Deseña un plan de difusión para o teu proxecto

Deseña un plan de difusión para o teu proxecto

Desde o SNA dámosche unhas pautas e recomendacións de como elaborar un bo plan de difusión para o teu proxecto eTwinning:

 1. Dá a coñecer o teu proxecto
 • Incrementa o impacto do teu proxecto dando a coñecer os seus resultados.
 • O teu proxecto poderá servir de inspiración a outros docentes europeos.
 • Será un recoñecemento ó esforzo do centro escolar.
 1. Deseña o teu plan de difusión           

A elaboración do plan de difusión deberá ser unha tarefa compartida por todos os socios do proxecto, atendendo ás características de cada centro escolar, durante todo o período de desenvolvemento do proxecto e despois. Acordade tarefas realistas, tanto dentro do voso centro escolar como fóra (noutros medios), que respondan ás 7 preguntas clave dunha noticia:

¿Quen?, ¿Que?, ¿Onde?, ¿Cando?, ¿Como?, ¿Canto?, ¿Por que? 

 1. Ademais dos resultados tanxibles e intanxibles, difunde outros contidos
 • A estratexia de comunicación entre os socios, docentes e alumnos.
 • O plan de seguridade: netiqueta, permisos familiares, imaxes libres, licenzas de uso. 
 • O plan de avaliación:
  • Instrumentos: portafolios, formularios e enquisas, escala Likert
  • Momentos de avaliación
  • Rúbricas
 1. Grupos destinatarios e cómo difundir
 • Presentade o proxecto a: Estudantes, profesorado, familias, inspectores, outros axentes da comunidade educativa, outro persoal, autoridades, outros centros educativos, institucións de educación e formación do profesorado, medios de comunicación (radio e tv local, prensa local ou rexional, segundo o alcance que se poida).
 • Adaptade a forma e o contido da mensaxe a cada grupo destinatario. Emprega máis dunha lingua, se é o caso. 
 • Empregade os medios e recursos ó voso alcance: TwinSpace, contactos en eTwinning Live, recanto eTwinning no centro escolar, reunións, redes sociais, congresos, seminarios, charlas, xornada de portas abertas, días temáticos, boletíns, folletos, blog de clase, páxina web do centro, prensa, etc. 
 1. Temporalización 
 • Antes do inicio do proxecto: plan de difusión. Facede que sexa máis dixital, máis verde, e máis inclusivo.
 • Durante o desenvolvemento do proxecto: recanto eTwinning, claustro, consello escolar, páxina institucional, redes sociais, etc.
 • Despois: resultados, avaliación do impacto.­­­­­­­­ 

 

 1. Protección de datos e licenzas
 • Facede uso de licenzas abertas. Desta forma, outros usuarios poderán utilizar os recursos e materiais que xerásedes.
 • Deixade acceso aberto a todas as páxinas con actividades que non comprometan a privacidade dos participantes.
 1. Recursos:
 • Publicacións do Servizo Nacional de Apoio eTwinning.
 • Vídeos
 • Boletín nacional, boletín europeo
 • Libro eTwinning
 • As eTwinning Weeks/semanas eTwinning
 • Infografías: Canva, Genially, Piktochart, Easel, Parchment
 • Folletos e publicacións, pósteres
 1. Espazos para difundir boas prácticas

Podedes facer difusión nas vosas canles de comunicación do centro escolar: correo electrónico, blog, páxina web, redes sociais, etc.

Dende as contas oficiais do SNA de Twitter, Facebook e Youtube dáse difusión a boas prácticas e proxectos destacados. Ponte en contacto con nós:

 Twitter: @eTwinning_es

Facebook: @eTwinning.esp  

Youtube:  eTwinning España

Comparte esta noticiaTweet about this on Twitter
Twitter
Share on Facebook
Facebook
Share on LinkedIn
Linkedin
Recomendacións
Reglamento de protección de datos (información básica)

En cumplimiento de la normativa de protección de datos personales, le informamos de que sus datos serán incorporados al tratamiento denominado “eTwinning participación”, cuya finalidad es la participación en el proyecto de colaboración europeo eTwinning.

Puede usted ejercitar los derechos de acceso, rectificación, oposición, supresión (“derecho al olvido”), limitación de tratamiento y portabilidad y a no ser objeto de decisiones individuales automatizadas que sean de aplicación de acuerdo a la base jurídica del tratamiento. Podrá hacerlo en la sede electrónica del ministerio (http://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo/educacion/varios/proteccion-datos.html), presencialmente en las oficinas de registro o por correo postal.

Al rellenar y enviar este formulario usted concede su consentimiento inequívoco para el almacenamiento de sus datos en nuestros ficheros tal y como se especifica en nuestras normas de privacidad.

Dejar un comentario

O teu enderezo electrónico non se publicará Os campos obrigatorios están marcados con *