Bones pràctiques de ciutadania digital: Construint ciutadania europea a través de l’educació mediàtica

Bones pràctiques de ciutadania digital: Construint ciutadania europea a través de l’educació mediàtica

“Construint ciutadania europea a través de l’educació mediàtica. Impacte en l’IES Sácilis de Pedro Abad (Espanya)”

Carmen Pavón (coordinadora del projecte)

Blas Segovia (assessor del projecte, professor del Dpt. Educació UCO)

Centre escolar

IES Sácilis

Docents

Carmen Pavón Vázquez, José Carlos López Casado, Silvia Sirena Camarero Martínez, Elizabeth Luna Madueño, Sara Huertas Moreno, Pilar Ortega Moreno, Francisco Jurado Granero, Carlos Ortega Rodríguez, María Jesús Ruiz García.

Localitat

Pedro Abad (Còrdova)

Comunitat autònoma

Andalusia

Etapa educativa

Educació Secundària Obligatòria

Àrees/Matèries

Llengua i Literatura Espanyola, Geografia i Història, Anglès, Educació Física, Projecte Integrat, Música, Educació Plàstica i Visual.

Idioma

Castellà i anglès.

Països socis

países socios proyecto

Reconeixement

Segell de Qualitat eTwinning concedit a Espanya i a Hongria. Premi Nacional eTwinning a Hongria. Primer premi al festival FOCO 2016 (Fuente Ovejuna, Còrdova), categoria microdocumentals, al curtmetratge espanyol El Guernica por la paz i menció d’honor al curtmetratge Qualifica de l’equip espanyol. Preselecció al Festival Internacional Plural+, d’Aliança de Civilitzacions, pel curtmetratge Deja de mirar…, empieza a ver sobre el tema de la immigració.

Descripció

El projecte que descrivim s’ha desenvolupat durant els cursos 2014 a 2016, dins del programa Erasmus+ KA2. Hi han estat involucrats centres educatius de sis països europeus: el Colegiul National Iosif Vulcan d’Oradea (Romania), el IV Liceum Ogolnoksztalcace im. Dra Tytusa Chalubinskiego w Radomeu de Radom (Polònia), el Pécsi Kodály Zoltán Gimnázium de Pécs (Hongria), el SOUEE Konstantin-Kiril Filosof de Ruse (Bulgària), el Lillesand Ungdomsskole de Lillesand (Noruega) i l’IES Sácilis de Pedro Abad (Còrdova, Espanya).

La llengua de treball ha estat l’espanyol, encara que també s’ha treballat l’anglès i, de forma puntual, les llengües de cada país soci. Quatre dels centres són seccions bilingües en els quals s’estudia la llengua espanyola com a primera llengua estrangera. L’alumnat participant es troba a la franja d’edat entre els 14 i els 17 anys.

Basant-nos en els objectius de l’Estratègia Europa 2020, el projecte ha desenvolupat línies de treball al voltant de tres dinàmiques interconnectades que creiem fonamentals per abordar els reptes de l’escola europea actual: l’alfabetització mediàtica i informacional (UNESCO, 2011), l’educació per a la convivència democràtica i l’aprenentatge de les llengües.

Durant els dos cursos del projecte, l’alumnat ha realitzat curtmetratges en els quals ha expressat les seves opinions i ha conegut les opinions d’altres joves europeus respecte als temes que els preocupen, i ha difós les produccions entre els sis socis participants. Aquests intercanvis han facilitat la construcció de coneixement rellevant per comprendre i intervenir en les societats democràtiques, ja que el visionament i la discussió dels treballs dels altres estudiants els ha permès conèixer altres mirades i altres problemàtiques de joves europeus en situacions personals, professionals, culturals i educatives diferents de les pròpies. Això ha ajudat a desenvolupar actituds de respecte i a superar prejudicis respecte a persones i cultures d’altres països, recol·locant la tendència etnocentrista amb la perspectiva de les cultures europees diferents.

Han adquirit especial importància les activitats presencials de cooperació internacional desenvolupades en sis trobades internacionals en què s’han dut a terme curtmetratges per equips en els quals s’integraven estudiants i professors dels sis països.

Per tal de garantir i afavorir el treball col·laboratiu s’ha utilitzat la plataforma eTwinning i l’espai de treball TwinSpace com a eina de coordinació, treball i distribució de continguts. L’ús de la plataforma ha permès millorar significativament en l’alumnat les destreses relacionades amb les TIC i ha facilitat l’acostament entre països i cultures diferents. Amb l’ús de la plataforma han millorat la seva motivació i han estat partícips d’un projecte innovador. A nivell general, ha permès establir relacions de cooperació de gran valor pedagògic. La feina feta en la plataforma eTwinning ha estat premiada amb el Segell de Qualitat eTwinning a Espanya i a Hongria. En aquest últim país, ha rebut el reconeixement del Premi Nacional eTwinning.

construyendo ciudadanía_grupo alumnos

Objectius i metodologia

Els objectius del projecte es poden sintetitzar en:

a) Integrar l’educació mediàtica i informacional en el currículum de l’educació secundària per tal de generar informació i difondre-la adequadament.

b) Reflexionar i expressar-se sobre els problemes que afecten la joventut confrontant les opinions amb les d’altres estudiants europeus.

c) Conèixer la diversitat cultural d’Europa per reduir els estereotips imperants.

d) Utilitzar i valorar l’idioma espanyol i altres llengües europees com a vehicles necessaris per a la comunicació interpersonal i el desenvolupament de projectes internacionals.

Amb aquests objectius i aquesta metodologia hem desenvolupat de forma col·laborativa unes activitats que han generat multitud de productes dels quals ens sentim molt orgullosos i que han estat molt ben valorats per les diverses comunitats educatives dels centres participants.

La metodologia aplicada ha integrat en el currículum els pressupostos que estableix la UNESCO (2011) sobre l’alfabetització mediàtica i informacional (AMI), incloent-hi el desenvolupament de la competència digital, així com altres competències com la lingüística i la social i cívica.

Mitjançant la creació dels vídeos s’ha potenciat l’expressió dels punts de vista propis de l’alumnat, la seva implicació activa en la recerca d’informació significativa i el treball col·laboratiu, ja que les produccions s’han enfocat seguint el model de treball per projectes.

Punt de partida

L’IES Sácilis de Pedro Abad és un centre molt petit situat en una localitat amb menys de 3.000 habitants i amb dos centres educatius (un de públic i un altre de concertat). La necessitat de visibilitzar el treball desenvolupat i aconseguir un augment d’alumnat ens ha portat des de fa temps a prendre determinades opcions pedagògiques noves. Una d’aquestes ha estat la d’implicar-nos en el desenvolupament de projectes europeus, que han estat molt ben valorats per la Comunitat Educativa del centre (professorat, alumnat i famílies) i que han tingut una important repercussió tant en l’àmbit intern com local. Durant els cursos 2011-2013 vam coordinar un projecte Comenius titulat Human Rights and Digital Literacy for Young Europeans.

Aquesta situació de partida ens va fer plantejar-nos la idoneïtat de presentar un projecte Erasmus+ amb centres amb seccions bilingües d’espanyol, ja que aquesta seria la llengua del projecte. El projecte va ser elaborat amb cinc socis de quatre països de l’est d’Europa i un del nord, Noruega, que tenien espanyol com a segona llengua de treball. Són centres molt diversos, ja que alguns es troben en grans ciutats com Ruse (Bulgària), Pécs (Hongria) i Radom (Polònia) o mitjanes com Lillesand (Noruega); també hi havia importants diferències econòmiques de les famílies en funció del país.

A l’institut tot el professorat ha estat implicat en el projecte.

Activitats realitzades

Al llarg d’aquests dos anys s’han realitzat nombroses activitats en funció dels objectius plantejats en el projecte. Dos dels objectius han estat el de l’educació per a la convivència democràtica i l’alfabetització digital. És per això que la majoria de les activitats han estat dirigides a difondre els valors i principis fonamentals que regeixen la nostra societat (llibertat, igualtat…) utilitzant per a això diverses eines TIC. Descrivim a continuació les referides a la creació videogràfica i unes altres en les quals destaca la cooperació internacional utilitzant les TIC.

1.- CURTMETRATGES.

L’activitat fonamental desenvolupada durant el projecte ha estat relacionada amb la creació, per part de l’alumnat, de curtmetratges en els quals expressaven les seves opinions i preocupacions pel que fa al món que els envolta.

rodando cortrometraje

Els curtmetratges s’han dut a terme entorn de dues dinàmiques diferents:

a) Produccions nacionals:

Tot l’alumnat de 3r i 4t d’ESO s’organitzava en equips, dins de la seva aula, decidia un tema que els interessés, se n’informaven i escrivien un guió i el corresponent storyboard. Posteriorment filmaven aquests guions i els editaven.

Les temàtiques abordades en els curtmetratges realitzats a cada país han estat:

· Espanya: l’assetjament escolar, l’incert futur laboral de joves preparats, el maltractament animal i la presa de decisions davant un embaràs no desitjat.

· Romania: l’embaràs als 16 anys, les drogues, la violència domèstica, la falta de temps lliure dels joves i el perill de les xarxes socials.

· Hongria: l’ús excessiu dels telèfons mòbils i els seus efectes sobre les relacions personals, la falta d’atenció dels pares als seus fills i els problemes que poden semblar insignificants però el pes dels quals és enorme per a les persones que els pateixen.

· Noruega: la pressió de grup en les decisions, la positivitat i el fet de no jutjar les persones.

· Bulgària: la importància de l’amistat, les drogues i les seves conseqüències, el paper de l’amistat en les relacions amoroses durant l’adolescència, la seguretat que senten els joves i la necessitat de la família davant els problemes, i com poden veure de forma tan diferent la vida un professor i un alumne davant una situació com un examen.

· Polònia: Violència domèstica, alcoholisme, les migracions, els camps de treball il·legal i el comerç de persones.

b) Produccions internacionals:

L’alumnat que participava en els intercanvis d’alumnes (3 de cada país i 18 en total) s’organitzava en tres equips. En cada equip havia d’haver-hi un alumne de cadascun dels països participants. L’alumnat en cada equip havia de debatre sobre un tema que els interessés especialment i acordar-ne el tractament. Lògicament això suposava un debat important ja que hi havia molts temes comuns però n’hi havia d’altres que no ho eren, com per exemple, l’atur per als noruecs. En la 2a trobada, l’alumnat que hi participava (diferent de l’anterior) havia de realitzar la filmació. En la 3a trobada l’alumnat participant editava allò que s’havia enregistrat.

producciones internacionales

El segon any, el procés va ser similar, encara que en la tercera trobada es va optar per fer un programa de ràdio internacional, amb notícies creades de forma col·laborativa.

Les temàtiques abordades en els curtmetratges internacionals realitzats han estat:

  • 2014-2015: El problema de fumar en edat primerenca; la falta de temps lliure que tenen els estudiants de tots els països i l’exili a causa del poc futur laboral al país d’origen.
  • 2015-2016: La pressió en la presa de decisions en aquestes edats, la influència psicològica dels m’agrada a les xarxes socials i la por davant els immigrants.

Aquest últim curtmetratge va ser preseleccionat en el prestigiós Festival Internacional Plural+, que enguany se centrava en el tema de les migracions.

2.- ALTRES ACTIVITATS REALITZADES:

De la varietat d’activitats realitzades en destacarem tres: Podcast, Trivial Cultural i Mi Palabra Favorita. La resta d’activitats estan allotjades al TwinSpace i s’expliciten a la revista publicada com a producte final.

a) Podcast. Es van crear dos programes radiofònics. Un d’aquests es va elaborar amb aportacions de cadascun dels instituts prèviament determinades i en les quals havien de recollir informació dels sis països, per exemple el tema musical va ser elaborat pels estudiants de l’IES Sácilis. El segon es va elaborar en una de les trobades internacionals. Cada grup, compost per alumnat dels sis països, havia d’elaborar informació per a determinades seccions i enregistrar-la. Es concloïa amb un programa realitzat entre els 18 alumnes participants en la trobada. Es van utilitzar les eines Spreaker i Audacity. (https://twinspace.etwinning.net/896/pages/page/129290 )

b) Trivial Cultural. L’alumnat va formular preguntes de diferents temes acordats prèviament i les va incloure al portal d’activitats educatives Educaplay. En una de les trobades internacionals es va treballar aquest material elaborat amb l’eina Kahhot. https://twinspace.etwinning.net/896/pages/page/71521

c) Mi palabra favorita. L’alumnat de cada país, en la seva pròpia llengua i subtitulant-ho en espanyol, elaborava un vídeo de menys d’un minut en el qual explicava quina era la seva paraula favorita. Posteriorment es va fer una votació a través del Facebook del projecte i es va editar un producte final amb les paraules més votades en cadascun dels països. https://twinspace.etwinning.net/896/pages/page/74126

Foment del pensament crític i reflexiu.

Encara que la majoria d’activitats han estat relacionades amb els curtmetratges, en el projecte s’han desenvolupat una altra sèrie d’activitats destinades al desenvolupament del pensament reflexiu dels estudiants. Podem afirmar que els processos han estat tan o més importants que el resultat final, ja que han requerit una recerca d’informació i presa de consciència sobre aquests. D’altra banda, els vídeos elaborats pels socis dels diferents països també s’han utilitzat per a l’anàlisi de les problemàtiques descrites pels joves per ells mateixos o pels familiars.

pensamiento crítico

Per exemple, durant la fase de l’elecció del tema que s’havia tractar i el desenvolupament argumental el professorat implicat en el projecte ha generat dinàmiques per afavorir la reflexió dels estudiants sobre el seu propi món, així com la percepció que en tenen. Aquest procés ha conclòs amb l’elecció d’un tema i el seu enfocament entre altres de proposats.

Si observem els temes desenvolupats podem observar que en el còmput global s’han treballat temàtiques sobre problemes socials com la immigració, el treball il·legal o la violència domèstica (set vídeos) i problemes que afecten la joventut, com ara xarxes socials (tres vídeos), addiccions (tres vídeos),món escolar (dos vídeos), relacions interpersonals i familiars (onze vídeos). Els vídeos creats han passat a ser recurs educatiu a l’IES Sácilis en les sessions de tutoria, ja que el discurs expressat pels companys a través del vídeo resulta molt proper i motivador per al tractament de temes importants pels i les adolescents.

També podem destacar com el professorat ha utilitzat els vídeos en la formació amb familiars, amb els quals s’han realitzat sessions de videofòrum en les quals s’han tractat els temes d’interès per a les mares i pares (l’embaràs no desitjat, la immigració, etc.).

Aquest mateix format d’activitat s’ha aplicat en les trobades internacionals amb alumnat i professorat dels sis països, per exemple en la trobada d’Hongria se’n va dur a terme un sobre les migracions en què els joves van poder expressar i intercanviar els seus diversos punts de vista sobre un problema de màxima actualitat.

Pel que fa a les xarxes socials s’ha generat comunicació, debat i difusió a través del Facebook i del Twitter del projecte, així com a través del fòrum de TwinSpace, en el qual ha participat l’alumnat implicat en el projecte (3r i 4t d’ESO).

Finalment, destaquem una activitat singular indicadora de l’impacte del projecte. Durant la trobada internacional a Pedro Abad al juny del 2015, es va realitzar una trobada amb alumnat universitari de l’assignatura d’Educació Mediàtica de grau de Magisteri de la Universitat de Còrdova, en què van participar professors i estudiants dels sis països, es van projectar alguns vídeos i es va organitzar un col·loqui sobre aquests. També es va dur a terme una altra activitat formativa el 2016 a càrrec d’alumnat i professorat de l’IES Sácilis, en la qual es van explicar els programes europeus Erasmus+ i la plataforma eTwinning.

Com ha contribuït aquest projecte eTwinning a aconseguir els objectius de la Declaració de París?

La resolució del Consell d’Europa sobre el foment de la participació política dels joves en la vida democràtica d’Europa (2015/C 417/02) planteja una sèrie d’objectius dirigits a aconseguir una major implicació dels joves en la cultura democràtica.

Podem afirmar que el desenvolupament d’aquest projecte ha afavorit parcialment la consecució dels objectius de la declaració citada, en la mesura que ha promogut el desenvolupament de competències socials relacionades amb valors democràtics i drets humans com la llibertat d’expressió i el respecte a la diversitat (art. 19) i ha posat en pràctica un programa sobre alfabetització mediàtica que ha promogut la capacitat per analitzar la informació de forma crítica en la societat actual del coneixement, així com programes sobre competències en TIC dirigits a desenvolupar les competències tecnològiques dels usuaris que permetin accedir, gestionar, avaluar i crear informació en línia útil (art. 21).

asamblea grupo

Promoció de ciutadania activa i prevenció de la intolerància i del racisme.

El desenvolupament d’una ciutadania activa, des de la nostra òptica, s’ha de sustentar en una educació per a la ciutadania que permeti en l’educació obligatòria conèixer problemàtiques que afecten la societat europea i reflexionar sobre els diversos problemes socials que ens afecten la joventut. Els objectius d’aquest projecte i les activitats realitzades han engegat estratègies perquè els estudiants que hi han participat, en primer lloc, prenguin consciència dels temes que els preocupen i, a través de la creació audiovisual, enunciïn i exposin la seva mirada particular sobre aquestes problemàtiques. La necessària comunicació i la interacció que es desenvolupa en la cooperació durant el procés d’elaboració del vídeo i la difusió de les produccions ha propiciat un debat en la comunitat educativa sobre els missatges dels mateixos joves. Així, els textos audiovisuals s’han convertit en una eina que ha propiciat en major o menor mesura el debat sobre temes com la immigració, la precarietat laboral o els riscos de les tecnologies. Aquest debat en ocasions ha transcendit els límits de la institució educativa mateixa, però sobretot ha permès confrontar les pròpies concepcions amb les de nois i noies d’altres llocs d’Europa.

S’han pujat al canal de YouTube del projecte 118 vídeos amb les opinions de joves de sis països, que han tingut un total de 8.070 reproduccions. La majoria provenen dels països implicats en el projecte, però també apareixen connexions des dels EUA, Portugal, el Regne Unit, països de l’Amèrica Llatina, Itàlia, França, Alemanya, etc. Considerem que el debat d’aquests vídeos als centres educatius, amb les famílies i la repercussió que puguin tenir les opinions d’aquests joves sobre les persones que visionin els seus treballs poden ajudar a prevenir el racisme i la lluita contra la intolerància.

Impacte ha tingut el projecte a l’IES Sácilis

El projecte ha tingut un important impacte al Centre tenint en compte els aspectes següents:

Valoració del Claustre i el Consell Escolar. El Claustre i el Consell Escolar han rebut un informe trimestral de totes les actuacions que s’han dut a terme al si del projecte, de manera que han tingut una informació puntual i continuada al llarg dels dos anys. També ho han valorat, i en tots els casos ha estat una valoració positiva.

valoración proyecto

Implicació del professorat. A l’IES Sácilis el 100% del professorat s’ha implicat en aquest projecte. Per implicar a tot el professorat es van formar dos equips: l’equip impulsor, que es comprometia a assumir responsabilitats, i l’equip col·laborador, que hi participava de forma puntual i tenint en compte la matèria que impartia. També s’han desenvolupat nombroses activitats generals de centre en les quals ha participat tot el professorat i tot l’alumnat: “Bulbos Solidarios”, “Día de la Paz”, “Abrazos”…

Matèries. Per a l’elaboració dels curtmetratges nacionals es coordinava el treball des de la matèria de Projecte Integrat, s’escrivien els guions a classe de Llengua Castellana, es documentaven els temes en classe de Geografia i Història, es filmaven a classe d’Educació Física i d’Alternativa a la Religió, es traduïen els curtmetratges a l’anglès a l’assignatura de Llengua Anglesa, els debats els coordinava el departament d’Orientació, el disseny de cartelleria, les pintures murals sobre diferents països i la participació en certàmens de Dibuix de Romania es coordinava des del Departament d’Educació Plàstica i Visual, el programa de ràdio es va coordinar des del departament de Música, les dades estadístiques des del departament de Matemàtiques i de Tecnologia, la coordinació d’activitats des del departament d’Activitats Complementàries i Extraescolars, i la coordinació de les activitats generals de centre a través del departament de Francès i de la responsable de Biblioteca.

Avaluacions. S’han dut a terme diverses avaluacions i autoavaluacions al llarg del projecte. Pel que fa a l’avaluació de la competència social i ciutadana, realitzada a través d’una avaluació per rúbriques, s’ha conclòs que amb aquest projecte ha millorat significativament aquesta competència en l’alumnat i el professorat. Això ha permès comprendre la realitat social i ciutadana de manera crítica, impulsant el canvi social positiu.

Canvis metodològics. La metodologia activa i inclusiva col·laborativa i participativa, utilitzada en els projectes europeus desenvolupats al centre, ha propiciat tant la implicació del professorat com la incorporació de noves metodologies i noves línies de treball.

Formació. Al llarg dels dos anys del projecte, un important percentatge de professorat del Centre s’ha format en eTwinning, ha realitzat cursos específics d’eTwinning, de MOOC, de Treball per Projectes i de Comunitats d’Aprenentatge.

Sinergies amb organismes locals, associacions d’immigrants, de refugiats, etc.

Destaquem algunes de les més significatives en el cas d’Espanya:

Ajuntament de la localitat. S’ha mantingut una estreta col·laboració amb l’Ajuntament de Pedro Abad en tot allò relacionat amb el desenvolupament del projecte. L’alcaldessa va oferir també una recepció a tot el professorat i l’alumnat visitant, igual que ho van fer tots els alcaldes i alcaldesses de les ciutats visitades. A Hongria, a més, ens van rebre el director de l’Institut Cervantes i l’ambaixador d’Espanya.

La Facultat d’Educació de la Universitat de Còrdova. Professorat del Departament d’Educació ha col·laborat en l’assessorament del projecte i els professors i alumnes de l’IES Sácilis han participat en les assignatures d’Educació Mediàtica informant sobre les eines tecnològiques utilitzades i exposant la metodologia i treballs realitzats.

Organitzacions No Governamentals. Es va organitzar una activitat amb l’ONG “Maizca”, que treballa per acompanyar el desenvolupament del poble guatemalenc (Guatemala). L’activitat es va denominar “Bulbo Solidario” i amb l’ONG Federación Nacional de Mujeres Gitanas “Kamira” es va fer una activitat formativa sobre projectes europeus.

participación de agentes externos

PER SABER-NE MÉS:

BIBLIOGRAFIA

Aparici, R. (eds) (2010) Educomunicación: más allá del 2.0. Barcelona, Gedisa.

Frau-Meigs, D. i Torrent, J. (2009) Políticas de educación en medios: hacia una propuesta global. Comunicar. Huelva, Grupo Comunicar.

Segovia Aguilar, B. (2010). Educación comunitaria y nuevas alfabetizaciones. A R. Aparici (coord.) Conectados en el ciberespacio (pàgs. 217-234). Madrid. UNED.

Segovia, B., Pavón, C. & Racionero, F. (2015). Derechos Humanos y Alfabetización Digital para Jóvenes Europeos. Una experiencia internacional de Educación Mediática en Secundaria. A Fueyo, A., Rodríguez-Hoyos, C & Pérez-Tornero, J.M. (Eds.) Los territorios de la Educación Mediática: experiencias en contextos educativos. Barcelona, UOC.

UNESCO. (2005). Hacia las sociedades del conocimiento: informe mundial de la Unesco. París, UNESCO.

UNESCO. (2011). Educación mediática e informacional. Curriculum para profesores. París, UNESCO.

WEBS

https://twinspace.etwinning.net/896/home

https://www.facebook.com/erasmusplus.ciudadania/

https://www.youtube.com/channel/UCELPXvlMCMb5I9PRf-gz5pg

https://twitter.com/CiudadaniaEPlus

Producte final en què es recullen els senyals d’identitat dels diferents països i algunes de les activitats i resultats més significatius:

http://www.calameo.com/books/00474690428a0f4adb405

Commemoració X Aniversari d’eTwinning

“Encendamos nuestros deseos para los jóvenes” ha estat un acte de celebració, una activitat lúdica i participativa per simbolitzar que des de tot Europa és important la lluita pels drets dels joves.

https://twinspace.etwinning.net/896/pages/page/71091

Celebrant la diversitat amb eTwinning

A l’IES Sácilis hem volgut sumar-nos a la campanya d’eTwinning amb la finalitat que joves de diferents països europeus, amb situacions i cultures diferents, puguin conèixer les seves opinions sobre la diversitat.

https://twinspace.etwinning.net/896/pages/page/123892

Reportatge de la TV romanesa sobre una de les trobades, en què es veu l’alumnat treballant al TwinSpace:

http://www.digi24.ro/video/emisiuni-regionale/oradea/timp-liber-oradea/timp-liber-proiect-erasmus-construind-cetatenie-europeana-prin-intermediul-educatiei-mediatice-322562

 

Comparte esta noticiaTweet about this on Twitter
Twitter
Share on Facebook
Facebook
Share on LinkedIn
Linkedin
Equips de centre
Reglamento de protección de datos (información básica)

En cumplimiento de la normativa de protección de datos personales, le informamos de que sus datos serán incorporados al tratamiento denominado “eTwinning participación”, cuya finalidad es la participación en el proyecto de colaboración europeo eTwinning.

Puede usted ejercitar los derechos de acceso, rectificación, oposición, supresión (“derecho al olvido”), limitación de tratamiento y portabilidad y a no ser objeto de decisiones individuales automatizadas que sean de aplicación de acuerdo a la base jurídica del tratamiento. Podrá hacerlo en la sede electrónica del ministerio (http://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo/educacion/varios/proteccion-datos.html), presencialmente en las oficinas de registro o por correo postal.

Al rellenar y enviar este formulario usted concede su consentimiento inequívoco para el almacenamiento de sus datos en nuestros ficheros tal y como se especifica en nuestras normas de privacidad.

Dejar un comentario

Your email address will not be published. Required fields are marked *