A avaliación nos proxectos eTwinning

A avaliación nos proxectos eTwinning

A miúdo asúmese que a avaliación se leva a cabo cara o final dun proxecto para probar algo, pero tamén temos que ter en conta que pode e debe ser incorporada como parte do proceso. A avaliación é parte esencial de calquera proxecto e polo tanto debe ser tida en conta desde o mesmo momento que decidimos poñer en marcha algún. A avaliación ten sentido se é útil para a toma de decisións, para a mellora do proceso e o programa; ten que poder realizarse en todo momento e nun continuo que vai dende o formativo ata o sumativo e final; todo isto tendo en conta os destinatarios, as distintas audiencias” (Luis Miguel Miñarro López, embaixador eTwinning, Avaliar para aprender e mellorar nun proxecto eTwinning).

“A avaliación sérvenos para diagnosticar onde estamos y que nos fai falta. A avaliación educativa é un proceso continuo de revisión e valoración baseado en 4 pilares:

  1. Unha boa planificación
  2. Obtención da información significativa
  3. Análise e interpretación valorativa dos resultados 
  4. Toma de decisións para mellorar a aprendizaxe”

(Ángel Luis Gallego Real, embaixador eTWinning, NOOC avalía e difunde o  teu proxecto eTwinning)

“A avaliación é un fenómeno educativo que condiciona todo o proceso de ensino e aprendizaxe. Non se trata dun fenómeno esencialmente técnico senón dun fenómeno ético” (Miguel Ángel Santos Guerra, Unha frecha na diana: a avaliación como aprendizaxe).

Tendo isto presente, na fase previa ó inicio dun proxecto educativo -na que se planifican os diferentes aspectos a ter en conta para que o seu desenvolvemento sexa un éxito-, a avaliación ten que ser un aspecto destacado que esixe reflexión.

A planificación do proxecto –baseada nos criterios de calidade eTwinning- incluirá, entre outros, unha proposta de actividades, o proceso de traballo e a metodoloxía a empregar, os resultados que se queren alcanzar, as ferramentas máis axeitadas para levar a cabo as tarefas, etc. E todo isto condicionará o tipo de avaliación.  Os docentes socios do proxecto teñen que definir os mecanismos de avaliación, e para isto reformular os modelos tradicionais e valorar a necesidade de adoptar estratexias de avaliación alternativas.

Neste artigo, Luis Miguel Miñarro López, e Ángel Luis Gallego Real, fan unha análise da importancia da avaliación, os tipos de avaliación, en que momentos convén facer a avaliación, que usuarios están implicados, algúns instrumentos de avaliación, formas creativas de avaliación, e exemplos de avaliación dalgúns proxectos eTwinning que poden ser modelo para outros.

O obxectivo final destes documentos é amosar a importancia da avaliación nos proxectos para conseguir aprender máis e mellor, o alumnado e os docentes.  Fai clic en cada unha destas imaxes.

A avaliación 

     

 

Preparando a avaliación

 

Instrumentos de avaliación 

Rúbrica de avaliación

 

Actividades e exemplos de avaliación  

 

Ferramentas web de avaliación

 

Documento completo

Texto recomendado

eTwinning como proxecto de transformación: a avaliación para a mellora 

 

Fonte das imaxes: Pixabay e elaboración propia

Comparte esta noticiaTweet about this on Twitter
Twitter
Share on Facebook
Facebook
Share on LinkedIn
Linkedin
Uncategorized
Reglamento de protección de datos (información básica)

En cumplimiento de la normativa de protección de datos personales, le informamos de que sus datos serán incorporados al tratamiento denominado “eTwinning participación”, cuya finalidad es la participación en el proyecto de colaboración europeo eTwinning.

Puede usted ejercitar los derechos de acceso, rectificación, oposición, supresión (“derecho al olvido”), limitación de tratamiento y portabilidad y a no ser objeto de decisiones individuales automatizadas que sean de aplicación de acuerdo a la base jurídica del tratamiento. Podrá hacerlo en la sede electrónica del ministerio (http://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo/educacion/varios/proteccion-datos.html), presencialmente en las oficinas de registro o por correo postal.

Al rellenar y enviar este formulario usted concede su consentimiento inequívoco para el almacenamiento de sus datos en nuestros ficheros tal y como se especifica en nuestras normas de privacidad.

Dejar un comentario

O teu enderezo electrónico non se publicará Os campos obrigatorios están marcados con *