Uso responsable de recursos de Internet

Uso responsable de recursos de Internet

Un dos aspectos nos que é necesario reflexionar e formar ós nosos alumnos é o uso adecuado dos recursos que se encontran en Internet, o respeto ós autores e ó tipo de licenza co que se encuentran publicados.

O uso extendido de Internet para buscar información e a facilidade con que se encontran textos, imaxes, música, vídeos, pode facer supoñer que están libres de dereitos de autor e pódense reproducir, modificar e volver a publicar de novo en Internet, en proxectos de traballo que se pide que realicen os alumnos.

No momento en que se utiliza Internet como un recurso de aula para a realización de actividades, é necesario que os nosos alumnos teñan conciencia que a accesibilidade a calquera recurso non implica liberdade de uso, xa que, en gran medida os contidos que se encontran en Internet teñen algún tipo de licenza de uso e un autor ó que hai que conceder o adecuado recoñecemento pola obra que realizou.

Dous pequenos xestos que axudarán a evitar posibles usos fraudulentos de materiais sacados de Internet ós que debemos acostumarnos na comunidade educativa é comprobar o tipo de licenza que ten ese recurso, que poden ser tan cerradas como ter copyright que impide a súa reprodución en calquera contexto sin permiso expreso do autor, ou tan abertas como que estean publicados como copyleft, que permite o uso, reprodución, modificación e distribución do recurso, sempre que se manteñan as mesmas condicións de uso. Entre ambos hai varios tipos de licenza que serán máis restritivas ou menos. Coñecer o tipo de licenza de uso evitará desgustos posteriores.

Nos proxectos eTwinning pídese que imaxes e sonidos que se utilizan cumplan co requisito de ter unha licenza que permita o seu uso para estes proxectos, ou ben que os realizasen os propios participantes no proxecto.

O segundo xesto que axudará a respectar os dereitos do autor é o recoñecemento dos traballos realizados. Calquera recurso que se decida utilizar, unha vez verificado que está publicado baixo unha licenza que así o permite, debe documentar quen é o autor dese material, indicándoo no sitio adecuado: debaixo dunha imaxe que se utiliza para ilustrar un texto, ó final dun vídeo….

Atopar o espazo adecuado onde se indique o autor, o enderezo web de onde se  tomou, e a data na que se descargou de Internet ese material.

Pero tamén se pode evitar usos indebidos de recursos se se utilizan os repositorios, buscadores e plataformas que ofrecen os seus recursos gratuítos e libres.

Propoñemos algúns espazos nos que se poden atopar imaxes:

Banco de imaxes do INTEF: http://recursostic.educacion.es/bancoimagenes/web

Buscador de creativecommons: http://search.creativecommons.org

Flickr’s Creative Commons Free Pictures: https://www.flickr.com/groups/creative_commons-free_pictures

Gratisography: http://gratisography.com

morgueFile: http://www.morguefile.com/archive

Pics4Learning: http://pics.tech4learning.com

Photo5: http://photos5.com

Pixabay: https://pixabay.com/es

Nunha mirada rápida ós proxectos eTwinning, poderíamos dicir que a maior parte dos vídeos que se producen nos proxectos inclúen música, e na maioría dos casos, música comercial. Para que os nosos alumnos poidan utilizar música nos seus vídeos sen asumir riscos de transgredir a legalidade, propoñemos algúns espazos onde se pode atopar música gratis e con licenzas libres:

Freesound: https://freesound.org

Jamendo: https://www.jamendo.com/es/welcome

En caso de que queiras profundizar un pouco máis neste tema da reutilización de recursos que se poden encontrar  na web, recoméndoche un curso de autoformación que se encontra publicado na página web do INTEF, dentro do espazo dedicado a Formación, no apartado de materiais formativos en aberto  Creación, reutilización e difusión de contidos

Fonte imaxe:  http://www.morguefile.com/archive , 15/10/2015. Autor pippalou

Comparte esta noticiaTweet about this on Twitter
Twitter
Share on Facebook
Facebook
Share on LinkedIn
Linkedin
Ferramentas TIC
Reglamento de protección de datos (información básica)

En cumplimiento de la normativa de protección de datos personales, le informamos de que sus datos serán incorporados al tratamiento denominado “eTwinning participación”, cuya finalidad es la participación en el proyecto de colaboración europeo eTwinning.

Puede usted ejercitar los derechos de acceso, rectificación, oposición, supresión (“derecho al olvido”), limitación de tratamiento y portabilidad y a no ser objeto de decisiones individuales automatizadas que sean de aplicación de acuerdo a la base jurídica del tratamiento. Podrá hacerlo en la sede electrónica del ministerio (http://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo/educacion/varios/proteccion-datos.html), presencialmente en las oficinas de registro o por correo postal.

Al rellenar y enviar este formulario usted concede su consentimiento inequívoco para el almacenamiento de sus datos en nuestros ficheros tal y como se especifica en nuestras normas de privacidad.

Dejar un comentario

O teu enderezo electrónico non se publicará Os campos obrigatorios están marcados con *