A competencia dixital nos alumnos

A competencia dixital nos alumnos

Os centros educativos están nun proceso de implementación de distintos dispositivos con conexión a Internet co obxectivo de desenvolver a competencia dixital dos alumnos.

Por outra banda, os nosos alumnos están a utilizar todos estes dispositivos desde idades cada vez máis temperás tanto no horario escolar coma na súa vida cotiá e os centros educativos, xunto coas familias, teñen a responsabilidade de desenvolver a competencia dixital dos alumnos.

Neste sentido, cómpre identificarmos cales son os distintos aspectos que hai que cubrir para que os nosos alumnos adquiran a competencia dixital que o mundo actual require. O proxecto europeo sobre competencias dixitais (EU Digital Competences Project) sinala no seu estudo que existen 5 áreas nas que se centra a competencia dixital: Información, Comunicación, Creación de contidos, Seguridade e Resolución de problemas. Estas son as competencias que deberán adquirir os nosos alumnos ao longo do período de escolarización.

O Marco Común de Competencia Dixital Docente, publicado no INTEF (http://educalab.es/intef/tecnologia/competencia-digital/competencia-digital-docente) establece unha referencia para identificar as distintas áreas e niveis de competencia dixital para os docentes.

Hoxe queremos presentar o esquema que elaborou Netsafe (http://www.netsafe.org.nz/), organización establecida en Nova Zelandia, que pode ser de grande axuda para establecer un plan de desenvolvemento da competencia dixital dos alumnos durante a súa escolarización (http://www.thegrid.org.nz).

Neste esquema establécense 4 niveis de competencia que se desenvolven ao longo da vida escolar: principiante (begginner), aprendiz (apprentice), usuario (practitioner) e usuario avanzado (master).

En cada un dos niveis establécense tres áreas:

  • A conexión, que implica comprender o impacto e mais o potencial do uso das TIC tanto a nivel persoal coma dentro da sociedade.
  • A seguridade, supón desenvolver estratexias persoais para un uso seguro de Internet.
  • A responsabilidade, enfocada a comprender, aplicar e promover as directrices do bo uso de Internet para favorecer as boas relacións entre os usuarios.

Neste esquema tamén se poden atopar ideas e actividades para realizar na aula cos alumnos en cada un dos distintos niveis e áreas, que consideramos de interese para docentes e centros educativos.

 

Fonte das imaxes: Banco de Imaxes do INTEF

Comparte esta noticiaTweet about this on Twitter
Twitter
Share on Facebook
Facebook
Share on LinkedIn
Linkedin
Recomendacións
Reglamento de protección de datos (información básica)

En cumplimiento de la normativa de protección de datos personales, le informamos de que sus datos serán incorporados al tratamiento denominado “eTwinning participación”, cuya finalidad es la participación en el proyecto de colaboración europeo eTwinning.

Puede usted ejercitar los derechos de acceso, rectificación, oposición, supresión (“derecho al olvido”), limitación de tratamiento y portabilidad y a no ser objeto de decisiones individuales automatizadas que sean de aplicación de acuerdo a la base jurídica del tratamiento. Podrá hacerlo en la sede electrónica del ministerio (http://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo/educacion/varios/proteccion-datos.html), presencialmente en las oficinas de registro o por correo postal.

Al rellenar y enviar este formulario usted concede su consentimiento inequívoco para el almacenamiento de sus datos en nuestros ficheros tal y como se especifica en nuestras normas de privacidad.

Dejar un comentario

O teu enderezo electrónico non se publicará Os campos obrigatorios están marcados con *