Nuevos tutoriales eTwinning

Nuevos tutoriales eTwinning

Este elemento non está dispoñible no idioma solicitada. Desculpe. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

El SNA acaba de publicar cinco nuevos tutoriales para conocer y descubrir todas las funcionalidades de la nueva plataforma eTwinning. Continuar leyendo

Visita al CEIP Juan XXIII de Murcia

Visita al CEIP Juan XXIII de Murcia

Embaixadores Entrevistas

Este elemento non está dispoñible no idioma solicitada. Desculpe. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

El pasado 29 de noviembre, aprovechando la invitación de la Dirección General de Formación Profesional e Innovación de la Consejería de Educación de la Región de Murcia para participar en el Congreso de Internacionalización, el Servicio Nacional de Apoyo visitó el CEIP Juan XXIII, donde imparte docencia Carmen Montoya, una de nuestras embajadoras eTwinning, y que actualmente se encuentra desarrollando un proyecto eTwinning con su alumnado. Continuar leyendo

Seminario sobre la adquisición de destrezas para la colaboración virtual en educación infantil

Seminario sobre la adquisición de destrezas para la colaboración virtual en educación infantil

v Uncategorized

Este elemento non está dispoñible no idioma solicitada. Desculpe. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Los días 10, 11 y 12 de noviembre tuvo lugar el seminario “Getting the skills for virtual collaboration in Kindergarten” de manera presencial en Bratislava (Eslovaquia), al cual tuvieron la oportunidad de asistir cuatro docentes españolas. El objetivo del seminario era conectar a profesores de educación infantil de Europa y los países vecinos para compartir buenas prácticas e ideas con el fin de crear proyectos eTwinning entre ellos. Continuar leyendo

Séminaire Francophone Multilatéral eTwinning

Séminaire Francophone Multilatéral eTwinning

Este elemento non está dispoñible no idioma solicitada. Desculpe. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Cinco docentes españoles tuvieron la oportunidad de asistir al Séminaire Francophone Multilatéral eTwinning celebrado en Estrasburgo los días 7, 8 y 9 de octubre. En el evento participaron 50 profesores de Secundaria  y FP de 11 países diferentes (Bélgica, Bulgaria, Chequia, Eslovaquia, España, Finlandia, Francia, Irlanda, Luxemburgo, Polonia, Suecia), con el objetivo de crear proyectos de colaboración eTwinning e intercambiar buenas prácticas educativas. Continuar leyendo

Escuelas Oficiales de Idiomas: tan especiales y necesarias en eTwinning

Escuelas Oficiales de Idiomas: tan especiales y necesarias en eTwinning

Este elemento non está dispoñible no idioma solicitada. Desculpe. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Las EEOOII son una de las últimas incorporaciones a la red de centros que llevan a cabo proyectos eTwinning. Suponen unos contextos educativos muy atractivos para el aprendizaje colaborativo a nivel nacional e internacional y poseen unos rasgos particulares que determinan en gran medida el tipo de proyectos que se pueden desarrollar en ellos. Las razones de su singularidad deben conocerse y son variadas, pero están directamente relacionadas con el tipo de enseñanza que se imparte en EEOOII y con el hecho de que no existen instituciones homólogas en el resto de Europa (aunque sí muchos centros de aprendizaje para adultos). Este valor en alza se debe aprovechar y reforzar a la hora de fundar un proyecto con otros docentes. Continuar leyendo

Saúdo e aprendizaxe socio-emocional

Saúdo e aprendizaxe socio-emocional

En primeiro lugar, referirémonos á importancia da saúde socio-emocional e ás competencias asociadas a ela na educación actual. En segundo lugar, describiremos e analizaremos proxectos que reflicten como, na acción eTwinning, o profesorado e o alumnado preocúpanse por estes temas e foméntase activamente o desenvolvento das competencias emocionais e sociais. Por último, exporemos unha serie de reflexións e propostas a partir do noso traballo e experiencia nos proxectos colaborativos eTwinning

 

 • Marco conceptual  

Son numerosos os estudos e publicacións que inciden no valor da saúde emocional. Na Axenda 2030 para o desenvolvemento sostible, no Obxectivo 3, centrado  na necesidade de garantir unha vida sa e promover o benestar para as persoas, alúdese á importancia da saúde mental de todas as persoas en todas as idades. Na sociedade actual sinálanse algunhas situacións que ocasionan desequilibrios emocionais, como a soidade, as enfermidades mentais, as adiccións provocadas polas novas tecnoloxías, a dificultade en adquirir compromisos a medio e longo prazo… Unha educación emocionalmente completa debe contribuír a que as personas desenvolvan competencias que lles permitan enfrontarse a eses desafíos e traballar tanto a vertente dos coñecementos como a afectiva e a ética. Esta educación conleva, ademais, a potenciación da responsabilidade persoal.

A participación en redes ou asociación nas que os membros colaboran na realización de tarefas comúns, aprenden e axúdanse, contribúe de maneira significativa a ese desenvolvemento competencial. Neste marco atópanse iniciativas  educativas internacionais, como eTwinning, orientadas á consecución de resultados concretos e alcanzables, que fomentan o coñecemento e aprecio dos demais, a colaboración e a interdependencia. Cabe sinalar, ademais, que estas comunidades educativas dan lugar a usos positivos das tecnoloxías dixitais, que impulsan a creatividade e promoven a autoavaliación e a autorregulación. En definitiva, axudan, entre outros valores, a aprender cómo relacionarse de forma construtiva e a conseguir  hábitos emocionais e sociais saudables.

Queremos destacar aquí as Competencias para a vida que os expertos sinalan como elementos fundamentais na educación do século XXI. Estas competencias articúlanse en tres áreas nas que distinguen varios elementos. É importante entender estas áreas e os seus elementos de forma dinámica e en interconexión.

 • Área persoal: Inclúe a autorregulación (conciencia e xestión das emocións, pensamentos e conduta); a flexibilidade (habilidade para xestionar cambios e incerteza, e para enfrontarse a retos); o benestar (aspiración a unha vida satisfactoria, coidado da saúde física, mental e social, e adopción dun estilo de vida sostible).
 • Área social: Inclúe a empatía (comprensión das emocións, as experiencias e os valores dos demais, e provisión de respostas axeitadas); a comunicación(uso de estratexias relevantes de comunicación, dominio de códigos e ferramentas dependendo do contexto e do contido); a colaboración (compromiso co grupo, traballo en equipo e respecto mutuo).
 • Área de aprender a aprender:Inclúe a mentalidade de crecemento persoal (crenza no potencial dun mesmo e dos demais); o pensamento crítico (análise da información e dos argumentos para chegar a conclusións razoadas e desenvolver solucións innovadoras); a xestión da aprendizaxe (planificación, organización, supervisión e revisión da propia aprendizaxe).

Como vemos, a educación e a aprendizaxe no século XXI ten que prestar especial atención á saúde socio-emocional do alumnado e de toda a comunidade educativa, ó benestar nos centros educativos nos que a transmisión de coñecementos non é o único obxectivo. Nos proxectos eTwinning promovemos estas competencias e contribuímos, activamente, ó benestar emocional do alumnado e ó seu éxito escolar.

 

 • Proxectos que fomentan o desenvolvemento das competencias sociais e emocionais

O proxecto Minds and Hearts engloba as tres áreas de competencias para a vida sinaladas anteriormente. É un proxecto que se concibiu co gallo de que os participantes puideran aprender a xestionar e compartir os seus estados anímicos e as súas emocións. Despois dun longo período de confinamento, moitos víronse afectados por certo desequilibrio emocional que puña de manifesto a necesidade de recuperación de benestar persoal e do restablecemento de vínculos coas persoas da contorna. Así é como este proxecto eTwinning viña a dotar os mozos de recursos de ferramentas necesarios para xestionar os seus sentimentos, empatizar cos alleos e sacar o máximo partido das súas habilidades e calidades para unha vida satisfactoria. Foi un proceso de fortalecemento e capacitación mediante a reflexión e a adquisición de (auto)coñecemento. 

En colaboración con centros de secundaria de Polonia, Grecia e Italia, o traballo desenvolveuse en dúas fases principais, unha primeira fase de recoñecemento persoal e recoñecemento de emocións; e unha segunda fase de investigación e creación de produtos para a divulgación dos temas propostos, un por cada equipo internacional. 

O primeiro dato interesante que aportou a posta en marcha do proxecto foi o alto grao de implicación do alumnado. Desde a primeira actividade (Time to shine), na que debían presentarse mediante imaxes representativas da súa personalidade, manifestaron claramente o seu desexo, case necesidade, de compartir os seus dilemas emocionais, así como a súa curiosidade por coñecer o seu nivel de intelixencia emocional (Test your EQ) e investigar formas de xestionar e sacar partido das súas emocións (Master your emotions). En lugar de amosarse reacios a compartir asuntos e problemas persoais, a súa reacción foi reconfortante, de agradecemento pola oportunidade de ver os seus estados anímicos compartidos e comprendidos. 

Nunha segunda fase, a través da interacción en foros e o traballo colaborativo en equipos internacionais, crearon un valioso material divulgativo para todos os seus compañeiros e para o público xeral que quedou recollido na web Minds and Hearts: A manual for being human. Ás veces, pensamos que os adolescentes son inherentemente contrarios a manifestar os seus conflitos internos e adoptan actitudes pasivas, porén, a nosa experiencia desmente o prexuízo; trátase só de crear a contorna axeitada. 

 

O valor fundamental do proxecto e a súa relevancia no que se refire a saúde e aprendizaxe socio-emocional baséase nos temas seleccionados para a investigación e elaboración de materiais por parte dos equipos de traballo: ler a linguaxe corporal, combater os pensamentos obsesivos, evitar a soidade, manter a calma, eliminar a ansiedade, revertir a ira, mellorar a autoestima, cultivar a amizade, exercitar o autocontrol, sacar proveito das habilidades propias, crear hábitos saudable… Todos eles conectan dunha ou outra maneira coas experiencias vitais dos adolescentes e o seu estudo permítelles abordar as dificultades que entrañan con perspectiva e total desestigmatización, que era o obxectivo principal. 

 

É así como a través de eTwinning se crea un espazo de expresión e intercambio de experiencias na contorna educativa. 

Colle o medo da mano é o  título do proxecto no que un grupo de alumnos e alumnas de Psicoloxía de 2º de Bacharelato do IES Cantabria traballou cun grupo do ELE (Español Lingua Estranxeira) do instituto Calabrese-Levi de San Pietro in Cariano (Italia) no curso escolar 2021-2022. Os estudantes dos dous centros  analizaron textos sobre o medo e sobre diferentes tipos de medo, e prepararon presentación e documentos sobre o tema. Medos reais ou imaxinarios, medos que nos impiden tomar decisións, medos que nos impiden avanzar, medo ó fracaso, a non ser aceptado polos demais, medo a engordar, ós insectos, medo a quedarse só pola noite… No proxecto quixemos destacar, en primeiro lugar, a importancia de analizar e coñecer a emoción do medo e, en concreto, os nosos medos; e, en segundo lugar, a necesidade de abordar a saúde mental na etapa da adolescencia e favorecer unha actitude positiva que axude a vivir con ilusión e optimismo. O proxecto quixo ser unha axuda racional e emocional, e promover a saúde mental e o benestar dos estudantes, quen o valoraron moi positivamente. Esta presentación recolle varias fases do proceso de traballo. Enlace

 

O proxecto deulle ó alumnado a oportunidade de falar con liberdade da saúde mental e os estudantes fixeron estas reflexións: 

“A saúde mental é fundamental para ter unha boa calidade de vida e moitos trastornos prodúcense por unha falta de xestión das emocións ou, incluso, por non saber identificalas” (Karen); “A saúde mental é un dos factores máis importantes da nosa vida porque determina o noso benestar persoal” (Sofia). “Ter unha boa saúde mental favorece o noso ánimo e axúdanos en moitos ámbitos: escolar, laboral, familiar… Deberíase dar máis importancia a este tema e ter acceso rápido a especialistas na sanidade pública”. (Melissa).  

Os estudantes tamén preguntaron qué debemos facer para conseguir e manter o noso benestar socio-emocional: facer exercicio físico, ter unha boa alimentación, cambiar os contornos negativos, evitar as personas tóxicas, rodearse de persoas que nos entendan e, cando sexa necesario, buscar axuda profesional. En definitiva, puidemos botar unha mirada ó medo para facilitar que o noso alumnado:

 • Distinga se é real ou imaxinario, san ou prexudicial, axeitado á amenaza ou desproporcionado.
 • Permítase sentilo, recoñecelo, nomealo, escribilo e sacalo fóra.
 • Sexa capaz de parar pensamentos catastrofistas e traballar a confianza.

Este é un dos produtos creados polos participantes. Enlace

 

 • Propostas e reflexións finais
 • Propoñemos as seguintes accións como forma de axudar ó sostemento (sustento) socio-emocional do noso alumnado e, seguro que tamén, das nosas mesmas:
 • Contar, relatar, narrar, favorecer a expresión de sentimentos e emocións.
 • Practicar unha escoitar limpa de xuízos: acompañar a desazón, o cansazo, a parálise ou ó sentirse arrelados, estar a disposición do noso alumnado para acompañar estes momentos. 
 • Transmitir confianza e ofrecer alternativas seguras para recuperar as relacións en condicións de seguridade e confianza. 
 • Propoñer a pregunta: ¿Que aprendín neste tempo? e rexistrar o aprendido durante ese período.
 • Cultivar a alegría e vivir en positivo: a alegría é unha decisión de cada día.
 • Favorecer o sentimento de gratitude ante o recibido e o conseguido entre todos.
 • É o noso compromiso como docentes crear espazos para a educación emocional nos que o alumnado poida desenvolver estratexias de control e de reforzo da autoconfianza e adquirir valores éticos. eTwinningproporciona un marco idóneo para a realización efectiva deste obxectivo.
 • Fixemos referencia a proxectos nos que o tema central é a aprendizaxe emocional pero, ademais, sabemos que en todos os proxectos eTwinningse ten moi en conta a dimensión socio-emocional do noso alumnado e da comunidade educativa. Na nosa experiencia comprobamos que, con proxectos participativos e colaborativos, os estudantes gañan en autocoñecemento, autoestima e confianza en si mesmos, e que adquiren coñecementos e habilidades que lles axudan ó seu desenvolvemento persoal. 

 

Referencias: 

https://www.un.org/es/chronicle/article/obxectivo-3-os-obxectivos-de-desenvolvemento-s

https://joint-research-centre.ec.europa.eu/lifecomp_en#:~:text=LifeComp%20is%20a%20framework%20to,of%20curricula%20and%20learning%20activities.

https://www.gov.uk/government/publications/the-impact-of-pupil-behaviour-and-wellbeing-on-educational-outcomes

https://www.intered.org/es/recursos/accion-educativa-transformadora-educacion-socioemocional-para-a-cidadania-global

Impulsa a metodoloxía STEAM no teu centro

Impulsa a metodoloxía STEAM no teu centro

Embaixadores

STEAM (Science, Technology, Engineering, Art and Mathematics) é unha metodoloxía que combina as seguintes disciplinas: Ciencia, Tecnoloxía, Enxeñería, Arte e Matemáticas para que o noso alumnado aprenda de forma práctica e experiencial. A través de STEAM, os nenos e nenas son capaces de enfrontarse ós problemas formulados de maneira real, ademais de desenvolver outras habilidades como o traballo en equipo ou a capacidade de análise.

Traballando desta maneira preténdese que o alumnado afronte un problema tal e como se dun enxeñeiro se tratase, poñendo en práctica os seus coñecementos. Ademais, búscase o proceso contrario: que o tratamento de situacións reais permita o estudo e aprendizaxe dos contidos das diversas materias científicas, dunha maneira moito máis motivadora. Desta forma, a retención das aprendizaxes é máis prolongada no tempo, así como a capacidade de transferilos dunhas situacións a outras. En definitiva, a aprendizaxe por competencias básicas realízase dunha maneira moito máis efectiva.

Metodoloxía:

Obxectivos xerais

Os  obxectivos xerais que se buscan ó participar neste tipo de proxectos son:

 • Promover o ensino/aprendizaxe da Ciencia, a Tecnoloxía, a Enxeñería, as Matemáticas e a Arte de forma integrada, en lugar de como áreas compartimentadas de coñecemento.
 • Desenvolver metodoloxías activas como a aprendizaxe baseado en problemas e retos ou a aprendizaxe baseada en servizo, así como o de ABP (Aprendizaxe Baseada en Proxectos) desde os diferentes temas implicados en STEAM.
 • Deseñar actividades que fomenten no alumnado a curiosidade, o gusto pola experimentación e o desenvolvento práctico e o interese polos temas científicos e tecnolóxicos.
 • Promover a divulgación científica, tecnolóxica e artística mediante a produción de materiais con contidos que esperten o interese de toda a comunidade educativa.
 • Deseñar actividades específicas dirixidas ó alumnado feminino para mellorar a súa percepción das carreiras científicas e de enxeñería.
 • Promover o traballo en equipo e a cooperación na contorna STEAM como un dos pilares básicos e comprometerse, individual e colectivamente, a realizar o traballo de forma axeitada.
 • Desenvolver as competencias STEAM dentro do currículo docente.
 • Contribuír ó logro das competencias básicas do alumnado mediante a implantación de experiencias de aprendizaxe baseadas na metodoloxía de investigación da súa práctica pedagóxica.
 • Mellorar o pensamento crítico, a concienciación e a integración na competencia STEAM.
 • Romper os estereotipos de xénero sobre as carreiras STEAM empregando ferramentas e estratexias libres de xénero.
 • Usar a tecnoloxía como un elemento facilitador, para producir unha aprendizaxe de calidade, incrementando a confianza e competencia dos alumnos na mesma.

Competencias:

O desenvolvemento de competencias STEAM comprende:

 • O uso de metodoloxías activas.
 • A alfabetización científica para o alumnado en todas as etapas escolares.
 • O uso do método científico co alumnado como ferramenta de reflexión.
 • A transmisión de valores de sostibilidade e obxectivos de desenvolvemento sostible.
 • O desenvolvemento da capacidade analítica para crear e impulsar novas solucións a problemas reais.
 • O desenvolvento da creatividade.
 • A contextualización da docencia STEM e construción de proxectos STEAM en torno a problemas reais que deben ser resoltos, enfocando as disciplinas STEM en relación cos retos sociais.
 • A integración da arte e o deseño no ensino/aprendizaxe, como elementos clave na innovación.

Grupos destacados:

Actualmente estamos de cambio de plataforma dixital, xa que, como é sabido, eTwinning e School Education Gateway fusionárons e na nova European School Education Platform onde ó longo deste ano 2022 serán volcados os Grupos eTwinning xa existentes. Na plataforma eTwinning Live se se escribía no buscador a palabra “STEAM” ou “STEM”, saían moitos grupos relacionados, pero os dous que vos presentamos a continuación (na Plataforma Europea de Educación Escolar, serán migrados en breve co mesmo nome, aínda que posiblemente cambie o seu hipervínculo) son os seguidos por máis membros de eTwinning debido ó  seu dinamismo e calidade:

-STEAM: deseña o futuro da ciencia con eTwinning: https://groups.etwinning.net/157944 Grupo en castelán con máis de 17.000 membros, moderado polo embaixador Abel Carenas e creado como punto de encontro entre docentes de todas as etapas educativas que se traballan en Ciencia, Tecnoloxía, Enxeñería, Arte e  Matemática a través de eTwinning. Os seus obxectivos principais con respecto a STEAM son: dar a coñecer boas prácticas, colaboración docentes, coñecemento de proxectos multidisciplinares, fomento de creatividade,así como difusión de actividades e eventos externos e dos membros do grupo.

-STEM: https://groups.etwinning.net/7619. Grupo en inglés formado por máis de 10.000 participantes, coordinado polo embaixador Rafael Montero onde se pretende que sexa un lugar de encontro entre docentes de todos os niveis para tratar e compartir cos demais docentes temas relacionados coas Nanotecnoloxías, TIC, Astronomía, Aprendizaxe Baseada na Indagación (Inquiry Based Learning, IBL) e intelixencias múltiples, ademais de promover as vocacións científicas, traballo colaborativo e Feiras Científicas.

 Algúns exemplos de proxectos eTwinning nos que se traballou con esta metodoloxía e alcanzáronse exitosos resultados son os seguintes:

Educación Infantil

 

Educación Primaria

 

Educación Secundaria

 

Formación Profesional

 

MOOCs/Cursos:

 

Exemplos de boas prácticas en centros:

Ademais, eTwinning ofrece diferentes kits para facilitar o desenvolvemento dos nosos proxectos. Un deles, relacionado coa metodoloxía STEAM, é o seguinte:

De STEM a STEAM

https://www.etwinning.net/es/pub/get-inspired/kits/kit.cfm?id=1322

 

Proxecto STEAM en centros educativos

Nalgúns centros educativos intégrase o proxecto STEAM no Plan Anual de Centro cos obxectivos  principais de mellorar a experiencia da aprendizaxe científico-tecnolóxica do alumnado, mellorar a perspectiva do STEAM e a interdisciplinariedade e aumentar o número de vocacións neste ámbito. Un exemplo de implementar o plan STEAM na escola ou instituto son as Ferias da Ciencia nas que se pode participar a nivel local ou provincial. O IES Etxebarri BHI realiza unha Feira da Ciencia (“Zientzia Azoka”) desde o 2021. Neste ano o tema central da exposición fue o Covid19, onde se presentaba a enfermidade polo alumnado de 3º ESO (nivel no que se imparten todas as materias STEAM) a todo o instituto desde a perspectiva de Bioloxía (estudo de enfermidades víricas, vacinas, científicos e científicas) , Física e Química (materiais para as EPIs), Tecnoloxía (creación de pantallas protectoras e dispensadores de hidroxel con impresora 3D), TIC (programación e deseño), Matemáticas (estatísticas sobre a pandemia) e Arte (realización de maquetas e paneis informativos). Vídeo onde se pode ver a Feira (STEAM-AZOKA): https://www.youtube.com/watch?v=RwtrqBZW60E

 

Durante o curso 2021-22 seguiuse co proxecto, sendo neste caso o Cambio Climático o eixe central para tratar nas diferentes materias STEAM. Tanto en Física-Química como en Bioloxía realizaron maquetas e póster explicativos axudados polas Matemáticas para as estatísticas e, de Artes Plásticas para adecuar ditas maquetas. En Tecnoloxía e Informática programouse a impresora 3D para a construción de aeroxeradores e circuítos pechados. Un resumo do realizado pódese ver no seguinte vídeo: https://youtu.be/qQAI73AL210

 

Recursos de interese:

 

Conclusión:

O principal obxectivo da práctica STEAM non é outro que traballar para o cambio metodolóxico, baseándonos nun proceso de aprendizaxe  no que destaca a participación activa do alumnado, realizando actividades manipulativas e experimentais, de maneira que se integren, de forma interdisciplinar, as diferentes materias.

O alumnado é o verdadeiro protagonista do seu propio proceso de ensino-aprendizaxe, e o encargado de construír o seu propio coñecemento a través da resolución de problemas, para o cal é fundamental a formulación de preguntas, a análise, a investigación, o rastrexo, a estimación e a chegada a unha conclusión final.

É importante partir de problemas cercanos ó alumnado, á súa contorna, vinculados á súa idade e ás súas necesidades reais, para conseguir estimulalos dunha maneira natural e chegar a unha implicación máxima nos mesmos.

Desta maneira conseguiremos espertar no alumnado o interese pola investigación e polo descubrimento, desenvolvendo áreas de coñecementos e capacidades necesarias para a revolución dixital do presente século.

Balance eTwinning curso 2021/2022

Balance eTwinning curso 2021/2022

Este elemento non está dispoñible no idioma solicitada. Desculpe. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Como cada final de curso, analizamos las acciones llevadas a cabo en eTwinning durante todo el año académico 2021/2022 y compartimos con vosotros los aspectos más destacados que han marcado el desarrollo del programa.  Continuar leyendo

SPOOC “eTwinning en abierto”

SPOOC “eTwinning en abierto”

SPOOC

Este elemento non está dispoñible no idioma solicitada. Desculpe. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Se abre la inscripción en el SPOOC “eTwinning en abierto” 2022.

Este SPOOC (Self-Paced Open Online Course) de AprendeINTEF “eTwinning en abierto”, se desarrollará en la modalidad de curso de autoformación en línea sin límite temporal y a tu ritmo. Puedes inscribirte siempre que quieras en aquí#etwspooc

Continuar leyendo