MAVEN. Premis Nacionals eTwinning 2016

MAVEN. Premis Nacionals eTwinning 2016

MAVEN és un projecte que promou l’aprenentatge de les matemàtiques i l’anglès d’una forma amena utilitzant jocs, creacions d’acròstics, vídeos, relacionant les matemàtiques amb la geografia i realitzant un calendari amb dates de naixement de matemàtics cèlebres. Està dirigit a alumnes entre 12 i 15 anys, i hi participen centres de Letònia, Estònia, Romania, Polònia, Bèlgica, Eslovènia, Bulgària, la República Txeca i Espanya. A través de videoconferències amb els socis es resolen diverses qüestions matemàtiques. S’utilitzen com a fil conductor unes mascotes de projecte que van viatjant als països socis portant sorpreses com codis QR, mots encreuats, qüestionaris, etc. Cada mes, es destaca el treball dels alumnes que han participat de forma més activa tant a l’àrea de matemàtiques com en la d’anglès.

Es percep una bona comunicació entre els socis i destaquem una encertada planificació i distribució de tasques que van rodant durant el desenvolupament del projecte. Accés al TwinSpace del projecte: http://new-twinspace.etwinning.net/c/portal/layout?p_l_id=34601361

El docent Lorenzo Castilla Mora, coordinador del projecte a l’IES Diego de Guzmán y Quesada (Huelva) ens descriu els aspectes claus en el desenvolupament del projecte, així com els seus beneficis per al centre i els alumnes participants.

El projecte. Objectius

MAVEN és un projecte per fomentar l’aprenentatge de les matemàtiques en anglès a través de videoconferències, jocs i activitats variades. Alhora es treballen transversalment altres temes del currículum: geografia, plàstica i visual o TIC amb la metodologia CLIL. Coordinat per Alesja Spihala (Letònia) i Tatjana Amerhanova (Estònia), hi han participat nou centres de sengles països —Bèlgica, Bulgària, Eslovènia, Espanya, Estònia, Letònia, Polònia, la República Txeca i Romania—, dotze professors i més de cent alumnes entre els 12 i els 15 anys.

Paises y centros MAVEN

Il·lustració 2: Països i centres participants en el projecte MAVEN. (http://www.tripline.net/trip/MAVEN_project_-_partners1-5643125271161007B549B9E5410B18E7)

Els objectius del projecte han estat diversos. En primer lloc, es pretén motivar els estudiants per aprendre matemàtiques en anglès amb metodologia CLIL, la qual cosa comporta que desenvolupin destreses de diverses disciplines: anglès, matemàtiques i informàtica. En segon lloc, millorar les habilitats de col·laboració, comunicatives i les relacionades amb les noves tecnologies, no només d’alumnes sinó també de professors. Finalment, el projecte ha servit de plataforma per crear i/o compartir recursos i materials.

Desenvolupament del projecte

El projecte va començar amb l’activitat Getting to Know Each Other, en la qual es van presentar els diferents centres i països, així com els alumnes individualment, a través d’un poema matemàtic.

Glogster_MAVEN

Il·lustració 3: Glogster de presentació d’Espanya. (http://lorenzocastilla.edu.glogster.com/spanish-team/)

Una vegada presentats, els alumnes van crear uns herois del projecte que després de les votacions van resultar ser un expert en anglès (Mr. Quick) i un altre de matemàtic (Calculator). Concretament, Calculator el van realitzar els nens espanyols. Aquests herois s’han anat enviant per correu postal d’un centre a l’altre amb els missatges matemàtics secrets (codis QR, mots encreuats, qüestionaris…) que cada centre prepara per al centre receptor. Una vegada a la destinació, s’organitza al centre una competició matemàtica per resoldre els secrets que porta l’heroi i obtenir els premis que acompanyen l’heroi.

[youtube]https://youtu.be/oMQyod6jPoU[/youtube]

Il·lustració 4: Arribada de Mr. Quick a Espanya amb les tasques matemàtiques i els regals per als guanyadors.

Una vegada al mes, els alumnes escriuen un capítol del llibre The legend of MAVEN’s adventures, els protagonistes de la qual són els nostres herois. S’hi narren aventures dels herois pels diferents continents incloent-hi problemes matemàtics, jeroglífics, etc. En finalitzar cada mes, els centres pugen a BoomWriter el seu capítol i es fa una votació sense conèixer l’autor dels relats a través d’aquesta aplicació. El més votat és el capítol definitiu del llibre. En el cas d’Espanya, els capítols escrits han estat els més votats diversos mesos.

Al llarg del projecte hi ha hagut altres activitats com és el cas dels vídeos tutorials. Les activitats de cada mes estan relacionades amb un tema del currículum de Matemàtiques i un continent. Amb aquest tema s’han escrit els capítols del llibre, s’han dibuixat il·lustracions, s’han organitzat lliçons en videoconferències entre socis, s’han creat punts de llibre, calendaris matemàtics, vídeos tutorials, mapes mentals amb Pooplet, etc.

ThingLink_MAVEN

Il·lustració 5: Lliçó a través de Skype. (https://www.thinglink.com/scene/589483141165481984)

Per mostrar les relacions entre la vida real i les matemàtiques hi ha un racó Matemàtiques i Anglès per Vacances on es mostren celebracions matemàticament.

A més, en aquest afany de motivar els alumnes, el més actiu del projecte apareix al Hall de la Fama cada mes.

Resultats

El resultat més interessant del projecte és l’interès despertat en els alumnes per participar en activitats de matemàtiques i poder treballar l’assignatura des d’una perspectiva diferent i amb una metodologia més d’acord amb els temps que vivim. Això ha provocat un augment de la motivació dels alumnes tant per les Matemàtiques com per l’Anglès i la interconnexió d’aquestes matèries amb altres com Geografia o Informàtica. Així mateix, els professors també han aconseguit progressos importants en la forma d’usar la metodologia CLIL. Els avenços en l’ús de les TIC, tant en alumnat com en professorat, han estat grans, ja que el seu ús ha estat continuat en el projecte:

 • TwinSpace.
 • Aplicacions ofimàtiques per realitzar documents, convertir-los a PDF, etc.
 • BoomWriter, per pujar els capítols del llibre i votar sense saber a qui correspon el capítol.
 • Skype i projector o pissarra digital per a les videoconferències.
 • Kizoa, per fer presentacions de vídeo o fotos.
 • Popplet, per elaborar mapes conceptuals.
 • Programes de dibuix (Paint, OpenOffice Draw…).
 • Aplicacions en línia per a disseny i presentacions (www.textspace.net/dynamic_glitter_text/, www.glitterfy.com/, animoto.com/, www.thinglink.com/ …)
 • Google Maps, per situar geogràficament els centres participants.
 • YouTube.
 • Surveymonkey, per a les enquestes d’avaluació.
 • Aplicacions per encriptar i desencriptar informació en codi QR.

Pel que fa als resultats tangibles, el més destacat és un llibre amb les històries viscudes pels herois als diferents continents que conté interessants reptes matemàtics i històries que entremesclen les matemàtiques amb altres disciplines. Però no ha estat aquest l’únic resultat físic del projecte, ja que també s’han creat qüestionaris sobre conceptes matemàtics, qüestionaris per treballar les matemàtiques en anglès, punts de llibre amb informació matemàtica, tutorials sobre alguns temes treballats, un calendari matemàtic… Tot aquest material és susceptible de ser usat en el futur tant pels participants en el projecte com per la resta de la comunitat educativa.

Il·lustració 6: Llibre amb els reptes matemàtics i les històries dels herois pel món. (https://issuu.com/alesja.shapkova/docs/book_maven_adventure?e=14846280/13058025)

[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=ojQ51QMzlYw[/youtube]

Il·lustració 7: vídeo sobre coordenades al plànol. (https://www.youtube.com/watch?v=ojQ51QMzlYw)

Implicació de l’alumnat

L’alumnat que ha participat en el projecte s’hi ha implicat bastant. Com a mostra, cal ressaltar la feina que han fet fora de l’aula, com ara l’enregistrament d’algun vídeo, la preparació d’activitats per a les sessions de Skype o la creació dels herois amb diferents materials. Tampoc han tingut problema a fer petits treballs de recerca sobre els temes proposats cada mes per escriure el capítol del llibre.

Beneficis per al centre

En el nostre cas, la participació en aquest projecte ha tingut molts avantatges. Som un centre bilingüe anglès i jo imparteixo al grup d’alumnes participant en el projecte les matemàtiques en anglès. Així que ha estat una experiència molt positiva per als meus alumnes. No només per al grup participant en el projecte sinó també per a la resta del grup de 2n ESO al qual pertanyen. Per posar un exemple, durant les videoconferències hi participa tota la classe com a part del seu ensenyament de matemàtiques en anglès. Els alumnes veuen la necessitat i utilitat d’aprendre anglès i matemàtiques en anglès per interactuar amb persones d’altres llocs.

Aquest projecte ha servit també perquè altres professors del centre s’animin a dur a terme un projecte eTwinning amb centres d’altres països amb els quals es fan intercanvis i col·laborar d’una forma més estreta.

Encerts, errors i dificultats

El balanç global del projecte presenta més encerts que errors. Ha estat encertada l’elecció de materials, la seqüenciació de les activitats del projecte, l’ús d’un gran nombre d’eines TIC o la presa de contacte amb altres centres en viu a través de Skype. Però això no vol dir que tot hagin estat flors i violes. Per exemple, cal reconèixer que l’elevat nombre de països participants fa difícil la coordinació, el repartiment de tasques o el temps necessari per consensuar les decisions. Tampoc ha beneficiat el fet que els professors no coneguéssim la forma de treballar dels altres, ja que, en certs moments, hi ha hagut petites discrepàncies en l’esforç que cadascun estava disposat a fer.

D’altra banda, ha estat difícil pilotar un grup d’alumnes de tan curta edat que desconeixia per complet el que suposava ser en un projecte d’aquest tipus i les seves exigències.

Així i tot, com s’ha dit, el balanç és positiu i sens dubte ha valgut la pena dur a terme aquest projecte.

Reconeixement personal

Des del meu punt de vista, els reconeixements són sempre benvinguts, ja que animen a seguir treballant. En concret, els reconeixements amb aquest projecte —segell de qualitat nacional, segell de qualitat europeu, finalista als premis europeus i guanyador d’un premi nacional— m’han suposat una gran satisfacció, més encara en ser aquest el meu primer projecte eTwinning. Això enorgulleix qualsevol professional, ja que és el reconeixement a una feina feta amb il·lusió i amb la satisfacció que produeix veure els teus alumnes entusiasmats per aprendre.

Comparte esta noticiaTweet about this on Twitter
Twitter
Share on Facebook
Facebook
Share on LinkedIn
Linkedin
Premis eTwinning 2015:]
Reglamento de protección de datos (información básica)

En cumplimiento de la normativa de protección de datos personales, le informamos de que sus datos serán incorporados al tratamiento denominado “eTwinning participación”, cuya finalidad es la participación en el proyecto de colaboración europeo eTwinning.

Puede usted ejercitar los derechos de acceso, rectificación, oposición, supresión (“derecho al olvido”), limitación de tratamiento y portabilidad y a no ser objeto de decisiones individuales automatizadas que sean de aplicación de acuerdo a la base jurídica del tratamiento. Podrá hacerlo en la sede electrónica del ministerio (http://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo/educacion/varios/proteccion-datos.html), presencialmente en las oficinas de registro o por correo postal.

Al rellenar y enviar este formulario usted concede su consentimiento inequívoco para el almacenamiento de sus datos en nuestros ficheros tal y como se especifica en nuestras normas de privacidad.

Dejar un comentario

Your email address will not be published. Required fields are marked *