Erros frecuentes no desenvolvemento dun proxecto eTwinning

Erros frecuentes no desenvolvemento dun proxecto eTwinning

Recomendacións Uncategorized

Pechamos o curso 2018-2019 superando a cifra redonda de 1000 solicitudes de selo de calidade nacional tal e como se pode ver no gráfico 1.

     Gráfico 1

Ao tempo que crece o número de solicitudes ano a ano, tamén crece a porcentaxe de proxectos que conseguen o recoñecemento de selo de calidade (ver gráfico 2; hai un factor identificado no curso 2016-2017 que aínda mellora a tendencia). Isto indícanos que a metodoloxía baseada nos criterios de calidade eTwinning se vai asentando entre os docentes membros dos proxectos.  Desde o Servizo Nacional de Apoio felicitamos todos os docentes que conseguiron o selo de calidade polo bo traballo que realizaron.

Gráfico 2

Por outro lado, tras revisar os comentarios feitos polo equipo avaliador dos proxectos, tanto naqueles que obteñen o selo de calidade coma nos que non, o SNA observou que hai erros reiterados que se cometen durante o seu desenvolvemento. Na táboa de abaixo destacamos os máis frecuentes, así como ideas para resolvelos; temos a certeza de que cun pouco de axuda e asesoramento por parte do SNA se poden superar en futuros proxectos. Unha regra de ouro que se debe ter en conta é que a planificación previa do proxecto garante unha alta probabilidade de éxito.

 


                                                                                                                  Planificación

                                                                                                                   Exemplo 

                                                                                                                   Foros                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                   Colaboración

                                                                                                                 

                                                                                                                  Avaliación

                                                                                                                 

 Difusión

Para evitar algúns erros, sexan os sinalados aquí arriba ou outros, é recomendable ter presente en todas as etapas de desenvolvemento do proxecto a rúbrica de avaliación do selo de https://etwinning.es/es/materiales-de-ayuda/ayuda-etwinning/rubrica-sello-de-calidad-etwinning/.

Ademais, é aconsellable facer uso das tarxetas de proxecto; un membro do SNA asesorará o docente que o solicite. Como utilizalas? Preme nesta ligazón https://etwinning.es/es/materiales-de-ayuda/ayuda-etwinning/tarjetas-de-proyecto-habla-con-tu-sna/

Fala cos teus socios, tratade xuntos de identificar posibles erros como os sinalados máis arriba, e reflexionade sobre a conveniencia de cambiar o rumbo.

Axuda eTwinning

Fonte imaxe: Pixabay