Cyberdiscovery

Cyberdiscovery

26

xaneiro

2015  |

Título do proxecto: Cyberdiscovery

Coordinadora do proxecto: María del Carmen Rodríguez

Centro: IES Viera y Clavijo

Categoría de idade: 12 a 15 anos

Enlace aos materiais do proxecto: Blog do proxecto

TwinSpace

 

 

 

 

Cyberdiscovery é un proxecto eTwinning cunha orixinal proposta no que alumnos/as dos centros escolares IES Viera y Clavijo (Tenerife), o Zespół Szkół Gimnazjum Nr 6 Szkoła Podstawowa Nr 13 w Zawierciu (Zawiercie, Polonia) e Heinrich-Böll-Gesamtschule (Oberhausen, Alemaña) centraron a súa investigación no uso de robots e a posibilidade de habitar o planeta Marte.

O proxecto destaca por un uso variado das TIC. Os alumnos investigan e experimentan coa robótica á vez que aprenden programación. Como resultado, o proxecto presenta un amplo catálogo de actividades e materiais orixinais e innovadores.

Trátase, sen dúbida, dunha enriquecedora forma de ensino-aprendizaxe na que se combina habilmente o traballo plástico, os cálculos, o uso dunha lingua estranxeira, o deseño, a actividade investigadora, e, sobre todo, o traballo en equipo.

María del Carmen Rodríguez e Martín Brandon Díaz Arvelo, os docentes participantes no IES Viera y Clavijo resúmennos como se levou a cabo todo o desenvolvemento deste proxecto.

 

 

cyberdiscovery_planetas

Obxectivos do proxecto

O alumnado de España, Polonia e Alemaña creou unha cidade virtual en Marte onde os robots coexisten e colaboran cos humanos, investigan e utilizan as tecnoloxías máis avanzadas. Como unha corporación internacional de científicos e tecnólogos utilizan o programa Deseñador Lego Digital Designer (CAD – ComputerAidedDesign) para deseñar sensores de cor, montar as pezas, comprobar a súa ensamblaxe en 3D, e ata crear o robot, dirixíndoo con teléfonos intelixentes, por medio de bluetooth ou seguindo instrucións desde Alemaña a España, a Polonia ou viceversa por skype.

Os alumnos investigaron e expuxeron os resultados en mapas conceptuais e chuvias de ideas (Brainstorming), representacións en cómics, vokis, diapositivas, pósteres, etc. Realizaron enquisas de opinión, entrevistando o resto do alumnado, pais, profesorado, astrónomos, científicos e empresarios sobre a cibernética, o uso de robots e as novas tecnoloxías, o uso de programas informáticos nas súas vidas diarias e profesións e como serían os futuros robots, o seu ideal de cidade virtual en Marte, o Universo, etc.

[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=ZH39zAgFIfU[/youtube]

Fases do proxecto

Primeiro, enviaron un robot piloto, para explorar o planeta vermello e ver as posibilidades de asentamento e preparar o territorio para futuras misións. Por medio das matemáticas, elixiron a mellor situación para a aterraxe, crearon unha máquina do tempo e unha estación transmisor-receptor entre a Terra e Marte para transportar robots, dispositivos ou xente por un buraco de verme a unha velocidade maior ca a luz, atravesando as barreiras do espazo-tempo desde a Terra.

Paseniñamente, enviáronse outros robots e elementos necesarios para a construción dunha cidade (turbinas eólicas, guindastres, fitas transportadoras, materiais para a construción da cidade).

Posteriormente, enviaron un grupo de enxeñeiros para preparar a cidade e habitala, proporcionaron fogares con electricidade e auga e conectáronos á rede de sumidoiros.

Como empregados, participaron na construción de fábricas de produtos necesarios para a vida na cidade cósmica. Como enxeñeiros, deseñaron edificios en 3D, incluíndo invernadoiros, rúas, etc., co programa Google SketchUp 8.

Fases del proyecto cyberdiscovery

Como científicos, estudaron o clima e a atmosfera dentro e fóra dos edificios e do planeta vermello, realizando experimentos. Os nosos alumnos convertéronse nos primeiros habitantes do novo planeta. Crearon unha Constitución e elixiron a súa presidenta. O famoso cantautor tinerfeño Cristo Manuel Guerra Sánchez, e             ex-alumno do IES Viera y Clavijo, creou o himno nacional de Marte para o noso proxecto coa súa canción ‘She’s Electric‘. Creouse unha comunidade marciana que utilizaba o seu propio diñeiro, métodos innovadores para obter auga e alimentos sans, etc.

Finalmente concluíron o proxecto coa conquista doutros planetas do sistema solar e do Universo como Kepler 186f, lanzando foguetes e naves espaciais desde Marte.

En resumo, o alumnado utilizou a súa imaxinación e mais creatividade para deseñar un mundo virtual sostible e diferente á Terra.

Lego – The Lift

Metodoloxía de traballo

O tema da conquista do espazo e a colonización de Marte requiría un coñecemento da física, a astronomía, detalles do planeta e a análise dos fenómenos que ocorren alí. Para iso, entrevistaron astrónomos e científicos, estableceron debates, investigaron en fábricas e resumiron os resultados en diagramas e gráficas. A comunicación entre os socios foi intensa. Revisábase polo miúdo o material elaborado antes de publicalo. Usáronse formularios de avaliación cun deseño especial, analizáronse e estudáronse os fallos e desenvolvéronse estratexias de aprendizaxe para resolver problemas.

fotos proyecto cyberdiscovety

Beneficios para os alumnos

Os alumnos non só chegaron a coñecer os dispositivos modernos, e as futuras oportunidades que ofrecen estas marabillas tecnolóxicas, senón que tamén se enfrontaron coa necesidade de reflexionar sobre as cuestións relativas aos problemas do noso planeta e sobre nós mesmos. Tamén aprenderon a ser tolerantes, aceptando diferentes crenzas e actitudes, comprendendo mellor as regras do mundo e o seu funcionamento, aprendendo o respecto mutuo, pero ao mesmo tempo, xustificando os seus puntos de vista, e elixindo as mellores propostas dirixidas a todo o grupo.

 

Beneficios para os docentes participantes

O proxecto promoveu o desenvolvemento de metodoloxías pedagóxicas creativas e innovadoras que favoreceu o intercambio de experiencias e ideas entre os docentes participantes.

Beneficios para o centro

O proxecto serviu para mellorar a cooperación e comunicación entre as escolas asociadas e a comunidade educativa de cada centro. Destaca especialmente a colaboración entre departamentos e a participación dos pais dos alumnos. O proxecto tamén contou coa axuda de axentes externos, empresas e institucións diversas. O proxecto mellorou a convivencia escolar e facilitou a promoción e difusión do traballo que se realizou no centro escolar.

Acertos

  • A integración do proxecto no currículo escolar dos tres países participantes.
  • Experimentar coa robótica (Lego Mindstorm ev3) e deseñar programas para dispositivos móbiles proporcionándolle ao alumno a oportunidade de coñecer mellor distintos dispositivos tecnolóxicos innovadores.
  • Combinar no desenvolvemento do proxecto a dimensión humanista coas matemáticas, física e tecnoloxía.

Dificultades que xurdiron

  • Problemas técnicos no deseño e ensamblaxe de robots, localización de sensores, así como a elección do mellor modelo de teléfono intelixente para dirixilos.

Sobre o recoñecemento de premio nacional eTwinning 2015

Este premio supuxo un recoñecemento ao centro e ao noso labor profesional tanto para min coma para o meu compañeiro de tecnoloxía, Martín Brandon Díaz Arvelo, fomentando unha metodoloxía máis dinámica, interactiva e innovadora non só en inglés senón en todas as materias co uso variado das TIC e a robótica. O alumnado aprende deseñando materiais e realizando traballos orixinais. Isto anímame a traballar en máis proxectos deste tipo. O alumnado xa non reproduce o que se lle ensina, senón que investiga, experimenta, analiza, debate, resolve problemas, é autónomo, crea e goza do que está a aprender.

Promove que toda comunidade educativa e axentes externos se decaten de que a súa participación contribúe a deseñar unha escola máis moderna e futurista que vai alén das nosas fronteiras, das barreiras dos exercicios de clase e dos esquemas escolares.

O alumnado decátase de que a robótica e o uso innovador das TIC son esenciais na súa vida diaria e no seu futuro profesional, a cidade de Marte é a súa nova Europa.

Incluímosvos o simpático vídeo de peche do proxecto no que os alumnos simulan a súa saída do planeta Marte.

[youtube]https://youtu.be/IyYCKVTfe5M?list=UU4lObVyc3ut84oOZFkQMSoQ[/youtube]

Fonte das imaxes: Blog do proxecto Cyberdiscovery.

Comparte esta noticiaTweet about this on Twitter
Twitter
Share on Facebook
Facebook
Share on LinkedIn
Linkedin
Proxectos destacados
Reglamento de protección de datos (información básica)

En cumplimiento de la normativa de protección de datos personales, le informamos de que sus datos serán incorporados al tratamiento denominado “eTwinning participación”, cuya finalidad es la participación en el proyecto de colaboración europeo eTwinning.

Puede usted ejercitar los derechos de acceso, rectificación, oposición, supresión (“derecho al olvido”), limitación de tratamiento y portabilidad y a no ser objeto de decisiones individuales automatizadas que sean de aplicación de acuerdo a la base jurídica del tratamiento. Podrá hacerlo en la sede electrónica del ministerio (http://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo/educacion/varios/proteccion-datos.html), presencialmente en las oficinas de registro o por correo postal.

Al rellenar y enviar este formulario usted concede su consentimiento inequívoco para el almacenamiento de sus datos en nuestros ficheros tal y como se especifica en nuestras normas de privacidad.

Dejar un comentario

O teu enderezo electrónico non se publicará Os campos obrigatorios están marcados con *