eTwinning, éxito escolar para todos

eTwinning, éxito escolar para todos

Uncategorized

Dixo Albert Camus que “O  éxito é doado de obter. O difícil é merecelo”. A sociedade actual non se entenden sen éxito, pero ¿ata que punto ese éxito é merecido? Se atendemos á educación actual, para conseguir un enfoque escolar integral cuxo resultado sexa cidadáns exitosos, debemos implementar novas pedagoxías que faciliten este obxectivo principal.

 

Cada vez  nos alonxamos máis da identificación de éxito escolar asociado ó rendemento académico e ás calificacións do alumnado. Actualmente, este concepto relaciónase a outros aspectos como o de saber adaptarse e estar preparado para a sociedade na que vivimos e ós cambios que se suceden. Neste senso, eTwinning ofrece unha estratexia metodolóxica que facilita ferramentas de crecemento persoal e de integración dos estudantes na comunidade. O que nos leva a considerar aspectos tanto individuais como colectivos, estimulando o desenvolvemento mental e emocional que nos leven ó éxito, primeiro persoal e logo colectivo.

Sabemos que eTwinning  xoga un papel fundamental, xa que reúne todos os ingredientes para garantir a súa consecución:

  • Inclusión:Todo o alumnado participa nos proxectos. Partindo dun deseño no que se  ten en conta as necesidades personais de cada alumno. 
  • Creatividade:eTwinning fomenta futuros cidadáns creativos. Fomentando o emprendemento e a autonomía do alumnado. 
  • Motivación: Os diferentes recursos que se ofrecen desde Twinspace, permiten ó alumnado traballar de forma diferente, facendo uso de metodoloxías activas que o converten en centro do proceso de aprendizaxe.  Así tamén, ditos recursos, permiten a personalización, facilitando o traballo ó  seu propio ritmo.

 

No momento de deseño do proxecto temos que ter en  conta o perfil de aprendizaxe do noso alumnado xa que este adquire protagonismo como peza clave do proxecto, séntese  empoderado e lexitimado. A súa aportación é clave na engranaxe.  E iso faino especial. É aí onde o alumnado é consciente do seu propio talento e potencial, ve o seu propio reflexo en positivo, saborea os seus logros, aumenta a súa autoestima e dá un paso seguro cara o éxito escolar e persoal. Neste aspecto, eTwinning é o motor que promove o cambio que nos conduce á proactividade e permite ó noso alumnado aprender a partir das súas necesidades e intereses. De aí a importancia de  implicar ás familias e ó profesorado para conseguilo. 

A escola e a familia son os novos alicerces sobre os que se apoia a educación dos nosos fillos. O vínculo que se crea entre o profesorado e as familias é a clave da aprendizaxe dos nosos alumnado. 

É un feito e cada vez máis presente nos nosos centros, que o apoio e a confianza que debe existir entre profesorado e familias axuda a paliar as dificultades coas que se atopa o noso alumnado, tanto na escola como na familia. Os nosos centros continúan sendo un reflexo dos valores sociais, familiares e culturais, pero nesta sociedade cambiante e demandante dos novos coñecementos, aínda máis, polo que o apoio mutuo faise aínda máis necesario.

Os nosos centros preséntanse agora como un espazo onde todos os axentes deben participar por un ben común. Un espazo no que o traballo colaborativo marque as señas de identidade dos nosos centros e no que se atopen motivos para superar dificultades e resolver os problemas propios da nosa contorna máis cercana.

As transformacións dos nosos centros pasan por converter as súas necesidades en retos compartidos por toda a comunidade educativa. Un traballo entre escola e familias que permita maior cohesión na organización dos nosos centros e unha mellor relación e comunicación entre todos os sectores da comunidade.

A participación das familias en proxectos de aprendizaxe son o mellor exemplo cara a innovación educativa. Cada vez hai máis centros españois inscritos en proxectos eTwinning, que buscan no traballo colaborativo con outros centros europeos, un ensino acorde ás súas necesidades e intereses. Uns proxectos que contemplan a diversidade como un valor engadido e a inclusión como unha riqueza na aula. Desta maneira, as dinámicas de traballo que permiten a participación das familias dentro das nosas aulas, como poden ser os grupos interactivos ou as tertulias dialóxicas, contribúen a definir que tipo de ensino queremos ofrecer e cara onde queremos ir. Un feito fundamental para conseguir o éxito educativo e a transformación dos nosos centros.

O éxito escolar non se entende se non é o resultado dun traballo colaborativo e compartido por toda unha comunidade educativa. Cada vez é máis necesario que os centros educativos respondan ás necesidades e intereses dunha comunidade que busca na educación a transformación da súa propia realidade, da súa propia contorna.   

O traballo por proxectos eTwinning nos que se implique toda a comunidade educativa, é o mellor escenario para transformar a realidade dos centros. Por esta razón, eTwinning xoga un papel fundamental. O clima de traballo que se crea en cada un dos proxectos nos que participan os nosos centros,  traspasa fronteiras, e permite que centros con realidades e culturas diferentes, compartan unhas experiencias de aprendizaxe que teñen como único propósito, o de conseguir o éxito escolar. Un éxito que permite facer realidade os soños de toda a comunidade educativa.

Creatividad y ABP en los proyectos eTwinning

Creatividad y ABP en los proyectos eTwinning

Recomendacións Uncategorized

Este elemento non está dispoñible no idioma solicitada. Desculpe. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Fomentar el estudio de las Lenguas Clásicas a veces se convierte en una aventura maravillosa y estimulante para alumnos y para profesores, para ello es indispensable poner en marcha nuestras dotes creativas y aderezarlas con una buena dosis de nuevas tecnologías que impulse a los alumnos a estudiar y a querer descubrir el legado de Grecia y Roma. Este fue el caso de nuestro proyecto “ Diosas y Dioses y viceversa” que, en todo momento, buscó nuevos caminos de aprendizaje colaborativos que resultasen atractivos y novedosos a nuestros alumnos y que nos acercasen a sus intereses. Continuar leyendo

Design Thinking na aula

Design Thinking na aula

Recomendacións

Empezaremos definindo o Design Thinking como unha secuencia de traballo orientada á busca de solucións creativas a un problema ou necesidade a través da investigación e mais o diálogo. O concepto foi acuñado por Tim Brown, profesor da escola de Enxeñaría de Standford University, que describiu este novo concepto nun artigo publicado na Harvard Business Review en 2008 como ‘disciplina que usa a sensibilidade e os métodos dos deseñadores para facer coincidir as necesidades das persoas co que é tecnoloxicamente factible’.

Continuar leyendo