Tens un projecte en marxa? Explica’l a tothom!

Tens un projecte en marxa? Explica’l a tothom!

Un factor de qualitat que distingeix un projecte és aquell que, a més de mostrar el producte final, ha documentat el procés de manera clara, deixant constància o evidència de les diferents fases de la construcció del projecte. Com a part d’aquesta documentació no s’ha d’oblidar indicar la implicació dels diferents agents participants, especialment la de l’alumnat (Rúbrica per a un projecte de Qualitat: 6. Resultats, impacte i documentació). És normal que quan un docent s’embarca en un projecte tingui en ment alguns aspectes per concretar en la seva planificació: els objectius que es volen aconseguir, les matèries/àrees implicades, en quina part del currículum ho pensa integrar, el procés de comunicació amb els socis, els resultats finals… però hi ha un aspecte al qual no es dóna tanta importància, o que es planifica de biaix, però que si es fa bé enriqueix el projecte, l’experiència dels implicats i la d’aquells que el visionen: la difusió del projecte, explicar el que es fa, mostrar el procés de treball, les eines utilitzades, els materials elaborats i altres elements destacats.

Quina finalitat té donar a conèixer el que fem?

Senzillament, que la comunitat educativa i el públic en general sàpiguen el que fem i que entre tots es pugui construir una xarxa col·laborativa de docents que intercanvien experiències i coneixement entorn de les bones pràctiques en l’àmbit educatiu.

Segons es deia en l’article de la rúbrica citat més amunt, “és recomanable ser generosos i compartir la nostra experiència amb el nostre entorn proper: la nostra comunitat educativa, la nostra localitat, amb altres docents i comunitats, utilitzant diferents recursos o espais al nostre abast per difondre el projecte: els passadissos del centre escolar, el web del centre, premsa local, xarxes socials.… És, per tant, convenient/desitjable a l’hora d’iniciar un projecte tenir-ne una estratègia de difusió. A qui va dirigit el pla de difusió? Tractant-se del context d’un centre escolar, el pla de difusió ha d’anar encaminat fonamentalment als estaments de la comunitat educativa: informar de manera regular els companys del claustre, l’alumnat no involucrat, les famílies. En aquest últim cas, hi ha ocasions propícies per donar a conèixer la marxa del treball com són les reunions de l’AMPA, les reunions dels tutors amb les famílies, les jornades de portes obertes. Fora de l’àmbit del centre escolar hi ha una altra audiència a la qual adreçar-se: altres docents, les autoritats locals, les autoritats educatives i altres agents.

difusion de proyectos

Depenent de qui siguin els destinataris, és pertinent pensar en quins continguts són els més importants de transmetre, quina és la millor estratègia de comunicació i quins instruments són els més adequats per aplicar-la. El pla de difusió no s’ha de deixar per a la fase final del projecte o per després d’haver-lo finalitzat. Hauria de ser un procés continu en el transcurs de les activitats, en el qual l’audiència, a més de receptora de la informació, també pugui comentar i contribuir a millorar el projecte i col·laborar a l’assoliment dels objectius plantejats. En el pla de difusió, els alumnes han de jugar un paper important; han de formar-ne part, tant en el disseny com en l’execució. Els socis docents del projecte, juntament amb l’alumnat, poden elaborar una breu plantilla amb l’estratègia de pla de difusió del projecte, que es pot anar actualitzant segons s’estimi. Un quadre senzill com aquest és un punt de partida:

ejemplo difusión acividades

Quins mitjans de difusió tenim a l’abast?

Els projectes eTwinning es desenvolupen en la plataforma col·laborativa TwinSpace i porten associada una adreça electrònica (URL). Simplement donant a conèixer aquesta URL es dona accés als continguts públics del projecte.

Exemples de bones pràctiques

A més, en aquest article presentem una mostra de projectes, de mitjans de difusió i de suports utilitzats per donar-los a conèixer. Aquests exemples són vàlids per a qualsevol etapa educativa, sense que calgui res més que adaptar-los a les característiques d’aquesta.

Projecte: Fairy yoga

Un projecte d’Educació Infantil que es planteja la inclusió del ioga en el currículum com a activitat habitual en els cursos següents. Aquesta experiència s’ha publicat a la revista de temàtica educativa e-Eduquem (en català), a través de la ràdio local a Ràdio Sant Boi i aprofita l’abast que tenen les xarxes socials, ja que també s’ha publicat a Facebook.

difusión proyecto Fairy Yoga

Projecte: Tomo la palabra

En el cas del projecte d’Educació Primària Tomo la palabra, l’objectiu fonamental del qual és millorar la competència lingüística amb l’alumnat, tant en l’expressió oral i escrita com en la comprensió, a més de donar a conèixer el treball al col·legi, ha aparegut al butlletí informatiu del departament d’Educació del govern de Navarra, al diari regional Diario de Navarra i a la pàgina web del Consell Escolar de Navarra. Aquests espais tenen un ampli nombre de visites i de visitants, fet que multiplica el grau d’incidència de la difusió.

Proyecto tomo la palabra difusión

Projecte: MAVEN-MAth Via ENglish

En un entorn més reduït es queda el projecte MAVEN – MAth Via ENglish, que promou l’aprenentatge de les matemàtiques i l’anglès d’una forma amena en el primer cicle de l’ESO. El resultat més destacat és un llibre d’històries, i el seu coordinador, Lorenzo Castilla Mora, amb relació al contingut del projecte assenyala que “tot aquest material és susceptible d’utilitzar-se en el futur tant pels participants en el projecte com per la resta de la comunitat educativa”. És, doncs, important facilitar a la comunitat educativa els mitjans perquè els coneguin i els reutilitzin. Llibre d’històries a ISSUU. A més, en el seu afany per motivar l’alumnat, el més actiu del projecte apareix al Hall de la Fama cada mes. Altres han buscat un espai àmpliament conegut per mostrar el resultat del seu projecte.

Proyecto MAVEN difusión

Projecte European Maze

En el projecte European Maze, alumnes d’Espanya i Eslovàquia treballen de manera col·laborativa per dissenyar i desenvolupar una app executable en entorn d’Android. Han desenvolupat un joc educatiu que actualment es pot descarregar des de Play Store. Qualsevol usuari que vulgui pot jugar amb European Maze. TwinSpace: https://twinspace.etwinning.net/19592/home Carpeta Happy holidays.

proyecto difusión European Maze

Projecte: Better e-safe than sorry

El projecte Better e-safe than sorry —que té com a objectiu principal implementar bones pràctiques amb les TIC al centre escolar, utilitzar Internet de forma segura—, s’ha publicat al portal del Servei Nacional de Suport com a exemple de bones pràctiques sobre Ciutadania Digital.

https://etwinning.es/ciudadania-digital-better-esafe-than-sorry/?lang=es

Els lectors de l’article deuen saber que l’IES San José (Villanueva de la Serena, Badajoz) ha estat reconegut amb el certificat de Seguretat Digital. Han dissenyat una infografia que recull de manera clara i fàcil de visualitzar alguns resultats del projecte. https://twinspace.etwinning.net/4386/pages/page/131122. Un pòster o una targeta amb aquest contingut que es pugui distribuir entre el públic pot constituir, així mateix, un suport per donar a conèixer el projecte d’una manera fàcil i directa. També va aparèixer el projecte en un article d’una revista holandesa d’educació.

https://twinspace.etwinning.net/files/collabspace/6/86/386/4386/files/bcce703a.pdf

Difusión proyecto Better eSafe than Sorry

Projecte: Everyday situations

Les parets del centre escolar són sempre un bon expositor, un espai per reconèixer el treball dels altres i per agafar idees. En el projecte de Secundària Everyday situations, les parets del hall de l’institut mostren materials i il·lustren el desenvolupament d’aquest projecte col·laboratiu, que consisteix en l’elaboració de vídeos sobre situacions de la vida diària, enregistrats en entorns reals i en diversos idiomes.

Difusión proyecto Everyday Situations

Projecte: Los colores de la vida

En aquest projecte de Primària es pregunten: quins són els valors més senzills però gairebé oblidats? Una passejada sobre l’arc de Sant Martí de la vida per descobrir-ne el significat més autèntic. Com en el cas anterior, el projecte s’ha donat a conèixer a través dels passadissos de l’escola.

https://twinspace.etwinning.net/10736/pages/page/57205

A través de la plataforma educativa que ofereix la Conselleria d’Educació de Madrid, http://www.educa2.madrid.org/web/javier.arias/proyecto-2015-16, i a través de les xarxes socials, (Twitter @ventura5b).

Difusión proyecto Los colores de la vida

Projecte: A través del espejo

S’han triat espais diferents per difondre aquest treball, que té com a objectiu principal investigar sobre el funcionament de les emocions bàsiques (por, tristesa, odi, sorpresa, fàstic, ira) i les secundàries (vergonya, amor, ansietat…), sobre com afecten els joves participants i com es reflecteixen en les nostres cultures (costums i diferents manifestacions artístiques). El projecte s’ha presentat al professorat que ha participat en una convocatòria de formació des del Departament d’Educació, Política Lingüística i Cultura del País Basc; al blog dels ambaixadors eTwinning del País Basc; també han publicat un article en premsa escrita després d’haver aconseguit els Segells de Qualitat Nacional; al periòdic El Correo; al blog del Centre de Professors Berritzegune de Getxo http://clilingetxo.blogspot.com.es/

I, com ja assenyalàvem anteriorment, als passadissos del col·legi. Han instal·lat una vitrina a l’IES Antonio Trueba BHI (Barakaldo) amb part del material elaborat pels alumnes. El soci de Melilla del projecte, José Antonio Sánchez, va presentar els aspectes més destacats del projecte al Director Provincial d’Educació a Melilla i el seu equip. Una altra de les sòcies és de Tunísia i, en aquest cas, els alumnes han presentat el projecte a l’inspector de la matèria d’espanyol, i al director de l’institut.

difusión proyecto a través del espejo

Projecte: Troy today

Diferent abast ha tingut el projecte Troy today, en el qual, prenent com a base la tragèdia grega i la guerra de Troia, s’analitzen les conseqüències de les guerres i es comparen amb la situació actual de les costes del Mediterrani (els refugiats sirians). Fruit del treball ha estat la representació teatral de l’obra Les troianes, d’Eurípides, en diversos teatres de la Regió de Múrcia amb gran èxit.

https://twinspace.etwinning.net/14107/pages/page/128860

Amb la representació de l’obra a la ciutat de Lorca van recaptar més de 400 €, que van ser donats a l’organisme internacional ACNUR d’Espanya. En agraïment per aquesta ajuda, van rebre un certificat de col·laboració.

Difusión proyecto Troy Today

Projecte: Starting from Scratch

En aquest projecte els alumnes reflexionen sobre les raons que produeixen els fluxos migratoris. També prenen consciència de les dificultats d’aquestes persones i debaten sobre la millor forma d’acollir-los i que es considerin acceptats als països receptors. En aquest cas, els alumnes creen una presentació amb l’eina eMaze en la qual resumeixen les principals idees de projecte. Aquest format de difusió serveix per captar l’atenció i resumir en un format visual i impactant que convida a visitar el projecte.

Powered by emaze

Projecte: Origami

El projecte d’Educació Infantil Origami se centra en les emocions i en com treballar-les amb nens d’altres països. A les pàgines del TwinSpace apareix una àmplia varietat de mitjans de comunicació a través dels quals s’ha difós aquest treball: la premsa escrita, un grup eTwinning, un blog educatiu, la pàgina web institucional del col·legi, les xarxes socials (Twitter, Facebook, Pinterest…), el portal educatiu d’una Fundació de renom, i altres.

difusión proyecto Origami

https://twinspace.etwinning.net/11281/pages/page/134340

Cal fer esment especial per destacar els alumnes de Ceuta. Resulta entendridor veure’ls parlar dels seus projectes, i amb quina emoció es dirigeixen a l’alcalde president! (vegeu del min 7’12’’ al 9’45’’)

[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=60Ao1YELB7U[/youtube]

Projecte: Tips de Movilidad España-Portugal

Les activitats del projecte Tips de movilidad-España-Portugal s’han anat publicant a mesura que s’anaven realitzant en diferents mitjans, premsa i ràdio. El treball gira al voltant de l’anàlisi de la mobilitat dins de l’entorn dels alumnes espanyols i portuguesos i dels recursos disponibles a cada ciutat a partir de la realització d’un estudi de rutes. L’objectiu és aprendre magnituds i les seves relacions en un context divertit i motivador, utilitzant recursos innovadors de TIC i amb una metodologia col·laborativa. Aquests són alguns enllaços a les notícies, que també s’han publicat a les xarxes socials:

http://www.ondacero.es/emisoras/galicia/monforte-lemos/audios-podcast/monforte-na-onda-22022016_2016022256cb0e7c4beb282e4dfa4a2f.html

difusión proyecto Tips de movilidad España-Portugal

http://www.lavozdegalicia.es/noticia/lemos/2016/05/29/turismo-geologico-nueve-kilometros-centro-monforte/0003_201605M29C4991.htm

http://www.lavozdegalicia.es/noticia/lemos/2016/03/02/lleva-atravesar-monforte/0003_201603M2C2991.htm

Projecte: Construyendo Ciudadanía a través de la educación mediática.

Aquí, un dels mitjans de difusió entre els socis ha estat la xarxa social Twitter, tal com reflecteix la imatge següent.

https://twinspace.etwinning.net/896/pages/page/9004

Construyendo ciudadanía

 

Ja tens un pla de difusió? És el moment de dissenyar-lo! Volem conèixer la vostra feina.

 

Font de les imatges: TwinSpace i blogs públics dels projectes descrits. Imatge de capçalera d’ús lliure i icones de comunicació Dissenyats per Freepik

Comparte esta noticiaTweet about this on Twitter
Twitter
Share on Facebook
Facebook
Share on LinkedIn
Linkedin
Recomanacions
Reglamento de protección de datos (información básica)

En cumplimiento de la normativa de protección de datos personales, le informamos de que sus datos serán incorporados al tratamiento denominado “eTwinning participación”, cuya finalidad es la participación en el proyecto de colaboración europeo eTwinning.

Puede usted ejercitar los derechos de acceso, rectificación, oposición, supresión (“derecho al olvido”), limitación de tratamiento y portabilidad y a no ser objeto de decisiones individuales automatizadas que sean de aplicación de acuerdo a la base jurídica del tratamiento. Podrá hacerlo en la sede electrónica del ministerio (http://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo/educacion/varios/proteccion-datos.html), presencialmente en las oficinas de registro o por correo postal.

Al rellenar y enviar este formulario usted concede su consentimiento inequívoco para el almacenamiento de sus datos en nuestros ficheros tal y como se especifica en nuestras normas de privacidad.

Dejar un comentario

Your email address will not be published. Required fields are marked *