Os perfís posibles no TwinSpace son 5:

  • Profesor administrador
  • Profesor membro
  • Alumno administrador
  • Alumno
  • Visitante

Nestas táboas atoparás as posibles accións que poden levar a cabo os usuarios en cada unha das seccións do TwinSpace segundo o perfil que teñan: