laboral en altres països. 

Així doncs, eTwinning constitueix un recurs de suport; tant per al professorat en fomentar la participació en projectes, com per a l’alumnat en l’elaboració del seu propi itinerari formatiu. Però, sobretot, proporciona orientació i projecció de futur.

 

Projectes destacats: 

COOKING AND SERVING: MY HOBBY,MY JOB

https://twinspace.etwinning.net/44455/home

 

ORFI RESTAURANT-OUR RESTAURANT FOSTERING INCLUSION

https://twinspace.etwinning.net/73390/home

 

R4H: Restaurant4Homeless

https://twinspace.etwinning.net/92651/home

 

Cook&Live 4 H3: Health, Heritage and Humanity

https://twinspace.etwinning.net/101603/home

 

CM: Clever Meals

https://twinspace.etwinning.net/124170/home

 

Projecte Show me your town 

(FPB Aprofitaments Forestals)

https://twinspace.etwinning.net/22835/home

 

Producte Calendari

https://www.yumpu.com/en/document/read/58955780/our-etwinning-calendar-project-show-me-your-town-2017