Ús responsable de recursos d’Internet

Ús responsable de recursos d’Internet

Un dels aspectes en què cal reflexionar i formar els nostres alumnes és l’ús adequat dels recursos que es troben a Internet, el respecte als autors i al tipus de llicència amb el qual es troben publicats.

L’ús estès d’Internet per cercar informació i la facilitat amb què es troben textos, imatges, música o vídeos pot fer suposar que estan lliures de drets d’autor i es poden reproduir, modificar i tornar a publicar de nou a Internet, en projectes de treball que es demana que realitzin els alumnes.

En el moment en què s’utilitza Internet com un recurs d’aula per a la realització d’activitats, cal que els nostres alumnes tinguin consciència que l’accessibilitat a qualsevol recurs no implica llibertat d’ús, ja que, en gran mesura els continguts que es troben a Internet tenen algun tipus de llicència d’ús i un autor a qui cal concedir el reconeixement adequat per l’obra que ha realitzat.

Dos petits gestos que ajudaran a evitar possibles usos fraudulents de materials trets d’Internet als quals hem d’acostumar-nos a la comunitat educativa són comprovar el tipus de llicència que té aquest recurs, que pot ser tan tancada que tingui copyright que n’impedeixi la  reproducció en qualsevol context sense permís exprés de l’autor o tan oberta que estigui publicada com a copyleft, que permet l’ús, reproducció, modificació i distribució del recurs, sempre que es mantinguin les mateixes condicions d’ús. Entre tots dos hi ha diversos tipus de llicència que seran més restrictives o menys. Conèixer el tipus de llicència d’ús evitarà disgustos posteriors.

En els projectes eTwinning es demana que imatges i sons que s’utilitzen compleixin el requisit de tenir una llicència que en permeti l’ús per a aquests projectes, o bé que els hagin realitzat els mateixos participants en el projecte.

El segon gest que ajudarà a respectar els drets de l’autor és el reconeixement dels treballs realitzats. Qualsevol recurs que es decideixi utilitzar, una vegada verificat que està publicat sota una llicència que així ho permet, ha de documentar qui és l’autor d’aquest material i indicar-ho en el lloc adequat: sota una imatge que s’utilitza per il·lustrar un text, al final d’un vídeo….

Cal trobar l’espai adequat on s’indiqui l’autor, l’adreça web d’on s’ha extret, i la data en la qual s’ha descarregat d’Internet aquest material.

També es poden evitar usos indeguts de recursos si s’utilitzen els repositoris, cercadors i plataformes que ofereixen els seus recursos gratuïts i lliures.

Proposem alguns espais en els quals es poden trobar imatges:

Banc d’imatges de l’INTEF: http://recursostic.educacion.es/bancoimagenes/web

Cercador de creativecommons: http://search.creativecommons.org

Flickr’s Creative Commons Free Pictures: https://www.flickr.com/groups/creative_commons-free_pictures

Gratisography: http://gratisography.com

morgueFile: http://www.morguefile.com/archive

Pics4Learning: http://pics.tech4learning.com

Photo5: http://photos5.com

Pixabay: https://pixabay.com/es

En una mirada ràpida als projectes eTwinning, podríem dir que la major part dels vídeos que es produeixen en els projectes inclouen música, i en la majoria dels casos, música comercial. Perquè els nostres alumnes puguin utilitzar música en els seus vídeos sense assumir riscos de transgredir la legalitat, proposem alguns espais on es pot trobar música gratis i amb llicències lliures:

Freesound: https://freesound.org

Jamendo: https://www.jamendo.com/es/welcome

Si vols aprofundir una mica més en aquest tema de la reutilització de recursos que es poden trobar al web, et recomano un curs d’autoformació que es troba publicat a la pàgina web de l’INTEF, dins de l’espai dedicat a Formació, en l’apartat de materials formatius en obert: Creación, reutilización y difusión de contenidos

Font imatge:  http://www.morguefile.com/archive , 15/10/2015. Autor pippalou

Comparte esta noticiaTweet about this on Twitter
Twitter
Share on Facebook
Facebook
Share on LinkedIn
Linkedin
Eines TIC
Reglamento de protección de datos (información básica)

En cumplimiento de la normativa de protección de datos personales, le informamos de que sus datos serán incorporados al tratamiento denominado “eTwinning participación”, cuya finalidad es la participación en el proyecto de colaboración europeo eTwinning.

Puede usted ejercitar los derechos de acceso, rectificación, oposición, supresión (“derecho al olvido”), limitación de tratamiento y portabilidad y a no ser objeto de decisiones individuales automatizadas que sean de aplicación de acuerdo a la base jurídica del tratamiento. Podrá hacerlo en la sede electrónica del ministerio (http://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo/educacion/varios/proteccion-datos.html), presencialmente en las oficinas de registro o por correo postal.

Al rellenar y enviar este formulario usted concede su consentimiento inequívoco para el almacenamiento de sus datos en nuestros ficheros tal y como se especifica en nuestras normas de privacidad.

Dejar un comentario

Your email address will not be published. Required fields are marked *