El portafolio escolar en el proyecto “Por una blanca vereda”

El portafolio escolar en el proyecto “Por una blanca vereda”

Titoriais Live Uncategorized

Este elemento non está dispoñible no idioma solicitada. Desculpe. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

El portafolio es una herramienta inicialmente utilizada en ámbitos profesionales, sobre todo en aquellos relacionados con el diseño, para mostrar la creación de obras. Artistas, fotógrafos, arquitectos… recogen y presentan en él lo mejor de su producción, por lo que nace como repositorio de resultados, orientado no al proceso, sino al producto. Continuar leyendo

Erasmus+ y el Brexit

Erasmus+ y el Brexit

Uncategorized

Este elemento non está dispoñible no idioma solicitada. Desculpe. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

En relación al programa Erasmus+ (eTwinning es parte de Erasmus+) y los efectos del Brexit, nos gustaría facilitaros la siguiente información : Continuar leyendo

Visita al IES Jerónimo Zurita de Zaragoza. eTwinning con los asesores de formación

Visita al IES Jerónimo Zurita de Zaragoza. eTwinning con los asesores de formación

Entrevistas Uncategorized

Este elemento non está dispoñible no idioma solicitada. Desculpe. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Una de las tareas más satisfactorias para los miembros del Servicio Nacional de Apoyo (SNA) es visitar centros escolares que participan en eTwinning con el objetivo de promocionar el programa y apoyar al profesorado participante. Con mucho entusiasmo, el día 8 de noviembre pusimos rumbo a Zaragoza para compartir la jornada con el equipo directivo y docentes del IES Jerónimo Zurita, un centro con una larga trayectoria en eTwinning, ¡el registro en la plataforma online es de 2008! y desde entonces no han interrumpido su participación. Continuar leyendo

Feria de búsqueda de socios para Formación Profesional en Francia y España

Feria de búsqueda de socios para Formación Profesional en Francia y España

v Uncategorized

Este elemento non está dispoñible no idioma solicitada. Desculpe. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

El desarrollo de proyectos eTwinning en el ámbito de la Formación Profesional (FP) es una prioridad europea para 2020. Los Servicios Nacionales de Apoyo (SNA) de España y Francia coordinan la puesta en marcha de esta Feria para facilitar la búsqueda de socios y promover el intercambio entre ambos países que se concrete en proyectos de colaboración. Estos proyectos pueden desarrollarse en el idioma que los socios decidan: en español, en francés, en inglés, otros. Continuar leyendo

Proyectos eTwinning de Formación Profesional

Proyectos eTwinning de Formación Profesional

Uncategorized

Este elemento non está dispoñible no idioma solicitada. Desculpe. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Uno de los objetivos prioritarios del programa eTwinning para 2020 es impulsar de forma significativa la Formación Profesional (FP). El objetivo pretende modernizar estas enseñanzas y contempla, entre otros, impulsar la innovación tanto tecnológica como metodológica, la formación del profesorado, internacionalizar los centros escolares y crear proyectos de colaboración entre centros europeos de FP. Continuar leyendo

Exemplos eTwinning – asociación escolar Erasmus+ KA229

Exemplos eTwinning – asociación escolar Erasmus+ KA229

Uncategorized

Presentamos neste artigo exemplos de proxectos eTwinning que se desenvolveron de forma simultánea a unha asociación de intercambio escolar Erasmus+ KA229.  As sinerxías que se establecen entre ambos programas, eTwinning e Erasmus+ son cada vez máis necesarias e estreitas, e froito disto é a mellora da calidade dos proxectos.

Nestes exemplos tratáronse temas como a desigualdade social, o racismo, a xenofobia, a discriminación por razón de xénero, relixión, idade e discapacidade, o patrimonio cultural, a tiranía no mundo da moda e a beleza, a literatura, o desenvolvemento sostible da Axenda 2030,  a historia de España, o uso axeitado da tecnoloxía… Todos os proxectos seleccionados foron galardoados co Selo de Calidade eTwinning e o seu desenvolvemento, planificación, materiais, e resultados poden verse no enlace que dá acceso ó TwinSpace do proxecto.

En todos eles se observa como eTwinning facilitou a colaboración entre os socios, a organización das mobilidades e a comunicación, así como el desenvolvemento da competencia dixital, o traballo en equipo, e a realización das actividades do proxecto tanto por parte  dos docentes como do alumnado. Son traballos que poden servir de inspiración e modelo para futuros interesados.

Fai clic na imaxe. En cada ficha do proxecto, na parte inferior está o enlace ó TwinSpace, o espazo de traballo en colaboración no que se aloxa o contido do proxecto

Boas prácticas KA229

Na guía do programa Erasmus+ 2019, eTwinning aparece como unha das principais recomendacións para os docentes que desexen participar na convocatoria anual, e especialmente para aqueles docentes que van participar nunha asociación de intercambio escolar KA229, xa que eTwinning ofrécelles -tamén ó alumnado- unha plataforma online segura que permite desenvolver accións dentro do marco dun  proxecto Erasmus+ antes, durante e despois da finalización do mesmo. 

Por primeira vez, na convocatoria Erasmus+ 2019, eTwinning aparece incluído nos criterios de avaliación das candidaturas de asociacións estratéxicas.  No apartado calidade do deseño e execución do proxecto, valórase o uso de eTwinning como plataforma de traballo en liña, cun potente buscador de socios e ferramentas de comunicación na etapa previa ó inicio do proxecto, un entorno de traballo en común para os socios, e un espazo para a difusión durante o desenvolvemento do proxecto e tras a súa finalización, o que asegura un gran impacto e permite a toda a comunidade educativa facer un seguimento das relacións que se establecen e  das actividades realizadas. Así mesmo, valórase que os proxectos candidatos se baseen en proxectos eTwinning anteriores ou en curso, e que utilicen eTwinning en combinación coa mobilidade física.

Está previsto que na convocatoria Erasmus+ 2020, a relevancia de eTwinning sexa aínda maior. ¡Participa xa!

Enlaces de interese: 

Outros exemplos de integración eTwinning-Erasmus+

Boas prácticas eTwinning e Erasmus+ (KA2) 

Guía breve de participación eTwinning-Erasmus+ 

Guía Erasmus+: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/erasmus-programme-guide-2019_es

Portal europeo eTwinning: www.etwinning.net

Portal SEPIE: www.sepie.es

Erasmus+: www.erasmusplus.gob.es 

School Education Gateway: https://www.schooleducationgateway.eu/en/pub/index.htm

Fonte das imaxes:

Imaxe destacada: imaxe de ELLE RITTER en Pixabay 

Imaxe do documento central: a portada foi deseñada usando imaxes de Freepik.com 

 

Erros frecuentes no desenvolvemento dun proxecto eTwinning

Erros frecuentes no desenvolvemento dun proxecto eTwinning

Recomendacións Uncategorized

Pechamos o curso 2018-2019 superando a cifra redonda de 1000 solicitudes de selo de calidade nacional tal e como se pode ver no gráfico 1.

     Gráfico 1

Ao tempo que crece o número de solicitudes ano a ano, tamén crece a porcentaxe de proxectos que conseguen o recoñecemento de selo de calidade (ver gráfico 2; hai un factor identificado no curso 2016-2017 que aínda mellora a tendencia). Isto indícanos que a metodoloxía baseada nos criterios de calidade eTwinning se vai asentando entre os docentes membros dos proxectos.  Desde o Servizo Nacional de Apoio felicitamos todos os docentes que conseguiron o selo de calidade polo bo traballo que realizaron.

Gráfico 2

Por outro lado, tras revisar os comentarios feitos polo equipo avaliador dos proxectos, tanto naqueles que obteñen o selo de calidade coma nos que non, o SNA observou que hai erros reiterados que se cometen durante o seu desenvolvemento. Na táboa de abaixo destacamos os máis frecuentes, así como ideas para resolvelos; temos a certeza de que cun pouco de axuda e asesoramento por parte do SNA se poden superar en futuros proxectos. Unha regra de ouro que se debe ter en conta é que a planificación previa do proxecto garante unha alta probabilidade de éxito.

 


                                                                                                                  Planificación

                                                                                                                   Exemplo 

                                                                                                                   Foros                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                   Colaboración

                                                                                                                 

                                                                                                                  Avaliación

                                                                                                                 

 Difusión

Para evitar algúns erros, sexan os sinalados aquí arriba ou outros, é recomendable ter presente en todas as etapas de desenvolvemento do proxecto a rúbrica de avaliación do selo de http://etwinning.es/es/materiales-de-ayuda/ayuda-etwinning/rubrica-sello-de-calidad-etwinning/.

Ademais, é aconsellable facer uso das tarxetas de proxecto; un membro do SNA asesorará o docente que o solicite. Como utilizalas? Preme nesta ligazón http://etwinning.es/es/materiales-de-ayuda/ayuda-etwinning/tarjetas-de-proyecto-habla-con-tu-sna/

Fala cos teus socios, tratade xuntos de identificar posibles erros como os sinalados máis arriba, e reflexionade sobre a conveniencia de cambiar o rumbo.

Axuda eTwinning

Fonte imaxe: Pixabay

Integración curricular en proyecto eTwinning: EDUDIGIPARK

Integración curricular en proyecto eTwinning: EDUDIGIPARK

Proxectos destacados Recomendacións Uncategorized

Este elemento non está dispoñible no idioma solicitada. Desculpe. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

La participación en un proyecto escolar, sea un proyecto eTwinning o de otro tipo, es siempre motivadora, enriquecedora y un punto de despegue para un avance significativo en la mejora de la calidad de la educación. Sin embargo, no es raro escuchar el siguiente argumento a docentes que no han participado en un proyecto eTwinning: ” yo participaría, pero es que el currículo es muy amplio y no me da tiempo a finalizarlo…” , “¿Hacer un proyecto, además del desarrollo completo del currículo? es mucho trabajo, no hay sufientes horas” . Continuar leyendo

Buenas prácticas. Patrimonio cultural en los proyectos eTwinning

Buenas prácticas. Patrimonio cultural en los proyectos eTwinning

Proxectos destacados

Este elemento non está dispoñible no idioma solicitada. Desculpe. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

2018 ha sido el Año Europeo del Patrimonio Cultural. Con tal motivo, a lo largo de los meses se ha celebrado la diversidad del patrimonio cultural en toda Europa, a escala de la Unión Europea, nacional, regional y local. Continuar leyendo

A avaliación nos proxectos eTwinning

A avaliación nos proxectos eTwinning

Uncategorized

A miúdo asúmese que a avaliación se leva a cabo cara o final dun proxecto para probar algo, pero tamén temos que ter en conta que pode e debe ser incorporada como parte do proceso. A avaliación é parte esencial de calquera proxecto e polo tanto debe ser tida en conta desde o mesmo momento que decidimos poñer en marcha algún. A avaliación ten sentido se é útil para a toma de decisións, para a mellora do proceso e o programa; ten que poder realizarse en todo momento e nun continuo que vai dende o formativo ata o sumativo e final; todo isto tendo en conta os destinatarios, as distintas audiencias” (Luis Miguel Miñarro López, embaixador eTwinning, Avaliar para aprender e mellorar nun proxecto eTwinning).

“A avaliación sérvenos para diagnosticar onde estamos y que nos fai falta. A avaliación educativa é un proceso continuo de revisión e valoración baseado en 4 pilares:

  1. Unha boa planificación
  2. Obtención da información significativa
  3. Análise e interpretación valorativa dos resultados 
  4. Toma de decisións para mellorar a aprendizaxe”

(Ángel Luis Gallego Real, embaixador eTWinning, NOOC avalía e difunde o  teu proxecto eTwinning)

“A avaliación é un fenómeno educativo que condiciona todo o proceso de ensino e aprendizaxe. Non se trata dun fenómeno esencialmente técnico senón dun fenómeno ético” (Miguel Ángel Santos Guerra, Unha frecha na diana: a avaliación como aprendizaxe).

Tendo isto presente, na fase previa ó inicio dun proxecto educativo -na que se planifican os diferentes aspectos a ter en conta para que o seu desenvolvemento sexa un éxito-, a avaliación ten que ser un aspecto destacado que esixe reflexión.

A planificación do proxecto –baseada nos criterios de calidade eTwinning- incluirá, entre outros, unha proposta de actividades, o proceso de traballo e a metodoloxía a empregar, os resultados que se queren alcanzar, as ferramentas máis axeitadas para levar a cabo as tarefas, etc. E todo isto condicionará o tipo de avaliación.  Os docentes socios do proxecto teñen que definir os mecanismos de avaliación, e para isto reformular os modelos tradicionais e valorar a necesidade de adoptar estratexias de avaliación alternativas.

Neste artigo, Luis Miguel Miñarro López, e Ángel Luis Gallego Real, fan unha análise da importancia da avaliación, os tipos de avaliación, en que momentos convén facer a avaliación, que usuarios están implicados, algúns instrumentos de avaliación, formas creativas de avaliación, e exemplos de avaliación dalgúns proxectos eTwinning que poden ser modelo para outros.

O obxectivo final destes documentos é amosar a importancia da avaliación nos proxectos para conseguir aprender máis e mellor, o alumnado e os docentes.  Fai clic en cada unha destas imaxes.

A avaliación 

     

 

Preparando a avaliación

 

Instrumentos de avaliación 

Rúbrica de avaliación

 

Actividades e exemplos de avaliación  

 

Ferramentas web de avaliación

 

Documento completo

Texto recomendado

eTwinning como proxecto de transformación: a avaliación para a mellora 

 

Fonte das imaxes: Pixabay e elaboración propia