Nuevas oportunidades, motivación y éxito en FP

Nuevas oportunidades, motivación y éxito en FP

Recomendacións Últimas noticias Uncategorized

Este elemento non está dispoñible no idioma solicitada. Desculpe. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

La Formación Profesional (FP) en el sistema educativo español prepara al alumnado en actividades de aprendizaje relacionadas con su campo profesional orientando su desarrollo personal e inserción laboral. El aprendizaje y formación permanente, su progresión en el sistema educativo y la mejora en su trayectoria profesional son también objetivos clave de este itinerario formativo. Continuar leyendo

El proyecto “Trotamundos Europeos” es reconocido en los premios Antonio Domínguez

El proyecto “Trotamundos Europeos” es reconocido en los premios Antonio Domínguez

Proxectos destacados Recomendacións Uncategorized

Este elemento non está dispoñible no idioma solicitada. Desculpe. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

El pasado mes de Junio fueron entregados los Premios Antonio Domínguez Ortiz, en su trigésima edición, como máximo galardón a la innovación educativa dentro de la Comunidad de Andalucía. Continuar leyendo

Erros frecuentes no desenvolvemento dun proxecto eTwinning

Erros frecuentes no desenvolvemento dun proxecto eTwinning

Recomendacións Uncategorized

Pechamos o curso 2018-2019 superando a cifra redonda de 1000 solicitudes de selo de calidade nacional tal e como se pode ver no gráfico 1.

     Gráfico 1

Ao tempo que crece o número de solicitudes ano a ano, tamén crece a porcentaxe de proxectos que conseguen o recoñecemento de selo de calidade (ver gráfico 2; hai un factor identificado no curso 2016-2017 que aínda mellora a tendencia). Isto indícanos que a metodoloxía baseada nos criterios de calidade eTwinning se vai asentando entre os docentes membros dos proxectos.  Desde o Servizo Nacional de Apoio felicitamos todos os docentes que conseguiron o selo de calidade polo bo traballo que realizaron.

Gráfico 2

Por outro lado, tras revisar os comentarios feitos polo equipo avaliador dos proxectos, tanto naqueles que obteñen o selo de calidade coma nos que non, o SNA observou que hai erros reiterados que se cometen durante o seu desenvolvemento. Na táboa de abaixo destacamos os máis frecuentes, así como ideas para resolvelos; temos a certeza de que cun pouco de axuda e asesoramento por parte do SNA se poden superar en futuros proxectos. Unha regra de ouro que se debe ter en conta é que a planificación previa do proxecto garante unha alta probabilidade de éxito.

 


                                                                                                                  Planificación

                                                                                                                   Exemplo 

                                                                                                                   Foros                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                   Colaboración

                                                                                                                 

                                                                                                                  Avaliación

                                                                                                                 

 Difusión

Para evitar algúns erros, sexan os sinalados aquí arriba ou outros, é recomendable ter presente en todas as etapas de desenvolvemento do proxecto a rúbrica de avaliación do selo de https://etwinning.es/es/materiales-de-ayuda/ayuda-etwinning/rubrica-sello-de-calidad-etwinning/.

Ademais, é aconsellable facer uso das tarxetas de proxecto; un membro do SNA asesorará o docente que o solicite. Como utilizalas? Preme nesta ligazón https://etwinning.es/es/materiales-de-ayuda/ayuda-etwinning/tarjetas-de-proyecto-habla-con-tu-sna/

Fala cos teus socios, tratade xuntos de identificar posibles erros como os sinalados máis arriba, e reflexionade sobre a conveniencia de cambiar o rumbo.

Axuda eTwinning

Fonte imaxe: Pixabay

¡Vuelven las eTwinning weeks!

¡Vuelven las eTwinning weeks!

Equipos de centro Recomendacións Uncategorized

Este elemento non está dispoñible no idioma solicitada. Desculpe. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

 Desde el próximo día 30 de septiembre y hasta el 27 de octubre, celebramos el año de la participación democrática con las eTwinning weeks. ¿Te animas a participar? Síguelas en #eTw4Democracy Continuar leyendo

2ª edición de los NOOCs eTwinning

2ª edición de los NOOCs eTwinning

MOOC eTwinning NOOC Recomendacións Últimas noticias

Este elemento non está dispoñible no idioma solicitada. Desculpe. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Tras el éxito de la 1º edición de los NOOCs eTwinning, y con el objetivo de proporcionar una fórmula más de formación específica sobre eTwinning, desde el Servicio Nacional de Apoyo eTwinning España se inicia la 2º edición de esta serie de 10 nano cursos con un esfuerzo estimado de 3 horas y una duración de aproximadamente 2 semanas.

Continuar leyendo

Aulas multilingües

Aulas multilingües

Recomendacións Uncategorized

As aulas multilingües son unha realidade en Europa, especialmente  nalgúns países e principalmente nas grandes cidades. É un termo que se aplica ás aulas de centros nos que a maioría de estudantes falan na casa un idioma distinto da lingua na que reciben a formación. Tamén se inclúe alumnado recén chegado que descoñece totalmente a lingua usada no centro educativo.

Hoxe en día o fenómeno xorde principalmente da migración provocando unha maior diversidade lingüística e cultural co conseguinte  desafío nas aulas.

Un desafío quizás non tan intenso, pero igualmente considerable, é o que se nos presenta ós docentes que desenvolvemos o noso  traballo nas comunidades autónomas con dous idiomas cooficiais e incluso con materias en CLIL (Content and Language Integrated Learning) ou  AICLE (Aprendizaxe Integrada de Contidos e Linguas Estranxeiras).

En Educación Infantil a utilización de dúas linguas ou máis prodúcese de forma natural e espontánea e depende exclusivamente  da necesidade de comunicarse nunha ou outra lingua, respectando na medida do posible o idioma utilizado polo interlocutor.

Por outra parte,  hoxe en día en Secundaria e Bacharelato, é bastante habitual que os alumnos estuden varias materias noutro idioma (inglés, francés,…) diferente ós dous cooficiais. O obxectivo é a mellora tanto da produción oral como escrita nesta lingua estranxeira. Pode darse o caso de que tamén se atrevan cun segundo idioma estranxeiro (francés, alemán,…) aumentando amplamente  o seu  plurilingüísmo.

A aprendizaxe de varias linguas á vez resulta beneficiosa para todas elas, xa que os coñecementos de cada unha interrelaciónanse coas outras. Con este fin debemos fomentar unha aprendizaxe inclusiva, plurilingüe e intercultural.

O  plurilingüismo permite que o alumno coñeza os contidos gramaticais e semánticos dos diferentes idiomas non como caixóns separados ou “compartimentos estancos” senón como un “totum no revolutum”  que lle axudará a alcanzar o coñecemento dun idioma que non domina.  Poderiamos dicir que a mochila que xa trae da súa casa irá cargándose pouco a pouco con novo material, pero que todo convivirá en harmonía grazas a que todo ten unha procedencia común ou polo menos similar. É o “translanguaging” ou acceso a todos os  repertorios lingüísticos que ten o alumnado. O alumnado comprobará que pode  utilizar dous ou máis idiomas de maneira natural como se fosen só un.

Unha das ferramentas máis efectivas que podemos usar nas nosas clases plurilingües é o Portfolio Europeo das Linguas (PEL), un documento que nos permite rexistrar a progresión do aprendiz de linguas potenciando a reflexión e diversos modos de avaliación.

Segundo o Marco Común Europeo de Referencia para as Linguas (páx. 20, 34 e 183, MCER 2001) o PEL promove a competencia plurilingüe “mediante o rexistro de experiencias de aprendizaxe de todo tipo con respecto a unha ampla serie de linguas, xa que, doutro modo, gran parte destas experiencias non quedaría atestiguada nin recoñecida” (páx. 34, MCER 2001), ademais de amosar o progreso nos diferentes niveis comúns de referencia.

O PEL divídese en tres partes: Pasaporte de linguas, onde se vai marcando esta progresión en cada lingua que usa o titular e os certificados oficiais que vai conseguindo; a Biografía Lingüística, que serve para reflexionar sobre o proceso de aprendizaxe en base a experiencias persoais tanto a nivel formal como informal, e o Dossier, que recolle todos aqueles materiais que mellor amosan as experiencias e os logros incluídos no Pasaporte e na Biografía Lingüística.

O uso do PEL na aula plurilingüe promove o desenvolvemento de diversas estratexias de aprendizaxe, xa que o alumno é máis consciente da súa propia maneira de aprender. O PEL tamén proporciona información sobre aqueles aspectos que condicionan a progresión nas diferentes escalas de descritores. Por exemplo, podemos rexistrar que, grazas a un intercambio lingüístico,  fixemos moitos avances nas destrezas de escoita ou de interacción, ou que aínda nos quedan por dominar varios aspectos estilísticos na destreza de escritura. Dentro do PEL pódese rexistrar o uso de calquera lingua, tanto nativa como aprendida en diversos contextos.

Moitas das actividades que facemos na aula plurilingüe poden ser facilmente rexistradas nunha ou varias partes do noso PEL, demostrando así o noso nivel en cada momento e reflexionando sobre o que fixemos ben ou como mellorar para alcanzar os obxectivos previstos. Para saber máis sobre o PEL:

eTwinning,  plataforma de colaboración e aprendizaxe mediante a cal se organizan irmandamentos de colaboración escolar en Europa, facilita as ferramentas para organizar grupos de traballo, integrando ferramentas 2.0 co fin de aproveitar as vantaxes que nos ofrecen as aulas multilingües. Promóvese así a conciencia do modelo europeo de sociedad multilingüe e multicultural.

A continuación amosamos experiencias levadas a cabo en distintas etapas, desde infantil e primaria ata secundaria, pasando por formación profesional, sobre as aulas multilingües e eTwinning.

Experiencias metodolóxicas:

Educación Infantil

Formación en Centros Plurilingües de Educación Infantil en Galicia: C.E.I.P Plurilingüe Tirán Moaña; E.E.I As Dunas Panxón; C.E.I.P Plurilingüe Espiñeira Aldán; C.E.I.P Plurilingüe Froebel Pontevedra. En Galicia, desde o curso pasado,  ampliouse o plurilingüismo á etapa de Educación Infantil. Para contribuír ó éxito desta iniciativa estase impartindo formación a profesorado deste nivel interesado en participar e compartir experiencias a través da plataforma eTwinning.

Como parte da formación, participan no Proxecto “Zero Waste”, proxecto que leva activo dous cursos escolares e que está próximo a finalizar. Para continuar con esta iniciativa e animar ás escolas locais a cooperar con eles, creouse un novo Proxecto secuela do anterior “One plastic Bag” que como o seu nome indica basease na reutilización de bolsas de plástico en distintas actividades nas que as familias do alumnado participan de forma activa. O Proxecto  intégrase nas distintas áreas do currículo, combinando a utilización da lingua autóctona coas demais: galego, castelán e inglés, para as actividades planificadas na Área de Plástica en Inglés.

Educación Primaria

O Colexio José Arnauda (Alcoy) favorece o contacto de diferentes linguas mediante os proxectos eTwinning. Co actual proxecto que estamos realizando, ‘¿Xogamos? Let’s play all together’, pretendemos acercar os nenos hospitalizados ás aulas ordinarias, colaborando con outros centros de Alicante e Inglaterra. A nosa idea é mellorar as competencias básicas e as  expectativas de futuro tanto do noso alumnado como do alumnado da aula hospitalaria mediante actividades colaborativas. Todas as actividades combinan a lingua da comunidade autónoma xunto co castelán e o inglés como idioma estranxeiro.

Educación Secundaria

O IES Urbi de Basauri (Vizcaya) desenvolve o proxecto eTwinning  Zu eta ni, lanean elkarrekin (“Ti e eu, traballando xuntos”). É o primeiro que se desenvolve en euskera en Educación Secundaria entre centros de España (Hegoalde) e Francia (Iparralde). O obxectivo básico é potenciar o uso oral e escrito desta lingua e incrementar desta maneira o hábito do uso da mesma no ámbito familiar.  Tanto  as actividades como os resultados desenvólvense en euskera, ademais de ser esta a lingua de comunicación durante os dous encontros entre alumnos e profesores que tiveron lugar en Basauri (Vizcaya) e San Juan de Luz (Lapurdi, Francia). Este proxecto busca e garante  o uso oral e escrito dunha lingua común aínda que con diferentes usos,  dialectos e variantes nos catro  centros participantes: dous  de España (Navarra e Vizcaya) e outros dous de Francia (San Juan de Luz e Baigorri).

Artigo elaborado por: Begoña Payá, Mela Rodríguez, Karmele López de Abetxuko e Francisco Miguel García.

Fonte das imaxes: Elaboración propia

 

Premio Nacional eTwinning 2019: “Monumental Europe”

Premio Nacional eTwinning 2019: “Monumental Europe”

Premios eTwinning 2019 Premios Nacionales Recomendacións Uncategorized

O proxecto “MONUMENTAL EUROPE ” fundado pola docente Fina Vendrell Vila do Col·legi Sant Josep de Navàs, Cataluña, España e Sophia Kouzouli de Grecia, con socios en Francia, Polonia e Italia, foi gañador do Premio Nacional eTwinning 2019. Continuar leyendo

Guía breve de participación eTwinning-Erasmus+

Guía breve de participación eTwinning-Erasmus+

Recomendacións Uncategorized

Este elemento non está dispoñible no idioma solicitada. Desculpe. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Este documento pretende ser una ayuda para aquellos docentes que quieren aprovechar las oportunidades que ofrece la participación en eTwinning y en una asociación de intercambio escolar Erasmus+ KA229.  Continuar leyendo

Proyecto eTwinning: Abracadabra

Proyecto eTwinning: Abracadabra

Proxectos destacados Recomendacións Uncategorized

Este elemento non está dispoñible no idioma solicitada. Desculpe. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Proyecto desarrollado en el centro CEIP Les Arenes de Valencia (Mª José García Ruano y Juan Domingo López Saorín), el CPEE La Quinta de Madrid (Almudena Montero Revilla, Luisa María Mesias Pérez), CPEE Ruiz Jiménez de Valencia (Mariola Guerra Vega, Maribel Sáez Peinado) y un centro de Ucrania: Oleksandria school № 9 (Olena Baluba). Continuar leyendo