eTwinning e a Orientación Profesional

eTwinning e a Orientación Profesional

O termo orientación segundo a RAE inclúe dúas acepcións: “dar a alguén información ou consello en relación cun determinado fin.  e dirixir ou encamiñar a alguén ou  algo cara un fin determinado”.

Cada día, os docentes implicados nos equipos educativos da Formación Profesional informamos, aconsellamos, diriximos, encamiñamos. Segundo as citadas referencias: orientamos. Facemos orientación profesional. 

Sabemos que é moi importante formar os estudantes para que poidan desenvolver Habilidades para a Xestión da súa Propia Carreira Profesional (HGC).  E por isto, a aprendizaxe en competencias relacionada coa identificación das súas habilidades, o desenvolvemento de metas de aprendizaxe profesional e a mellora da súa carreira persoal e profesional son aspectos clave en dita orientación profesional.

eTwinning, a través dos seus proxectos, permite e facilita ó noso alumnado integrar os valores fundamentais da UE, coñecer estratexias de autocoñecemento, identificar oportunidades formativas e explorar novos horizontes profesionais. A implicación  nos proxectos e a participación de forma proactiva nas actividades, aproxímanse á súa futura realidade profesional. 

A través de diversas experiencias de aprendizaxe, o alumnado consegue:

  • Adquirir destreza en competencias dixitais.
  • Aumentar o seu interese e adquirir fluidez no uso de linguas estranxeiras para poder comunicarse cos seus compañeiros e profesorado de outros países.
  • Mellorar a súa autonomía e outras habilidades persoais, sociais, de relación e comunicación, posto que a colaboración é un dos pilares fundamentais en eTwinning.
  • Adquirir hábitos de traballo relacionados coa súa especialidade profesional.
  • Vivir o emprendemento a través de proxectos emprendedores que poden servir para promover o súa propia iniciativa empresarial.
  • Romper as fronteiras nos seus horizontes profesionais.
  • Identificar oportunidades de formación e de inserción laboral noutros países. 

Así pois, eTwinning constitúe un recurso de apoio; tanto para os docentes ó fomentar a participación en proxectos, como para os alumnos na elaboración do seu propio itinerario formativo. Pero, sobre todo, proporciona orientación e proxección de futuro.

 

Proxectos destacados: 

COOKING AND SERVING:MY HOBBY,MY JOB

https://twinspace.etwinning.net/44455/home

 

ORFI RESTAURANT-OUR RESTAURANT FOSTERING INCLUSION

https://twinspace.etwinning.net/73390/home

 

R4H:Restaurant4Homeless

https://twinspace.etwinning.net/92651/home

 

Cook&Live 4 H3: Health, Heritage and Humanity

https://twinspace.etwinning.net/101603/home

 

CM: Clever Meals

https://twinspace.etwinning.net/124170/home

 

Proxecto Show me your town 

(FPB Aprovechamientos Forestales)

https://twinspace.etwinning.net/22835/home

 

Produto Calendario

https://www.yumpu.com/en/document/read/58955780/our-etwinning-calendar-project-show-me-your-town-2017

Comparte esta noticiaTweet about this on Twitter
Twitter
Share on Facebook
Facebook
Share on LinkedIn
Linkedin
Embaixadores Proxectos destacados
Reglamento de protección de datos (información básica)

En cumplimiento de la normativa de protección de datos personales, le informamos de que sus datos serán incorporados al tratamiento denominado “eTwinning participación”, cuya finalidad es la participación en el proyecto de colaboración europeo eTwinning.

Puede usted ejercitar los derechos de acceso, rectificación, oposición, supresión (“derecho al olvido”), limitación de tratamiento y portabilidad y a no ser objeto de decisiones individuales automatizadas que sean de aplicación de acuerdo a la base jurídica del tratamiento. Podrá hacerlo en la sede electrónica del ministerio (http://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo/educacion/varios/proteccion-datos.html), presencialmente en las oficinas de registro o por correo postal.

Al rellenar y enviar este formulario usted concede su consentimiento inequívoco para el almacenamiento de sus datos en nuestros ficheros tal y como se especifica en nuestras normas de privacidad.

Dejar un comentario

O teu enderezo electrónico non se publicará Os campos obrigatorios están marcados con *