No barriers for Europeans

No barriers for Europeans

Us presentem No barriers for Europeans, projecte-associació escolar Erasmus+ en el qual participen 6 centres escolars (Espanya, Turquia, Polònia, Portugal, Itàlia i Lituània) amb alumnes de necessitats educatives especials. L’objectiu fonamental és conscienciar sobre la situació i les necessitats de l’alumnat amb discapacitat amb la finalitat de fomentar la igualtat entre tots i la seva integració en el grup. A través de l’intercanvi d’experiències i visites als centres escolars, els docents intercanvien impressions i bones pràctiques per millorar el procés d’ensenyament-aprenentatge dels alumnes. Sara Antolín i Rafael Sanjosé, docents participants al centre espanyol (CRA Castilla-Valladolid) ens expliquen la seva experiència en el desenvolupament d’aquest projecte.

Temàtica i objectius de projecte.

La temàtica del projecte és la discapacitat i a través d’aquesta hem mirat d’augmentar la consciència sobre la situació i les necessitats dels alumnes amb discapacitats. En la societat sempre ens trobem amb persones discapacitades, sentim llàstima per ells, però no fem res. Amb aquest projecte, hem buscat trencar amb els prejudicis més comuns a la societat sobre les persones amb discapacitat i/o trastorns. Hem fet el millor que hem pogut per aconseguir-ho. Hem intentat que els nostres alumnes percebin, especialment els nens d’edats primerenques, que els alumnes amb discapacitats poden aconseguir molt més si els involucrem en les activitats quotidianes treballant amb alumnes sense discapacitat. Vam pensar que això era molt important perquè els nens sentin empatia des de la infància.

Disabled painters

Edat de l’alumnat participant.

El nostre col·legi és un centre rural d’educació infantil i primària, amb 40 alumnes aproximadament i en el qual destaca l’elevat nombre d’alumnes d’origen immigrant.

La resta de socis del projecte eren d’infantil, primària i secundària.

Àrees curriculars i continguts abordats.

El projecte s’ha incorporat transversalment en totes les àrees del currículum. Per exemple, a l’àrea de Llengua s’han fet entrevistes, s’han preparat qüestionaris o s’han redactat i intercanviat cartes. A Plàstica s’han fet multitud de treballs, per exemple coneixent i reproduint les obres d’alguns artistes discapacitats i fent exposicions amb les obres dels nens. A Educació Física hem après jocs adaptats per a diferents tipus de discapacitats i disciplines paralímpiques. A Música s’han fet dramatitzacions i s’han après cançons en altres idiomes. A Anglès s’ha treballat vocabulari relacionat amb el projecte i s’han fet felicitacions i cartes. Es va posar èmfasi especial en el treball amb les TIC per millorar la feina a l’aula.

Temporalització (fases) i metodologia escollida per al desenvolupament del projecte.

No barriers for europeans ha tingut una durada de dos cursos, 2014-2016, en els quals permanentment s’ha estat treballant en aquest sentit.

En un primer moment es va passar un qüestionari a pares, alumnes i professors per conèixer el punt de partida pel que fa als nostres coneixements sobre la discapacitat. Es van plantejar activitats en comú i es va establir un calendari d’execució. Els mestres coordinadors de cada país estàvem en contacte permanent per aclarir qüestions o per incorporar noves idees al pla de treball.

feria

També cada mes, i sobretot en finalitzar el projecte, es van avaluar les activitats, la seva rellevància, la seva adaptació als alumnes de cada centre i la seva repercussió. També es va tornar a passar el qüestionari per valorar la consecució dels objectius.

Materials desenvolupats.

Com a materials tangibles que destacaríem podem esmentar les exposicions de pintures dels alumnes, els murals, la decoració de les aules, els qüestionaris d’avaluació, etc. El més important, segons el nostre punt de vista, són les experiències dels nens, conviure amb alumnes amb problemes motòrics, ballar amb els alumnes del taller ocupacional, participar en uns minijocs paralímpics, etc.

actividades con alumnos

Avaluació i difusió del projecte.

L’avaluació interna del projecte és positiva al 100% principalment perquè veiem com ha repercutit en els alumnes, en les famílies i en els mestres. El que també ens motiva és que hem aconseguit una avaluació positiva externa, ja que hem obtingut el Segell de Qualitat Nacional i el Segell de Qualitat Europeu per part d’eTwinning.

Són diversos els articles publicats en els diaris d’àmbit regional i local, en mitjans online i també són diverses les agències de comunicació que s’han fet ressò del nostre projecte.

web del proyecto

Beneficis per al centre, docents i alumnat.

Els mestres, els alumnes i les famílies han après a treballar junts, són conscients que “algun dia ells també podrien tenir alguna discapacitat, qui sap?” El projecte ha servit per poder crear l’esperit de treballar tots junts amb diferents països d’Europa per aconseguir un mateix objectiu. Els participants han guanyat un coneixement més profund per trencar barreres (malgrat la diversitat cultural), millorar habilitats en el llenguatge, augmentar el coneixement d’altres llengües, conèixer com es treballa amb les persones discapacitades en altres països europeus i millorar l’aprenentatge dels alumnes, així com l’eficàcia dels mestres.

Accés al TwinSpace del projecte

Accés a l’espai web del projecte

Sara Antolín Mediavilla- Rafael San José Rodríguez

CRA Campos de Castilla

Becilla de Valderabuey-Valladolid-Castella i Lleó

Comparte esta noticiaTweet about this on Twitter
Twitter
Share on Facebook
Facebook
Share on LinkedIn
Linkedin
Projectes destacats
Reglamento de protección de datos (información básica)

En cumplimiento de la normativa de protección de datos personales, le informamos de que sus datos serán incorporados al tratamiento denominado “eTwinning participación”, cuya finalidad es la participación en el proyecto de colaboración europeo eTwinning.

Puede usted ejercitar los derechos de acceso, rectificación, oposición, supresión (“derecho al olvido”), limitación de tratamiento y portabilidad y a no ser objeto de decisiones individuales automatizadas que sean de aplicación de acuerdo a la base jurídica del tratamiento. Podrá hacerlo en la sede electrónica del ministerio (http://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo/educacion/varios/proteccion-datos.html), presencialmente en las oficinas de registro o por correo postal.

Al rellenar y enviar este formulario usted concede su consentimiento inequívoco para el almacenamiento de sus datos en nuestros ficheros tal y como se especifica en nuestras normas de privacidad.

Dejar un comentario

Your email address will not be published. Required fields are marked *