Parlem d’inclusió: CEIP María Sanz de Sautuola, Santander (Cantàbria)

Parlem d’inclusió: CEIP María Sanz de Sautuola, Santander (Cantàbria)

Coincidint amb l’assistència a una Jornada eTwinning organitzada per l’Assessoria de Llengües Estrangeres del CEP de Santander al costat de la Unitat Tècnica d’Innovació Educativa de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport de Cantàbria, el Servei Nacional de Suport eTwinning va tenir l’oportunitat de visitar el col·legi públic María Sanz de Sautuola a Santander.

En l’any europeu de la inclusió, aquest centre escolar és un exemple de com centrar els esforços en l’atenció a la diversitat buscant l’èxit educatiu de tots els alumnes de manera efectiva. Situat en una zona socialment desfavorida, el col·legi públic María Sanz de Sautuola s’ha caracteritzat i ha estat premiat per “contribuir de manera determinant a l’avanç educatiu de tots els seus alumnes i en concret de la comunitat gitana”. Aquest fet s’ha vist reconegut aquest any 2017 amb el premi Educación es Futuro atorgat per la Fundación Secretariado Gitano.

Per Santiago Ferreiro, director del centre escolar, està molt clar que són els docents qui han de liderar els canvis en un centre. L’experiència li ha demostrat que no es pot esperar que les famílies, els alumnes o les administracions vinguin a canviar alguna cosa en un entorn desfavorit com era el seu. Segons ens diu, ho faran “ quan els convencem del que fem i de com ho fem”.

Des del seu lloc de director, Santiago entén el lideratge com una activitat compartida, no només amb el seu equip directiu i, per descomptat, amb els docents que conformen el claustre del centre escolar. També, entén que cal obrir i preparar un camí ample i pla per convidar altres agents a unir-se. Agents que formen part de l’entorn, des del personal no docent, passant per les famílies, els alumnes, l’administració educativa fins a altres entitats que amb els seus coneixements i experiència han sumat esforços en la millora del centre educatiu.

Entrevista a Santiago Ferreiro Míguez, director de el CEIP María Sanz de Sautuola, Santander (Cantàbria)

1.- Com és el CEIP María Sanz de Sautuola el 2017?:

En aquest viatge dels últims 15 anys, el col·legi s’ha convertit actualment en:

– Una referència important al barri.

– Un centre obert a la comunitat (de les 7.30 a les 22.30), amb força entitats duent-hi a terme activitats culturals i d’oci en l’horari extraescolar, amb possibilitats de participació per als alumnes i les seves famílies.

– Una referència a Cantàbria quant a la participació en diferents projectes d’innovació pedagògica.

– Un centre ocupat i PREOCUPAT per atendre adequadament TOTES les necessitats dels nostres nens.

– Un centre OBSESSIONAT a millorar les expectatives acadèmiques dels nostres alumnes.

Un entorn de CONVIVÈNCIA POSITIVA.

2.- Si mira enrere, com era el CEIP María Sanz de Sautuola fa 20 anys?

Era un centre amb molts problemes de convivència, de rebot cap a l’alumnat gitano (especialment el del poblat de barraques), sense presència d’innovació pedagògica i amb baixes expectatives acadèmiques (especialment amb l’alumnat gitano). També existia una baixa motivació professional al claustre i no hi havia implicació del centre amb els problemes externs que poguessin tenir moltes famílies.

3.- Quin va ser el detonant que va produir aquesta evolució?:

El detonant va ser precisament la mala convivència, la recerca d’una millora significativa d’aquesta, per poder tenir un ambient d’aula i de centre més normalitzat. El punt sobre el qual va girar aquest canvi va ser un major PROTAGONISME de l’alumnat en la seva educació, en la gestió de responsabilitats del centre, per estimar-lo i sentir-lo seu.

4.- Quines són les claus per aconseguir la implicació de la comunitat educativa: docents, alumnes i famílies?:

En general, preocupar-se pels problemes reals de cada sector i escoltar-los i tenir-ne en compte les opinions i les idees sobre el funcionament diari o general del centre.

  • Docents i no docents: cal garantir les millors condicions de treball possibles (personals, emocionals i professionals).
  • Famílies: cal garantir i transmetre el concepte d’“entorn segur, de confiança i afecte” per als seus fills.
  • Alumnes: permetre’n i incentivar-ne la participació en la gestió de responsabilitats del centre, per fer arrelar i augmentar el seu sentiment de pertinença.

5.- Podria resumir o enumerar els pilars fonamentals per aconseguir la inclusió en un centre amb una majoria d’alumnes amb perfils de risc?

Perquè les nostres intencions quedin clares des del principi, a la primera pàgina del nostre Projecte Educatiu ens marquem com a primer objectiu que els nostres alumnes SIGUIN FELIÇOS.

Els pilars del nostre Projecte Educatiu són:

  • L’educació emocional.
  • L’atenció a la diversitat en la seva concepció més radical.
  • L’obertura a la comunitat com a referència bàsica de l’entorn.
  • La innovació TIC per evitar la bretxa digital a més de la social.

Partint d’això, des de fa més de 10 anys treballem les relacions interpersonals de tots els professionals del centre, independentment del seu lloc de treball i funció. La formació docent es duu a terme en equip (amb una participació molt alta del claustre) des de fa 9 anys. D’aquesta manera és més fàcil implantar idees generals i fer una transferència més sòlida a la pràctica d’aula.

6.- Què suposa per al centre la participació en un projecte com Samsung Smart School o eTwinning? S’inclouen en la PGA?

Ja estan inclosos en la PGA, com passa amb tots els projectes i plans que posem en marxa.

Per als professionals del centre la participació en projectes d’aquestes característiques suposa una oportunitat de conèixer actuacions innovadores i d’ampliar la nostra visió local des d’una perspectiva global. També suposa una reflexió sobre la nostra pràctica docent individual i com a equip. Per als alumnes suposa conèixer noves “portes” d’aprenentatge que els apropin al seu èxit educatiu.

 

grupo

A la foto (esq. a dta.): Santiago Ferreiro (director), Silvia Casquete (docent eTwinning), Manuel Gutiérrez (docent TIC), Olga Paniagua (SNA eTwinning), Miriam Páramo (docent eTwinning), M. José Marinas (Unitat Tècnica d’Innovació Educativa. Conselleria Cantàbria), Kevin Alexander Salvage (Departament Llengües Estrangeres, CEP Cantàbria)

Entrevista a Miriam Páramo Arroyo i Silvia Casquete, docents actualment implicades en un projecte eTwinning:

1. Ara mateix esteu treballant en un projecte eTwinning Nacional. Quina va ser la motivació que us va fer iniciar el projecte?

La motivació va venir a través del projecte Samsung Smart School, ja que la seva proposta per a aquest curs és dur a terme un treball col·laboratiu intercentres a través de la plataforma eTwinning. Per a nosaltres és una cosa nova, ja que mai l’havíem utilitzat, però al seu torn resulta molt enriquidor i positiu a causa del seu ampli ventall de possibilitats d’aprenentatge.

La motivació també es veu enriquida diàriament quan ens posem a treballar amb l’alumnat, ja que ells estan molt emocionats i contents d’aprendre amb aquesta eina i veure que els seus aprenentatges són menys costosos i els suposa menys esforç (això creuen ells). La idea de compartir les seves experiències curriculars amb altres companys d’altres centres els empeny a voler superar-se.

2. Quins són els beneficis d’incloure aquest tipus de projectes a l’aula?

La posada en marxa del projecte suposa per a nosaltres un canvi metodològic important i molt beneficiós perquè ens ha ajudat a adaptar les nostres classes a les necessitats individuals dels nostres alumnes; fins i tot ens ha canviat la forma en la qual manegem els seus aprenentatges i les seves conductes. Per als alumnes també ha suposat un canvi, ja que es converteixen en protagonistes dels seus propis aprenentatges, un fet que afavoreix, sens dubte, l’aprenentatge significatiu i cooperatiu.

Els beneficis que percebem des del nostre punt de vista són:

  • Milloren l’aprenentatge i afavoreixen la realització d’activitats cooperatives, així com el desenvolupament d’habilitats cognitives i una major adquisició de les competències bàsiques digitals.
  • Milloren el rendiment dels estudiants tant en les TIC com en totes les àrees, ja que el nivell de motivació augmenta considerablement.
  • Permeten una major flexibilitat a l’aula i afavoreixen un aprenentatge més personalitzat i especialment de l’alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu.

3. Quin valor afegeix eTwinning?

Fonamentalment el que més destaquem d’eTwinning és la possibilitat que ofereix als alumnes d’interrelacionar-se amb nens d’altres centres.

També el coneixement d’aprenentatge d’altres formes de vida, amb les seves tradicions i cultures, que els fa reflexionar i ampliar els seus horitzons respecte a la seva vida quotidiana.

I per descomptat, l’aprenentatge de noves metodologies per treballar de forma col·laborativa mitjançant aquesta plataforma.

4. De quina manera un projecte com eTwinning pot ajudar a afavorir la inclusió?

És important destacar que a les nostres aules de 6è d’Educació Primària tenim alumnat amb desfasaments curriculars que oscil·len entre 1r i 6è d’EP i, com ja hem esmentat en la pregunta número 2, el fet de treballar per projectes ens permet que tot el nostre alumnat pugui desenvolupar els mateixos continguts i participar de forma més activa en el seu propi aprenentatge. És per aquest motiu que la nostra satisfacció augmenta considerablement en veure’ls feliços a ells i més motivats perquè treballen el mateix que els seus companys.

Evidentment, cadascun mostrarà les evidències pròpies del seu nivell curricular.

grupo de alumnos trabajando

 

 

 

 

 

Entrevista a l’alumne Manu Jiménez

El Manu és un alumne d’ètnia gitana amb necessitats específiques de suport educatiu. En l’actualitat cursa 6è de Primària al CEIP María Sanz de Sautuola i és un membre del projecte eTwinning De Norte a Norte, buscando nuevos horizontes juntament amb els seus companys de classe. En la nostra visita vam tenir el plaer de parlar amb ell mentre treballava a classe amb els companys. El Manu va compartir les seves impressions amb nosaltres. Amb les seves paraules, ens va indicar que treballar amb eTwinning el motivava i el feia sentir que millorava en el seu aprenentatge. A més, li permetia fer les mateixes activitats que els companys de classe. Donem les gràcies al Manu per haver compartit les seves impressions amb tots nosaltres en aquesta entrevista que amablement va gravar amb la professora.

 

Comparte esta noticiaTweet about this on Twitter
Twitter
Share on Facebook
Facebook
Share on LinkedIn
Linkedin
Equips de centre Entrevistes
Reglamento de protección de datos (información básica)

En cumplimiento de la normativa de protección de datos personales, le informamos de que sus datos serán incorporados al tratamiento denominado “eTwinning participación”, cuya finalidad es la participación en el proyecto de colaboración europeo eTwinning.

Puede usted ejercitar los derechos de acceso, rectificación, oposición, supresión (“derecho al olvido”), limitación de tratamiento y portabilidad y a no ser objeto de decisiones individuales automatizadas que sean de aplicación de acuerdo a la base jurídica del tratamiento. Podrá hacerlo en la sede electrónica del ministerio (http://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo/educacion/varios/proteccion-datos.html), presencialmente en las oficinas de registro o por correo postal.

Al rellenar y enviar este formulario usted concede su consentimiento inequívoco para el almacenamiento de sus datos en nuestros ficheros tal y como se especifica en nuestras normas de privacidad.

Dejar un comentario

Your email address will not be published. Required fields are marked *