Educación para a Sostibilidade Ambiental

Educación para a Sostibilidade Ambiental

Uncategorized

Hoxe en día son moitos os problemas medioambientais ós que temos que facer fronte (fortes inundacións, secas, pandemias…). A educación ambiental é un proceso participativo que permite crear conciencia entre as persoas sobre a importancia do coidado do noso planeta. Dentro do ámbito educativo, o obxectivo é que o noso alumnado non só coñeza os problemas ambientais actuais, senón que sexa consciente da importancia do seu papel pasando á acción con solucións tanto locais como globais que teña ó seu alcance. ETwinning permítenos concienciar ó noso alumnado sobre isto e desenvolver diferentes proxectos de forma colaborativa con outros-as docentes e alumnos-as europeos que amosan un interese compartido por mellorar o noso planeta. A educación ambiental, o desenvolvemento sostible, a loita contra cambio climático… son moito máis que palabras para eTwinning. Forman parte do eixe central de moitos dos proxectos cos que respondemos a un claro desafío: a emerxencia climática.

Algúns proxectos destacados neste ámbito serían:

– Etapa de Educación Infantil.

EcoMates: Little Detectives.

https://live.etwinning.net/projects/project/226527

– Etapa de Educación Primaria

ETwinnerstown in action for sustainability

https://twinspace.etwinning.net/92926/home

The Harmony of Nature – 2020 Crosscurricular project, transdisciplinar and STE(A)M.

https://twinspace.etwinning.net/109384/home

– Etapa de Educación Secundaria

Sustainability, our Priority!

https://twinspace.etwinning.net/192550/home

– Máis de 15

Transmission for the Global Goals

https://twinspace.etwinning.net/46178/home

O espazo eTwinning é unha das mellores formas de compartir experiencias con maestros/as doutros países e por isto moitas entidades contemplan espazos de aprendizaxe e formas de compartir en paralelo con eTwinning que non son excluíntes en absoluto. Así, e dentro do ámbito da Formación Permanente para o Profesorado, e en relación con esta importante temática, podemos destacar cursos de formación moi ricos en recursos e boas prácticas.

Education for a sustainable planet desenvolvemento por Microsoft e WWF. É un curso que está aberto en todo momento e non posúe restricións de tempo no seu cumprimento. Foi publicado o 8 de enero de 2021. Ademais de obter excelentes ideas, pódese contar con boísimos testemuños, inmellorables imaxes e vídeos. Por outro lado, Microsoft sempre concede insignias de superación dos seus camiños de aprendizaxe.

https://education.microsoft.com/en-us/learningPath/19416e8e

Our Fragile Planet MOOC – é un curso masivo en liña que se levou a cabo entre o 24 de febreiro e o 8 de abril de 2020 dentro da European Schoolnet Academy. Aínda que a día de hoxe o curso está cerrado a efectos de obtención dun certificado, está aberto para todos e pódese ingresar nel para aprender e recompilar ideas.

https://www.europeanschoolnetacademy.eu/courses/coursev1:spaceEU+Climate+2020/course/

Exploring Nature-Based Solutions in Your Classroom MOOC – é tamén un curso masivo en liña levado a cabo pola European Schoolnet Academy entre o 11 de xaneiro e 17 de febreiro de 2021 provisto de excelentes materiais e experiencias. Aínda que fóra de prazo tamén, o curso segue aberto para todos como fonte de información valiosa.

https://www.europeanschoolnetacademy.eu/courses/course-v1:Scientix+NBS+2021/course/

Addressing the Global Climate Crisis in Your Classroom MOOC é outro curso que se levou a cabo entre o 27 de abril e o 3 de xuño de 2020, aínda que esta vez impartido pola School Education Gateway, baixo o auspicio da Dirección Xeral para a Educación e a Cultura da Comisión Europea. Fóra de límite de prazo de matriculación tamén, pero o curso segue aberto para todos e é moi interesante.

https://academy.schooleducationgateway.eu/es/web/global-climate-crisis

Teaching sustainability for action, MOOC de Terra Mission que comezou o 10 de xaneiro e rematará o 16 de febreiro. Impartido por European Schoolnet Academy brinda ós maestros de primaria e secundaria a oportunidade de aumentar a conciencia ambiental nas súas escolas e máis alá. Este curso ten como obxectivo proporcionar ós participantes coñecementos sobre temas contemporáneos de sostibilidade e ferramentas para axudar os estudantes a tomar medidas sobre o cambio climático. Ademais, este MOOC ofrece unha guía para a creación de propios escenarios de aprendizaxe baseados no Paquete Educativo Terra Mission.

https://www.europeanschoolnetacademy.eu/courses/coursev1:LifeTerra+SustainabilityForAction+2022/about

Á súa vez, pódese dispoñer de material interesante para reutilizar e adaptar tendo en conta a contextualización das nosas aulas e as necesidades do noso alumnado: World Largest Lesson, a lección máis grande do mundo, é unha páxina web realizada en colaboración con UNICEF e a UNESCO e promove o uso dos Obxectivos do Desenvolvemento Sostible na aprendizaxe para que o alumnado poidan contribuír a un futuro mellor para todos. Desde a cidadanía e a xustiza ata o cambio climático e o medio ambiente.

https://worldslargestlesson.globalgoals.org/es/

Esta páxina tamén está asociada a un dos cursos de Microsoft que están dispoñibles para todos aqueles que o desexen.

https://education.microsoft.com/en-us/course/72e17f8e/28

Misión Terra. Gynzy 

Terra Mission – Gynzy 

Terra Mission é un curso educativo interactivo para idades de 8 a 10 anos e de 11 a 14 anos que cumpre o propósito de Life Terra . O paquete educativo consta dunha lección de introdución, 8 temas e unha lección de peche. Actualmente está integrado no curso de formación mencionado anteriormente Teaching Sustainability for Action.

Repsol Zinkers

Recursos educativos para Primaria e Secundaria onde o profesorado encontrará formación e material para traballar o currículo escolar sobre transición enerxética e a Axenda 2030.

https://zinkers.fundacionrepsol.com/

Club de lectura dos Obxectivos do Desenvolvemento Sostible

Lecturas recomendadas e vídeos por Obxectivo para axudar ó alumnado a entender os ODS.

O Club de lectura dos ODS: Obxectivo 15

En definitiva, eTwinning é unha plataforma ideal para poder traballar a conciencia ecolóxica co noso alumnado, fomentar a colaboración e o traballo en equipo de forma que poidamos construír entre todo-as un futuro para o noso planeta Terra: máis fermoso, sostible e inclusivo (Tema eTwinning do ano 2022).