Falamos de inclusión: CEIP María Sanz de Sautuola, Santander (Cantabria)

Falamos de inclusión: CEIP María Sanz de Sautuola, Santander (Cantabria)

Equipos de centro Entrevistas

Coincidindo coa  asistencia  a unha Xornada eTwinning organizada pola Asesoría de Linguas Estranxeiras do CEP de Santander xunto á Unidade Técnica de Innovación Educativa da Consellería de Educación, Cultura e Deporte de Cantabria, o Servizo Nacional de Apoio eTwinning tivo a oportunidade de visitar o colexio público María Sanz de Sautuola en Santander.

No ano europeo da inclusión, este centro escolar é un exemplo de como centrar os  esforzos na atención á diversidade buscando o éxito educativo de todos os seus alumnos de maneira efectiva. Situado  nunha zona socialmente desfavorecida, o colexio público María Sanz de Sautuola caracterizouse e foi premiado  por “contribuír de maneira determinante ó avance educativo de todos os seus alumnos e en concreto da comunidade xitana“. Feito que se viu recoñecido no 2017 co Premio ‘Educación é futuro’ outorgado pola Fundación Secretariado Xitano.

Para Santiago Ferreiro, director do centro escolar, está moi claro que son os docentes os que deben liderar os cambios nun centro. A experiencia demostroulle que non se pode esperar que as familias, alumnos ou administracións veñan cambiar algo nun entorno desfavorecido como era o seu.  Segundo nos di farano “ cando os convenzamos do que facemos e de como o facemos”.

Desde o seu posto de director, Santiago entende o liderazgo como unha actividade compartida, non só co seu equipo directivo e, por suposto, cos docentes que conforman o claustro do centro escolar. Tamén, entende que hai que  abrir e preparar un  camiño ancho e plano  para invitar a outros axentes a unirse.  Axentes que forman parte do entorno,  desde o persoal non docente, familias, alumnos, administración educativa ata incluso outras entidades  que cos seus coñecementos e experiencia sumaron esforzos na mellora do centro educativo.

Entrevista a Santiago Ferreiro Míguez,  director do  CEIP “Mª Sanz de Sautuola”, Santander (Cantabria)

  1.- Como  é  o CEIP María Sanz de Sautuola  en 2017?:

          Nesta viaxe dos últimos 15 anos, o colexio converteuse actualmente en: 

– Unha referencia importante no barrio.

– Un centro aberto á comunidade( desde as 7,30 ás 22,30), con bastantes entidades realizando actividades culturais e de ocio no horario extraescolar, con posibilidades de participación para os alumnos e as súas familias.

– Unha referencia en Cantabria en canto á participación en distintos proxectos de innovación pedagóxica.

– Un centro ocupado e PREOCUPADO por atender adecuadamente TODAS as necesidades dos nosos nenos.

– Un centro OBSESIONADO con mellorar as expectativas académicas dos nosos alumnos.

– Un entorno de CONVIVENCIA POSITIVA.

 2.- Se botas a vista atrás, ¿como era o  CEIP María Sanz de Sautuola  fai 20 anos? 

          Era un centro con moitos problemas de convivencia, de rexeitamento cara o alumnado xitano (especialmente o do poboado de chabolas), sen presenza de innovación pedagóxica e con baixas expectativas académicas (especialmente co alumnado xitano). Tamén existía unha baixa motivación profesional no claustro e non había implicación do centro cos problemas externos que poideran ter moitas familias.

 3.- Cal foi o detonante que produciu esta evolución?:

          O detonante foi precisamente a mala convivencia, a busca dunha mellora significativa da mesma, para poder ter un ambiente de aula e de centro máis normalizado. O punto sobre o que xirou este cambio foi un maior PROTAGONISMO do alumnado na súa educación, na xestión de responsabilidades do centro, para querelo e sentilo seu.

 4.- Cales son as claves para conseguir a implicación da comunidade educativa: docentes,  alumnos e familias?:

          En xeral, preocuparse polos problemas reais de cada sector e escoitar e ter en conta as súas opinións e ideas sobre o funcionamento diario ou xeral do centro.

 • Docentesy non docentes: hai que garantir as mellores condicións de traballo posibles (personais, emocionais e profesionais).
 • Familias: hai que garantir e transmitir o concepto de “entorno seguro, de confianza e cariño” para os seus fillos.
 • Alumnos: permitir e incentivar a súa participación na xestión de responsabilidades do centro, para arraigar e aumentar o seu sentimento de pertenza.

5.- Podería  resumir ou enumerar os  pilares fundamentais para lograr a inclusión nun centro cunha maioría de alumnos con perfís de risco? 

          Para que as nosas intencións queden claras desde o principio, na primeira páxina do noso Proxecto Educativo marcámonos como primeiro obxectivo que os nosos alumnos SEXAN FELICES.

          Os pilares do noso Proxecto Educativo son:

 • A educación emocional.
 • A atención á diversidade na súa concepción máis radical.
 • A apertura á comunidade como referencia básica do entorno.
 • A innovación TIC para evitar a “brecha dixital” ademais da social.

         Partindo disto, desde fai máis de 10 anos traballamos as relacións interpersonais de todos os profesionais do centro, independentemente do seu posto de traballo e función. A formación docente realízase en equipo (cunha participación moi alta do claustro) desde fai 9 anos. Desta forma é máis fácil implantar ideas xerais e realizar unha transferencia máis sólida á práctica de aula.

 6.- Que supón para o centro a participación nun proxecto como Samsung Smart School ou eTwinning?. ¿Inclúense na PGA?

          Xa están incluídos na PGA, como sucede con todos os proxectos e plans que poñemos en marcha.

          Para os profesionais do centro a participación en proxectos  destas características supón unha oportunidade de coñecer actuacións innovadoras e de ampliar a nosa visión local desde unha perspectiva global. Tamén supón unha reflexión sobre a nosa práctica docente individual e como equipo. Para os alumnos supón coñecer novas “portas” de aprendizaxe que os accheguen ó seu éxito educativo.

 

grupo

Na foto (izda a dta.): Santiago Ferreiro (director) , Silvia Casquete (docente eTwinning) , Manuel Gutiérrez (docente TIC) , Olga Paniagua(SNA eTwinning),  Miriam Páramo (docente eTwinning) Mª José  Marinas (Unidad Técnica de Innovación Educativa. Consejería Cantabria),  Kevin Alexander Salvage (Departamento Lenguas Extranjeras, CEP Cantabria) 

Entrevista a Miriam Páramo Arrroyo e Silvia Casquete,  docentes  actualmente implicadas nun proxecto  eTwinning:

 1. Agora mesmo estades traballando nun proxecto eTwinning Nacional ¿Cal foi a motivación que vos fixo iniciar o proxecto?

A motivación veu a través do proxecto Samsung Smart School xa que a súa proposta para este curso é realizar un traballo colaborativo intercentros a través da plataforma eTwinning. Para nós é algo novidoso posto que nunca o utilizaramos, pero á súa vez está resultando moi enriquecedor e positivo debido ó seu amplo abano de posibilidades de aprendizaxe.

A motivación tamén se ve enriquecida diariamente cando nos poñemos a traballar co noso alumnado xa que eles están moi emocionados e contentos ó aprender con esta ferramenta e ver que  as súas aprendizaxes son menos costosas e lles supón menos esforzo (iso cren eles). A idea de compartir as súas experiencias curriculares con outros compañeiros doutros centros empúxaos a querer superarse

 1. Cales son os beneficios de incluír este  tipo de proxectos  na aula?

A posta en marcha do proxecto supón para nós un cambio metodolóxico importante e moi beneficioso porque nos axudou a adaptar as nosas clases ás necesidades individuais dos nosos alumnos; incluso nos cambiou a forma na que manexamos as súas aprendizaxes e as súas condutas. Para os alumnos tamén  supuxo un cambio xa que se converten en protagonistas das súas propias aprendizaxes favorecendo sen dúbida, a aprendizaxe significativa e cooperativa.

Os beneficios que percibimos desde o noso punto de vista son:

 • Melloran a aprendizaxe  favorecen a realización de actividades cooperativas, así como o desenvolvemento de habilidades cognitivas e unha maior adquisición das competencias básicas dixitais.
 • Melloran o rendemento dos estudantes tanto nas Tics como en todas as áreas, xa que o nivel de motivación aumenta considerablemente.
 • Permiten unha maior flexibilidade na aula e favorecen unha aprendizaxe máis personalizada especialmente do alumnado con necesidades específicas de apoio educativo.
 1. Que  valor engade eTwinning?

Fundamentalmente o que máis destacamos de eTwinning é a posibilidade que ofrece ós alumnos de interrelacionarse con nenos  doutros centros.

Tamén o coñecemento da aprendizaxe duotras formas de vida, coas súas tradicións e culturas que lles fai reflexionar e ampliar os seus horizontes respecto á súa vida cotiá.

E por suposto, a aprendizaxe de novas metodoloxías para traballar de forma colaborativa mediante esta plataforma.

 1. De que maneira un proxecto como eTwinning pode axudar a favorecer a inclusión?

É importante destacar que nas nosas aulas de 6º de Educación Primaria temos alumnado con desfases curriculares que oscilan entre 1º e 6º de EP e como xa mencionamos na pregunta número 2,  traballar por proxectos estanos permitindo que todo o noso alumnado poida desenvolver os mesmos contidos e participar de forma máis activa na súa propia aprendizaxe. De aí que a nosa satisfacción aumente considerablemente ó velos felices a eles e máis motivados porque traballan o mesmo que os seus compañeiros.

Evidentemente, cada un mostrará as evidencias propias do seu nivel curricular. 

 

 

grupo de alumnos trabajando

 

 

 

 

 

Entrevista ó alumno Manu Jiménez

 Manu é un alumno de etnia xitana con necesidades específicas de apoio educativo. Na actualidade cursa 6º de Primaria no CEIP María Sanz de Sautuola e é un membro do proxecto eTwinning ” De Norte a Norte, buscando novos horizontes” xunto ós seus compañeiros de claseNa nosa visita tivemos o pracer de falar con el mentres traballaba en clase cos seus compañeiros.  Manu  compartiu as súas impresións con nós. Coas súas palabras, indicounos que traballar en eTwinning  motivábao e facíalle sentir que melloraba na súa aprendizaxe.  Ademais, permitíalle realizar as mesmas actividades que os seus compañeiros de clase.  Dámos as grazas  a Manu por compartir as súas impresións con todos nós nesta entrevista que amablemente gravou coa súa profesora.

 

eTwinning na formación profesional

eTwinning na formación profesional

Entrevistas

O traballo mediante proxectos eTwinning estase a consolidar, cada vez máis, como un recurso xeneralizado para todos os docentes, desde educación infantil a formación profesional. Podemos atopar proxectos interesantes en todas as etapas formativas publicados na plataforma, dos que podemos aprender e recoller ideas. Aínda que, neste artigo, gustaríanos facer fincapé nas vantaxes que ofrece para o profesorado e mais o alumnado de formación profesional a incorporación desta ferramenta no día a día da clase.

 eTwinning pódelle achegar innumerables beneficios ao profesorado de formación profesional, aínda que quizais os máis importantes son:

 • Compartir docencia e metodoloxías de traballo con outros docentes.
 • Introducir as TIC nas clases como práctica de aula.
 • Motivar o alumnado para traballar con outros compañeiros/as nun proxecto europeo.
 • Constituír un medio/ferramenta de apoio durante todo o ciclo de vida dun proxecto Erasmus+: atopar socios de confianza para un proxecto K1 (FCT noutro país, ou formación para docentes noutro país) ou un proxecto K2 (Cooperación para a Innovación e o Intercambio de Boas Prácticas), planificar o proxecto, soporte durante o seu desenvolvemento e difusión desde que remate.

 

encuentro docentes

O buscador de persoas que nos ofrece eTwinning facilita o encontro con docentes que están a realizar os mesmos módulos profesionais ou similares aos que estamos facendo nós. Neste sentido, é moi importante que definamos moi ben o noso perfil, concretando a nosa especialidade profesional, idades dos nosos alumnos, e tipo de proxecto no que nos gustaría traballar. Temos que ter presente que outros docentes fóra do noso país poden, tamén, estar a buscar socios cos que intercambiar ideas ou realizar un proxecto colaborativo. O seguinte enlace dános uns consellos en relación á creación do noso perfil: http://es.slideshare.net/SNA_etwinning/perfil-etwinning

búsqueda en eTw Live

A flexibilidade na forma de traballar que nos ofrece eTwinning facilita que poidamos utilizar o idioma no que nosoutros/as e o noso alumnado nos sentimos máis cómodos. Cada vez máis, obsérvase un grande interese de compañeiros/as europeos que desexan realizar proxectos en español, así que o idioma non é unha barreira. Tampouco fai falta ser un experto en ferramentas TIC, existen multitude de recursos moi sinxelos e útiles para os nosos proxectos.

videoconferencia etw FP

As actividades e/ou proxectos cos que traballar poden estar incluídas en calquera núcleo formativo ou unidade formativa que nosoutros/as previramos na programación. Un tema específico pódese acordar cos nosos socios/as e darlle forma de proxecto eTwinning para traballar de forma colaborativa.

Como exemplos de boas prácticas en formación profesional podemos consultar os seguintes enlaces:

Proxecto “Europia-Europe tomorrow”

https://europetomorroweuropia.wikispaces.com

Proxecto “The career Project”

http://new-twinspace.etwinning.net/c/portal/layout?p_l_id=34465432

Proxecto “Trade and logistics between countries”

http://recursostic.educacion.es/blogs/etwinning/index.php/2010/02/08/title-9

Proxecto “Anotacións a un bosque”:

http://new-twinspace.etwinning.net/web/p60116/welcome

 

grupo eTW FP

Para poder compartir as nosas experiencias e inquietudes creamos un grupo de traballo, “eTwinning e a Formación Profesional” onde esperamos contar coa colaboración de todos e todas os que esteades interesados/as en compartir a vosa experiencia docente e inquietudes en relación ás posibilidades que nos ofrece esta plataforma.  Así que desde aquí invitámosvos a que formedes parte do grupo e acheguedes os vosos comentarios e suxestións.

 M. sabel Vila Figueroa

Embaixadora eTwinning

 

Os proxectos eTwinning e AICLE (Aprendizaxe Integrada de Contidos e Linguas Estranxeiras)

Os proxectos eTwinning e AICLE (Aprendizaxe Integrada de Contidos e Linguas Estranxeiras)

Entrevistas

Loli Iglesias, asesora de educación secundaria no Berritzegune de Getxo (Centro de orientación pedagóxica do Goberno Vasco) exponnos os beneficios que lle achegan os proxectos eTwinning ao enfoque CLILL ou AICLE (Aprendizaxe Integrada de Contidos e Linguas Estranxeiras).

Os proxectos eTwinning xurdiron no ano 2005 como unha iniciativa da Comisión Europea para animar os centros educativos europeos a formar asociacións de colaboración utilizando diversas ferramentas TIC.  Ao longo destes dez anos quedou patente que os centros que desenvolven estes proxectos conseguen impulsar non só o uso das TIC senón tamén a consecución das competencias básicas e unha metodoloxía que facilita a aprendizaxe cooperativa e a colaboración entre os docentes.

Desde a miña experiencia como asesora en metodoloxía para a impartición de áreas e materias a través da lingua estranxeira, gustaríame compartir as miñas conclusións sobre os beneficios que os proxectos eTwinning lle achegan ao enfoque CLIL (Content and Language Integrated Learning) ou AICLE (Aprendizaxe Integrada de Contidos e Linguas Estranxeiras).  Por un lado, ningún lingüista dubida de que o enfoque comunicativo é o mellor xeito de aprender unha lingua.

 

scrable_CLILL

A colaboración entre centros de distintos países europeos permítelle ao alumnado usar a lingua para comunicarse e así conseguir levar a cabo tarefas que foron acordadas entre os participantes no proxecto. É dicir, facilítase o uso “real” da lingua que poderiamos definir como aquel que ten lugar nun contexto significativo, nun contorno social e para adquirir información que lle interesa ao falante así como para coñecer diferentes culturas á propia.

Por outro lado, a ineludible colaboración entre docentes dun mesmo centro para a consecución dun traballo colaborativo con outros centros doutros países potencia proxectos interdisciplinares, o que favorece o traballo en equipo, o debate e o consenso no mesmo centro para beneficio tanto do profesorado coma do alumnado. Isto é así para calquera etapa educativa e para calquera área ou materia.

Entre os 130 000 centros que están a participar en proxectos eTwinning hai opcións curriculares moi diversas, desde os proxectos centrados en hábitos alimentarios e tradicións culinarias de distintos países ata aqueles nos que o alumnado transfire os coñecementos adquiridos en materias como física e matemáticas á clase de educación física.

(Este é o caso de Physical Awareness, proxecto que recibiu o selo de Calidade do mes de xaneiro). Acceso ao TwinSpace do proxecto.

 

Physical_Awareness_wordcloud

Cómpre salientarmos que a práctica de CLIL nas aulas é un reto ambicioso e un complexo proceso que pode resultar mais fácil de levar á práctica se se complementa con proxectos atractivos para o alumnado que inciden de xeito claro na motivación para a aprendizaxe da área ou as áreas que o centro decidiu desenvolver en lingua estranxeira. É realmente motivador para os participantes poder utilizar as innumerables ferramentas tecnolóxicas que forman parte da súa vida cotiá, levar a cabo sesións de charlas, videoconferencias, etc. para realizar tarefas relacionadas con materias diversas.

Os centros educativos cos que desenvolvo o meu labor como asesora que se animaron a participar en proxectos eTwinning resumírono dicindo que a experiencia foi moi gratificante porque puideron ver como o seu alumnado “aprende gozando”. Hai algo máis alentador para un docente?

Ilustramos este artigo con outros exemplos de proxectos eTwinning para primaria e secundaria.

Climb a hill with CLIL (ensino primario)

Un proxecto no que os alumnos comparten aspectos socioculturais diversos referidos ás súas vidas diarias, o seu contorno e a súa cultura usando para iso o correo electrónico, charlas, audio e vídeo, presentacións de PowerPoint e álbums de fotografías.

Divídese os alumnos en 5 grupos de nacionalidade mixta que compiten en diferentes xogos e actividades durante todo o ano escolar. Cada equipo ten que subir un outeiro virtual, unha representación da montaña máis alta de cada país. Os equipos eslovacos soben no lado leste (por ser un país de Europa do leste), e os equipos españois soben no lado oeste (por ser un país de Europa occidental). Cantos máis puntos se ganan, máis rápido soben. O ganador é o equipo que alcanza o cume. Os temas dos xogos e actividades baséanse en contidos AICLE impartidos na aula e compartidos polos docentes participantes.

Acceso ao TwinSpace do proxecto.

 

Mountain_climb_hill_CLIL

Spirit of Hope (ensino secundario)

A través da literatura dos países socios, os alumnos investigan e interpretan tradicións comúns atopando similitudes e celebrando a diversidade que atopan ao seu paso. O proxecto preséntase nun formato ao estilo dos Contos de Canterbury no que os alumnos se converten en peregrinos europeos que percorren diferentes rexións e épocas.

Os alumnos reúnense e relacionan achados nos ámbitos da literatura, a arte, a tecnoloxía, a cultura e o deporte. O proxecto proporciónalles deste xeito aos alumnos a oportunidade de desenvolver as súas ideas de forma creativa, mellorar competencias dixitais e lingüísticas e ensínalles a traballar en equipo fomentando un sentimento de cidadanía europea.

Acceso ao TwinSpace do proxecto.

 

Voltaire_Spirit_Hope

Fonte das imaxes: Fotocomposicións a partir de imaxes de uso libre de Freepik.com e imaxes de TwinSpace dos proxectos eTwinning salientados.

 

 

 

La integración de las TIC en el aula: eTwinning

La integración de las TIC en el aula: eTwinning

Entrevistas

Anabel Carrasco Romero, alumna del Grado de Educación Primaria en la Facultad de Educación de Ciudad Real (Universidad de Castilla -La Mancha) expone interesante reflexiones sobre eTwinning, tema elegido para su trabajo de fin de Grado. como herramienta para afrontar el reto tecnológico en el aula actual. Continuar leyendo