Proxecto Origami. CEIP Les Arenes

Proxecto Origami. CEIP Les Arenes

O proxecto Origami do CEIP Les Arenes (Valencia) resultou gañador do Premio Nacional eTwinning 2017, na categoría de idade 0-11 anos, para proxectos desenvoltos durante o curso escolar 2015/2016.

O pasado día 9 deste mes de maio tivemos a oportunidade de visitar o CEIP Les Arenes, un centro en Valencia cunha importante traxectoria en eTwinning. A representante eTwinning da Comunidade Valenciana, Ana Furio, acompañounos na visita e tamén contamos coa directora do centro, que nos ensinou as instalacións e nos falou sobre o barrio no que está ubicado e o contexto do centro. Tras un percorrido polas amplas instalacións do CEIP Les Arenes, visitamos a aula da coordinadora dos proxectos eTwinning realizados no centro durante os últimos anos, Mª José García Ruano, que tamén  resultou gañadora na última convocatoria dos Premios Nacionais eTwinning co seu proxecto Origami.

Ó entrar á aula de María José, os seus alumnos recíbennos ilusionados e con gañas de contarnos todo o que fan en eTwinning. Sacaron os materiais do seu proxecto Origami do baúl dos proxectos, para decorar á aula e amosárnola tal e como a tiñan durante o proxecto o curso pasado.

 

Alumnos del proyecto Origami

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preguntámoslle a Mª José por Origami e dinos que “é un proxecto eTwinning que realizamos cos nosos socios ucranianos da escola Oleksandriaschool № 9 durante o curso escolar 2015-2016. Nese momento os  meus alumnos estaban en 3º de Primaria e tiñan entre 9 e 10 anos. Para empezar, partimos dos problemas detectados nos nosos alumnos a nivel emocional e do interese por parte do profesorado de saber xestionar esas emocións para obter mellores resultados, tanto académicos como de convivencia nas nosas aulas. Ese foi o noso obxectivo, traballar as emocións cos nosos alumnos, compartindo experiencias cos nosos socios, para o que primeiro nos presentamos e situamos os nosos centros. Xa sabes, é importante coñecerse para abordar as emocións”.  

O punto de partida do proxecto é o vídeo de “Origami”, unha excelente curta de pouco máis de 8 minutos acerca dun adolescente e o seu avó e da súa conexión coas emocións a través dos origamis. A partir de aí, realizaron actividades diversas, como a árbore das emocións, pero a actividade estrela do proxecto tivo que ver coa gamificación e consistiu na creación do xogo das emocións. Mª José cóntanos que o xogo “creámolo as profesoras do proxecto eTwinning de Ucrania e España a través da ferramenta de traballo colaborativo Genial.ly. Contamos cos alumnos desde o principio para que o xogo fora o resultado de todos. Os nosos alumnos encargáronse de facer moitas das probas do xogo, titoriais, elección de imaxes, cuestionarios, e debuxos. O xogo consiste nun tableiro colaborativo creado arredor  das emocións básicas (alegría, tristura, sorpresa e enfado) e para xogalo creamos dous equipos de alumnos de nacionalidade mixta: o equipo da Alegría e o equipo da Tristura”.

 

 

 

 

 

Ademais do xogo colaborativo, outro dos obxectivos era traballar a competencia en comunicación lingüística coa creación dun libro das emocións. Para iniciar o libro, empezaron implicando ás familias e realizaron unha animación lectora dirixida pola nai dun dos alumnos en torno a un conto no cal o medo é o protagonista. O conto foi “Encender la Noche” de RayBradbury da editorial Kókinos, que deu pé a preguntar ós alumnos “E ti, ¿a que tes medo?”, título do libro que crearon despois para contarnos as cousas que lles dan medo, e traballar esta emoción.

Durante a visita á aula, os alumnos, que agora están rematando 4º de Primaria, mostráronnos todas as actividades do proxecto a través do TwinSpace de Origami. María José cóntanos que o proxecto foi moi positivo para os alumnos e que non lle cabe dúbida de que mellorou ostensiblemente a convivencia na aula e os resultados académicos melloraron. Destaca especialmente a implicación dos alumnos nas actividades de ensino – aprendizaxe, incluso aqueles que mostraban menor motivación. Ademais, o proxecto tamén se integrou en dúas actividades do centro, o carnaval das emocións e a Semana cultural do centro.

¡¡Noraboa ós alumnos e ó equipo docente do CEIP Les Arenes por facer posible estas experiencias eTwinning!!

Fonte da imaxe de cabeceira: Pixabay. Liciencia CCO PublicDomain

 • Video Origami: animación creada por ESMA Movies, Joanne Smithies, Eric De Melo Bueno, Michael Moreno, Hugo BaillyDesmarchelier e Camille Turon.

 

No barriers for Europeans

No barriers for Europeans

Proxectos destacados

Presentámosvos ‘No barriersforEuropeans‘ Proxecto-Asociación escolar Erasmus+ no que participan 6 centros escolares (España, Turquía, Polonia, Portugal, Italia e Lituania) con alumnos de necesidades educativas especiais. O obxectivo fundamental é concienciar sobre a situación  e as necesidades dos alumnos con discapacidade co fin de fomentar a igualdade entre todos e a súa integración no grupo. A través do intercambio de experiencias e visitas ós centros escolares, os docentes intercambian impresións e boas prácticas para mellorar  o proceso de ensino-aprendizaxe dos alumnos. Sara Antolín e Rafael Sanjosé, docentes participantes no centro español (CRA Castilla-Valladolid) cóntannos a súa experiencia no desenvolvemento deste proxecto. 

Temática e obxectivos de proxecto.

A temática do proxecto é a discapacidade e a través do mesmo tratamos de aumentar a conciencia sobre a situación e as necesidades dos alumnos con discapacidades. Na sociedade sempre nos atopamos con persoas discapacitadas, sentimos lástima por eles, pero non facemos nada. Con este proxecto, buscamos romper cos prexuízos máis comúns na sociedade sobre as persoas con discapacidade e/ou trastornos. Fixemos o mellor que puidemos para conseguilo. Intentamos que os nosos alumnos perciban, especialmente os nenos de idades temperás, que os alumnos con discapacidades poden conseguir moito máis se os involucramos nas actividades cotiás traballando con alumnos sen discapacidade. Pensamos que isto era moi importante para que os nenos sintan empatía desde a súa infancia.

 

Disabled painters

Idade do alumnado participante.

O noso colexio é un centro rural de educación infantil e primaria, con 40 alumnos aproximadamente e no que destaca o elevado número de alumnos de orixe inmigrante.

O resto de socios do proxecto eran de infantil, primaria e secundaria.

Áreas curriculares e contidos abordados.

O proxecto incorporouse transversalmente en todas as áreas do currículum. Por exemplo, na área de Lingua fixéronse entrevistas, preparáronse cuestionarios ou redactáronse e intercambiaronse cartas. En Plástica fixéronse multitude de traballos, por exemplo coñecendo e reproducindo as obras dalgúns artistas discapacitados e facendo exposicións coas obras dos nenos. En Educación Física aprendemos xogos adaptados para diferentes tipos de discapacidades e disciplinas paraolímpicas. En Música fixéronse dramatizacións e apredéronse cancións noutros idiomas. En Inglés   traballouse vocabulario relacionado co proxecto e fixéronse felicitacións e cartas. Púxose especial fincapé no traballo coas TIC para mellorar o traballo na aula.

Temporalización (fases) e metolodoxía escollida para o desenvolvemento do proxecto.

No barriersforeuropeans tivo unha duración de dous cursos, 2014-2016, nos que permanentemente se estivo traballando en base ó mesmo.

Nun primeiro momento realizouse un cuestionario a pais, alumnos e profesores para coñecer o punto de partida en canto ós nosos coñecementos sobre a discapacidade. Plantexáronse actividades en común e estableceuse un calendario de realización. Os mestres coordinadores de cada país estabamos en contacto permanente para aclarar cuestións ou para incorporar novas ideas ó plan de traballo.

 

 

 

feria

Tamén cada mes, e sobre todo ó finalizar o proxecto, avaliáronse as actividades, a súa relevancia, a súa adaptación ós alumnos de cada centro e a súa repercusión. Tamén se volveu  realizar o cuestionario para valorar a consecución dos obxectivos.

Materiais desenvoltos.

Como materiais tanxibles que destacaríamos poden estar as exposicións de pinturas dos alumnos, os murais, a decoración das aulas, os cuestionarios de avaliación, etc. O máis importante, segundo o noso punto de vista, son as experiencias dos nenos, convivir con alumnos con problemas motóricos, bailar cos alumnos do taller ocupacional, participar nuns mini xogos paraolímpicos, etc.

 

actividades con alumnos

Avaliación e difusión do proxecto.

A avaliación interna do proxecto é positiva a 100% principalmente porque vemos como repercutiu nos alumnos, nas familias e nos mestres. O que tamén nos motiva é que temos conseguido unha avaliación positiva externa conseguindo o Selo de Calidade Nacional e o Selo de Calidade Europeo por parte de eTwinning.

Son varios os artigos publicados nos diarios de ámbito rexional e local, en medios on-line e tamén son varias as axencias de comunicación que se fixeron eco do noso proxecto.

 

web del proyecto

Beneficios para o centro, docentes e alumnado

Os mestres, os alumnos e as familias aprenderon a traballar xuntos, son conscientes de: “algún día eles tamén poderían ter algunha discapacidade, ¿quen sabe?”. O proxecto serviu para poder crear o espírito de traballar todos xuntos con diferentes países de Europa para alcanzar un mesmo obxectivo. Os participantes gañaron un coñecemento máis profundo para romper “barreiras” (a pesar da diversidade cultural), mellorar habilidades na linguaxe, aumentar o coñecemento doutras linguas, coñecer como se traballa coas personas discapacitadas noutros países europeos e mellorar a aprendizaxe dos alumnos, así como a eficacia dos mestres.

Acceso ó TwinSpace do proxecto

Acceso ó espazo web do proxecto

Sara Antolín Mediavilla- Rafael San José Rodríguez

CRA Campos de Castela

Becilla de Valderabuey-Valladolid-Castela e León

 

CRA Campos de Castilla

Becilla de Valderabuey-Valladolid-Castilla y León

 

Are you ready to live in the 21st century?

Are you ready to live in the 21st century?

Premios eTwinning 2015

Presetámosvos o proxecto ‘Are you ready to live in the 21st century?’ Proxecto premiado nos premios nacionais eTwinning 2016  na categoría de idade 4-11. Foi realizado por catro socios de España, Italia, Polonia y Portugal con alumnos entre 8 a 12 anos. O traballo en eTwinning intégrase  no currículo de cada un dos centros participantes para desenvolver competencias transversais como a dixital, a social e a cidadá. Trabállanse todas as disciplinas involucradas no proxecto desde un enfoque metodolóxico CLIL. Os estudantes interviñeron activamente durante o desenvolvemento do proxecto, comunicando por videoconferencia con distintos obxectivos, como recompilar datos e comparar cos dos seus socios, realizar valoracións, enquisas en liña e finalmente avaliando o proxecto. Tamén se deu un espazo á participación das familias, votando en concurso de cancións ou de logos.

Maite Elejalde Guerra, fundadora do proxecto e docente no CEP Virgen de la Guía, País Vasco descríbenos cómo foi o desenvolvemento  desta experiencia no seu centro.

O obxectivo deste proxecto era permitir ó alumnado a adquisición  das competencias necesarias para vivir no século XXI, século caracterizado por aspectos importantes como son a era dixital, o plurilingüismo e a globalización. Utilizamos eTwinning como base da aprendizaxe nas actividades diarias do colexio, e en distintas materias, como unha metodoloxía para promover e mellorar a calidade da aprendizaxe de todo o alumnado, fomentando a avaliación das competencias tanto as principais como as transversais, para apoiar os obxectivos curriculares e aprender de forma diferente. Desenvolveuse entre catro socios de España, Italia, Polonia e Portugal con alumnos de 8 a 12 anos.

Grazas ó proxecto conseguiuse un ambiente interactivo e motivador. Guiouse ó alumnado cara a busca de solucións  á aprendizaxe a través do intercambio de ideas, busca de información, colaboración, creatividade e avaliación do seu traballo e do dos demais. As actividades propostas permitiron ós estudantes integrar a experiencia virtual coa real (dentro e fóra do colexio) traballalo creativamente grazas ó uso das novas tecnoloxías.

Conseguimos a integración de eTwinning nas actividades dos catro colexios como un medio de desenvolver as competencias a través  dos distintos módulos que se desenvolveron no proxecto dándolle un enfoque CLIL. As TIC, inglés e a lingua materna (neste caso euskera e castelán) foron as que nos levaron a desenvolvelas.

O proxecto articulouse en sete misións que tiveron que cumplir ó longo dun curso escolar. Con elas queríamos tocar distintos aspectos que van  ser fundamentais para os nosos estudantes ó longo da súa vida.

 

Mission 1: Open your mind and meet new people

Comezamos coñecéndonos xa que aínda que eu traballara cunha  das profesoras, o resto non se coñecían e tampouco o alumnado. E que mellor forma de facelo que cunha videoconferencia que motiva a profesorado e alumnado.

videoconferencia

Mission 2: Be a digital citizen

Aspecto fundamental da vida presente e futura do noso alumnado. O obxectivo era facer unha presentación na que reflectir os bos e malos hábitos sobre o uso das novas tecnoloxías. Para isto tiveron que facer unha enquisa previa para ver cal era a súa relación coas mesmas. E fixérono non só na súa clase senón que a extenderon ó resto do colexio facéndolle partícipe do seu proxecto.

cómic eSafety

Mission 3: Be an artist

A realización dun logo permitiunos desenvolver o aspecto artístico do noso alumnado. Votaron o seu favorito non só os artistas senón tamén as familias. Novamente o proxecto saía da aula.

Mission 4: Be a musician

Chegou nadal e con el o concurso de panxoliñas nas que como na anterior actividade participaron as familias cos seus votos e acudindo ós festivais navideños.

manualidad árbol navidad

Mission 5: Be an explorer and mathematician

Preparar unha viaxe ó seu país é unha forma de conseguir que o noso alumnado busque información, avalíe as posibilidades, manexe números cos prezos e distancias. Esta vez realizaron uns posters con toda a información que presentaron ós seus socios.

Trabajo sobre monumentos

Mission 6: Be a trainer

Os bos hábitos son moi importantes así como o exercicio. Nesta ocasión mediante unha videoconferencia compararon as horas que adican ás actividades diarias como dormir, ver a televisión, facer exercicio. E finalmente prepararon unha serie de exercicios para que os realizaran os socios.

videoconferencia3_are you ready to live

Mission 7: Be an environmentalist

Última misión pero non por isto a menos importante. O obxectivo foi realizar unha revista dixital sobre o medio ambiente e a reciclaxe. De novo as familias víronse implicadas xa que sacaron xuntos fotografías das súas casas e da rúa.

Revista proyecto Are you ready to live in the 21st century

O proxecto, excepto fotos e as votacións das familias, realizouse íntegramente no colexio. Tamén hai que destacar que se dá información sobre o mesmo no Consello Escolar e no claustro de profesores e está integrado no Plan Curricular de Centro

O proxecto permitiu ó alumnado desenvolver competencias do século XXI: competencia lingüística, resolución de problemas, cooperación, competencia dixital. Conseguiu estimular o seu interese no proceso de aprendizaxe, creatividade e motivación e conseguiron disfrutar  dunha serie de novas experiencias.

Este proceso de ensino-aprendizaxe logrou mellores resultados no alumnado. A experiencia foi tamén moi positiva para o profesorado que puido disfrutar de novos modos de interactuar con outros profesores e alumnos, falar de novos modos de ensino e medrar profesionalmente.

Os resultados foron compartidos co resto do colexio e incluso, outras clases non involucradas directamente no mesmo, participaron  nalgunha das actividades, extendendo o proxecto a outras clases e profesores.

Tamén se deu conta do seu desenvolvemento no blog do colexio e  no blog de inglés así como na revista mensual que publica o colexio.  Desta forma o proxecto chegou a todos os estamentos do colexio: estudantes, profesorado, familias e centro de profesores.

Os materiais xerados durante o proxecto están a disposición do colexio: presentación, revista, vídeos… para que poidan beneficiarse deles todo o alumnado do colexio e usalos nas súas clases.

Recibir un premio sempre é un estímulo, unha nova motivación para seguir traballando desta maneira tan atractiva e innovadora. E non só é motivador para o profesorado tamén para o alumnado que ven recompensado o seu duro traballo non só polo premio en si senón polo recoñecemento que fan os seus compañeiros do colexio.

A miña compañeira de proxecto Cristina Silva do colexio Agrupamento de Escolas da Lousã (Portugal) explícanos: “Working on the project “Are you ready to live in the 21st Century?” was a very remarkable opportunity as a teacher, since it gave my younger students the chance to use English in real and motivating contexts, to share experiences with their peers, to try new ICT tools and to learn about different topics, such as Internet Safety, Environmental issues, healthy living, etc. As a teacher I can say that I’ve also learned to work with new ICT tools which are very useful in day-to-day practice. The collaborative work amongst all partners was the key to the success of this project. In addition to this, for most of my students it was the first contact with eTwinning and since then they want to go on working and learning with eTwinning, their parents also recognized the importance of the project and participated in different activities”.

Outra das miñas compañeiras, Anna Szczepaniak do colexio SzkołaPodstawowanr 9 im. M. Kopernika w Dzierżoniowie, DzierżoniówPolonia, opina o seguinte:

“For me, an experienced eTwinner, this project was a unique one because of the cooperative work and cooperative results. Most tasks were finished with a common outcome, which included all the students’ works. Working on the project let me know new ICT tools and some of them I have been using since then: Madmagz and Google Slides. Students liked the videomeetings most. Thanks to easy and interesting topics they had the opportunity to use English talking to their peers.

As it was an interdisciplinary project, students had the opportunity to develop different skills and everyone could find something interesting for himself/herself”.

Acceso ó TwinSpace: http://twinspace.etwinning.net/453/home

 

 

Tomo a palabra

Tomo a palabra

Premios eTwinning 2015

‘Tomo a palabra’ é un proxecto eTwinning que se realizou entre centros escolares de Francia, Italia, Inglaterra, Turquía e España. Trabállase fundamentalmente a competencia lingüística do alumnado participante usando o español como lingua vehicular. As actividades realizadas en colaboración cos centros socios reflicten uns resultados máis que satisfactorios o que incrementou a motivación do alumnado, propiciou o traballo das competencias clave e o traballo en equipo en agrupacións internacionais. Ademais subliñamos a boa difusión do proxecto a través da web do centro escolar e a través das RRSS como Facebook e Twitter. O docente Juan Fco. Peñas Viso, coordinador no centro escolar CPEIP San Babil (Navarra), descríbenos como viviron esta experiencia e o importante que é facer equipo e apoiarse nos proxectos eTwinning.

O proxecto foi deseñado para traballar a competencia lingüística co alumnado participante, tanto na comprensión coma na expresión oral e escrita. Utilizamos o español como lingua vehicular do proxecto. Para uns tratouse da súa lingua materna e para outros dunha lingua estranxeira. Participaron alumnado e profesorado de Francia, Italia, Inglaterra, Turquía e España. Colaborando entre todos, o proceso de ensino-aprendizaxe resultou máis motivador e significativo.

 

Mapa de socios

Os obxectivos que nos formulamos ao principio fóronse alcanzando ao longo do proxecto:

 1. Comunicarse con alumnado doutros países e interesarse polos seus gustos e formas de vida para potenciar a dimensión europea“. Para iso realizamos videoconferencias e utilizamos o foro do Twinspace, principalmente.
 2. Expresarse oralmente e por escrito adecuadamente, tendo en conta as características das diferentes situacións de comunicación“. Realizamos o traballo de diferentes tipos de texto que foron presentando nas distintas producións escritas.
 3. Utilizar as tecnoloxías da información e a comunicación (TIC) e diferentes ferramentas web 2.0 coa finalidade de obter información e de presentar as distintas producións“. Utilizamos distintas ferramentas TIC e Web 2.0 para poder realizar as actividades de xeito colaborativo entre os grupos de nacionalidades mixtas.
 4. Traballar de xeito colaborativo cos compañeiros da clase e cos dos centros asociados“. Non só se levou a cabo un traballo de grupo entre o alumnado da clase, senón que tamén se realizaron actividades colaborativas co resto de compañeiros dos centros asociados.
 5. Mellorar a competencia lingüística no alumnado a través do desenvolvemento das actividades do proxecto“. Cada alumno mellorou o seu nivel de competencia lingüística a través das actividades propostas, tanto escritas coma orais, aprendendo a expresarse a través dos distintos tipos de textos traballados.

O feito de que o alumnado fose de cinco países diferentes e de distintas etapas educativas non foi ningún problema. Pola contra, permitiu un enriquecemento maior coas achegas nas distintas actividades do proxecto. En España, o alumnado do CPEIP “San Babil” de Ablitas era do terceiro ciclo de primaria (10-12 anos), mentres que en Francia (Colexio Voltaire de Saint Florent Sur Cher e Colexio Gounod de Saint Cloud), Italia (IC de Borgoricco) e Turquía (Isik Okullari de Istambul) foi alumnado de educación secundaria (12-14). O de Inglaterra (Midfield Primary School de Orpington Kent) era de primaria e, aínda que a súa incorporación foi tardía, participaron satisfactoriamente nalgunhas das actividades do proxecto.

 

tomo_la_palabra_comic

 

Leváronse a cabo videoconferencias entre o alumnado, á vez que o resto de compañeiros usaba a charla e os foros do Twinspace. Gustaríanos máis interacción entre eles, pero o diferente horario escolar e de calendarios non posibilitou máis oportunidades.

A participación de todos os socios do proxecto foi excelente, desde a planificación e coordinación entre o profesorado a través das videoconferencias, como a realización das actividades por parte do alumnado. As distintas fases do proxecto permitiron traballo individual, en pequenos grupos de clase e en grupos de nacionalidades mixtas. Como resultados do proxecto atopámonos coas distintas producións lingüísticas realizadas, o uso apropiado das TIC e das ferramentas web 2.0 para levar a cabo as actividades, a aprendizaxe baseada en proxectos (ABP) e a maior concienciación da dimensión europea ao ter compañeiros doutros países europeos. Deste xeito, o proxecto cumpriu cos catro principios básicos do programa eTwinning.

 

Principios básicos_eTwinning

No meu centro escolar levamos a cabo unha coordinación interna entre os titores do terceiro ciclo de educación primaria para integrarmos o proxecto dentro da nosa programación da área de lingua castelá. Polo tanto, formamos un equipo docente eTwinning que permitiu a participación de todo o alumnado do ciclo e que tan satisfactoriamente resultou.

O maior beneficio foi a motivación do alumnado coa participación nun proxecto eTwinning. Como mestres, permitiunos mellorar as estratexias metodolóxicas tendo en conta as achegas dos nosos socios e fíxonos ser máis creativos propoñendo tarefas para un alumnado con idades e destrezas lingüísticas diferentes. Para o alumnado, o feito de realizaren un proxecto con compañeiros doutros países facilitoulles a concepción da cidadanía europea e fíxolles ver as cousas desde outras perspectivas, compartindo espazos e colaborando en producións finais.

https://twinspace.etwinning.net/662/home

Os materiais que se elaboraron ao longo do proxecto poden servir como exemplo dos distintos tipos de textos traballados e que están dentro do currículo da área de lingua. O uso creativo das distintas ferramentas web 2.0 para levar a cabo as actividades colaborativas entre o alumnado pódelles ofrecer aos docentes ideas para levar a cabo os seus proxectos eTwinning. Do mesmo xeito, a organización do Twinspace como lugar preferente de difusión do traballo realizado pode axudar a estruturar e darlle maior utilización noutros proxectos.

 

Periodico_Tomo_la_palabra

Aínda que noutras ocasións o premio nacional recaía só no coordinador do proxecto, nesta ocasión somos dous profesores os afortunados, Pedro Pablo Lucena Redondo e Juan F. Peñas Viso. Para o primeiro supuxo o seu primeiro premio a nivel nacional e viu recoñecido, cunha grande alegría, o seu traballo na sombra. Para min, que xa recibín varios premios, segue sendo un grande estímulo para continuar planificando e ofrecendo proxectos tan motivadores e, coma este, tan ben valorados, malia que cada vez hai máis proxectos eTwinning de calidade, o que nos fai sentir máis orgullosos aínda do traballo realizado. Desde aquí gustaríanos aos dous dedicarlle este premio á nosa compañeira de ciclo Mª Jesús Escribano Ayensa que tamén participou co seu alumnado no proxecto e que está de baixa.  Parabéns e moitos ánimos!!!

Sempre pensei que unha alta porcentaxe do éxito dun proxecto eTwinning está nos socios que participan. Por iso lles pedín aos meus queridos e admirados compañeiros de proxecto que “Tomen a palabra” e escriban as súas impresións.  Grande Equipo!!!

 

planificación_Tomo_la_palabra

 • Isabelle Gry (Colexio Voltaire de Saint Florent Sur Cher, Francia):

“Encantada de tomar a palabra para falar do noso proxecto que foi, tanto para min coma para os meus alumnos, unha aventura moi enriquecedora. TOMO A PALABRA non foi o primeiro proxecto para min, pero si a primeira experiencia con varios socios e con grupos de alumnos moito máis numerosos, de diferentes niveis lingüísticos e idades. Ao principio xurdíronme dúbidas pero confiei en Juan, na súa ampla experiencia e grande entusiasmo. Aprendín moitísimo con el sobre planificación e colaboración, pero tamén sobre organización do TwinSpace, uso de ferramentas e agradézollo moitísimo.

Desde o punto de vista dos alumnos, o proxecto tamén significou unha multitude de beneficios. Primeiro, abriuse a miña aula a Europa: os alumnos decatáronse, no seu primeiro ano de aprendizaxe do español, de que a lingua é ante todo un medio de comunicación entre persoas e que o idioma, a distancia e a cultura non son unha barreira para facer amigos doutros países e aprender cousas novas xuntos.

Por outra banda, propúxose no proxecto unha serie de actividades moi atractivas e estimulantes cunha gran variedade de ferramentas TIC que fomentaron a participación activa dos alumnos así como a súa creatividade. Así sucesivamente transformáronse en debuxantes, xornalistas, cociñeiros, guías turísticos, … divertido xeito de mellorar e ampliar a comunicación na lingua estranxeira xunto aos seus compañeiros europeos.

Non só usaron as TIC e aprenderon os contidos da materia e da cultura senón que tamén desenvolveron unha serie de competencias transversais moi importantes para o seu futuro. Cos grupos de nacionalidade mixta, aprenderon a traballar en equipo en todas as tarefas, vendo a importancia e o papel que cada un ten na realización do proxecto, a ser tolerantes coa diversidade de ideas e opinións que cada un pode achegar.

Os resultados do proxecto foron moi positivos, e non só se ven na autoavaliación e avaliación do proxecto que realizaron os alumnos, observáronse na clase cando se vían felices, entusiastas e motivados realizando as actividades, satisfeitos co traballo realizado, cando foron eles mesmos os que preguntaron a finais de curso se ían facer outro proxecto, ou cando superaron a dificultade de falar en público para lles presentar o proxecto aos seus compañeiros e familias.

O que tamén valoro moito no proxecto é a comunicación cos socios que foi excelente, axudámonos mutuamente e compartimos ideas. Máis ca socios somos un equipo, un equipo de amigos que seguen traballando xuntos, gozando coa marabillosa metodoloxía que nos facilita eTwinning.  Grazas compañeiros, grazas eTwinning “!

 

 • Vanessa Gisbert (Colexio Gounod de Saint Cloud, Francia):

 “Tomo a palabra para lles dar as grazas aos meus socios e en particular a Juan e a Pedro que me acolleron primeiro neste proxecto. Con eles, eu e mais o meu alumnado aprendemos moitísimo. Este proxecto foi unha aventura extraordinaria. Primeiro claro, para o alumnado, os beneficios foron numerosos desde o punto de vista lingüístico, cultural pero tamén desde o punto de vista humano.

Grazas a eTwinning, Europa foi máis ca unha palabra, os alumnos puideron experimentar o que era a cidadanía europea. Coas tarefas colaborativas e os intercambios culturais nas distintas actividades, tomaron conciencia de que a xuventude dos diferentes países tiña moito en común, pero tamén con outras tarefas como a das festas, por exemplo, coñeceron costumes que non sospeitaban. Foi unha formidable apertura cultural.

Moitas veces os alumnos pensan que o que estudan está moi afastado da súa vida cotiá, e é un pouco aburrido. Pero co proxecto “Tomo a palabra” comprobaron que a lingua que estaban a aprender permitía esta comunicación, pero que tamén necesitaban competencias transversais para poder levar a cabo as actividades. ‘Super chef’ foi un gran momento para eles, por exemplo, cando tiveron que realizar na casa unha receita doutro país, e non só os alumnos gozaron desta tarefa, pero tamén as súas familias. Como o mostra a avaliación, esta aventura encantoulles, o intercambio con tantos países, o uso das TIC, o traballo colaborativo entre países pero tamén entre alumnos da clase creou unha gran solidariedade dentro da aula.

Tamén foi unha experiencia inesquecible para min. E agora vouvos falar dos meus socios, sen eles claro, o proxecto non existiría. Son moi xenerosos, en particular Juan e Pedro e teñen moita paciencia. ‘Super Juan’, como lle chama Sara, a calquera hora contestaba cando un de nós tiña un problema técnico. Coñece unha morea de ferramentas, sempre busca outras novas, e ten unhas ideas fantásticas. Somos máis ca socios, somos un equipo, coidamos uns dos outros, cando un ten un problema os demais intentamos axudalo. Para comunicármonos, utilizamos as videoconferencias, o correo electrónico, WhatsApp, algúns Twitter.

Penso que o que nos une é a idea de que o ensino ten que evolucionar, saber non ten que quedar dentro da aula, as novas tecnoloxías permítennos revolucionar os métodos, e ofrecerlles aos nosos alumnos unha visión máis ampla do mundo e dos coñecementos. Pero tampouco sería posible sen o programa eTwinning, o feito de que sexa unha institución oficial europea axúdanos moito e ofrécelles aos pais unha seguridade co Twinspace. Os selos e mais os premios motivan moito o alumnado.

Vou rematar dándolles as grazas aos meus alumnos polo entusiasmo e o excelente traballo neste proxecto”.

 • Sara Terrassan (IC de Borgoricco, Italia):

“Eu tamén tomo a palabra para lles agradecer aos meus compañeiros o gran traballo e, por suposto, agradézolles aos meus alumnos que participaron con fervor. O proxecto foi inicialmente deseñado de maneira que se puidese traballar cos contidos e as competencias lingüísticas que se desenvolven normalmente nunha clase de ELE de nivel A1/A2, por iso, foi moi fácil enganchar os meus alumnos e organizar o traballo. O español é a segunda lingua estranxeira que estudan e só empezaron dous anos antes con dúas clases semanais. Tiveron a posibilidade de utilizar o español para expresarse con colegas europeos e isto motivou a súa aprendizaxe. Ademais puideron contar algo sobre a súa realidade con receitas tradicionais e noticias locais, ás veces aprenderon algo novo sobre o seu territorio só para podérllelo contar aos colegas do proxecto. Isto para min foi o maior éxito: que os alumnos quixesen aprender para poder comunicar.

A axuda constante entre os profesores, sobre todo de noso ‘super Juan’ e o entusiasmo dos alumnos por estudar deleitándose, fixeron a gran diferenza que ten este proxecto respecto a outros que completei durante os anos pasados.

Pedro e Juan, Grazas por compartir o voso moi merecido galardón! “

 • Beril Tapkan (Isik Okullari de Istambul, Turquía):

“Participar no proxecto ‘Tomo a palabra’ foi un pracer non só para min e tamén para os meus alumnos. Teño que salientar que aprendemos moito. ”Tomo a palabra” foi o segundo proxecto que fixen en eTwinning, pero foi unha experiencia totalmente diferente. Tiven dúbidas sobre a combinación do proxecto co meu plan de estudos. Co apoio dos meus compañeiros de eTwinning fíxeno rapidamente e de forma sinxela. Co proxecto tiven a oportunidade de lles ensinar aos meus alumnos que hai un mundo fóra da escola no que a xente fala español con diferentes niveis. Ganaron fluidez e motiváronse coa preparación dos vídeos, guías turísticas, etc.

Os meus alumnos só tiñan o coñecemento de español como lingua estranxeira que adquiriron durante o primeiro ano da aprendizaxe. A pesar disto, esforzáronse por coñecer os seus socios de España, Francia, Italia e Inglaterra.

Usar as TIC na aula foi unha boa oportunidade para mellorar os coñecementos e converteuse nunha experiencia máis enriquecedora ca un seminario.

O proxecto foi o gran traballo en equipo para min. Durante o proxecto sentín coma se os meus compañeiros e eu traballaramos na mesma escola pero en campus diferentes. ‘Tomo a palabra’ achegou os continentes e mais as ideas.

 Grazas por todo compañeiros!  Grazas ‘Tomo a palabra’!”

 • Miguel Santillán (Midfield Primary School de Orpington Kent, Inglaterra):

Tomar a palabra en eTwinning foi unha das experiencias de aprendizaxe máis integrais que tiven. Como facilitador, a miña aprendizaxe levoume a coñecer e utilizar ferramentas TIC e Web 2.0 que enriqueceron o meu horizonte de práctica docente. As frecuentes comunicacións entre os profesores e alumnos espertaron a miña inquietude e coñecemento sobre o que sucede nas aulas noutros países europeos en estratexias de ensino e aprendizaxe. A retroalimentación e a evidencia na aprendizaxe dos alumnos participantes no programa foi extraordinaria pois tanto os alumnos coma a aprendizaxe do español foron o centro do proxecto e o motor que o impulsou ao éxito que hoxe se lle recoñece. Sendo esta a nosa primeira experiencia en eTwinning e aínda sendo un proxecto ao que nos incorporamos na parte final, a profesionalidade dos colegas e a motivación do alumnado que participou conduciunos a progresar e aprender constantemente. Non teño a menor dúbida de que “tomar a palabra” foi unha aprendizaxe significativa e integral para todos aqueles que participamos nel.

 • Pedro Pablo Lucena Redondo (CPEIP San Babil de Ablitas – Navarra, España):

“Traballar mediante este tipo de proxectos colaborativos, non só resulta eficaz para mellorar o uso das distintas linguas que utilizamos no noso contorno europeo, senón que ademais nos permite inserir na aula, e polo tanto no currículo, o uso das Tecnoloxías da Información e a Comunicación (TIC).

Este tipo de proxectos multidisciplinares permite xuntar os distintos contidos das distintas materias/áreas, ademais da colaboración con outros nenos/as, realizando así unha aprendizaxe máis significativa e enriquecedora. Este xeito de traballar co alumnado, máis aínda se o fas na súa lingua natal, fai que este sexa protagonista da súa aprendizaxe e que sexa “profesor” dos seus propios compañeiros de aula e, sobre todo, dos demais socios europeos. Por todo iso, creo que é un magnífico xeito de aprender, coñecer e tomar conciencia da nosa presenza e pertenza a Europa, así como darlles a coñecer o noso idioma aos demais e aprendermos a valoralo máis se cabe”.

Vídeo realizado polos socios doutros países para felicitarnos polo premio.

Moitas grazas a todos os que participastes neste proxecto, docentes e discentes, e a todos aqueles que nos apoiastes e animastes desde fóra, asesores, familias, embaixadores e eTwinners, en xeral.  Viva eTwinning!!!

eTwinning e STEM

Recomendacións

Seguro que, a estas alturas, escoitaches máis dunha vez o termo STEM, mesmo poida que ata te familiarizaras con el. Pero, sabes de que xeito podes integrar este enfoque con eTwinning?

Vivimos nunha sociedade onde a ciencia, a tecnoloxía e mais as matemáticas xogan un papel fundamental. Esta importancia é valorada pola sociedade, tal e como se recolle nos Informes sobre Percepción Social da Ciencia e a Tecnoloxía en España que FECYT leva realizando desde o ano 2002. En concreto, nos seis últimos anos, produciuse un aumento do 60% no interese que xeran os temas de carácter científico e tecnolóxico. Do mesmo modo, a maioría da cidadanía percibe a ciencia e a tecnoloxía de forma positiva. Con todo, estes informes tamén recollen que case a metade dos entrevistados consideran a súa formación científica como baixa ou moi baixa. Ademais, nos últimos anos, produciuse unha diminución no número de alumnos e alumnas que elixen carreiras científicas. Por outro lado, os grandes retos (e os non tan grandes) do mundo son complexos e implican relacionar e adoptar distintos tipos de coñecemento de distintos ámbitos. Ou dito doutro modo, son problemas interdisciplinares que, consecuentemente, necesitan unha formulación e unha resolución interdisciplinar.

Todas estas circunstancias -ciencia presente no noso día a día e valorada pola cidadanía, formación científica inadecuada, diminución no número de alumnos e alumnas que escollen unha carreira científica e problemas interdisciplinares- poñen de manifesto a necesidade de enfocar a educación científica desde unha nova perspectiva.

 

etwinning_stem_3
Designed by Freepik

Neste contexto nace o enfoque STEM (Ciencia, Tecnoloxía, Enxeñaría e Matemáticas, polas súas siglas en inglés). Xorde ante a necesidade de desenvolver distintas materias desde un enfoque integrador; ante a necesidade non só de formar futuros científicos e científicas, senón de formar unha cidadanía capaz de enfrontarse aos desafíos dunha sociedade cada vez máis complexa. Dar resposta a esta necesidade está sendo unha das principais prioridades das políticas educativas de moitos países e, como consecuencia, estanse a levar a cabo numerosas propostas e iniciativas destinadas a traballar a competencia STEM dentro da aula.

Ciencia, Tecnoloxía, Enxeñaría, Matemáticas… Non falta algo? Claro que si! A creatividade! Este enfoque non se podería desenvolver sen a capacidade inventiva e a imaxinación que son necesarias para deseñar un experimento, ou un proxecto, ou unha aplicación,… Por iso, ultimamente, á hora de levar a cabo e desenvolver estas propostas e iniciativas xa non falan de STEM, senón de STEAM onde o ”A” supón a incorporación do enfoque artístico tan necesario en calquera proceso de innovación.

 

Designed by Freepik

Estamos a falar de materias con moitos puntos en común, onde o enfoque integrador entre todas elas parece lóxico. Con todo, dentro do ensino formal estas materias danse de forma separada. Entón, como se pode traballar a competencia STEAM na aula? A resposta está clara, non si? eTwinning!! Son moitas e variadas as opcións que eTwinning ofrece (grupos de traballo, desenvolvemento de proxectos, kits, …) e moitos os docentes e as docentes que as están aproveitando. Desde educación infantil, ata bacharelato, as alternativas son numerosas. Entre todos eles, queremos destacar os seguintes:

 • Young scientists. Proxecto ganador do Premio Marie Skłodowska Curie. Socias fundadoras: Fina Vendrell Vila (Cataluña) e Natasha Djurkova (Bulgaria).
 • Química ata na sopa! Proxecto ganador do premio en Lingua Española. Socias fundadoras: Ángela Lupo (Italia) e Carmen Hernández (Francia).
 • AIMS Alternatives for Innovative Math Study. Proxecto ganador do premio en Lingua Inglesa. Socios fundadores: Irina Vasilescu (Romanía) e Nicolas Houpert (Francia). Coordinadora do proxecto: Valentina Cuadrado Marcos.
 • We run, we learn. Proxecto ganador do premio Nacional eTwinning Italia. Socios fundadores: Florenci Sales Vilalta (España) e Enrica Maragliano (Italia).
 • Physical awareness. Socios fundadores: Florenci Sales Vilalta (España) e Enrica Maragliano (Italia).
 • Kit eTwinning.Percepción Física.
 • Grupo STEM, administrado por Rafael Montero, docente do Colexio Corazón de María de Xixón.
 • Science Experiments with Simple Materials, administrado polo docente grego Manolis Kousloglou.

O enfoque STEM está irrompendo con forza no mundo educativo. Parece lóxico posto que, no día a día, o coñecemento, as situacións e os problemas aos que lles temos que facer fronte non están separados en materias. Desde eTwinning ofrécense numerosas opcións para traballar este enfoque na aula, xa sexa a través de proxectos de colaboración enfocados a fomentar o protagonismo do alumnado, a motivalos, a espertar a súa curiosidade, a que se formulen preguntas, …, ou nos grupos de temática STEM. Desde o SNA invitámosvos a descubrir todos estes recursos, a coller as ideas que consideredes oportunas e a empezar a traballar en eTwinning-STEM.

 

etwinning_stem_2
Designed by Freepik

Fonte das imaxes:

 

Os proxectos eTwinning e AICLE (Aprendizaxe Integrada de Contidos e Linguas Estranxeiras)

Os proxectos eTwinning e AICLE (Aprendizaxe Integrada de Contidos e Linguas Estranxeiras)

Entrevistas

Loli Iglesias, asesora de educación secundaria no Berritzegune de Getxo (Centro de orientación pedagóxica do Goberno Vasco) exponnos os beneficios que lle achegan os proxectos eTwinning ao enfoque CLILL ou AICLE (Aprendizaxe Integrada de Contidos e Linguas Estranxeiras).

Os proxectos eTwinning xurdiron no ano 2005 como unha iniciativa da Comisión Europea para animar os centros educativos europeos a formar asociacións de colaboración utilizando diversas ferramentas TIC.  Ao longo destes dez anos quedou patente que os centros que desenvolven estes proxectos conseguen impulsar non só o uso das TIC senón tamén a consecución das competencias básicas e unha metodoloxía que facilita a aprendizaxe cooperativa e a colaboración entre os docentes.

Desde a miña experiencia como asesora en metodoloxía para a impartición de áreas e materias a través da lingua estranxeira, gustaríame compartir as miñas conclusións sobre os beneficios que os proxectos eTwinning lle achegan ao enfoque CLIL (Content and Language Integrated Learning) ou AICLE (Aprendizaxe Integrada de Contidos e Linguas Estranxeiras).  Por un lado, ningún lingüista dubida de que o enfoque comunicativo é o mellor xeito de aprender unha lingua.

 

scrable_CLILL

A colaboración entre centros de distintos países europeos permítelle ao alumnado usar a lingua para comunicarse e así conseguir levar a cabo tarefas que foron acordadas entre os participantes no proxecto. É dicir, facilítase o uso “real” da lingua que poderiamos definir como aquel que ten lugar nun contexto significativo, nun contorno social e para adquirir información que lle interesa ao falante así como para coñecer diferentes culturas á propia.

Por outro lado, a ineludible colaboración entre docentes dun mesmo centro para a consecución dun traballo colaborativo con outros centros doutros países potencia proxectos interdisciplinares, o que favorece o traballo en equipo, o debate e o consenso no mesmo centro para beneficio tanto do profesorado coma do alumnado. Isto é así para calquera etapa educativa e para calquera área ou materia.

Entre os 130 000 centros que están a participar en proxectos eTwinning hai opcións curriculares moi diversas, desde os proxectos centrados en hábitos alimentarios e tradicións culinarias de distintos países ata aqueles nos que o alumnado transfire os coñecementos adquiridos en materias como física e matemáticas á clase de educación física.

(Este é o caso de Physical Awareness, proxecto que recibiu o selo de Calidade do mes de xaneiro). Acceso ao TwinSpace do proxecto.

 

Physical_Awareness_wordcloud

Cómpre salientarmos que a práctica de CLIL nas aulas é un reto ambicioso e un complexo proceso que pode resultar mais fácil de levar á práctica se se complementa con proxectos atractivos para o alumnado que inciden de xeito claro na motivación para a aprendizaxe da área ou as áreas que o centro decidiu desenvolver en lingua estranxeira. É realmente motivador para os participantes poder utilizar as innumerables ferramentas tecnolóxicas que forman parte da súa vida cotiá, levar a cabo sesións de charlas, videoconferencias, etc. para realizar tarefas relacionadas con materias diversas.

Os centros educativos cos que desenvolvo o meu labor como asesora que se animaron a participar en proxectos eTwinning resumírono dicindo que a experiencia foi moi gratificante porque puideron ver como o seu alumnado “aprende gozando”. Hai algo máis alentador para un docente?

Ilustramos este artigo con outros exemplos de proxectos eTwinning para primaria e secundaria.

Climb a hill with CLIL (ensino primario)

Un proxecto no que os alumnos comparten aspectos socioculturais diversos referidos ás súas vidas diarias, o seu contorno e a súa cultura usando para iso o correo electrónico, charlas, audio e vídeo, presentacións de PowerPoint e álbums de fotografías.

Divídese os alumnos en 5 grupos de nacionalidade mixta que compiten en diferentes xogos e actividades durante todo o ano escolar. Cada equipo ten que subir un outeiro virtual, unha representación da montaña máis alta de cada país. Os equipos eslovacos soben no lado leste (por ser un país de Europa do leste), e os equipos españois soben no lado oeste (por ser un país de Europa occidental). Cantos máis puntos se ganan, máis rápido soben. O ganador é o equipo que alcanza o cume. Os temas dos xogos e actividades baséanse en contidos AICLE impartidos na aula e compartidos polos docentes participantes.

Acceso ao TwinSpace do proxecto.

 

Mountain_climb_hill_CLIL

Spirit of Hope (ensino secundario)

A través da literatura dos países socios, os alumnos investigan e interpretan tradicións comúns atopando similitudes e celebrando a diversidade que atopan ao seu paso. O proxecto preséntase nun formato ao estilo dos Contos de Canterbury no que os alumnos se converten en peregrinos europeos que percorren diferentes rexións e épocas.

Os alumnos reúnense e relacionan achados nos ámbitos da literatura, a arte, a tecnoloxía, a cultura e o deporte. O proxecto proporciónalles deste xeito aos alumnos a oportunidade de desenvolver as súas ideas de forma creativa, mellorar competencias dixitais e lingüísticas e ensínalles a traballar en equipo fomentando un sentimento de cidadanía europea.

Acceso ao TwinSpace do proxecto.

 

Voltaire_Spirit_Hope

Fonte das imaxes: Fotocomposicións a partir de imaxes de uso libre de Freepik.com e imaxes de TwinSpace dos proxectos eTwinning salientados.