Bones pràctiques de ciutadania digital. Projecte ‘Your Digital Life’

Bones pràctiques de ciutadania digital. Projecte ‘Your Digital Life’

 

Títol de projecte

Your Digital Life

Centre escolar

FEDAC PRATS. Prats de Lluçanès-Catalunya

Docents

Cèlia Soldevilla Vall

Països socis

Itàlia, Grècia, Espanya, Macedònia, Romania, Polònia, Geòrgia i Turquia

Etapa educativa

Educació Primària

Àrees

Llengua Castellana, Anglès, Ciències Socials, TIC

Idioma de treball

Anglès

Reconeixement

Segell de qualitat nacional

Descripció

És un projecte ideat per descobrir com la tecnologia influeix en les accions, els pensaments i els estils de vida dels infants. Crear consciència sobre la protecció d’informació, la privadesa a Internet entre els estudiants i posar en relleu el paper de la utilització de la tecnologia en l’ensenyament i la vida diària de les persones. El projecte s’ha dissenyat per tal de millorar i desenvolupar competències digitals i comunicatives. Però, sobretot, perquè els alumnes fossin els grans protagonistes del projecte.

Per als alumnes, aquest projecte ha resultat innovador i encoratjador des de diferents vessants, dels quals destacaria el fet haver treballat de forma cooperativa i col·laborativa en petits grups, haver potenciat la creativitat i discussions diverses sobre el tema central del projecte, l’ús de noves eines TIC i la comunicació entre ells al llarg de tot el projecte a través del xat i la videoconferència.  Han treballat amb diferents eines web 2.0, com per exemple, Kizoa, PowerPoint, Emaze, Taxgedo, Padlet, Issu, Collage, Little Birdtales, Picturetrail i altres que han conegut a través dels seus companys/e eTwinning, com ara el Powtown, Voki o Chartgo, per destacar-ne algunes. Els alumnes es van mostrar especialment entusiasmat i motivats en utilitzar les eines col·laboratives que ens ofereix l’eTwinning Live: el xat (desenvolupament del projecte), la videoconferència (Closing Party) i el dibuix col·laboratiu (compartint la pissarra d’eTwinningLive). Per avaluar el treball s’han fet enquestes online a través de Google Drive a les famílies, als professors i als alumnes. S’ha impulsat la creativitat en la realització de totes les activitats, potenciant la imaginació i la participació de cadascun dels nostres alumnes.

Enllaç al TwinSpace

Els resultats del projecte, videoclips, presentacions i altres materials es poden veure a les diferents pàgines del TwinSpace i del Diari de Projecte. https://twinspace.etwinning.net/18324/home

Altres enllaços

Blog de seguiment del projecte adreçat a la comunitat educativa, principalment per a les famílies, http://blocs.xtec.cat/yourdigitallife

Pàgina web del centre escolar en què es pot constatar que som centre eTwinning. Es pot accedir al blog del projecte, al perfil de Facebook i al de Twitter del centre, a través dels quals hem fet difusió del projecte. http://www.fedac.cat/prats/

Facebook https://www.facebook.com/fedacprats

Twitter @FEDACPrats

Objectiu

El nostre objectiu era conèixer i desenvolupar les competències digitals dels nostres alumnes, considerant-les no només una eina d’ensenyament, aprenentatge i comunicació, sinó un instrument d’ajuda per a professors i pares per entendre el que els nens/es han de saber sobre aquest tema. Per exemple, la manera utilitzar la tecnologia adequadament, de forma segura i conscienciar-se de la dependència que en tenim els éssers humans.

Your digital life padlet

1) Com sorgeix la idea de dur a terme aquest projecte?

Quan em vaig sumar a formar part de Your digital life el projecte ja estava aprovat. Va ser a partir de la formació de centre, Taller eTwinning, quan em vaig animar a participar-hi. Per tant, sóc principiant en aquest fantàstic programa.

Vaig buscar i em vaig informar sobre diferents projectes, però la meva principal idea era participar en un projecte relacionat amb les Tecnologies de la Informació i la Comunicació; i em vaig trobar amb Your digital life, un fantàstic projecte que agrupava totes les meves idees.

I encara que el projecte ja estava planificat per part de les fundadores, hi he aportat noves idees i propostes de manera que permetés en tot moment adequar-ne el desenvolupament de forma consensuada. Per exemple, realització de xats, videoconferència, Quizziz, dibuix col·laboratiu… També m’he encarregat d’agrupar la feina feta per part de tots els socis: How technology influences our lives, Privacy on the internet and the ups and downs of digital life, Using technology in everyday teaching totes han quedat resumides en una imatge amb diferents enllaços, utilitzant l’eina Thinglink.

virtual board Your Digital Life

2) Activitats proposades adreçades a formar els alumnes com a ciutadans digitals (ús responsable dels dispositius i la xarxa, pautes de comportament a Internet –especialment a les xarxes socials–, respecte als usuaris, drets i responsabilitats en un entorn virtual)

Totes les activitats proposades al TwinSpace anaven adreçades a formar els alumnes com a ciutadans digitals, promovent l’ús responsable de cadascuna de les eines que anàvem treballant.

El primer pas que vam fer va ser donar-los un usuari d’alumne al TwinSpace. Ells van ser els responsables d’elaborar una taula de normes sobre el que es podia fer i el que no; i evidentment en aquesta taula també hi havia un apartat en el qual vam escriure què passava si no es respectaven les normes. Van sortir coses realment raonables i que ells/es tenien molt clares.

Seguidament, la primera activitat real al TwinSpace va ser la presentació, vam utilitzar el Littlebirdtales, una fantàstica web que permet als alumnes pujar una foto, escriure la seva descripció i gravar la seva veu. A partir d’aquesta activitat a classe vam debatre la importància de pujar fotos a internet i fer-les públiques perquè tothom les veiés, quin tipus de fotos publicàvem, on… va ser un llarg debat que es va traslladar a les famílies per continuar-lo a casa. Va ser interessantíssim.

La següent activitat va ser conscienciar els alumnes de la quantitat d’hores que passaven davant d’un aparell tecnològic (mòbil, tauleta, ordinador, televisió…). Ells van escollir l’eina per plasmar la informació, van utilitzar gràfics i amb aquests vam iniciar un nou debat sobre la quantitat d’hores que passen davant d’un artefacte digital al llarg de la setmana.

La tercera activitat que vam dur a terme va ser sobre normes de seguretat a Internet i vam produir un fantàstic PowerPoint. Prèviament havíem fet una àmplia recerca d’informació en diferents pàgines, i va ser a http://internetsegura.cat/ on vam trobar molta informació per treballar i elaborar les normes. Vam completar aquesta informació amb diferents vídeos que vam visualitzar i comentar a classe relacionats amb Internet segura.

La quarta activitat la vam dedicar a analitzar el nostre entorn i descobrir quins instruments tecnològics utilitzàvem a l’aula. Vam valorar els que teníem, com els utilitzàvem i vam fer propostes de com els podíem fer servir, la innovació, i després també vam argumentar quins creien que faltaven i per què, i com els usaríem.

A més de participar en les activitats programades dins del projecte també vam treballar articles i vídeos que ens van permetre extreure el nostre esperit més crític i reflexiu.

3) Activitats proposades/fetes que fomenten el pensament crític, la reflexió, el judici, sobretot en el context d’Internet i les xarxes socials.

Hem fet una gran quantitat d’activitats, algunes de més formatives i d’altres de més de reflexió i pensament crític. Vam buscar vídeos, notícies, conferències i altres recursos que ens van ajudar a tenir diferents punts de vista sobre el tema.

Als alumnes els va impactar molt descobrir que una simple imatge en una xarxa social o en un xat pugui provocar molts problemes, perquè aquestes fotos poden anar passant d’un usuari a un altre sense que la persona afectada se n’assabenti. Això els va commoure.

Vam comentar articles publicats en diferents diaris, notícies retransmeses a la ràdio o la TV, i a partir de la reflexió i la crítica sobre el mal ús i l’abús de les imatges per part d’algunes persones, es van adonar que de vegades ells feien un mal ús d’imatges o eren i són massa confiats o innocents.

El temps de treball dedicat a la reflexió és el que més valoro, ja que ajuda el nen a prendre consciència dels riscos que corre i com els pot evitar.

4 Quin paper han tingut el centre escolar / el claustre / els professors en el projecte conduent a educar als alumnes per formar part d’una ciutadania responsable (p. ex. ensenyant a prevenir riscos en la publicació de dades personals, en comentaris…)?

Malgrat que el projecte s’ha dut a terme amb els alumnes de quart, tot el professorat estava al corrent del que anàvem fent. El professorat ha aportat i analitzat idees, ha interactuat amb els alumnes en relació amb aquest tema. La ciutadania digital i els límits digitals són temes d’actualitat que preocupen no només els docents sinó també pares i mares de família.

El centre escolar ha tingut un paper fonamental per dur a terme aquest projecte, ja que sense la seva acceptació i suport no ho hauríem pogut tirar endavant.

Gràcies a tots hem elaborat un projecte en el qual queda reflectida la preocupació sobre el tema. En diverses ocasions hem coordinat conferències amb els Mossos d’Esquadra per tal de conscienciar les famílies de la importància de supervisar els menors en el seu dia a dia digital.

A causa de la importància del tema i de la gran repercussió que va tenir en els nens i les famílies, el passat dia 30 de setembre de 2016, es va impartir al col·legi una conferència sobre Internet segura per a totes les famílies. Al llarg d’aquesta, la policia (Mossos d’Esquadra) va fer una reflexió: No deixem anar a comprar els nens sols i no tenim cap problema a deixar-los un dispositiu mòbil durant 2 hores. Una frase que va commoure moltes famílies.

5) De quina manera promou aquest projecte eTwinning la ciutadania digital? Quins espais i eines de la plataforma contribueixen de forma més eficaç a formar en la ciutadania digital? Hi ha alguna diferència en el tracte d’aquest tema als països dels teus socis europeus respecte a Espanya? Quines diferències i semblances?

El projecte eTwinning promou la idea de tenir en compte tot el que fa referència al món digital, que tractem de forma superficial des dels diferents àmbits d’influència i que cal treballar de forma més precisa per intentar reduir les males experiències, els mals hàbits. Hem de vetllar i potenciar tot aquest món treballant a partir d’eines TIC, valorant experiències, compartint vivències, d’una forma directa. En aquest cas és una petita part de tot el que significa aquest concepte tan ampli com el de ser un ciutadà digital.

Vam pensar en l’espai col·laboratiu TwinSpace, que disposa d’eina de videoconferència, de xat, dibuix col·laboratiu… entre molts altres recursos que ens ajuden a créixer digitalment, ja que són eines complexes que en aquest espai semblen fàcils d’usar i tots els participants les hem pogut fer servir. D’altra banda, valorem molt positivament l’apartat de tasques de les persones involucrades en el projecte. Com a mestra puc donar accés als alumnes perquè visitin la plataforma amb la possibilitat de comentar i fer-hi aportacions. Hi ha diferents possibilitats de control per als alumnes que formen part del projecte en qüestió.

Hem intentat coordinar-nos tots els països i gestionar el projecte d’una forma semblant, tenint en compte la privadesa dels nens. D’altra banda, hem presentat les diferents tasques utilitzant una àmplia gamma d’eines.

6) Com han contribuït les famílies dels alumnes a la formació d’aquests com a ciutadans actius? En una escala d’1 a 10, i en termes generals, quin lloc ocuparia el ‘grau de ciutadà digital’ d’aquestes famílies? Tenen alguna formació en aquest tema?

Les famílies hi han participat en la mesura que les hem necessitat; han participat en algunes activitats. Cal dir que estan fent una gran feina a casa mirant d’educar els seus fills en la idea del ciutadà digital.

És un fet que les famílies utilitzen cada vegada més les noves tecnologies per comunicar-se. Això fa que vegin la necessitat de controlar aquest món que envolta els seus fills. Gràcies a la seva feina i la del col·legi, podem aconseguir que els nens i nenes de l’escola siguin autèntics ciutadans digitals responsables.

Cada família té una formació, tots l’anem adquirint gràcies a l’experiència, les anècdotes de companys/es… i sí que és des de l’escola des d’on oferim, com a mínim, una conferència relacionada amb el tema digital i Internet segura. Creiem que això ajuda les famílies a prendre consciència del món en què vivim i els perills que ens amenacen.

La participació de les famílies ha estat excel·lent. Sempre que n’hem requerit el suport i la participació s’han mostrat molt col·laboratives. La seva gran tasca ha estat i és el diàleg a casa per conscienciar dels perills a la vida i educar el seu fill/a com a ciutadà digital.

7) Ha canviat la idea que l’alumnat tenia, abans i després de fer el projecte/activitats, sobre les regles de comportament a la xarxa?

Des de l’escola creiem que la idea que tenia l’alumnat sobre les regles de comportament a la xarxa abans de participar en aquest projecte i la que tenen ara són diferents, en saben més; però no podem deixar d’insistir en un tema tan important com aquest. Sempre surten idees, continguts i experiències noves que és important anar recordant i explicant-los. A poc a poc han de debatre sobre la importància de vigilar tot el que escrivim, pengem i publiquem a Internet.

No només hem de parlar de seguretat. També cal reflexionar sobre com ens comuniquem a través dels diferents dispositius que la tecnologia ens posa a l’abast.

Si ens fixem en la comunicació a través del mòbil (alguns ja utilitzen aquest dispositiu), ells assenyalen que ho fan utilitzant abreujaments perquè així van més ràpid, i que els companys entenen el missatge. Això és veritat, però aquesta pràctica repercuteix en l’escriptura d’un text. Després d’haver parlat d’això, l’alumnat ho té més clar i saben quan es poden utilitzar abreujaments i quan no. Aquests no sempre ens serveixen.

En el cas de la responsabilitat pel que fa a les descàrregues (la majoria descarrega aplicacions a la tauleta o el mòbil, de moment no descarreguen música), també hi ha més conscienciació. Alguns comenten que el seu germà, cosí, amic fa descàrregues de música i no té en compte qui n’és l’autor. Després de tractar el tema, una part de l’alumnat comenta que tindran en compte el que podem fer i el que no, altres diuen que ho explicaran a les persones implicades.

Si parlem del tema dels drets sobre les seves pròpies publicacions, malgrat que encara són petits (8-9 anys), ja assenyalen que de vegades es pugen fotos una mica provocatives a les xarxes que no s’haurien de pujar. Ells/es tenen clar que estan traspassant fronteres i els és indiferent penjar una foto provocativa o no, tenir un perfil privat o públic. Aquestes són algunes idees que anaven exposant els alumnes.

I finalment, sobre el tema de l’ergonomia, a classe hem treballat moltíssim aquest tema, és molt important aconseguir una posició correcta per treballar davant d’un aparell digital, ja que si no es para esment a aquest aspecte, podem perjudicar la nostra salut. Al principi, era la mestra la que havia d’anar repetint com havia de ser la postura correcta, però a mesura que anava avançant el curs, els mateixos alumnes es corregien entre ells i al final vam aconseguir treballar en una posició corporal correcta, respectant els descansos que havíem acordat.

8) Quin impacte ha tingut aquest projecte en el claustre? Hi ha més sensibilització envers el comportament a la xarxa? Es prenen més precaucions, de quina mena? Es corregeixen males actuacions? S’han establert protocols nous? Ha canviat la disposició del mobiliari de l’aula d’informàtica?

Crec que ha tingut un gran impacte. Tot el claustre s’ha mostrat interessat en el tema i en la necessitat de continuar formant l’alumnat i informant professors i famílies en aquest sentit. Des del centre creiem i treballem per sensibilitzar tot el nostre entorn sobre aquest nou entorn digital en el qual vivim.

Per aconseguir-ho, hem pres diferents mesures. El nostre centre imparteix només educació primària i part de l’alumnat encara està en una edat molt primerenca, no disposen de correu personal. Només els alumnes de cicle superior disposen d’un d’institucional que els permet treballar en la plataforma del centre i que els professors supervisen.

Com he repetit en diferents apartats, el col·legi dona molta importància a la formació tant familiar com d’alumnes i prioritza conferències o taules rodones per parlar del tema.

Intentem corregir tot el que fa referència a males actuacions, sempre que aquestes es puguin controlar des de l’escola, en cas que tinguin lloc fora de l’escola, també ho parlem amb la família i intentem arribar a acords de com gestionar la situació. Després de la participació en el projecte i de valorar diferents vivències, hem canviat algunes coses, com per exemple: hem col·locat els ordinadors de la sala d’informàtica en un costat perquè la mestra pugui controlar totes les accions dels nens i així corregir o felicitar en les que calgui.

9) Altres comentaris destacats sobre el projecte relacionats amb el tema

Vull destacar la implicació de la majoria dels socis del projecte així com l’excel·lent sintonia que hi ha hagut en tot moment. Això ha propiciat un molt bon desenvolupament del projecte, adaptant les activitats quan calia de mutu acord.

Comparte esta noticiaTweet about this on Twitter
Twitter
Share on Facebook
Facebook
Share on LinkedIn
Linkedin
Equips de centre
Reglamento de protección de datos (información básica)

En cumplimiento de la normativa de protección de datos personales, le informamos de que sus datos serán incorporados al tratamiento denominado “eTwinning participación”, cuya finalidad es la participación en el proyecto de colaboración europeo eTwinning.

Puede usted ejercitar los derechos de acceso, rectificación, oposición, supresión (“derecho al olvido”), limitación de tratamiento y portabilidad y a no ser objeto de decisiones individuales automatizadas que sean de aplicación de acuerdo a la base jurídica del tratamiento. Podrá hacerlo en la sede electrónica del ministerio (http://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo/educacion/varios/proteccion-datos.html), presencialmente en las oficinas de registro o por correo postal.

Al rellenar y enviar este formulario usted concede su consentimiento inequívoco para el almacenamiento de sus datos en nuestros ficheros tal y como se especifica en nuestras normas de privacidad.

Dejar un comentario

Your email address will not be published. Required fields are marked *