AIMS (Alternatives for Innovative Math Study)

Título do proxecto: AIMS (Alternatives for Innovative Math Study)

Coordinadora do proxecto: Valentina Cuadrado Marcos

Centro: IES Alonso de Madrigal (Castela e León)

Categoría de idade: de 12 a 15 anos

 

 

 

 

AIMS é un proxecto eTwinning-Comenius cuxo obxectivo fundamental é motivar os alumnos no estudo das matemáticas investigando sobre intelixencias múltiples (MI) de Howard Gardner. O proxecto está deseñado para traballar na sección bilingüe de inglés do centro escolar a través dunha metodoloxía AICLE na que se integra a área de matemáticas.

Destacamos o intenso traballo desenvolvido polos alumnos e mais os docentes no proxecto que resulta nun extenso catálogo de produtos finais que se presentan, a orixinalidade e diversidade das actividades e os diferentes formatos e soportes usados. Tamén subliñamos a creatividade desenvolvida polos alumnos na resolución de problemas, a creación de poemas, a estética das presentacións, as representacións teatrais, as revistas, a produción plástica, etc.

Dámoslle a palabra a Valentina Cuadrado Marcos, coordinadora do proxecto no IES Alonso de Madrigal (Ávila) para que sexa ela a que nos conte como foi o desenvolvemento deste proxecto e o impacto que tivo no seu centro escolar.

AIMS é un eTwinning-Comenius levado a cabo por 7 centros de secundaria: Romanía, centro coordinador, Francia, Holanda, Italia, Polonia, Grecia e España. Non é a primeira vez que os equipos de profesores traballan xuntos, o que supón un valor positivo para o proxecto en canto ao nivel de esixencia e compromiso.

 

partners_AIMS

A pesar de que aínda non rematou xa xerou numerosos produtos finais e unha gran variedade de actividades que se atopan noTwin Space.

Descrición, obxectivos, resultados e implicación

AIMS, tal e como o seu título indica, traballa na busca de alternativas innovadoras para o estudo das matemáticas explorando a teoría sobre intelixencias múltiples de Howard Gardner co fin de descubrir e desenvolver os intereses, necesidades e habilidades particulares dos estudantes.

Neste sentido o equipo de profesores diferencia e adapta o seu sistema metodolóxico a estas particularidades.

 

flower_AIMS

O obxectivo principal do proxecto é aumentar a motivación e mais o interese polo estudo das matemáticas entre os participantes, especialmente entre aqueles cuxos resultados están por debaixo da media.

[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=7l6Cpr9PynU#action=share[/youtube]

Por outra parte, trátase de estimular a curiosidade e o espírito investigador dos participantes conectando as matemáticas coa vida real, traballando colaborativamente en equipos transnacionais e utilizando unha gran variedade de ferramentas TIC. Búscase promover a autonomía e as habilidades de aprendizaxe independentes, co que se xera un clima de autoestima entre os estudantes.

Os acertos principais fundaméntanse no deseño de actividades específicas para cada unha das intelixencias e na distribución de tarefas entre os centros asociados.

Todos os centros realizan actividades para cada unha das intelixencias, tales como encrucillados, crebacabezas, vídeos, cancións, buscas do tesouro, mapas conceptuais, flipped lessons, gráficas, fotografías con elementos de matemáticas, etc.

Por outra banda, cada centro asume unha tarefa central dentro do proxecto.

España encárgase da creación dun DVD que forma parte dun Kit ou Guía para Profesores, onde se inclúe unha selección das actividades que desde o punto de vista dos resultados e da metodoloxía son consideradas máis útiles para cada intelixencia. Este material está publicado no blog.

 

blog_AIMS

A maior dificultade do proxecto vén dada pola gran variedade de subtemas que traballa, xa que cada unha das intelixencias require un tratamento diferente. Dada a diversificación de actividades non é fácil que todas elas teñan o mesmo nivel de aceptación e participación entre os participantes, aínda que se constata que tal como Gardner propón atender os distintos tipos de intelixencia favorece a aprendizaxe. Esta posibilidade de diferenciar sistemas serve para superar os obstáculos.

O nivel de implicación e participación activa entre os participantes, tanto estudantes coma profesores, é moi positivo. Trabállase nos obradoiros de inglés da sección bilingüe de inglés, en clases de matemáticas e tecnoloxía impartidas en inglés. Por iso os resultados non só son positivos en matemáticas senón tamén en inglés.

 

O carácter multidisciplinar do proxecto supón un incremento das colaboracións entre os departamentos implicados directamente como con outros que son colaboradores necesarios. Por exemplo o departamento de Lingua e Literatura desde o obradoiro de Publicidade e o departamento de Debuxo.

 

museo_di_metaponto_AIMS

Por outra parte mellora as relacións académicas e sociais entre os participantes xa que se traballa en tres cursos da sección bilingüe, poñéndose en valor a metodoloxía CLIL. Finalmente, pero non menos importante, a participación no proxecto achégalle riqueza e visibilidade ao centro.

 

Os materiais elaborados no Kit do produto final Guía para Profesores co seu DVD, publicados no blog xunto cos que se mostran no TS poden ser adaptados para a súa utilización por outros centros. Ademais, ao subilos tamén ao portal de EST teñen un uso máis xeneralizado.

Recoñecemento persoal

No ámbito profesional, o recoñecemento do traballado realizado no proxecto AIMS con este Premio Nacional 2015 é para min moi entrañable, especialmente neste ano no que eTwinning cumpre 10 anos.

Levo traballando en eTwinning desde que naceu e xa noutra ocasión mencionei que a viraxe que estaba a dar a miña carreira docente supoñía un éxito na miña busca de novas metodoloxías.

Por outra parte e dado que AIMS é un traballo de matemáticas supuxo para min, profesora de inglés, un gran reto. Só superado co traballo colaborativo de todos os meus compañeiros e estudantes do IES Alonso de Madrigal e dos profesores dos centros asociados, especialmente da coordinadora Comenius Irina Vasilescu.

 

ICMAT_AIMS

O noso centro xa conseguiu varios premios nacionais e un europeo, dos cales me sinto moi orgullosa. Con todo, este Premio Nacional 2015 ten un valor especial xa que se me concede o ano no que dou por rematada a miña carreira docente.

Moitas grazas polo apoio e mais as oportunidades.

 

 

Fonte das imaxees: TwinSpace e blog do proxecto.

Comparte esta noticiaTweet about this on Twitter
Twitter
Share on Facebook
Facebook
Share on LinkedIn
Linkedin
Proxectos destacados
Reglamento de protección de datos (información básica)

En cumplimiento de la normativa de protección de datos personales, le informamos de que sus datos serán incorporados al tratamiento denominado “eTwinning participación”, cuya finalidad es la participación en el proyecto de colaboración europeo eTwinning.

Puede usted ejercitar los derechos de acceso, rectificación, oposición, supresión (“derecho al olvido”), limitación de tratamiento y portabilidad y a no ser objeto de decisiones individuales automatizadas que sean de aplicación de acuerdo a la base jurídica del tratamiento. Podrá hacerlo en la sede electrónica del ministerio (http://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo/educacion/varios/proteccion-datos.html), presencialmente en las oficinas de registro o por correo postal.

Al rellenar y enviar este formulario usted concede su consentimiento inequívoco para el almacenamiento de sus datos en nuestros ficheros tal y como se especifica en nuestras normas de privacidad.

Dejar un comentario

O teu enderezo electrónico non se publicará Os campos obrigatorios están marcados con *