Reading in Community

Reading in Community

Proxectos destacados

Reading in Community é un proxecto de animación á lectura e desenvolvemento da competencia lingüística centrado na obra de Antoine de Saint-Exúpery ‘ El Principito‘. O proxecto foi realizado entre centros escolares de Francia e España e vai dirixido a alumnos de Educación Infantil. Destacamos unha cuidadosa planificación de actividades e un alto nivel de coordinación e comunicación entre as docentes participantes en canto ós temas e as actividades desenvoltas. O proxecto proporciona múltiples oportunidades para que os alumnos entren en contacto coas producións dos seus compañeiros e aprendan a valorar e emitir xuízos sobre traballo realizado polos centros socios. Debemos destacar tamén a implicación das familias, ás que se lles informa do proxecto desde o principio e son partícipes en varias actividades. Tamén é reseñable a avaliación dos alumnos, que identifican os contidos preferidos do proxecto. Gracia Moya, docente participante no CEIP ‘Gloria Fuertes’ de Jaén descríbenos a estrutura básica de planificación do proxecto e proporciónanos enlaces ós resultados do mesmo. Continuar leyendo