Interesteen T.E.A.M.

Interesteen T.E.A.M.

Premios eTwinning 2015

Interesteen T.E.A.M es un proyecto premiado en la convocatoria de premios nacionales 2016 en la categoría 16-19 años. Consiste en la creación de una revista digital europea en inglés sobre la actualidad nacional e internacional realizada entre centros socios de España, Italia, Grecia y Turquía. El principal objetivo es desarrollar la competencia comunicativa en lengua inglesa a través un trabajo de investigación y análisis de la actualidad dentro de un contexto histórico y geográfico. Carmen Mellado, coordinadora del proyecto en el IES Albert Einstein (Sevilla) nos describe las distintas fases de desarrollo del proyecto.

Continuar leyendo

Are you ready to live in the 21st century?

Are you ready to live in the 21st century?

Premios eTwinning 2015

Presetámosvos o proxecto ‘Are you ready to live in the 21st century?’ Proxecto premiado nos premios nacionais eTwinning 2016  na categoría de idade 4-11. Foi realizado por catro socios de España, Italia, Polonia y Portugal con alumnos entre 8 a 12 anos. O traballo en eTwinning intégrase  no currículo de cada un dos centros participantes para desenvolver competencias transversais como a dixital, a social e a cidadá. Trabállanse todas as disciplinas involucradas no proxecto desde un enfoque metodolóxico CLIL. Os estudantes interviñeron activamente durante o desenvolvemento do proxecto, comunicando por videoconferencia con distintos obxectivos, como recompilar datos e comparar cos dos seus socios, realizar valoracións, enquisas en liña e finalmente avaliando o proxecto. Tamén se deu un espazo á participación das familias, votando en concurso de cancións ou de logos.

Maite Elejalde Guerra, fundadora do proxecto e docente no CEP Virgen de la Guía, País Vasco descríbenos cómo foi o desenvolvemento  desta experiencia no seu centro.

O obxectivo deste proxecto era permitir ó alumnado a adquisición  das competencias necesarias para vivir no século XXI, século caracterizado por aspectos importantes como son a era dixital, o plurilingüismo e a globalización. Utilizamos eTwinning como base da aprendizaxe nas actividades diarias do colexio, e en distintas materias, como unha metodoloxía para promover e mellorar a calidade da aprendizaxe de todo o alumnado, fomentando a avaliación das competencias tanto as principais como as transversais, para apoiar os obxectivos curriculares e aprender de forma diferente. Desenvolveuse entre catro socios de España, Italia, Polonia e Portugal con alumnos de 8 a 12 anos.

Grazas ó proxecto conseguiuse un ambiente interactivo e motivador. Guiouse ó alumnado cara a busca de solucións  á aprendizaxe a través do intercambio de ideas, busca de información, colaboración, creatividade e avaliación do seu traballo e do dos demais. As actividades propostas permitiron ós estudantes integrar a experiencia virtual coa real (dentro e fóra do colexio) traballalo creativamente grazas ó uso das novas tecnoloxías.

Conseguimos a integración de eTwinning nas actividades dos catro colexios como un medio de desenvolver as competencias a través  dos distintos módulos que se desenvolveron no proxecto dándolle un enfoque CLIL. As TIC, inglés e a lingua materna (neste caso euskera e castelán) foron as que nos levaron a desenvolvelas.

O proxecto articulouse en sete misións que tiveron que cumplir ó longo dun curso escolar. Con elas queríamos tocar distintos aspectos que van  ser fundamentais para os nosos estudantes ó longo da súa vida.

 

Mission 1: Open your mind and meet new people

Comezamos coñecéndonos xa que aínda que eu traballara cunha  das profesoras, o resto non se coñecían e tampouco o alumnado. E que mellor forma de facelo que cunha videoconferencia que motiva a profesorado e alumnado.

videoconferencia

Mission 2: Be a digital citizen

Aspecto fundamental da vida presente e futura do noso alumnado. O obxectivo era facer unha presentación na que reflectir os bos e malos hábitos sobre o uso das novas tecnoloxías. Para isto tiveron que facer unha enquisa previa para ver cal era a súa relación coas mesmas. E fixérono non só na súa clase senón que a extenderon ó resto do colexio facéndolle partícipe do seu proxecto.

cómic eSafety

Mission 3: Be an artist

A realización dun logo permitiunos desenvolver o aspecto artístico do noso alumnado. Votaron o seu favorito non só os artistas senón tamén as familias. Novamente o proxecto saía da aula.

Mission 4: Be a musician

Chegou nadal e con el o concurso de panxoliñas nas que como na anterior actividade participaron as familias cos seus votos e acudindo ós festivais navideños.

manualidad árbol navidad

Mission 5: Be an explorer and mathematician

Preparar unha viaxe ó seu país é unha forma de conseguir que o noso alumnado busque información, avalíe as posibilidades, manexe números cos prezos e distancias. Esta vez realizaron uns posters con toda a información que presentaron ós seus socios.

Trabajo sobre monumentos

Mission 6: Be a trainer

Os bos hábitos son moi importantes así como o exercicio. Nesta ocasión mediante unha videoconferencia compararon as horas que adican ás actividades diarias como dormir, ver a televisión, facer exercicio. E finalmente prepararon unha serie de exercicios para que os realizaran os socios.

videoconferencia3_are you ready to live

Mission 7: Be an environmentalist

Última misión pero non por isto a menos importante. O obxectivo foi realizar unha revista dixital sobre o medio ambiente e a reciclaxe. De novo as familias víronse implicadas xa que sacaron xuntos fotografías das súas casas e da rúa.

Revista proyecto Are you ready to live in the 21st century

O proxecto, excepto fotos e as votacións das familias, realizouse íntegramente no colexio. Tamén hai que destacar que se dá información sobre o mesmo no Consello Escolar e no claustro de profesores e está integrado no Plan Curricular de Centro

O proxecto permitiu ó alumnado desenvolver competencias do século XXI: competencia lingüística, resolución de problemas, cooperación, competencia dixital. Conseguiu estimular o seu interese no proceso de aprendizaxe, creatividade e motivación e conseguiron disfrutar  dunha serie de novas experiencias.

Este proceso de ensino-aprendizaxe logrou mellores resultados no alumnado. A experiencia foi tamén moi positiva para o profesorado que puido disfrutar de novos modos de interactuar con outros profesores e alumnos, falar de novos modos de ensino e medrar profesionalmente.

Os resultados foron compartidos co resto do colexio e incluso, outras clases non involucradas directamente no mesmo, participaron  nalgunha das actividades, extendendo o proxecto a outras clases e profesores.

Tamén se deu conta do seu desenvolvemento no blog do colexio e  no blog de inglés así como na revista mensual que publica o colexio.  Desta forma o proxecto chegou a todos os estamentos do colexio: estudantes, profesorado, familias e centro de profesores.

Os materiais xerados durante o proxecto están a disposición do colexio: presentación, revista, vídeos… para que poidan beneficiarse deles todo o alumnado do colexio e usalos nas súas clases.

Recibir un premio sempre é un estímulo, unha nova motivación para seguir traballando desta maneira tan atractiva e innovadora. E non só é motivador para o profesorado tamén para o alumnado que ven recompensado o seu duro traballo non só polo premio en si senón polo recoñecemento que fan os seus compañeiros do colexio.

A miña compañeira de proxecto Cristina Silva do colexio Agrupamento de Escolas da Lousã (Portugal) explícanos: “Working on the project “Are you ready to live in the 21st Century?” was a very remarkable opportunity as a teacher, since it gave my younger students the chance to use English in real and motivating contexts, to share experiences with their peers, to try new ICT tools and to learn about different topics, such as Internet Safety, Environmental issues, healthy living, etc. As a teacher I can say that I’ve also learned to work with new ICT tools which are very useful in day-to-day practice. The collaborative work amongst all partners was the key to the success of this project. In addition to this, for most of my students it was the first contact with eTwinning and since then they want to go on working and learning with eTwinning, their parents also recognized the importance of the project and participated in different activities”.

Outra das miñas compañeiras, Anna Szczepaniak do colexio SzkołaPodstawowanr 9 im. M. Kopernika w Dzierżoniowie, DzierżoniówPolonia, opina o seguinte:

“For me, an experienced eTwinner, this project was a unique one because of the cooperative work and cooperative results. Most tasks were finished with a common outcome, which included all the students’ works. Working on the project let me know new ICT tools and some of them I have been using since then: Madmagz and Google Slides. Students liked the videomeetings most. Thanks to easy and interesting topics they had the opportunity to use English talking to their peers.

As it was an interdisciplinary project, students had the opportunity to develop different skills and everyone could find something interesting for himself/herself”.

Acceso ó TwinSpace: http://twinspace.etwinning.net/453/home

 

 

Rompendo barreiras e montando en bici a través de eTwinning: Experiencias con nenos de 5º e 6º de Educación Primaria

Rompendo barreiras e montando en bici a través de eTwinning: Experiencias con nenos de 5º e 6º de Educación Primaria

Recomendacións

Presentámosvos o traballo de fin de grao da estudante Estefanía Núñez Albiar, tutelado por Raquel Sánchez Ruiz da Facultade de Educación de Albacete. Este traballo de investigación centra a súa atención no uso pedagóxico das TIC e , de forma concreta na acción eTwinning e nas funcionalidades da súa plataforma. Analiza as vantaxes de participación en eTwinning en canto ó desenvolvemento da competencia dixital nos alumnos. Tamén destaca os beneficios lingüísticos, pedagóxicos e culturais de eTwinning para o alumnado.

Rompendo barreiras e montando en bici a través de eTwinning: Experiencias con nenos de 5º e 6º de Educación Primaria

Palabras clave: eTwinning, linguas estranxeiras, Tecnoloxía da Información e a Comunicación, conciencia cultural, sociedade dixital, Educación Primaria

Resumo

O presente traballo de fin de grao (TFG) ten como obxectivo o estudo da evolución do ensino das linguas estranxeiras ó longo dos anos e en concreto como se implementou dentro da sociedade da información e o coñecemento actual. Os métodos tradicionais puñan énfase no ensino de aspectos illados da lingua sen apenas participación ou interacción entre os estudantes, tratándose dun modelo unidireccional no que o profesor tiña un rol autoritario e os estudantes eran meros recipientes de coñecemento. Porén, as novas metodoloxías para o ensino das linguas estranxeiras conceden ós estudantes un papel protagonista dentro do proceso de ensino-aprendizaxe, fomentando un pensamento analítico-crítico, favorecendo a cooperación e participación a través de tarefas e proxectos que, ademais, ofrecen ós estudantes a posibilidade de aplicar o aprendido a situacións reais da vida cotiá. Deste modo serán capaces de adquirir as competencias básicas e, ó mesmo tempo, de prepararse para as súas vidas futuras enfrontándose ós desafíos do século XXI.

Nesta liña, este traballo céntrase no uso das tecnoloxías da información e a comunicación, máis concretamente en eTwinning, pois ofrecen ós estudantes as oportunidades que necesitan para desenvolver a súa plena personalidade e formarse como seres humanos completos dentro da sociedade dixital na que medran. Os estudantes de hoxe son nativos dixitais que coexisten coas novas tecnoloxías, non só na escola, senón na casa e no mundo que os rodea.

Así, este traballo comeza cunha introdución e xustificación, que inclúe a definición de eTwinning, os beneficios que ofrece, como facerse membro e participar nos proxectos, o uso das TIC dentro da plataforma e as posibles desvantaxes que se atopan na plataforma co fin de propoñer medidas de mellora posteriormente. Continúa coa fundamentación teórica e os obxectivos; estes últimos, ademais, divididos en obxectivos do TFG e do proxecto eTwinning en sí. A continuación desenvólvese a metodoloxía, para despois pasar ó proxecto en sí e as súas fases. Despois coméntanse os resultados esperados tanto dos alumnos como do profesor para chegar ás conclusións. Finalmente inclúense as referencias bibliográficas e os anexos.

Este traballo permite destacar os beneficios lingüísticos, pedagóxicos e culturais do uso de eTwinning nas aulas, ligándoos especialmente  á educación en valores. Igualmente destaca o valor das novas tecnoloxías na educación actual, pero tamén ten en conta os riscos que supón; propoñendo así instrucións e consellos para utilizalas de maneira axeitada. Asimesmo  o impacto da plataforma dentro da comunidade educativa tanto facendo unha revisión bibliográfica como a través dunha proposta didáctica.

Dita proposta fundaméntase na implementación dun proxecto eTwinning para alumnos de 5º e 6º de Educación Primaria na que non só se tratan aspectos lingüísticos, senón que se incorporan aspectos saudables e se promocionan os hábitos físicos na vida cotiá a través do ensino centrado no alumno e a participación activa do mesmo na sociedade. A proposta está pensada para un colexio español e outro danés, co principal obxectivo de establecer relacións facendo uso do inglés como lingua estranxeira para levar a cabo tarefas centradas en estilos de vida saudables. Ademais, os estudantes animaríanse uns a outros a montar en bicicleta e, ó mesmo tempo, aprenderían sobre as súas culturas, mellorando as súas destrezas comunicativas. Trátase dun proxecto interdisciplinar, en colaboración co profesor de Educación Física e os titores. Os alumnos traballarían en grupos de 4 ou 5 estudantes, de maneira que podan axudarse e aprender en cooperación e colaboración a través de aprendizaxe significativa e por descubrimento, que levaría á consecución dalgúns produtos finais como a realización de cuestionarios, un blog, presentacións dixitais, pósteres e folletos. Os estudantes serían avaliados de forma continua e global, tendo en conta todos os aspectos, non só cognitivamente senón tamén social ou emocionalmente, e terían a posibilidade de auto-avaliarse e co-avaliar ós seus compañeiros. Espérase unha alta motivación por parte dos estudantes, facendo uso da lingua estranxeira como medio de comunicación, disfrutando do traballo en grupo e internalizando os diferentes temas a tratar. Respecto ós profesores, espérase que fagan uso das novas tecnoloxías na súa práctica docente, ofrecendo as oportunidades que os alumnos necesitan.

O estudo contribúe a destacar o papel das novas tecnoloxías na educación e, por conseguinte, o uso de eTwinning, debido a todos os beneficios que contén. Ademais, permite ós estudantes medrar en todos os aspectos da súa vida, non só tendo en conta a adquisición de coñecementos, senón permitíndolles poñer en práctica o que saben e considerando un propósito real de comunicación, aspecto clave no ensino-adquisición das linguas estranxeiras.