Os proxectos eTwinning e AICLE (Aprendizaxe Integrada de Contidos e Linguas Estranxeiras)

Os proxectos eTwinning e AICLE (Aprendizaxe Integrada de Contidos e Linguas Estranxeiras)

Loli Iglesias, asesora de educación secundaria no Berritzegune de Getxo (Centro de orientación pedagóxica do Goberno Vasco) exponnos os beneficios que lle achegan os proxectos eTwinning ao enfoque CLILL ou AICLE (Aprendizaxe Integrada de Contidos e Linguas Estranxeiras).

Os proxectos eTwinning xurdiron no ano 2005 como unha iniciativa da Comisión Europea para animar os centros educativos europeos a formar asociacións de colaboración utilizando diversas ferramentas TIC.  Ao longo destes dez anos quedou patente que os centros que desenvolven estes proxectos conseguen impulsar non só o uso das TIC senón tamén a consecución das competencias básicas e unha metodoloxía que facilita a aprendizaxe cooperativa e a colaboración entre os docentes.

Desde a miña experiencia como asesora en metodoloxía para a impartición de áreas e materias a través da lingua estranxeira, gustaríame compartir as miñas conclusións sobre os beneficios que os proxectos eTwinning lle achegan ao enfoque CLIL (Content and Language Integrated Learning) ou AICLE (Aprendizaxe Integrada de Contidos e Linguas Estranxeiras).  Por un lado, ningún lingüista dubida de que o enfoque comunicativo é o mellor xeito de aprender unha lingua.

 

scrable_CLILL

A colaboración entre centros de distintos países europeos permítelle ao alumnado usar a lingua para comunicarse e así conseguir levar a cabo tarefas que foron acordadas entre os participantes no proxecto. É dicir, facilítase o uso “real” da lingua que poderiamos definir como aquel que ten lugar nun contexto significativo, nun contorno social e para adquirir información que lle interesa ao falante así como para coñecer diferentes culturas á propia.

Por outro lado, a ineludible colaboración entre docentes dun mesmo centro para a consecución dun traballo colaborativo con outros centros doutros países potencia proxectos interdisciplinares, o que favorece o traballo en equipo, o debate e o consenso no mesmo centro para beneficio tanto do profesorado coma do alumnado. Isto é así para calquera etapa educativa e para calquera área ou materia.

Entre os 130 000 centros que están a participar en proxectos eTwinning hai opcións curriculares moi diversas, desde os proxectos centrados en hábitos alimentarios e tradicións culinarias de distintos países ata aqueles nos que o alumnado transfire os coñecementos adquiridos en materias como física e matemáticas á clase de educación física.

(Este é o caso de Physical Awareness, proxecto que recibiu o selo de Calidade do mes de xaneiro). Acceso ao TwinSpace do proxecto.

 

Physical_Awareness_wordcloud

Cómpre salientarmos que a práctica de CLIL nas aulas é un reto ambicioso e un complexo proceso que pode resultar mais fácil de levar á práctica se se complementa con proxectos atractivos para o alumnado que inciden de xeito claro na motivación para a aprendizaxe da área ou as áreas que o centro decidiu desenvolver en lingua estranxeira. É realmente motivador para os participantes poder utilizar as innumerables ferramentas tecnolóxicas que forman parte da súa vida cotiá, levar a cabo sesións de charlas, videoconferencias, etc. para realizar tarefas relacionadas con materias diversas.

Os centros educativos cos que desenvolvo o meu labor como asesora que se animaron a participar en proxectos eTwinning resumírono dicindo que a experiencia foi moi gratificante porque puideron ver como o seu alumnado “aprende gozando”. Hai algo máis alentador para un docente?

Ilustramos este artigo con outros exemplos de proxectos eTwinning para primaria e secundaria.

Climb a hill with CLIL (ensino primario)

Un proxecto no que os alumnos comparten aspectos socioculturais diversos referidos ás súas vidas diarias, o seu contorno e a súa cultura usando para iso o correo electrónico, charlas, audio e vídeo, presentacións de PowerPoint e álbums de fotografías.

Divídese os alumnos en 5 grupos de nacionalidade mixta que compiten en diferentes xogos e actividades durante todo o ano escolar. Cada equipo ten que subir un outeiro virtual, unha representación da montaña máis alta de cada país. Os equipos eslovacos soben no lado leste (por ser un país de Europa do leste), e os equipos españois soben no lado oeste (por ser un país de Europa occidental). Cantos máis puntos se ganan, máis rápido soben. O ganador é o equipo que alcanza o cume. Os temas dos xogos e actividades baséanse en contidos AICLE impartidos na aula e compartidos polos docentes participantes.

Acceso ao TwinSpace do proxecto.

 

Mountain_climb_hill_CLIL

Spirit of Hope (ensino secundario)

A través da literatura dos países socios, os alumnos investigan e interpretan tradicións comúns atopando similitudes e celebrando a diversidade que atopan ao seu paso. O proxecto preséntase nun formato ao estilo dos Contos de Canterbury no que os alumnos se converten en peregrinos europeos que percorren diferentes rexións e épocas.

Os alumnos reúnense e relacionan achados nos ámbitos da literatura, a arte, a tecnoloxía, a cultura e o deporte. O proxecto proporciónalles deste xeito aos alumnos a oportunidade de desenvolver as súas ideas de forma creativa, mellorar competencias dixitais e lingüísticas e ensínalles a traballar en equipo fomentando un sentimento de cidadanía europea.

Acceso ao TwinSpace do proxecto.

 

Voltaire_Spirit_Hope

Fonte das imaxes: Fotocomposicións a partir de imaxes de uso libre de Freepik.com e imaxes de TwinSpace dos proxectos eTwinning salientados.

 

 

 

Comparte esta noticiaTweet about this on Twitter
Twitter
Share on Facebook
Facebook
Share on LinkedIn
Linkedin
Entrevistas
Reglamento de protección de datos (información básica)

En cumplimiento de la normativa de protección de datos personales, le informamos de que sus datos serán incorporados al tratamiento denominado “eTwinning participación”, cuya finalidad es la participación en el proyecto de colaboración europeo eTwinning.

Puede usted ejercitar los derechos de acceso, rectificación, oposición, supresión (“derecho al olvido”), limitación de tratamiento y portabilidad y a no ser objeto de decisiones individuales automatizadas que sean de aplicación de acuerdo a la base jurídica del tratamiento. Podrá hacerlo en la sede electrónica del ministerio (http://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo/educacion/varios/proteccion-datos.html), presencialmente en las oficinas de registro o por correo postal.

Al rellenar y enviar este formulario usted concede su consentimiento inequívoco para el almacenamiento de sus datos en nuestros ficheros tal y como se especifica en nuestras normas de privacidad.

Dejar un comentario

O teu enderezo electrónico non se publicará Os campos obrigatorios están marcados con *